İlişkiler

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

GENEL BİLGİLER

 • Dava eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesinde açılır.
 • Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
 • Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
 • Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.
 • Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.
 • Boşanmaya hükmedilebilmesi için geçimsizlik veya anlaşmazlığın evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede ciddi ve şiddetli olması gerekir.
 • Ortak hayatın eşlerden sadece biri için çekilmez hale gelmiş olması yeterlidir.
 • Davacı eşin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı eşe nazaran daha fazla kusurlu olduğu kanıtlanırsa dava reddedilir. Hakim kusur konusunda takdir yetkisini kullanarak karar verir.
 • Boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.
 • Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir:

1. Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
2. Hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.
4. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
5. Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
6. Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

……..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
…………….

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU :

1) Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların Boşanmalarına;

2) Müşterek çocuğun velayetinin Müvekkile verilmesine;

3)Müvekkilin yanında olan müşterek çocuğu için 500,00 TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;

4) Müvekkile için, davalı aleyhine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Taraflar, …./…./……… tarihinde evlilik yapmışlardır. Bu birlikteliklerinden …….. isimli çocukları olmuştur.

2. Müvekkil, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkile karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalı asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Müvekkile karlı hiçbir saygı göstermemiş, müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu tür küfür ve hakaretlere toplum içerisinde de sürdürmüştür. Davalının müvekkile hakaret ettiğini bir çok kişi duymuştur.

3. Davalı bu hareketlerini yalnızca müvekkile karşı değil, müvekkilin dost ve akrabalarına karşı da sürdürmüş, onlara karşı tavır takınmıştır, müvekkili toplum içinde rencide ve küçük düşürmüştür.

4. Müvekkili zor durumda bırakması, çocuğa ve kendisine karşı ilgisizliği hatta çocuğun kirli hazır bezlerini bazen çöpe atmaktan bile imtina ederek yatak odasında bir köşeye atması… İşi olmadığı halde bazen eve geç saatlerde gelmesi, birkaç kez eve uğramaması ve nerede olduğu konusunda bilgi dahi vermemesi, yatakta dahi cinsel anlamda müvekkile olumlu yanıtlar vermemeye başlaması, bu ve benzeri nedenlere rağmen evlilik birliğini çevrenin telkiniyle ve ileride düzelir umuduyla devam ettirme sabrını müvekkil göstermeye çalışmıştır.

5. Davalı, en son olarak kişisel eşyalarını da alarak müşterek konutu terk etmiş ve anne– babasının evine gitmiştir. Araya giren dost ve akrabaların teşebbüslerine rağmen müşterek konuta dönmemiştir.

6. Davalı evliliği süresince müşterek çocukla ilgilenmemiştir. Evi terk ederken de müşterek çocuğu komşuya bırakmıştır. Çocuğun velayetinin müvekkile verilmesi, çocuğun yararına olacaktır.

7. Küçüğün bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir. Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ……. için 350,00 YTL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

8. Müvekkil davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlenmiş, eşine büyük bir değer vermiş ve evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini beslemiştir. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler, müvekkilin hakaretlere maruz kalması ve toplum içersinde küçük düşürülmesi, müvekkilin tüm gayretlerine karşın davalının habersiz ve sebepsiz olarak evi terki, müvekkilde büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş, müvekkil üzüntü içinde psikolojik çöküntüye girmiştir. Davalı tarafından oluşturulan ve müvekkilde oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 20.000,00 YTL manevi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat hükümleri
DELİLLER : Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Tanık beyanları ve her tür kanıt.

SONUÇ : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

1) Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA;

2) Müşterek çocuk ………………….’ın velayetinin Müvekkile verilmesine;

3) Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ……………… için her ay 500,00 TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;

4) Müvekkil için, davalı aleyhine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine;

5) Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin dahi davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarım. …/…./……

Davacı Vekili
Av………………………..

Ekler:
1)Vekaletname
2) Nüfus kayıtları

 

Anlaşmalı Boşanma için Dilekçe Örneği

İlgili Makaleler

64 Yorum

 1. şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği için teşekkür ederim.

 2. Şiddetli Geçimsizlikten bende boşanıcam ! dilekçe için teşekkür

 3. boşanma dilekçesi için teşekkür ederim sağlam geçirmişler süper olmuş donuna kadar alırım artık :)

 4. teşekur ederim yardımınız icin ben kendi kendimin avukatı oldum sayenizde

 5. bazı adaletsizlikler görüyorum. örneyin adam işsiz ise ve çalışmıyorsa avukat ve nafaka masraflarını nasıl verecek. yardımcı olun lütfen

 6. dilekceyi kendim boyle doldup verebiliyomuyum cunku okadar param yok dilekce vermeye

 7. bendeboşanmak istiyorum ama necesaret nede param var dava içinn yardım edecekavukatolsabirgünn cekmem

 8. bende boşanmak istyorum ama ben bu konunda hiç inlmayorum.ben yabancıyim ve eşim bana çok kötü davranyor..ve bana aldatyo .boşanmak istyorum ama o kızım bende almak istyo.ben kızım yanımda istyorum..ben turkiyede tk başıma kimsim yok çok yardım istyorm..

 9. yorum yazanlar malesef hep kadınlar ne yazık Allahın bir emaneti olarak aldıkları kadınlara sonra reva gördükleri bu ise böyle soğan erkeklerine Allahın belası çok büyüktür bazılarının dilekçe parası bile yok bu ne haldir bunlar şimdi bırak müslümanı insan da olamaz yatacak yerleri yok bunların Allah belalarını vermiş de vermesine kanserlere yakalansın inim inim inlesinler

 10. Esselamualeykum. Bu zamanın kadınları kocaya itaati anlamış değil. Anlayana kadar da huzurlu olamayacaklardır.

 11. eşimin bana olan saygısı benimde ona saygım sevgim tamamen bitti.cenesinden o kadar bıktım ki 10 yıldır ilkkez vurdum.karsılık ta verdi.şimdiye kadar defalarca uyardım ama hiç sesini kısmadı.artık
  ayrılmayı düşünüyorum ama 4 yaşında kızım var.velayeti annesine mi geçer. velayeti almak için ne yapabilirm.yoksa kızımın hatrına bu çekilmez insanla evliliği sürdürmelimiyim.

 12. merhabalar ben 1 yıllık nikahlıyım fakat durumum biraz farklı eşim demeye bin şahit isteyecek o yaratıkla memur olduğum için aynı şehirde olabilmek için nikah yaptık yazada düğünümüz var fakat tayin olduğu için aynı şehirde yaşıyoruz yaklaşık 1 aydır eşyalarımızı aldık evimizi
  kurduk fakat bana davranışları o kadar değişti ki dayanamıyorum artık onun varlığına o yüzden boşanmak istiyorum fakat bunu yapamayacağımı düşünüyor beni eşyalar konusunda borçlandırdı zaten gideceğimi söylesem bana fiziksel olarak da zarar verir ailemede bir şey söyleyemiyorum bir kaç hafta önce bana şiddet uyguladı fakat evden çıkmama izin vermediği için doktora gidip raporda alamadım ne yapmalıyım nasıl kurtulmalıyım bilmiyorum

 13. slm arkadaşlar ben 19 yıllık evliyim bu güne kadar bir tartışmamız olmadı bu süre içinde 3 tane çocuğumuz var 17 16 ve 11 yaşlarında ben iş icabı farklı bir şehirde çalışmaktayım eşime yanıma gel dediğimde ordaki küçük iş yeri yüzünden gelmek istemiyor orda çocuklarım çok zor koşullarda okuyor ben çocuklarımı yanıma aldım burda daha iyi şartlarda okuyorlar yalnız eşim inat edip gelmeyip anne babasının tafsiyesi üzerine boşanma davası dilekçesi vermiş dilekçe elime geçti bir sürü yalan sebepler yazmış birde küçük 11 yaşındaki kızımın velayetini istemiş ben eşimin şu an ailesi nin baskısı üzerine bu dilekçeyi verdiğini biliyorum ben boşanmak istemiyorum nasıl bir cevap yazmalıyım yardımlarınızı bekliyorum

 14. insanlar içinde bulundukları durumlar içerisinde doğru karar veremiyorlar fakat yazılanları yabancı bir taraf okuduğunda bu konulardan uzak durup düşündüğünde hadi beeee budamı yapılmış deniliyor arkadaşlar kim ne olursa olsun boşanmak için değilde mutlu olmak için evlenir bunda herkes hem fikirdir. yazılanların çoğunu okudum yardımcı olmak için yazıyorum lütfen okuyun yazdıklarımı arkadaşlar bu ülkede ne yazık ki kadın ve kocanın aileleri ewleniyor herşey huzurlu giderken ilişkiler zaman aşımına uğrayıp değerlerini kaybediyorlar ve senin ailen benim ailem tartışmaları başlıyor bir ve taraflar yavaş yavaş eşler arasında birbirlerine zulumlere en küçük şeyleri büyütme yoluna isteristemez gidiyor belki en küçük şeyler dediğimde şuanda kızabilirsiniz fakat önce her iki tarafın motorlarının soğuması gerekir tabiri caizse kavga ortamından ayrılmaları gerekir neden mi size kısa bir örnek vereyim sizin cebinizde 500 tl bir kredi kartı olduğunu varsayalım ve 2000 tl de maaş aldığınızı düşünelim her ayın 1i geldiğinde hiçbir borcunuz yok ise bunu çok rahat ödeyebilirsiniz doğrumu biriyle ilişkiniz başladığında bunu çok rahat kaldırabiliyordunuz demekki sizin limitiniz taraflar arasında aşıldığından dolayı yani 2000 tl maaşın üzerine çıktığı gibi varsayıyorum 4000 tl olduğu için dayanamayacak durumda kaldıramayacak durumdasınız bunun için ne yapılmalı arkadaşlar ben bunu yaptım ve denedim size bir dost tavsiyesi :evden ayrılın ve 1yada 2 yıl hiç görüşmeyin sadece zorunlu sebeplerle msj atın hiç konuşmayın neden 1-2 sene olayına gelince 4000 tl olan borcunuzu ödemek için birbirinizi anlamak için daha iyi yaşamak ve cocuklarınız için herkesin hatasını anlaması ve daha sağlıklı bir piskoloji için herşeyin daha güzel olması için çevrenizde eşin nerede sorusu sorulduğunda iş için önce 6 ay iş için başka şehirde görevi var cvp. verin herşeyi kafanızda kademe kademe sırayla yapın ve anlaştığınız süre sonunda herşeye sıfırdan başlamak için eşinizle buluştuğunda tatile çıkın ama cocuklar yanınızda olamsın eski konuları hiç açmayın para harcamaktan korkmayın ne canınız istiyorsa yapın birde böle deneyin en iyiysi bu olacak

 15. Bende boşanmak istiyorum artık.Psikolojim çok bozuk.8 Senelik evliyim bir kızım var 6 yaşında hep onun için ve sevdiğim için sustum ama artık olmuyor daha dayanamıyorum.Ağlamaktan,ümit etmekten yoruldum.Yaşamadığım kalmadı yıllardır.Defalarca aldatıldım,dövüldüm,sövüldüm,hakaret işittim,küfürler işittim,kilomla hep dalga geçti o da ailesi de,hep aşağılandım,pis olduğum söylendi,bakımsız olduğum söylendi,Verem oldum,hastalandım o zamanlar yumuşadı bana karşı ama yine aynı oldu.Kilo veremedim.Benden asla çocuk istemediğini söyledi bir daha.Onu bırakıp gitmediğim için onursuz,karaktersiz,şerefsiz dedi bana.Hep dua ettim çok severek evlendik dedim.Doğru yolu bulucaz dedim.Ama baktım bende değişiyorum eve bakmamaya başladım,kendime bakmamaya başladım,başka insanlara hep imrenerek baktım.Artık düşünemiyorum,aklım gelip gelip gitmeye başladığını hissediyorum.Susamıyorum haksızlıklar karşısında hiç susmadım da.O kadar acınacak haldeyim ki boşanmak istiyormuyum istemiyormuyum onu bile bilmiyorum.Cebimde 5 kuruşum bile yok.Ölmek istiyorum artık yavrumu da yanıma alıp ölmek istiyorum.

 16. Ben neden bunları yaşıyorum kime ne yaptım ki.Sadece mutluluk istemiştim,huzur istemiştim,sağlık istemiştim,Gülmek istemiştim neden böyle oldu :( Allah’ım yardım etsin hiç bir şey den umudum kalmadı artık.

 17. Onu bu kadar sevmeme rağmen o hiç değişmiyor.Bana inanmıyor.Nasıl ben onu seve bildim ki nasıl,nasıl,nasıl…

 18. Ben İstanbul dan.severek evlendik.10 yıl oldu.yaşım 32 .çok defa kavga ettik.bir tokatla boşananlara şaşıyorum.2cocugum var bi kız bi oğlan.eşime vurunca sonra çokpişman oluyorum.bazen günlerce kkonuşmuyoruz.pişman oluyorum yaptıklarıma.bazende bakıyorum kavgaya neden olan sebepleri halen devam ettiriyor -benimde uyarılarıma aldırmıyor.anlıyorum ki dayağı hakediyor.insan olan bir kez anlar.kadınlar artık saygıdan da mahrum kalmış.neymiş kadın erkek eşitmiş.tamam ya anladık ama .İslam ne diyor peygamber ne diyor.araştıran yok.hemen boşanalım oluyor iş.sonrası fuhuş’ kadın cinayeti.vb.toplumu kadınlar tahrik ediyor.kadınlar eşlerine ‘eşleride onlara seviyeli davranmalı.kadın dediğin kocasını dinlemeli.kavgaya neden olan durumu iyi analiz etmeli.erkekte keyfi hareket etmemeli anlayışlı olmalı ve sorunlar ancak ozaman biter.yoksa ya boşanma ya fuhuş yada cinayet işleriyle meşgul bir toplum olmaya layik oluruz.ve o yolda da hızla gidiyoruz.Yazılanlar bunu gösteriyor.Allah evliliklerimize huzuru ve sevgi saygıyı nakşetsin.

 19. slm arkadaşlar;hepimizin ayrı nayrı sorunu var,sonuç huzursuz mutsuz dert sıkıntılı dünya…ben de 2 yıl önce hataya din külrt.öğrt.olarak atandım.orda biriyle tanıştım dul bir kadın idi..ailem sevdiğim kızı almadılar,neymiş,belki atanamazsan ne olur…cahil kafa..sonra hergün mutsuzluk,kadın çocukları da var..bana diyorki sen kimsin ben seni de boşayacağım diyor boşamayacağım seni böle süründüreceğim diyor..ne yapacağımı bilmiyorum..

 20. sonra herşeyi bıraktım maraşa savcılık kararıyla görevimi değiştirin güvenliğim yok dedim..maraşa geldim.kadın boşamam seni diyor,bazen 3 milyarı ver bırakırım seni diyor,bazen sen kimsin lan diyor,bana 0..çocuğu gibi kötü laflarda bulunuyor..deliyemi çattık off nasıl kurtulurum bilmiyorum..

 21. bazen de mahkeme masrafları üstlen benim param yok diyor bende tmm diyorum soruyorum yok böle bir dava diyorlar..bana bi aradığımda boşarım aradan biraz geçiyor bakıyorm soruyorum ne oldu diye seni boşamam süründüreceğim diyor…psikolojimi bozdu.bana önceleride tatlı biir ekmek yedirtmedi,sen nasıl öğretmensin seni öğretrmen yapan devletin diyordu..her öğretmenin arabası var senin yok borcun var diyordu..ev perişanmı diyordum sesini çıkartmıyordu,nasıl kurtulurum…

 22. sonra bana 300 400 tl eşya masrafımı vr bırakırım diyordu,tmm dedim.düğünlerde başkasıyla el ele oynuyor bende örf ve adetlerimiz bide bak ben din dersi öğrt.bana ne derler diyodum beni dinlemiyodu,kızdığımda bile dayısını arıyor dayısı da alıp götürüyordu..2-3 gün gelmiyordu..ne yapacağım bilmiyorum..boşanırsam 10 tane teke kesip fakirlere dağıtacam…

 23. Arkadaslar herkes cesaretini toplasin bu kadin milleti insan olamaz evlenmeden onceleri ben bisey istemiyorum diyen nankor kadin simdi evininde getirdigin ekmegede kufur etti su fırıldak gozlu kadinlar varya bendeki gibi ALLAH hepinizin belasini versin vermiste zaten

 24. Ben 1. Evliliğimi bütün olumsuzluklara rağmen ailem üzülmesin kimselerin yanında mahçup olmasınlar diye onların isteği ile(bizi bizden biri anlar bilir kafası ile) uzaktan akrabam olan bir bayanla yaptım evlendik iyi güzel hoş zaman geçtikçe tek çocuk olduğu için başladı annesinde kalmalar tabi zamanla kalmalar uzadı 3 oldu 5 5 oldu 7 7 oldu 10-15-20 30 gün anlayacağınız evlendik ya sözüm ona bu arada o kadar elit bir yerde çalışıyorumki konum iyi maaş iyi gelgelelim ben başladım yanlız yaşamaya bu arada bir kızım oldu 1995 doğumlu 3 yıl sonunda hem işimden hem evliliğimden oldum nedenmi tek adam ne yapar size sorarım içki kumar falan filan ne yaptım ne ettim eşimi lafa söze getiremedim bende kendime bu kadın yüzünden hayatamı küseyim neyse bıraktım herşeyi böyle yaşanmaz deyip 10 yıl boşanmadan boşanamadan geçti gitti yalan oldu bu zaman zarfında evimi arabamı şirketimi kurdum durumum gayet iyi oldu yurt dışına çalışır oldum neyse 11 yıl ne olduysa bir hikmektir takdirdir boşandık ve ben 2 ay geçmeden evlendim çok mutlu oldum sevdim bu insan iyi dedim değer kıymet bilir dedim evlendik bir tane çöp aldırtmadım ailesine ve kendisine ne istiyorlarsa fazlasını aldım yeterki eşimin boynu ailesine bükülmesin çünki benim 2 eşim olacak ve aramızda zaten 10 yaş fark var neyse hatun hemşire evlendik oldu 2 tane dünyalar güzeli 2 kızım daha şimdi başladık sen ben davalarına 1 aya kalmaz onlada ayrılırım herşeyide ona vereceğim evi malı mülkü hiçbir şeyde yok gözüm SİZ SİZ OLUN BAYANLAR VE BAYLAR DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE UNUTMAYIN AKLINIZI BAŞINDA BAŞINIZA ALIN NE DERLER CİNGENEYE BEYLİK VERMİŞLER BABASINI KESMİŞ Görmemişle,ahlaktan yoksun,örf edep adap bilmeyen ile ,büyük küçük tanımayanla. ALLAH korkusu olmayanla evlenmeyi bırakın yan yana yürümeyin bile SONUNDA KAYBEDEN SİZ OLURSUNUZ ŞEMS DERKİ: Olduğu KADAR Olmadığı KADER

 25. Ben yabanci uyruklu bayanim esim turkiye vatandasi bosanmak icin mahkeme masraflarina param yok sahitlik edecek kimsemde yok bir oglum var daha 2aylik babassinin onayi olmadan yurt disina goturemem bu durumda yabanci uyruklu bosanma durumunda olan bayanlar icin ne tur kolayliklar saglanir dava uzarsa turkiyede kalacak yer yok param yok esimin evden uzaklastirilmasi bile kendi ulkem gibiburda bosanincaya kadar kalamam bana ve bebegime turkiyede cikis yapmami hizlandiracak davanin erken bitmesini hukuken saglanabilirmi cok ihtiyacim var yardiminiza ekonomik olarak her seyim turkiyede bulundugum surece esime bagli

 26. Merhaba hayatım

  Eğer Krediler ve ipotekler Bankalar ve diğer mali kurumların yorgun iseniz arıyoruz, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli aşağı çevirdi edilmiştir. Bu $ 10,000,000.00 için Aylık Minimum sizi bilgilendirmek için sunun% 3 kredi arasında değişmektedir azami faiz oranı $ 1,000.00 olduğunu% 100 garantisi ile. Biz iş geliştirmek için KREDİ verir. Bir rekabet avantajı / iş genişletme. Biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı fatura ve dinlenmek emin olun vardır. İşbirliği, biz en az bir yirmi yıldan uzun vadeli kredi var, ve tüm ilgi vermek ve hesaplamak ve yıllık ödenecek izin gayrimenkul finansörü ve finansman tümüdür.

 27. 2.5 yıllık evliyim. 7 aydır kanser ile mücadele ediyorum. Karım 2 aydır evi terketti. Bir de bebeĝimiz var. Şimdi boşandığımda mahkemeler bu kadına pozitif ayrımcılık yapıcaklar öyle mı. İyiki ahiret var.

 28. Mrb benim annm babam sorunu var babam anneme diyor para ver kumar oynayacam annemde yok diyor kalkio cat yuxune,atiyor gidip bicak aliyor oldurecem diyor annmde korkup kacti emniyete gitti ve avukat gerekir avukat tutacak paramiz yok ne yapmaliyiz bir yol gosterin deli olcam iki gun emniyetdeyz bir yol gosterin deli olcam

 29. Bende şiddetli geçimsizlik ten boşanmak istiyorum davayi ben acarsam kazanma sansim varmi 20 yasindayim ve şuan babamin ewindeyim ama utanc icind eşim keyfini sürüyor ben cefasini çok eziyet gruyodum sürekli azarlanip horgorulup dislaniyodum eşim ufak tefek şeylerden bahane arauip kavga ediyordu aileme değer vermiyordu milletin içinde bagirip kavga edyodu ne olur sesimi duyan yardim etsin bu dilekçeyi nazil bulblirim we 7bucuk aylik ewliyim çocuğunda yok

 30. içki sigara icmem kahveye gitmem birgün bile akşam dışarı kendi başıma çıkmadım çalışıyorum evimin eksiklerini en iyi şekilde karşılıyorum. Ama eşim en ufak sorunları bile çok büyük problem haline getiriyor. Olmayan bi konu atıyor ortaya attığı konuya kendi inanıyor. Gercekmis gibi kavga çıkarıyor eşimi seviyorum ama anlasamiyoruz.

 31. Saygı karşılıklı. Bugun yaşanan onca güzel günü ve su anda bulunduğum ruh halini gördükçe nasıl oldu nası biz bu hale gelebilDik bi zamanlar deliler gibi sevdiğim, beni canından bile çok sevdiğini söyleyen adam bu mu diyorum. Herşey bitmiş tükenmiş tüketMİşiz ewlenmekle ne büyük hata ettiğimi anlıyorum. Boşanmak o prosedürlerle ugrasacak halim bile yok. Kaybolmak yok olmak istiyorum hiç war olmamış olmak belki de en iyisiYMis…

 32. 3yıllık evliyim evliliğimin başından beri hiç mutlu olmadık bu yüzden çocukda düşünmedim çünkü hiç evli gibi olamadık benim eşim ailesine düşgün bir eş ve ailesinden dışlanan ve sürekli problem yaşayan birisi ilk zamanlar destek olmaya çalıştım düzelmesi için uğraştım psikolaga gittik her yolu denedim ailesinden ayrı bırakmadım tercih yapmasını istemedim ama biz bir aile olamadık yıprandım evli olduğumu hiç anlamadım sinirini dayak yok ama psikolojik olarak hep benden çıkardı ailesi sürekli karıştı hergün orada evimi bilemedim o kadar soğudum ki yanında yatmak istemiyorum konuşmaya çalıştığımda hep kavga ediyor adam gibi derdimi anlatamadığım için çözümde bulamıyorum ailesinin sıkmasından çok yoruldum haftanon 6 günü çalışıp evde dinlenecek zamanım yok para istemedim huzur istedim ama olmadı ben ayrılmış bir ailenin çocuğuyum böyle bir evlilik hayal etmemiştim ama ezilmektwn yoruldum artık aile çok önemli eşiniz ne kadar iyi olursa olsun ailede anlayış yoksa her şekilde onu yönlendiritorlar bende karalıyım artık boşanmak istiyorum ama ailesine hakkımı helal etmicem

 33. slm benim babam şizofren böyle bir insan tanımamışsınızdır tam bir azrail nere gitsek peşimizden geliyor illa canımızı alacak psikolojik manyak annemle babamda boşanıyor sonunda çok şükür nedenmi annem için seviniyorum kadın bir gün yüzü görecek diye allahım herkese sabır akıl fikir versin yazık allahu teala bizi insan olalım allah yolunda gidelim diye yarattı ama babam diyoki allah beni azrail olarak yarattı o diyo ben yapıyorum töbee estağfirullah böylelerini allahım ya ıslah etsin yada yanına alsın insallah aminnn

 34. Değerlerimizi bilmiyoruz.Kadının tek derdi kocamı avucuma alayım ne bu ya niye birbirinize üstünlük sağlamak için mi evlendiniz..param var istediğimi yaparım bu mu…Erkekler az karınıza sevgi gösterin onları eğlendirin..onların değerli olduğunu hissettirin bu yeter aşka gerek yok..Aşk yalan..sevgi saygı değer bunlar yeter..

 35. Yıllardır kadınlar aileleri tarafından bile 2.sınıf vatandaş olarak görüldü.Kadın maddi özgürlüğüne kavuşma ve çevredeki kendini ezdirmez örnekler artma vs gözünü açtı.Erkeklerin istediği ise eski tas…misali kadın otursun,suskun,kendi fikrine göre eylemi olmasın.Eskidendi o canım benim geçti.Evlilik nasıl doğalsa boşanma da bir okadar doğal.Kimse dünyaya kendilerini üstün görenlere ezilip kahır çekmeye gelmedi

 36. Arkadaslar 6 yillik evliyim ve oglum dogdu dogali esimle hep kavga ederiz ve ben artik yuvayi yururtmemk icin karar aldim beni biraz aydinlatirmisiniz neler yapacam bosanmak icin tskler..

 37. Merhaba bn 3 aylık evliyim 2.evliliğim ilk evliliğimi çocuk yaşta yaptım ayrıldım çalışmaya başladım okadar güçlüydümki kendime bir düzen kurdum 12 sene kendi yağımda kavruldum çok rahattım ama aile baskısı evlen artık yaşın 30 oldu evde kaldın kısmetleri kaçırıyosun derken şimdi soyismini taşıdığım :( adam bile diyemiyorum kendisine aylarca peşimden koştu evlencez die neyse ailemin de onayı ile evlendik nişandan 2hafta sonra bn salak ne bir altın ne bir düğün ne bir eşya istedim borcu var die bnm düzenim vardı eşyalar falan sadece evi tuttu nakliye patadını bile bn verdim yani yeni bir hayat yeni vaşlangıç eşim die bütün birikimimide feda ettim.işten çık dedi çıktım zorla neyse kapan dedi kapandım her dediğini yaptım ayaklarını yıkadım günlük yemek yaptım ütüsü vs.arkadaşlatımla ailemle hiçbir akrabamla konuşturmadı her gün kavga küfür dayak takıntısı hiç bitmedi müzik dinlemeyi özledim müzük dinliyorum kimi düşünüyorsun diyor film izliyorum başkasıyladamı izledin bu filmi diyor bişey söyleyemiyordum her lafın altında bişey arıyor sen nie böle söyledin ne ima ettin başlıyor kavga etmeye yani bunlar saymakla bitmez neyse bigün kavga ettik saçmalıkları yüzünden aradım polisi bn şikayetçi oldum dövdü die oarada da eve geçmiş kira sözleşmesini fesh etmiş kendi eşyalarını almış çilingirle açmış kapıyı bnada sms yazmış eşyalarını al evi boşalt die delirdim tabi şimdi ayrıyız boşalttım evi bitmek üze .. muhtarlıktan fakirlik kağıdı aldım ikametgah aldım gittim sosyal hizm.lere çok yardımları oluyor avukat falan uğraşmıyorsunuz onlar hallediyor yönlendiriyor hakkınızıda alıyorsunuz.

 38. Aslında acı olay ne umutlar ne hayaller kuruluyor o imzayı atarken ama nekadar anlayışlı saygılı olyrsanız hep ezilen oluyorsunuz karşınızdaki nankör ise ellerinizlede besleseniz ne yaptın der istemiyorum bitti sevmiyorum der kalırsınız birbaşınıza .yani hayatınızda kimseye güvenmeden tek başınızada kalabilirsiniz çünkü Allah hep var …

 39. Bnde bosancam bu dilekçe genel olarak mı biraz bayanların isteğine göre

 40. Arkadaslar ben eşimi çok seviyorum ama bana hergün pavyondaym diyor isi geregi çok uzaktayz dağda kalıyor askeri personel ama hergün pavyondaym diyor ben ne yapcm hergün kafayı yiyorum boşancm dedm tmm dedi napym

 41. Meraba.Sızın ıcın Cook üzüldüm,çünkü ben de yabancıyım,ve sızın gıbı problemler var.Şıddet,küfür,benım bütüm kazandıgım para ,ve cocuğu altını evden götürme,aldatma.boşanmak ıstıyorom,ama kızımı sana vermıcem dıyor,ve boşanmıcam..benım kızımda başka hıc bırşey yok.cok korkuyorum ne yaplalıyım?boşanırsan,öldürürüm dıyor

 42. En korkunç eşım öz annesine dövüyor abısılıye,bu nasıl olur??nasıl evlad,nasıl Müslümanlık?ben Türk vatandaşıyım,öğretmenım,ama eşım dıyor 5 avukat tut,cocuğa sana mahkeme vermez..lütfen,bana akıl verın bılen varsa..Bütün kadınlara,çocuklara Allah korusun

 43. Bende eşimden bosanmak istıyorum 25 yıllk evliyim 2 cocugum var neyapmam gerekıyo hicmahkemeye gitmedim

 44. Kocam beni darp etti rapor aldim uzaklastirma kararı cikartim 4yasinda kizim var alican çocuğu diyor alabilirmiii.

 45. Hiiiç korkmayın ben de çok korkuyordum, hayatım cehenneme dönmüştü, sürekli olarak psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordum, ve eşimin güç üstünlüğü vardı. Önce herşeyi göze alarak kendisine söyledim, sonra aileme ve son olarak da onun ailesine. Şu an 5 aylık bebeğimle birlikte ailemin evinde kalıyorum, bir kaç güne boşanacağız. Kurtulmak için herşeyin daha kötü olmasını beklemeyin.

 46. 2yıllık evliyim bi bebeğim var. Boşanmak istiyorum ama onun psikolojisini çok düşünüyorum. Umarım büyüyünce bana kızmaz. Rabbim kimseyi aile sorunlarıyla karşılaştırmasn diyorum. Hakkım da hayırlısı.

 47. İtaat hak edene yapılır ordan oturup kimin ne yaşadığını bilmeden ahkâm kesme efendi. …

 48. Kadın milletine bela okuyan bazı karaktersizler size diyorum bir kadınlarmı çeneli benim başımda bir hemcinsiriz aman Allahım oturdun suç kalktın suç vır vır vır bi sus ya eleştiride bi yere kadar görümcemi çok severim sohbet ederiz onla sohbetime bile karışır.ablamla sohbet ederim ona karışır erkek dediğinin kadın sohbetine laf etmesi doğrumu çocuğum hasta dertleşirim annem öldü geçen yıl hala depresyondayım kimle azcık dertleşsem dank diye ortaya beni rencide edecek bişey söyler yerin dibine sokar ben oysaki onu her ortamda kötüde olsa yüceltiyorum Allah şahit bu yüzden içime sakladıklarım yüzünden her hastalık musallat oldu sakla gül sakla millete karşı gül derken dert sahibi oldum evladım ilerde diyaliz hastası olabilir onamı yanayım annem babam ölmüş onamı yanayım kayıplarımın ardından sevip hep toplumda yücelttiğim adamın hep beni hakir görmesinemi yanayım benoe salaklık ama para demedim mal mülk demedim varlıklı aileden çıkıp yokluğuna rağmen onla evlendim aileme hep iyi yanlarını gösterdim asla küçük düşürmedim üniversite kezuruyken çalışma dedi kıskandı peki dedim kırdım dizimi oturdum patates soğanla yıllarım geçti buz gibi evlerde kış kıyamette oturdum ses çıkarmadım mükafatım bu oldu bende et kemikten bir kulum tahammülde bir yere kadar sevilen erkekte sevildiğini bilip ona göre hareket edecek şimdilerde dayakta atıyor sabrım kalmayınca onca fedakarlığıma rağmen bu muameleye tepki verince dayakta yedim ellerin karılarıyla arkek dediğin kıyaslamaz hanımını bana ne onun karısından şunun kocasından böyle yapan erkek erkek değildir 8 yıl ben bekarken pekçok kısmetime rağmen sana sadık kaldıysam sonunda evlendiysem bu bile benim mertliğimi gösterir ama yolum namerte düştü Şimdi sorarım o kadınlara beddua eden arkadaşa hep kadınlarmı suçludur bence kadın olsun erkek olsun nankör olmıcak insan olcak önce birde Allahsız olmıcak!

 49. Esimden boşanmak istiyorum siddetler humar oynamalar küfür etmeler cinsel iliskiler den dolayi boşanmak istiyorum

 50. Merak etme artık devlet çocukları kız erkek ayırt etmeden anneye veriyo ve anne istemeden baba çocukları göremiyorum icra memurları ile görmeye gidebiliyor bu konuda endişen olmasın istediğini de talep edebilirsin

Başa dön tuşu