16 Ekim 2020 Terazi Yeniayı ve Burcunuz

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
16 Ekim 2020 Terazi Yeniayı ve Burcunuz: İlişkilerde ve İşlerde Karma’nın Son Tangosu


16 Ekim 2020 Cuma günü, saat 22:31’de Terazi burcunun 23. derecesinin sonunda bir yeniay gerçekleşecek. Yeniay haritasında Yengeç burcunun 8. derecesi yükseliyor. ( =İstanbul, Ankara için 11. derece) Bu harita yine karmik konuları anlatıyor ve ilişkiler bakımından önem arz ediyor. Güneş –Ay Kavuşum Terazi (Yeniay konumu), Koç’taki Retro Mars konumu ile karşıt bakış içinde ve bu ikisi de ileri harekete geçen Jüpiter, Satürn ve Plüton Oğlak konumlarına kare açı konumunda yer alıyor ve bir T-Kare açı kalıbını oluşturuyor. Apex dediğimiz enerjinin çıkış noktası Oğlak stelyumuna (Gezegen toplanmasına) geliyor ve en yakın olarak da Plüton Oğlak konumuna. Burada bir güç mücadelesi ve yoğun enerji açığa çıkabilmesi söz konusu. Haritasında öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak 23. derecesinde gezegenleri olanlar ve burç tarihlerinin 23. günü civarında doğanlar bu etkilerden en fazla etkilenecekler.

Merkür Akrep konumu da retro harekette ve yine retro konumda karşısında bulunan Uranüs Boğa konumu ile açılanıyor. Bu da çok ciddi bir çekişmeyi ifade ediyor yine. İlişkiler, iş bağlantıları, ilişkilerdeki değer konuları ve genel olarak ekonomik konularda da geçmiş ile bağlantılı hareketler olabilecek bir zamanlama. Geçmişe ait görüşmeler yapabilirsiniz ve bir anda olayların seyri de değişebilir çünkü Uranüs sürprizleri, yer değiştirmeleri ifade eden bir gezegendir. Beklenmeyen sürpriz şeyler söz konusu olabilecektir.

Bir süre evvel Retro hareketten dönen Jüpiter, Satürn ve Plüton Oğlak konumları iş, güç düzeni bakımından önemli bir zaman dilimini gösteriyor ve bir şeylerin düzenlenip ilerlemesini ifade ediyor. Tabi diğer retro etkiler düşünüldüğünde tam olarak ileri seyrin oturduğunu söyleyemeyiz. Özellikle ilişkiler bakımından çözümlenmesi gereken şeyler var.

Ekonomik yatırımlarınız, teknoloji ile ilgili alımlarınız ve kısmetlerinizle bağlantılı konularda dikkatli ve iyi hesap ederek hareket etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kendi beden elektriğinize, iletişimlerinize, tartışmalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Uranüs isyanları, değişimleri ifade eder ve bir anda ortaya çıkan olmadık sözleri de gösterir. Geçmişe dönük konular, ortaklıklar hususunda dikkatli ve dengeleyici olmanız ve buna hazırlıklı olarak bazı dengeler konusunda uyanık olmanız gerekiyor. Ayrıca retronun bir olumsuzetkisi olarak işlerde geri kalmamak bakımından gereksiz bağlantı ve ilişkilerle uğraşmak yerine kendinize odaklanmanız da oldukça önem arz ediyor zira ne dedik Jüpiter, Satürn ve Plüton ileri harekete geçti Oğlak burcunda dedik ve dahası Venüs Başak konumu ile birlikte toprak üçlüsü gökyüzünde aktif.

kk2 (14).jpg

İlişkiler ve Kısmetler

Terazi’deki Güneş ve Ay kavuşumu yani Yeniay derecesi ile Retro Mars’ın karşıt açısı, Akrep’teki retro Merkür ile Retrodaki Uranüs Boğa konumunun karşıt açısı ilişkiler açısından karmik durumları ve son noktadaki her türlü tartmaları ifade ediyor. İlişkilerdeki dengeler, ortak kimlik durumu, değer konusu, yetenekler, beceriler, sahip olunanlar yani ilişkilerle ilgili her şey tartılmakta karşılaştırılmakta. Yeniay tarihi civarında sözleşmelere, anlaşmalara ve bir takım hesapsız maddi atılımlara dikkat etmek gerekiyor.

Mevcut ilişkileri olanlar için de ilişkisi olmayanlar için de ilişkiler konusu açısından son derece dikkat çeken bir zamanlama. Geriye dönüşler, bir takım ilişkilerle ilgili tekrar değerlendirmeler olabilecektir.

Ortak İş konuları da birçok açıdan aynı şekilde değerlendirme altında olacak. Bir şeyler aynı gitmiyor, değişim rüzgarları geliyor. Aslında bu durum Jüpiter ve Satürn’ün Oğlak’taki ilerleyişi son derecelere doğru ilerlerken hissediliyor. Satürn 17 Aralık ve Jüpiter de 19 Aralıkta Kova burcuna geçecek ve yeni bir dönemi açacak. Tabi bu dönem Kova yöneticisi Uranüs de Boğa’da olduğu için kare açı konumunu gösteriyor yani kendi yöneticisinin kare konumunda duruyor ki bu açıdan çok önemli. Yine her türlü değeri, kazancı ve kısmeti de içine alacak şekilde bir takım değişimler gündemde olacaktır. Özellikle yer değişimleri, ekonomik anlamda değişiklikler, yeni bağlantılar ve yeni ilişkiler konusu açılacaktır.

Venüs bu dönem Başak burcunda ilerliyor. Pratik faydaya yönelik, işlevsel hareket eden bir Venüs var. Titiz ve seçici aynı zamanda. Bu dönem estetik ile ilgili konular, pratik faydalı olan şeylerin alınması, estetik bakım ile ilgili konular, iş düzeni ve disiplini, maddi konular ve arınma konusu ön planda olacaktır.

Mars’ın Koç burcundaki konumu, Başaktaki Venüs ile uyumlu konumda değil ve bu sefer Satürn ve Plüton gibi iki sert gezegen ile kare açılanması var. Bu durum defalarca bu içinde bulunduğumuz süreç içerisinde rastladığımız bir görünüm. İlişkiler bakımından zorlayıcı olabilecek durumlar, iş güç konusunda halen geriye dönük toparlanma ve düzenlenme gereksinimleri olabilir. Çünkü Satürn inşaatı ve yapıyı ifade eder. Bozuk yapılar yenilenmeli yerine yeniye bırakmalıdır. Plüton etkisinde de benzer şekilde dönüşüm söz konusudur. Burada kişilerin kendi üzerinde çalışması ve disipline olması önem arz ediyor.

Venüs Başak konumu ile birlikte toprak üçlüsü tamamlanıyor. Uranüs Boğa ve Jüpiter, Satürn, Plüton Oğlak konumları ile ekonomik konular, maddi girişimler için doğal bir denge zamanlaması da var. İlişkiler bakımından gerçekçilik ve tutarlı hareket ön plana çıkıyor. Bu dönemki ilişkiler bundan etkilenecektir.

Türkiye Astroloji Haritası

Türkiye Astroloji Haritasında Terazi Yeniayı 4. Eve karşılık gelmekte. Karşısında Mars Koç retro var ve 10. Ev olarak burası iktidar partisini ve Türkiye’nin uluslararası camia önündeki durumunu ifade ediyor. 10. Ev yöneticisi Mars, Türkiye Haritasında Satürn ve Merkür ile birlikte Terazi burcundadır. İktidar ve Muhalefet arası bir takım durumlar ve geçmişle ilgili konular gündeme gelebilecektir.

Türkiye’nin ortaklar müttefikler alanı 7. Ev’de ileri harekete geçen Jüpiter, Satürn ve Plüton Oğlak var ve T-Kare açı kalıbının apexi de burası olmuş oluyor. Burada Müttefik devletler ile ilgili konunun önemi tekrar ortaya çıkıyor. Kardeş ülke Azarbaycan ile ilgili gelişmeler bu süreçte daha fazla önem arz edecektir…

Türkiye’nin Güneş’i, Venüs’ü ve Jüpiter’i Akrep’te 5. Evdedir. Burada transit Merkür Akrep burcunda geriliyor olacak ve karşısındaki yine geri hareket eden Uranüs Boğa konumu ile karşıt açı ilişkisi kuracak. Burada 5. Ev yönetimi ifade ediyor. Ekonomik gelişmeler, spor, tiyatro, sinema, sahne, gösteri, grup çalışmaları, bir takım cemiyet, dernek, organizasyon ve gruplarla ilgili konular, şans oyunları, borsalar ve genel anlamda da ekonomik konular ön plana çıkacak. Bu dönem içerisinde bu konularda ani değişim ve hareketlenmeler olabilir ve bir takım konular daha belirgin şekilde ortaya çıkabilir. Özellikle finans piyasaları ve para ile ilgili olarak bu durum muhtemel görünüyor.

Gezegen Hareketleri

Plüton

Oğlak burcunda ilerleyen Plüton 25 Nisan 2020’de geri harekete başladı. Tutkular, derin benlik, odaklanma, konsantre olunan konular, dönüşüm ve değişimler ile ilgili geçmişe dönük bakış açısı ve düzenlemeler önem kazanacak.

25 Nisan’da 24 derece Oğlak burcunda geri hareket

4 Ekim’de 22 derecede Oğlak burcunda direkt hareket

Neptün

Balık burcunda ilerleyen Neptün 23 Haziran 2020’de geri harekete başladı. İlham, sezgisel konular, yaratıcılık, fedakarlıklar, sevgi ve paylaşım konuları, hassasiyetler, vizyonlar, yanılgılar ve aldatıcı durumlar açısından geçmişe dönük bakış açısı oluşacak ve düzenlemeler olacak.
23 Haziran’da 20 derece Balık burcunda geri hareket
29 Kasım’da 18 derecede Balık burcunda direkt hareket

Uranüs

Boğa burcundaki Uranüs, 12 Ağustos 2019 ile 11 Ocak 2020 arasında 2 derece Boğa’ya kadar geri hareketteydi. 11 Ocak’ta ileri harekete geçti ve bu tarihle birlikte geleceğe dönük yeni safha başladı. Yer değiştirmeler ve bağımsızlık teması özellikle sabit burçlar olan Boğa, Aslan, Akrep ve Kova için daha çok söz konusu. Özellikle haritasında sabit burçları baskın olanların hayatlarında değişiklikler olacak.
Uranüs 15 Ağustos’ta Boğa burcunda tekrar geri hareket edecek.
2020’yi 6 derecede Boğa’da geri hareketle bitirecek.

Satürn

Satürn 22 Mart itibarı ile Kova burcuna geçti ve 11 Mayıs’a kadar ilerledikten sonra geri harekete geçti.
Bütün burçları etkilemekle birlikte özellikle sabit burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova bakımından önemli etkiler getirecek. Bir takım konuların düzenlenmesi durumu ortaya çıktığı gibi zamanın idaresine ve o noktaya gelişine göre ilgili alanlarında zorlanmalar ve sınırlar da kendini gösterecek.

11 Mayıs’ta 1 derece Kova’da geri hareket

2 Temmuz Oğlak burcunda geri harekete devam

bu süreçte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak’lar bakımından sınırlar, çalışma hayatı, ekonomi düzenleme, iş, sorumluluk, geçmişle bağlantılı tekrar yapılanmalar söz konusu olacak.

29 Eylül’de 25 derece Oğlak’ta direkt hareket

Jüpiter
Jüpiter 2 Aralık 2019 itibarı ile Oğlak burcuna geçti. Toprak grupları için önemli bir döngü içine girilmiş oldu. Oğlak burçları için 12 yıllık döngü zamanı geldi ve açılım yapabilecekleri bir zamanın içindeler.
Sorumluluk, düzen, iş, profesyonellik ile ilgili temalar daha çok ön plana çıkarken, önceki süreçlerde yapılan bir takım çalışmaların sonuçları da kendini göstermeye başlayacaktır.
14 Mayıs’ta 27 derece Oğlak’ta geri hareket
13 Eylül’de 17 derece Oğlak’ta direkt hareket

Mars
28 Haziran 2020 – 7 Ocak 2021 arasında uzunca bir süre Mars Koç burcunda kalacak. Bu süreç içerisinde de 9 Eylül 2020 – 14 Kasım 2020 arası Retro süreci gerçekleşecek.
Mars Koç burcunda yönetici konumundadır ve oldukça güçlü bir zamanında olacak. Bu zaman diliminde liderlik, girişimler, savaşım, mücadele, bazı tartışmalar ve kaoslar, hareketlilik, dışa dönüklük, girişimlerde artış, hareketlilik, yenilikler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak.

Venüs
Venüs 2 Ekim – 28 Ekim arasında Başak burcunda olacak
İlişkilerde seçicilik, mantık, ayıklama, sosyal açıdan titizlik, giyim, bakım, estetik konuları ile ilgilenme, diyet, iş alanı düzenleme, çalışma arkadaşları ile ilişkiler, pratik ve faydalı olan şeylerle ilgilenme, iş hayatı ile ilgili alışverişler açısından etkili bir zaman dilimi olacaktır ve Toprak elementi burçlar olan Boğa, Başak ve Oğlak’lar bu dönem daha ön planda olacaklar.

Merkür
Merkür 5 Eylül – 27 Eylül arasında Terazi burcunda olacak.
Terazi burcundaki Merkür politik, dengeleyici, uzlaştırıcı, ahenkli olabilir. Kararsızlıklara ve eyleme geçmeme konusuna dikkat etmek gerekecektir. Daha tok davranışları ifade eder. Koç’taki Mars ile karşı karşıya gelecekler.
Merkür 27 Eylül – 14 Ekim arasında Akrep burcunda ilerleyecek ve ardından geri hareketi başlayacak.
Merkür Akrep’teyken tutkular, cinsellik, manipülasyon, derinlik, krediler, maddi konular, başkalarından gelen gelirler, ortak değer ve paylaşımlar ile ilgili konular, araştırma ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Dil sivriliğine ve iğnelemelere de dikkat etmek gerekiyor.
28 Ekimde tekrar Terazi burcuna dönecek ve burada gerilemeye başlayacak Merkür, direkt hareketine 3 Kasım’da Terazi burcundayken dönecek ve 10 Kasım’da tekrar Akrep burcuna geçecek.
Merkür 10 Kasım – 1 Aralık arası tekrar Akrep burcunda olacak

Ay Düğümleri
5 Mayıs’ta Ay Düğümleri burç değiştirdi. Yaklaşık 18 – 19 ay kadar bir burçta kalan Ay düğümleri geriye doğru burç değiştirir. Kuzey düğüm Yengeç’ten İkizlere, Güney Düğüm Oğlak’tan Yay burcuna geçti. 18 Ocak 2022’ye kadar da bu burçlarda kalacaklar.
Değişken burçlar İkizler, Başak, Yay Balık için önemli zamanlama. Değişken burçlar iletişim, yer değişimleri, bilgi alanındaki faaliyetler, adaptasyon gerektiren işler, çevreler, ortamlar bakımından etkili bir zamanlama olacaktır. Düşünsel olarak bağlı olunan bir takım fikirler, inançlar sorgulanabilir. Kişisel açıdan yeni fikirler geliştirerek yol almak ön plana çıkıyor. Bazı bölünmeler ve ayrışmalar doğal bir biçimde gerçekleşebilecektir.


kk2 (7).jpg


Terazi burcundaki Yeniay burcunuzu hangi alanlarda etkileyecek? (Esasen yükselen burcunuza göre okumalısınız fakat Güneş burcunuz (Öz burcunuz) da haritanızda baskın ve önemli bir konumdur ve açılanma olarak benzer etkileri ortaya çıkartabileceği için ona göre de inceleyip okuyabilirsiniz):

Koç: Ortaklaşa işler, anlaşmalar/ anlaşmazlıklar, sözleşmeler, mahkemeler, evlilik, ilişki, yakın partnerler/ arkadaşlar, dengelemeniz gereken durumlar, aynalayan kişiler.

Boğa: Çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, evcil hayvanlar, yanınızda çalışanlar, temizlik, hijyen, sindirim sistemi, arınma, somut eylem, çalışma ve hizmet ile ilgili konular, teknik işler.

İkizler: Aşk hayatı, kendini gösterim, riziko edilen işler, spor faaliyetleri, sahne işleri, artistik işler, reklam ve vitrin faaliyetleri, çocuklar, oyun, sinema/tiyatro, eğlence/oyun dünyası, hobiler, şans oyunları, borsa.

Yengeç: Ev, yuva, gayrimenkul ile ilgili faaliyetler, aile, ebeveynler, özel hayat ile ilgili konular. Kökler ve geçmiş ile ilgili konular, içsel, düşünsel, duygularla, yakın bağlarla ilgili konular.

Aslan: İletişim, çevre ilişkileri, yakın bağlantılar, yolculuklar, komşular, kardeşler, alış-veriş/ticaret, yazılı-sözlü ifadeler, eğitim ile ilgili işler, basın-yayın, sosyal medya, internet.

Başak: Maddi konular, alacaklar ve borçlar, harcamalar ve gelirler, üretim ve tüketim, yetenekler, beceriler, kısmetler, sahip olunan her türlü meta; para, eşya vb., keyfiyet, lüks.

Terazi: Başlattığınız işler, fiziksel faaliyetler, genel sağlık ile ilgili konular, motivasyon, dürtüsellik, atraksiyon gerektiren durumlar, baş bölgesi, gözler ve dikkat ile ilgili konular.

Akrep: Hizmet ve fedakarlık gerektiren işler, Dinlenme, çekilme, meditasyon faaliyetleri, rüya, vizyon, yaratıcılık, tasarım faaliyetleri, psikolojik sağlık, kayıp, çalıntı, hırsızlık, gizli düşmanlar, kontrolsüz davranışlar, gizli konular, skandallar. Ayaklar, metafizik, ruhsal konular, dilekler, dualar.

Yay: Organizasyon, dernekler, cemiyet, arkadaş grubu, dost çevresi, sosyal ortamlar, kolektif yaratıcılık ile ilgili işler, grup faaliyetleri, kolektif toplumsal konular, bağımsızlık, bireysellik, özgürlük, hümanizm ile ilgili konular, sahne ile ilgili işler, sürpriz, spontan, yaratıcılık gerektiren işler, bilim ve teknoloji ve elektrik ile ilgili konular, yer değiştirmeler, mucitlik, ilgili konular.

Oğlak: Kariyer hayatı, siyasi ve politik duruş, toplum önündeki görünüm, tanınırlık ile ilgili konular, mesleki kimlik, toplum önündeki itibar, ebeveynler ile ilgili konular, işyeri/çalışılan firma ile ilgili konular.

Kova: Yurt dışı ya da uzun yolculuk, eğitim konuları, inançlar, düşünceler, doktrinler, hukuk alanı, akademik konular, yaşam felsefeniz, basın-yayın-medya, uluslararası / yabancılarla, uzakta olanlarla ilişkiler.

Balık: Kişisel ya da Ortak gelir-borç, başkalarından gelen faydalar, ortak değerler, maddi paylaşımlar, cinsellik, miras, vergi, kredi, araştırma, dedektiflik, gizemli konular, muhasebe ve bankacılık gibi başkalarının paraları ile ilgili işler.YAZAR

Burak ÜSTÜN - ISAR CAP Danışman Astrolog
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
Azade Öksoy​

16 EKİM TERAZİ BURCUNDA YENİAY

kk (2).jpg

Terazi burcunda yeniaya ana başlıklara göre burçları etkileyecek konular

Koç ve yükselen Koçlar için : Evlilik, eş, ortak, danışmanlık aldığımız kişiler, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, çocukların eğitimleri
Boğa ve yükselen Boğalar için : Günlük işler, yanımızda çalışanlar, iş ortamı, kiracılar, küçük hastalıklar, evcil hayvanlarımız
İkizler ve yükselen İkizler : Çocuklar, sanat, spor, yaratıcı yönlerimiz, hobilerimiz, aşk hayatımız, orta uzunluktaki seyahatler
Yengeç ve yükselen Yengeçler için : Ev, emlak gibi taşınmazlar, aile, atalarımız, köklerimiz, baba, kardeşin parası, eşin işi, statüsü, mülkler, babanın genel sağlık durumu, çocukların başkalarından gizledikleri şeyler, hastane, hapishane gibi kapalı yerlerle ilgili durumları, arınma çalışmaları, zorlukları.
Aslan ve yükselen Aslanlar için : Eğitim, iletişim, yazmak, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar
Başak ve yükselen Başaklar için : Maddi manevi kazanımlar, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, verdiğimiz borçlar
Terazi ve yükselen Teraziler için : Kişinin kendisini ilgilendiren her konu, motivasyonları, karakteri, kendisini dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzı, fiziksel görünüm, sağlık
Akrep ve yükselen Akrepler için : Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar, zorluklar, kayıplar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizlenilenler, inzivaya çekilme, kaygılar, bağımlılıklar, bunlardan arınma çalışmaları, fedakarlıklar.
Yay ve yükselen Yaylar için : Arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazancımız, içinde bulunduğumuz organizasyonlar, gruplar
Oğlak ve yükselen Oğlaklar için : İş, kariyer, statümüz, hedefler, anne, annenin genel sağlık durumu, çocukların iş ortamı, sağlığı, eşin, ortağın babası, ailesi.
Kova ve yükselen Kovalar için : Yüksek öğrenim, yabancılarla ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesi
Balık ve yükselen Balıklar için : Kredi, borç, vergi, sigorta, burs, nafaka, miras konuları, ortaklıklardan gelen para, kayıplar, ameliyatlar, eşin kazanımları.
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
Terazi Burcunda Yeniay (12-18 Ekim 2020)
Nurgül Düzenli​


Haftanın Genel Etkileri
Merkür aklın zekanın, anlaşmaların, yazışmaların, eğitimin, ticaretin gezegenidir. Merkür Retro süresinde iletişim sorunları, teknolojik sorunlar, ileri gitmeye çalıştığımız konularda zorlanma, ticari pürüzler yanlış anlaşılmalar olabilir. Mesajlar, mailler, imzalar kısmında hatalı uygulamalar olabilir. Eski konular, eski arkadaşlar tekrar gündeminizde yer alabilir veya karşılaşmalar gündeme gelebilir. Fikirlerimizin karamsar olduğu bir dönem, değişim, dönüşüm, psikolojik çalışmalara daha çok yer vermeliyiz. Eğitimciler, iş insanları için, eski evraklarınızı düzenlemek, arşivlenen bilgileri tekrar elden geçirmek için güzel etkiler var. Bu dönem kontrol etme, hata ayıklama dönemi diyebiliriz, ileri gitme dönemi değil, geçmişi onarma dönemi olacaktır.

Diğer önemli durum 16 Ekim 22:31 de Terazi burcunun 23 derecesinde yeniay( süperay) gerçekleşiyor olacak. Süperay, ayın dünyaya en yakın pozisyonda gerçekleşir. Bu durum bireysel olarak duygusal çalkantı, hassasiyet artışı olarak karşımıza çıkacaktır. Bu yeniayın ana gündeminde adalet, hukuksal konular, ilişkiler, iş konuları, evlilik konuları yer alacak. Yeniay süreci uzun zamandır sorun olan gündemlerle ilgili yeni kararların olabileceğini işaret etmekte. Yeniay haritasında retro marsın karşıtlık yapması, bir taraftan cesaret verirken, diğer taraftan bir durumu bitirme enerjisi veya problemler de gündeme getirmekte. Daha öncede bahsettiğimiz üzere Marsın konumu dünyaya yakın olması nedeniyle de, streslerin artmasına sebebiyet vermekte.

Venüs Neptün karşıtlık enerjisi ile birçok ilişkinin testten geçeceği bu hafta sorun olan birlikteliklerde bitirme enerjisi de gündeme gelmekte, bazı kişiler için hayal kırıklıkları aldanmalar olabilir.

Bu hafta liderler cephesinde, otorite ile ilgili işlerde, yönetim konularında stresler genel olarak açığa çıkmakta. Ayrıca ekonomik konularda pürüzler, işletmelerle ilgili problemler gündeme gelebiir. Bazı kişiler için tepkiler hareketler, isyanlar gündeme gelebilir. Doğal afet, yangın, patlama, askeri konuların bu haftada yoğun olduğu etkiler devam etmekte.

kk2 (1).jpg

Bu yeniayın sizlere olan etkilerini burcunuz ve yükselen burcunuzla birlikte okuyunuz.

Haftanın Burçlara Olan Etkileri


KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR
Öncelikle Merkür retrosu sizler için, para konusunda dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor. Harcama artabilir, eski alacakları tahsil edebilirsin. Aynı zamanda korkular açığa çıkabilir, duygusallaşabilirsiniz. Eski konular derin, gizli konular, odağınızda yer alabilir. Derin düşünüp, psikolojik yüzleşme zamanı. 16 Ekim Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeniayda sizler için önemli kararlar gündeme gelmekte. Uzun süredir arada kalan bir konuda hareket geçme enerjisini kendinizde buluyorsunuz. Ayrıca evlilik, ortaklı ilişkilerle ilgili yeni bir karar gündeme gelebilir. Bazı kişiler için ise işe bağlı yeni bir karar gündeme gelebilir


BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR
Merkür retrosu sizler için önem arz ediyor. Sizleri ikili ilişkilerde etkisi altına alıyor. Evlilik, ortaklıklar, birlikte olduğunuz kişilerle ilgili eski konular odağınızda olabilir. Geçmişteki tanıdıklarınızla karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız için bu dönem ilerlemek kolay olmayabilir, içe dönük olabilirsiniz. 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte gündeminizde maddi konular yer alacak. Bazı kişiler için ise ilişkiler cephesinde hızlı kararlar gündeme gelebilir. Sağlık sorunları ile ilgili bazı yenilenme gündemleri olabilir.


İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLAR
Merkür retrosundan sizler için iş ilişkilerinde eski konuları gündeme getiriyor. Geçmişte kalan iş arkadaşları ile karşılaşabilir. Bu dönem iş malzemeleriniz, aletleriniz, dosyalarınız açısından pürüzler olabilir. Bazı kişiler eski sağlık sorunlarına çözüm bulabilir. 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan yeniay ile sizler için olumlu gelişmeler devreye giriyor. İlişkiler cephesinde, aşk ile ilgili güçlü kararlar gündeme geliyor. Bazı kişiler için çocuklarla ilgili yeni kararlar alınabilir. Ancak bu yeniayda alınacak karar bazı streslerin sonucunda bir karar olabilir.


YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR
Merkür retrosu sizler için çocuklar, aşk hayatınız, yaratıcılık ile ilgili konularda bazı streslerin olabileceğini işaret etmekte. Eski ilişkilerle karşılaşmanız, haber almanız mümkün. Bazılarınız ise çocukların eğitimi ile ilgili ilgilenmeleri gerekebilir. Çok daha duygusal olabilirsiniz ve mazi tekrar odağınızda olabilir. 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan yeniay ile sizler için eviniz, yuvanız, aile bireylerinizle ilgili yenilenme durumlarınız var. Bu yeniayda bir karar, yeni bir durum sizleri bekliyor. Uzun zamandır sorun yaşadığınız konularla ilgili kararlar alabilirsiniz.


ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR
Merkür retrosunda sizler için ana gündeminde aileniz, geçmişisiniz, kökleriniz atalarınızla ilgili eski de kalmış konularla ilgilenebilirsiniz. Bazılarınız ev, aile ile stresler veya teknolojik aletlerle ilgili sorunlar yaşayabilir. 16 Ekimde gerçekleşecek olan yeniayda sizler için iletişim, eğitim, yolculuklar alanında yeni kararlar gündeme gelebilir. Bu yeniayda alacağınız kararlar sizleri hareketlendirecek. Bazılarınız için haksızlığa uğradığınız durumlar var ise hakkını aramak içinde faydalar açığa çıkacaktır. Ayrıca bu süreçte yeni bir yolculuk kararı gündeme gelebilir


BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR
Merkür retrosu sizler için daha çok eskiyi düşüneceğiniz durumları beraberinde getiriyor. Eski arkadaşlarla bir araya gelebilir, uzun süredir görüşülmeyen akrabalarla konuşulabilir veya kardeşlerle ilgili iletişim problemleri olabilir. Bazılarınız teknolojik sorunlar yaşayabilir. Yarım kalmış bir eğitim var ise tekrar başlama olabilir. 16 Ekimde gerçekleşecek olan yeniayda sizler için gündemde maddi konular yer almakta. Uzun süredir mücadele ettiğiniz maddi konularda yeni bir durum gelişebilir, yeni karar alınabilir. Gelirinizin artma potansiyeli olabilecek bu yeniayda, streslerle birlikte yeni bir karar alınabilir.


TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR
Merkür retrosu sizler için gündemimizde finansal konular yer alacak, eski bir para konusu tekrar açığa çıkarabilir. Bazılarınız için ise eski hesaplar açığa çıkabilir ve onlarla ilgili bir yüzleşme yaşanabilir. Eski ilişkilerle bir araya gelme olabilir. 16 Ekimde gerçekleşecek olan yeniayda sizler için önem arz ediyor. Yaşamınızda yeni bir karar gündem gelebilir. Bu karar ilişkiler cephesinde sizleri bir müddettir yoran bir konu ile ilgili olabilir. Evlilikte veya ortaklı iş ile ilgili yeni bir karar olarak yansıyabilir, ev konularında yenilenmeler olabilir. Ayrıca uzun süredir kararsız kaldığınız konularınızda, harekete geçebilirsiniz.


AKREP VE YÜKSELEN AKREP OLANLAR
Merkür retrosu sizin burcunuzda gerçekleşecek ve en çok etkilenen sizler olacaksınız. Bu demek oluyor ki daha derin, gizli ve geçmişte olan konular odağınız da olacak. Evlilikle ilgili veya ilişkilerle ilgili hızlı kararlar gündemde. 16 Ekim yeniay ile birlikte geri planda bir yenilenme durumları açığa çıkabilir. Hukuksal konular, hastaneler ile ilgili gündemi olanlar açısından yen bir karar gündeme gelebilir. Uzun dönemdir yaşadığınız ruhsal bir sıkıntıya çözüm üretebilirsiniz. Ayrıca sağlık ile ilgili yeni bir kararda bu dönem odağınızda yer alabilir.


YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR
Merkür retrosunda gündeminizde ilişkilerle ilgili çok eskiden kalan sizin arkanızdan konuşulan konular açığa çıkabilir. Derin düşüncelere dalabilirsiniz, eski hatıralar, affedemediklerinizi tekrar hatırlatabilirsiniz. Bu dönem duyguları yazmak oldukça faydalı olacaktır. 16 Ekim yeniay ile birlikte sosyal yaşamınızı ilgilendirecek önemli bir karar alabilirsiniz. Bazılarınız için yeni arkadaşlar edinme veya sorunlu olan bir arkadaş ile ilgili yeni bir karar alma durumu gündeme gelebilir. Bazı kişiler için yaşadığı çocuk konularına yeni bir çözüm üretilebilir.


OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR
Merkür retrosu sizler için sosyal gruplarda, eski arkadaşlarla bir araya gelinebilir. Arkadaşlarla ilgili pürüzler yaşanabilir. Bu dönem daha ciddi ve az konuştuğunuz bir dönem olabilir. Planlarınız istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. İş ve aile ile ilgili kararlar gündemde 16 Ekim yeniay ile birlikte gündeminizde yer alan iş aile konularına yeni bir çözüm üretebilirsiniz. Sizi yoran stres yapan konularda yeni durumlar oluşabilir. Bazı kişiler için iş konularında yeni kararlar devreye girecektir.


KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR
Merkür retrosu sizler için iş pürüzleri olabilir, işyerinde eski konular gündeme gelebilir. Bazılarınız için teknolojik sorunlar, yanlış mailler, hatalı kayıtlar gündeme gelebilir. Eski iş arkadaşları ile görüşmeler olabilir. İletişime dikkat etmekte fayda var. 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte yolculuklarla ilgili yeni karar gündeme gelebilir. Bazı kişiler için eğitim, üniversite, hukuksal konularla ilgili sorun yaşadığınız gündemlerinize yeni kararlarınız gündeme gelebilir. Her ne kadar sorunlu bir dönem olsada umutlarınız artıran gelişmelerinizde gündeme gelebilir.


BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR
Merkür retrosu sizler için hukuksal konular, yolculuklar, inançlar konularında bazı gel gitler yaşatabilir. Görüşmediğiniz uzak akrabalarından haberler alabilir. Bu dönem duygusal, iç dönük, rüyaların bol olduğu bir dönem olabilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmekte fayda var. 16 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan yeniayda sizler için maddi konularda bir yeni karar durumu oluşabilir. Eşin, ortağın veya başkasının parası ile ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Miras, nafaka, kredi gibi konularda yenilenmeler olabilir.
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
Bendegül Çandarlı​

kk2 (5).jpg

Terazi Yeniayına İlerliyoruz.. 🌠

28 Eylül Cumartesi günü Terazi yeniayı ile her türden ilişki, ortaklı çalışma veya birlikteliği masaya yatırıyoruz. 🌠

Bünyesinde yürümeyen ilişkileri sonlandırmayı da barındıran yeniay; bazılarımız için nihayet koparabildiğimiz bağlardan sonra yeni ve hak edilen, yaralarımızı saran bir birlikteliğin kapılarını açabilir.. 🌠

Balık dolunayı ile yaşadığımız ilişkinin belki bağımlılık olduğunu, bir hayalin içinde yüzdüğümüzü, yanılgılar yaşadığımızı, aldanmaları ve kurban pozisyonuna düştüğümüzü farketmiş veya kendi kendimizi kandırdığımız gerçeklerle yüzleşmiş olabiliriz. 🌠


Ay ortasında yaşadığımız Balık dolunayı ile bazı defterleri kapatanlar için 28 Eylül yeniayı ile ilişkiler konusunda yeni başlangıçları ve özgüvenimizi yükseltecek kişilerle karşılaşabiliriz. 🌠

Fakat yeniay; miadı dolan ve yürümeyen ilişkilere bir darbe daha vurabilir. İlişkide eksiklikleri farketmek, değersizlik ve sevilmeme hissi, güven zedeleyici durumlar ortaya çıkabilir. 🌠

Önümüzdeki günlerde sürekli karşı tarafın isteklerine göre hareket etmek, "aman aramızdaki uyum ve denge bozulmasın" diye fedakarlıklar yapmak, kendi isteklerimizi yok sayıp karşımızdakine hassasiyetler göstermek yıpratıcı olabilir. İlişkimizdeki eksikliklerin, adaletsiz durumların, uyumsuzlukların veya ilgisiz davranışların benliğimizde yara açması mümkün. Bu yüzden kendi değerimizi de sorguladığımız günlerden geçebiliriz.. 🌠

Yeniayda özellikle Öncü nitelikteki Koç-Terazi-Yengeç-Oğlak burçları ve bu burçlarda gezegen yerleşimi olanlar etki altında.. 🌠
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
İnsanı pişman olduğuna pişman edecek transitler altındayız.

Olmaz olmaz demeyin. Bugünlerde her şeyin 180 derece döndüğüne şahit olabiliriz. Kenarda bir “B” planını hazır tutmak gerekli.

Gökyüzünde hal böyleyken özellikle ilişkilere dair ani kararlar almamak, daha gerçekçi düşünmek ve otokontrollü olmakta fayda var.
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
“İnsanları kader ayırmaz, insanları insanlar ayırır” dedirtecek bir yeniaya ilerliyoruz.

kk2 (10).jpg

Aleyhinizde bile olsa, adaleti ayakta tutun!


Yeniay 16 Ekim’de Terazi burcunda!16 Ekim Terazi yeniayı ile ilişkilerde uyum ve denge arayışımızın söz konusu olacağı ancak orta yolu bulamayan birlikteliklerin çatırdaması veya tırmanan gerilim, ortaya çıkabilecek gizli konular sonucu ilişkileri koparıp atmaya meyilli bir dönemde olabiliriz.


Yeniay etkilerinde bir anda başlayan ve hiç beklenmeyen bir anda son bulan ilişkiler oldukça dikkat çekici. Süregelen ilişkilerde de ayrıl barış durumlar ve verilen sözlerden dönmek an meselesi.

Üstelik yeniayın yöneticisi; ilişkilerin, aşkın, sevginin gezegeni Venüs’ün Neptün ile sert bir açısı var. Bize toz pembe görünen bir ilişkinin içinin boş çıkması, fazla hayalci olmak kaynaklı yanılgılar, aldatılma etkisi ile kendimizi kurban pozisyonuna düşmüş veya kandırılmış hissedebiliriz.

Karşı tarafı çok mu gözümüzde büyütüyoruz veya kendimizi karşımızdaki kişilere olduğumuzdan farklı mı gösteriyoruz?

Bir hayale daldığımızı ancak gerçeklerin kısa sürede gün yüzüne çıkacağını vurgulayan yeniayda karşımıza çıkan kişileri tanıma sürecini uzun tutmak ve hemen bir taahhütte bulunmamak son derece önem kazanıyor.Bendegül Çandarlı
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
kk2 (7).jpg

“TERAZİ BURCUNDA YENİAY”

Dönüşümünle birlikte ışıldamaya hazır mısın?🌟

16 Ekim Cuma günü Terazi burcunun 23 derecesinde Spica kavuşumlu bir yeniay gerçekleşecek.
Yaratıcılığımızın arttığı bugünlerde, önümüze çıkan engeller ve yaşanabilecek tüm krizli durumlar, yolun sonundaki ışığı görmemiz için fırsatlarını da beraberinde getirecektir.

Etkileri en yoğun +5 / -5 gün sürecek olan bu yeniay, haritasında 18-28 derece aralığında “Terazi-İkizler-Kova” burçlarında gezegenleri olanlara yepyeni başlangıçlar vaad ediyor.
Yalnızca atacağımız adımlar için ekstra çaba göstermemizi istiyor.
Zorlu anlarda beliren bir yardım eli gibi, yol gösterecek ve değişimimize katkı sağlayacak insanlarla karşılaşabiliriz. Bu iyi haber..😌
Terazi-Koç-Yengeç-Oğlak ve yükselenler birinci dereceden etki alacaklar.

Bu süreçte geçmişe dayanan aile meseleleri, mal-mülk paylaşım konuları, yaşadığımız yerle ilgili değiştirmek istediklerimiz sıkça konuşulabilir ve bizi yeni kararlar almaya itebilir.
Merkür retro olduğu için acele karar vermeyin siz yine de..

Duygusal güvence ve huzur ihtiyacımız artıyor.
Şimdilerde gerçekçi sorumluluklar alma zamanı..
Sorunsuz devam eden ilişkiler evlilik kararı alabilir, sorunlu giden ilişkiler de ayrılık kararı verebilirler.
Özellikle özel ilişkilerde, aldatılma ya da kandırılma gibi olayları duyabiliriz.
Yarım kalmış eski ilişkilerin geri dönüşleriyle birlikte yüzleşmeler de yaşanabilir.
Hemen bir sonuca bağlayamasanız da, en azından eteğinizdeki taşları dökmüş olursunuz.
İlişkilerimizle ilgili içselleştirdiğimiz her durum ve alacağımız her karar, dönüşümümüze katkı sağlayacaktır.

Ayrıca sanat ve spor camiasıyla birlikte ünlü isimlerin aşk ilişkileri, evlilik-boşanma ve hamilelik haberleri de bu yeniayın gündemine oturabilir. Magazinde de bolca dedikodu kaynayabilir anlayacağınız..🙊

Yolun sonundaki ışığa kolaylıkla ulaşmanızı dilerim. Sevgilerimle..❤️Nilgün Aydıner
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
kk0 (1).jpg


♎️16 Ekim'de saat 22:30'da terazi burcunun 23. derecesinde sert bir yeniay yaşayacağız. Yeniaylar yeni başlangıç ve atılan tohumları ifade etse de, bu yeniay yılın en zorlu yeniaylarından biri olduğu için bu beklentiyi kesinlikle karşılamadığını söyleyebilirim.

♎️Yeniayın terazi burcunda olması odak noktamızın;
•ilişkiler
•evlilikler
•ortaklıklar
•açık düşmanlıklar
•karşılıklı anlaşma ve müzakere gerektiren durumlar
•diplomasi
•hak, hukuk, adalet temaları etrafında olacağını ifade etmekte.

♎️Yükselenin yengeç olması ise ev, yuva, ebeveynler, duygusal hassasiyetler ve koruma/korunma güdümüzün de bu konulara eşlik ettiğini gösteriyor.

♎️Yeniayın Mars'tan karşıtlık alması ve oğlaktaki Satürn, Plüto gibi ağır gezegenlerden de sert açı alarak T-kare yapması bizleri bir sıkışmışlık içinde hapsolmuş ve baskı altında hissettirebilir. Bu durumun sebebi ilerlemeyen, sürekli sorunlarla karşılaşılan süreçler ya da otorite figürleri ya da kurallardan kaynaklanan engeller olabilir.

♎️Ancak bu yoğun sıkışmışlık hissi, buradan kurtulmak için de bizleri harekete geçirmeye yönelik bir etki de barındırmakta. Biz istesek de istemesek de bu etkiden kurtulmak ve kendimizi savunmak için aksiyon almak durumunda kalabiliriz.

♎️Fakat kötücüller arasındaki bu gergin etki, hedeflenen davranıştan daha zarar verici sonuçlar almamıza da sebep olabilir. Bu durumda öfke kontrolü ve Mars'ın da retro olduğu düşünülürse eğer; acele karar vermemek ve harekete geçmemek ve dengeli davranmaya çalışmak çok çok önemli görünmekte.

♎️Özellikle de ilişkiler arenasında ciddi öfke patlamaları ve şiddete dönük davranışların ilişkilerde uzaklaşma ve kopma yaratabileceği görünmekte.

♎️Merkür'ün Uranüs'le olan karşıt açısı ani, beklenmedik, şok edici haberler ve duyumları göstermekte. Belki de yaşanan bu yoğun agresyon ve duygusal patlamaların sebebi bu olabilir.

♎️ Zira iletişim gezegeni Merkür'ün akrepte retro olması, geçmişe dönük gizli saklı meseleleri önümüze çıkarabilir. Ayrıca akrebin derin ve kuşkucu zihin yapısı, iletişimde de kapalı bir tema çizmekte ve bu durumun ciddi kuruntulara ve endişelere de yol açabileceği de düşünülmekte. Ayrıca bu durum gizli görüşmeler ve dedikoduları da akla getirmekte.

♎️Terazi yeniayı ile ilgili kısaca toparlamak gerekirse:

♎️Bireysel anlamda:

•İlişkilerde sıkışmışlık, engellenmişlik, huzursuzluk ve hapsolmuşluk hissi
•Gizli saklı konuların ortaya çıkması
•Özellikle de ilişkilerle ilgili bir harekete geçme ve karar verme durumu
•Sürprizli, ani ve beklenmedik haberler
•Finansal konularla ilgili iniş-çıkışlar, beklenmedik durumlar
•İlişkilerde kendimizi güvende hissetmek istediğimiz ancak bu isteğimizin karşılanmadığı durumlar
•Aksine öfke ve agresyon sebepli kendimizi tehdit altında hissettiğimiz ve kendimizi savunmak durumunda kaldığımız süreçler
•Baba, eş, patron gibi otorite figürleri ya da kurallar tarafından kısıtlanmak/engellenmek, bir konuda veto yemek
•Kazalar, düşmeler, burkulmalar, kemik kırıkları
•Her türden şiddeti içeren durumlar
•Cinsel taciz

♎️ Özellikle de öncü burçların (koç, yengeç, terazi, oğlak) 23 derece ve civarında (10 derece orb alabilirsiniz) kişisel gezegenleri ya da önemli noktaları olanlar daha fazla etki alacaklardır.

♎️Global anlamda:
•Ülkeler arası diplomasi ve ilişkilerde gerginlik
•Diplomatik davranamayan ülkelerin çıkmaza girmesi ve sorunlarının ciddileşmesi
•Ülkelerin toprak bütünlüğü ve sınırlarının güvence altına alınması isteği
•Gizli saklı anlaşma ve görüşmelerin ortaya çıkması
•Patlamalar, yangınlar, terör olayları ve şiddet içerikli olaylar
Ece Ayan​
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
kk0 (3).jpg


Bu yeniay Terazide gerçekleşeceği için konumuz ilişkiler ve denge olacak bir süre ama gökyüzü öyle denk getirmiş ki ille de kendinle olan ilişkine bak ve yüzleş diyor. Zaten ne zaman ilişkilerden mevzu açılsa dönüp dolaşıp konu kendinle olan ilişkiye bağlanıyor☺️ Çok şükür şu hayatta kendimizden kurtulabileceğimiz bir köşe hiç yok😅

Sorgulatıyor bu yeniay, önce kendimizden başlatıyor sorguya ve farkettiriyor.

Öyle pat diye aldatılmadığını hiçkimsenin, birdenbire bitmediğini ilişkilerin, kavgaların altındaki birikmiş, görmezden gelinmiş yaraların, ego savaşlarının, korkuların olduğunu farkettiriyor🙏🏾

Bu yeniay nelere mi gebe👇


Kendinle olan ilişkinde gerçekleri görmekten kaçıyor musun?
Sen kendini aldatıyorsun özünde, ilişkin de napsın sana kaçak yapan yeri gösterecek mecburen belki o da seni aldatarak yapacak bunu görebilesin diye🌿

Aman dengeler bozulmasın diye olduğun yerden kıpırdamıyor, herşeyi idare mi etmeye çalışıyorsun?
O ilişkide hep idare etmen gereken birşeyler olacak 🍃

Kendinle olan ilişkinde şefkat, merhamet yok mu?
İlişkinde hırpalanıyorsan, tam da bunu farketmedin diye🍀

Kendini hayatta sürekli yetersiz ve başarısız mı hissediyorsun?
O beklediğin tamlık duygusunu verebilecek tek ilişki kendinle olan🌱

Zaten bende şans yok, herşeyin işe yaramazı da beni bulur mottosunda mısın?
İlişkin de bu kurban psikolojine destek verecek emin olabilirsin🍂

Eğer dünyaya güvenmiyorsan bana bu güveni ilişkim sağlasın demek yerine,

Sen kendine bunları sağlamak için neler yapabileceğine bakabilir misin?

Kalbin senin yuvan, yuvana geri dönebilir misin? Evde olmayışının acısını en derin hissedecek kişi yine sensin çünkü.

Önce kendinin sonra ilişkinin gölge taraflarıyla yüzleşme zamanı.

Kendi kendine vermediğin değeri bir ilişkiden beklemek boşuna.

Senin bile kendine veremediğin bir şeyi, bir ilişki sana nasıl versin?


Hepimize kolaylıkla yüzleşmek nasip olsun bu yeniayda🙏🏾❤️
Serap Bora Yüksel​
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
kk0 (2).jpg

16 Ekim/ Bugün Terazi Burcu’nda yeni ay gerçekleşiyor.
Bugün hoşsohbet, nüktedan, rahat olmak isterken günün olumsuz açıları duygu ve mantık dengesini bozacak nitelikte olabilir.

Saat 15:07 de Ay Jüpiter karesi var. Bu açı her şeyi abartma eğilimi verir. Duygular fazlasıyla coşabilir. Aşırı rahata düşkünlük ortaya çıkabilir. Bir yandan özgüven eksikliği bir yandan abartılı iyimserlik görülebilir. Çatışan duygular ilişkilerde olumsuz iletişime neden olacaktır.

16:49 da ise Ay Mars karşıtlığı gerçekleşecek. Bu enerji zorluklar karşısında dirayet gösterememe, karşıdaki kişilerin hareketini ters algılama eğilimi yaratabilir. Olmadık yere içte alınganlık huysuzluk duyguları ile baş etmek gerekebilir.
20:22 Ay Plüto karesi ise derin duygusal ihtiyaçların tatmin olmadığı hissi, kıskançlık, karmaşık hislerle baş edememe etkileri gösterebilir.
22:30 Yeniay anında Merkür Akrep burcunda Retro olacak ve Plüton Jüpiter ve Satürn ile T kare açı kalıbı oluşturacak. Buna ek olarak Retro Mars karşıt açı yapıyor. YeniAy fazı olduğu için bu enerji ilişkilerde madalyonun arka yüzünün ortaya çıkacağına işaret eder

Kapalı kapılar ardındakiler açığa çıkar. Ve isteseniz de istemeseniz de gizlenen kirli çamaşırlar ortaya dökülür. Yüzleşme sert ve sancılı olabilir. Yapılacak şey biraz geri çekilmek kırıcı ve yıkıcı olmaktan çok yapıcı olmaya çalışmak olmalıdır.


Astrolog Jale Muratoğlu
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
kk8 (2).png

Yeni ay günü Ay Terazi burcunda , günün etkileri oldukça sert !!! Bugün iyisi mi kimseyle muhatap olmayın.. cidden diyorum. Yani kimse alttan alacak durumda değil, alttan alan kazanır diyemeyeceğim, birbirini ezmek isteyen isteyene!!! Naif kalbiniz boşa kırılacak. Savaş enerjisi var gökyüzünde, sevmiyorum bende 😏 sadece şunu diyebilirim yakacağınız köprüler olacak evet, ancak geri dönüşü gurur kırıcı olan durumlara sokmayın kendinizi!! Sert yüzleşmeler olacak, bunlardan kaçmayın! Hakkınızı asla bırakmayın. Bugün Terazi yeni ayı sınır çiziyor, eliyor, çürükler çöpe, sağlamlar kalbimize!! Balzamikten yeni aya doğru olan gün ve gecelerde nerde iki yüzlü, sahtekar varsa çıkar ortaya .. karşılaştığınız olayları iyi değerlendirmesini bilin. Adil ol diyor gökyüzü, dürüst ol, ince düşünceli ol, BENCİL OLMA!!!!
.
Gece saatlerinde gerçekleşen yeni ay ile yarın yeni bir güneş doğacak, belki bazı şeyler eskisi olmayacak ama eskisinden iyi (dürüst) olacak. İçinizde ki umut bitmesin. Bunlar son viraj !!! Kasım sonu- Aralık başı ile asla eskisi gibi olmayacak bir çok şey!! Sizde öyle 😉
Keyifli , bereketli, manalı bir gün dilerim 🌸
.
Günün Tavsiyesi; Bugün kendini berbat hissetsen bile , güçlü ve dik dur! Bunun sana hediyesi ne olabilir? Neyi anlamanı sağlıyor olabilir? İnsanın doğumu bile acıyla iken çektiğin acıdan yılma.. Güneş yeniden doğacak ve yeni umutlar her zaman var ☀️Elif Türkoğlu
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
Astrolog Aysun İşler​


kk8 (2).jpg
16 Ekim Yeniayi'nin burclar uzerindeki etkisi⚖️


Yükselen Koç♈
Sizler Mars retrosunu burcunuzda yaşadığınız için agresyona çok açık enerjiler taşıyorsunuz.Evlilik,ilişkiler ve ortaklık evinizde bir yeniay yaşıyorsunuz.Bu konularda yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz.Ben ve sen tartışmaları yaşanabilir ilişkilerde.Kariyer konusunda da otorite figürleriyle tartışmamaya dikkat etmelisiniz.Arkanizdan dönen isler ortaya cikabilir, gizli düsmanliklarla karsilasabilirsiniz.12. evinizde bir Neptün var ve bu bilinaçaltınızda ve aldığınız kararlarda sisli bir görünüm yaratabilir.

Yükselen Boğa♉
Bu dönem iş ve çalışma ortamında ve sağlık konusunda zorlanabileceğiniz bir yeniay yaşıyorsunuz.Eğer evli iseniz eşinizin akrabaları ile ilgili problemler çıkabilir.Hukuksal gündemleriniz olabilir.Eğer yurtdışı gündemleriniz, ya da eğitim alanında konularınız varsa bu konuda zorlanabilirsiniz.Eski ilişkiniz, evliliğinizle ilgili geri dönüş olabilir ya da eşinizle, ortağınızla ilgili beklemediğiniz şeyler ortaya çıkabilir.

Yükselen İkizler♊
Aşk,sosyal ilişkiler, çocuklar bu yeniayda sizlerin konusu olacaktır.Sizler arkadaşlarınızla bir süredir problem yaşıyor olabilirsiniz.Bu konuda yeni farkındalıklar açığa çıkabilir.Maddi konularda problemler yaşıyor olabilirsiniz.Bu durumda yeni girişimlerde bulunmamanızı tavsiye ederim.Miras,kredi, esinizin gelirleri ile ilgili gündemleriniz olabilir.Eski bir saglik probleminiz tekrar gündeme gelebilir ya da işyerinizde kapanan eski konular tekrar açılabilir.Bu konulara dikkat❗

Yükselen Yengeç♋
Yeniayı aileniz ile ilgili konularda yaşıyorsunuz.Aileniz ve evliliğiniz arasında sıkışmış kalmış olabilirsiniz.Evlilikle ilgili uzun zamandır sorguladığınız şeyler olabilir ve yeni kararlar almak durumda kaldığınız bir dönem olabilir.Eski ilişkilerinizden geri dönüşler olabilir,Çocuklarınızla ilgili eski gündemleriniz tekrar ortaya çıkabilir eski bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz.İlişkiler alanında ciddi farkındalıklar yaşayacağınız bir dönem olacaktır.Yükselen Aslan♌Sizler kardeşler,kuzenlerle ilgili ve eğitimlerle ilgili yeniayı yaşayacaksınız.Kardeşlerinizle ilgili sağlık problemleri gündeme gelebilir.Hukuksal konularda gecikmeler, problemler yaşanabilir.Aileniz ile ilgili geçmişteki konularınız tekrar ortaya çıkabilir.Sağlıkla ilgili zorlandığınız bir dönem.Bu konuda kalp rahatsızlıkları,diş, kemik problemlerine dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Başak♍
Bu Yeniayı para, değer, maddi kaynaklar konusunda yaşayacaksınız.Sosyal ilişkilerinizde,arkadaşlarınızla ve çocuklarınızla ilgili problemler gündeme gelebilir.Eskiden niyet edip almak istediğiniz eğitimleriniz var ise bu konuda yeniden adım atabilirsiniz.Kardeş ve kuzenlerle ilgili üstü kapatılan ne varsa bu konular tekrar açığa çıkabilir.Evlilik ve ortaklık ilişkilerinizde gizlenen ve görünmeyen enerjiler olabilir.Sevgi,ask ilişkilerinizde hayal kırıklıkları yaşanabilir.

Yükselen Terazi♎
Yeniay sizlerin kendinizle ilgili farkındalık yaşayacağınız bir konu getirecektir.Evlilik ve ortaklık ilişkilerinizde agresif olabilirsiniz,hatta bir ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz.Geçmişten gelen ödemeleriniz ortaya çıkabilir.Geçmişte yaşadığınız değer görmedğiniz konusunda bilinçaltınızda bir farkındalık yaşayıp onu temizleyebileceğiniz bir dönem olabilir.

Yükselen Akrep♏
Sizlerin gizli düşmanlıklar ile ilgili evinizde bir yeniay gerçekleşecek.Bu yeniayda bu durumla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem.Kardeşlerinizle ilgili problemler yaşababilir hatta belki de kardeşlerinizden dolayı bir düşmanlık hissedebileceğiniz enerji açığa çıkabilir.Kendinizle ilgili kendinizden bile gizlediğiniz şeylerin farkındalığını yaşayabilirsiniz.


Yükselen Yay♐Sosyal cevrenizde problemler yaşayabileceğiniz bir yeniay.Para ve maddi kaynaklarla ilgili konularda kayıplar yaşanabilir.Rüyalarınızın çok aktif olacağı bir dönem olacaktır.Bilinçaltınızda gizlediğiniz konular , eski hastalıklarınız ,psikolojik olarak eskiden yaşadığınız problemleriniz açığa çıkabilir.Bu dönemi bu konuları temizlemek için değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Yükselen Oğlak♑Kariyerinizle ilgili konularda bir yeniay yaşıyorsunuz. Otorite figürleri ile tartışmamaya özen göstermelisiniz.Aileniz ile ilgili konularda agresyona dikkat edip öfkenizi kontrol etmelisiniz.Eski arkadaşlarınızda karşılaşabilirsiniz ve onlarla ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz,eski konuları kapatmak için hesaplaşmanız gereken bir dönem olacaktır.Bu dönemi sosyal cevreniz ile ilgili farkındalıkla değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Yükselen Kova♒
Hukuksal konularda, uzaklarla ilgili konularda,uluslararası konularda, eğitim ile ilgili konularda bir yeniay yaşayacaksınız.İnançlarınızla ilgili tutunduğunuz ne varsa orda direnmemek faydanıza olacaktır. Sağlık problemlerine çok açık bir dönemdesiniz, bu konuda dikkatli olmalısınız.Sağlık problemleriniz, kariyeriniz ile ilgili sizi kısıtlayabilir ve kariyerinizde kendinizi ortaya koyamayabilirsiniz.Dinlenmeniz gereken bir dönem geçiriyorsunuz, farkındalık yaşayabilirsiniz özellikle bilinçaltınızda.

Yükselen Balık♓
Maddi kaynaklar,yatırımlar, eşinizin maddi kaynakları,parası ile ilgili bir yeniay yaşıyorsunuz.Aynı zamanda derinliğe ihtiyaç duyabilrsiniz, okült konulara ilginiz artabilir.Spiritüelliğinizin arttığı bir dönem.Rüyalarınız aktifleşebilir ve sizlere mesajları olabilir derinlerden.Sosyal cevrenizle ilgili problemler yaşayabilirsiniz.Maddi konularda arkadaşlarınızla ilgili problemler yaşanabilir, borç alacak ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.
 

Nhessa

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
13 Eylül 2013
17.793
1.331
kk8 (4).jpg

Terazi yeniayının burçlara etkisi: (Yükselen burcunuzu okumanızı öneririm)

KOÇ: Her türlü ilişkiniz odak noktanız haline geliyor. Bu dönemde yapacağınız müzakerelerden verim elde etmeniz mümkündür. İş hayatınızda bir ortaklık ile yola devam etmek isteyebilirsiniz. Fayda içeren ilişkiler dışında rekabet, açık düşmanlık yapan insanlarla da uğraşabilirsiniz. Bu yönde bir farkındalık kazanarak kim doğru kim yanlış ayırt edebilirsiniz. Evlilik, yeni bir ilişkiye başlamak ve flörtler de öne çıkabilir.

BOĞA: İş yaşantınızda bazı karışıklıklar meydana gelebilir. Sorumluluklarınızı belli bir düzene, sisteme oturtmanız gerekebilir. Sağlığınız ile ilgili görmezden gelinen konular var ise artık el atmak isteyebilirsiniz. Evcil hayvanınız için de daha hassas bir dönem olabilir. Meslek yaşantınızda farklı alternatifler denemek isterseniz şayet isteklerinizi başarmak adına yüksek sorumlulukları göğüslemeniz gerekebilir.
İKİZLER: Bu dönemde size keyif verecek temalar önünüze gelecektir. Aşk, yaratıcılık, eğlence ve macera içeren aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. İçiniz bu süreçte daha kıpır kıpır olabilir. Yaşam enerjiniz yükselirken iş ve sorumluluklarınızı da çok aksatmamanız gereken bir süreçte olacaksınız. Bilhassa kendi işinizi yapıyorsanız maddi sorunlar doğabilir. Riskli yatırımlarla ilgileniyorsanız kontrollü bir şekilde ilerlemeniz daha iyi olabilir.

YENGEÇ: Günlük alışkanlıklarınız, yuvanız ve aile yaşantınızın öne çıkacağı zamanlar deneyimleyeceksiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Aile bireylerinizle önemli bir konuyu masaya yatırmak isteyebilir, karşılıklı taleplerinizi iletebilirsiniz. Evinizin içerisinde tadilat/tamirat yaptırabilirsiniz. Sağlık açısından da hassasiyetlere karşı dikkatli olmanızda yarar olabilir. İç dünyanızı keşfedebilir, atalarınızı ve geleneklerinizi daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.

ASLAN: Meslek yaşantınızda iletişim ve bağlantılar öne çıkabilir. Mevcut müşterilerinizle daha yakından ilgilenebilirsiniz zira iletişimde yanlış algılar görülebilir. Sorumluluklarda artış olabilir bu dönem. Sınav, eğitim ve seyahat konularına odaklanabilirsiniz. Kardeş ve kuzenlerinizle plan program yapmak için ideal zamanlar. Araştırma odaklı bir hedefiniz var ise konuya derinden odaklanarak tam randıman alacağınız zamanlar olabilir.
BAŞAK: Yeni harcamalar ortaya çıkabileceği gibi bu yenilikler bütçenizi zorlayabilir. Bu nedenle daha temkinli bir şekilde yola devam etmeniz gerekmektedir. Bilhassa riskli yatırımlardan beklediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Aşk yaşantınızda da şartları zorlamamak ve gerekeni yapmak önemli gözükmektedir. Kendi değerinizden şüphe ederek yapmanız gereken bir işi erteleme eğiliminiz de olabilir.
TERAZİ: İmaj değişimi yapabilirsiniz. Sağlığınızla da ilgilenmeniz gerekebilir. Ev ve kariyer dengesini kurmakta zorlanacağınız bir süreç. Geçmişten beri fazla iyimser baktığınız temalarda gerçeklerle yüzleşme görülebilir. Bilhassa aileye dair sorumluluklarınız artabilir. Hızlı bir ilişki başlangıcı veya bitimi görülebilir. Düşmanlarınız kendinizi agresif bir biçimde belli edebilir. Alma verme dengesini öne alarak geri dönüşü olmayacak adımlardan uzaklaşmalısınız.
AKREP: Kontrolünüz dışında gerçekleşecek bir alanda etki görüyor olmanız fark edemediğiniz bir bela veya şansın size doğru ilerlediği anlamına geliyor. Gelişecek olaylarda akışta kalmak önemli olacaktır. Gizli olaylar kulağınıza gelebilir. İyi niyetli olmayan insanlar kendini belli edebilir. Harcamalarınızın da artış göstermesi mümkündür. İnzivaya çekilerek yalnızlık isteğinde olabilirsiniz. Hastane kontrolleri, meditasyon, terapiler için uygun olabilir.
YAY: Sosyal ilişkilerinizde önemli değişimler olabilir. Kimileri ile iletişim kesilirken yeni insanlarla profesyonel yaşamınız katkı sağlayacak görüşmeler başlatabilirsiniz. Bu dönemde toplu para almanız veya bir yere ödeme yapmanız mümkün. Yeteneklerinizi de toplum önüne çıkarmak isteyebilirsiniz. Zam ve terfi almak için patronlarınızla görüşebilirsiniz fakat aza tamah etmek gerekebilir.

OĞLAK: Toplumsal itibarınız, kariyeriniz ve hedeflerinizle bağlantılı yeni bir sürece adım atıyorsunuz. Tanınırlığınızda önemli bir artış olabilirken imajınızda da değişimler gerçekleşebilir. Sorumluluklardan kaçtığınız konular var ise artık yolun sonuna geldiğiniz için isteseniz de istemeseniz de odaklanmanız gerekebilir. Diş, eklem ve iskelet sisteminizde problemler var ise ilgilenebilirsiniz. Evlilik veya ortaklık kararı verebilirsiniz.

KOVA: Bilgiyi odak noktasına alacaksınız. Yeni bir iş projesi, mesleki eğitim veya sınavlar sebebiyle bol bol araştırma ve görüşmeler yapabilirsiniz. Alım ve satım konuları aktif olabilir. Uzak bir yere seyahat planlayabilirsiniz. Ancak yapabileceğiniz her ne ise önce kendi bilinçaltınızda kendi kendinizi engellendiğiniz konuları tespit etmeniz gerekmektedir. Ruhsal sağlığınız ile ilgili danışmanlık, terapiler ve şifa çalışmalarına yönelebilirsiniz.

BALIK: Finansal konular odak noktanız haline geliyor. Bu süreçte eşiniz veya ortağınızın gelirlerinde büyüme söz konusu olabilir. Dış kaynaklardan cebinize para girebilir. Yatırımlar, miras, nafaka ve tazminat konularında çözülmeler görülebilir. Ancak çok yüksek derecede idealize ettiğiniz konulara daha tamahkar bakmanız önemli olacaktır. Bir arkadaş ile veya kalabalık ortamlarda kriz yönetimi yapmanız gerekebilir.
Sevgilerimle,
Begüm Minkis