anadolunun fethi 1071 - osmanlı tarihi

EzBuZ

Danalar girmiş bostana
Pro Üye
6 Aralık 2007
4.239
1

Anadolu ya ilk Türk Akınları
Anadolu ya ilk Türk akını, IV. yüzyılda Avrupa Hunları tarafından yapıldı (398). ikinci Türk akınını VI. yüzyılda Sabirler (Sabarlar) gerçekleştirdi. Anadolu ya üçüncü olarak, Abbasiler hizmetindeki Müslüman Türkler girdiler. Bizans imparatorluğu na karşı yapılan mücadelelerde Türkler de yer aldı. Çağrı Bey Selçuklu Devleti kurulmadan önce Anadolu ya geldi. Amacı Gaznelilerin ve Karahanlıların baskısı sonucu yeni bir yurt aramaktı. Çağrı Bey keşif amacını taşıyan bu seferden bol ganimetle döndü (1021). Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Tuğrul Bey kitleler halinde Horasana gelen yurtsuz Oğuzları (Türkmenler) Anadolu ya yönlendirdi. Böylece hem islam dünyasının zarar görmesi engellenecek, hem de Türkmenlere yeni yurt bulunmuş olacaktı. ibrahim Yınal 1041 den sonra Diyarbekir, Silvan, Erzen gibi yerleri kontrolü altına
aldı. Mansur, Göktaş, Anasıoğlu ve Boğa gibi Türkmen beyleri Van Gölü yakınlarında Bizans kuvvetlerini mağlup ettiler. Kutalmış, Gürcistana girdi. fiehzade Hasan Bizans ve Gürcü kuvvetlerine yenilerek (1047) şehit olunca, Tuğrul Bey ibrahim Yınal ve Kutalmış, Anadoluda fetihler yapmakla görevlendirdi. Amaçları hem intikam almak hem de fetihler yapmaktı. Selçuklular Gürcülerin desteğiyle oluşan Bizans ordusunu
Pasinler de ağır bir yenilgiye uğrattı(1048). Bizans ordusu dağıldı, Gürcü Kralı Liparit esir alındı. Yapılan antlaşma ile Bizans, Emeviler döneminde istanbul da yaptırılan caminin tamir ettirilmesini ve Bizans topraklarındaki camilerde Abbasi halifesi ve Tuğrul bey adına hutbe okutmayı kabul etti. Pasinler Savaşı Selçuklularla Bizans kuvvetleri arasında yapılan ilk önemli savaştır Aynı zamanda Bizansa kaşı kazanılan ilk büyük zaferdir. 1054 yılında Tuğrul Bey Anadolu seferine çıkarak Muradiye ve Ercişi ele geçirmiştir. Türk akınları Kızılırmak a kadar ilerlemiştir (1060). Alp Arslan döneminde Anadolu ya yapılan akınlar artırıldı . Alp Arslan 1064 te Azerbaycan a girerek, buradaki Ermeni ve Gürcü kuvvetlerini mağlup etti. Ermeni Krallığı nın merkezi Ani yi ve Karsı fethetti. Bundan sonra Afşin, Gümüştekin Ahmed fiah gibi komutanlar, Anadolu içlerine akınlara devam etti. 1067 yılında Afşin Kayseri yi zaptedip Çukurova ya kadar ilerledi. 1070 yılında Doğu Anadolu ya gelen Alp Arslan, Malazgirt ve Ercişi fethettikten sonra güneye inip Halep i kuşattı ve kendine bağladı. Bizans imparatoru Romanos Diogenes Ahlat ve Malazgirt in geri verilmesini istediyse de Alp Arslan bu teklifi reddetti. Bizans imparatorunun Erzurum yönüne doğru hareket ettiğini öğrenen Alp
Arslan, Bitlis üzerinden Selçukluların üssü Ahlat a ulaştı.
 

hxixstory

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
11 Temmuz 2008
30
0
32
anadolunun fethi 1071 __ selçuklu tarihi__ osmanlı tarihi denilemez çünkü henüz yok...