Astroloji Nedir ? Astroloji Çeşitleri

Cicilikiz

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
24 Ağustos 2009
1.972
9
45
Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji, bilimlerin en eskisidir.

Astroloji kader değildir, herşey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz

Dünya varolduğundan beri insanın doğaya karşı verdiği "varoluş" savaşında kullandığı en etkili araçlardan bir tanesi de Astroloji'dir. Astroloji ilk insanın, genelde gökyüzünden gelen doğal afetleri kontrol etme çabası sonucunda ortaya çıkmış olan, bugün artık bilimsel değeri olmadığına inanılan bir "bilim"dir.

Astroloji'nin temelinde sembollerle akıl yürütme ve tümevarım bulunur. Diğer pek çok bilim dalıyla bağlantısı olan Astroloji sayesinde, doğum haritasının yorumlanmasıyla insanın kişiliği, hayatı, keşfedilmemiş potansiyelleri, kökleşmiş alışkanlıkları, fiziksel problemleri, yetenekleri ve ilerleyen zamanlardaki dinamizmi çok rahat tespit edilebilir


Astroloji dünyanın en eski bilim dalı olması nedeni ile küçük farklarla dünyanın her yerinde kullanılagelmiştir. Farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde farklı teknikler ve veriler kullanılmış ancak temelde burçların ve gezegenleri karakteristik özellikleri çok az farkla hep aynı kalmıştır.

OSMANLI ASTROLOJİSİ

Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi'' diye tanımlanacak astroloji, Osmanlıca'da ''ilm-i tencim''ya da ''ilm-i ahkam-ı nücum'' diye anılırdı.

YILDIZ NAMELER

Cifr yöntemiyle gelecekten haberler vermek için hazırlanan her türlü çizelge "yıldızname" diye anılır. Kimi zaman gelecekle ilgili kaygılar, dilekler yazılarak bu kaygı ve dileklerin harf değeriyle de hesapları yapılır. Dilek ve kaygıları Arapça anlamıyla ve Arap harfleriyle yazmak bu işin uzmanının işidir. Bu tip hesaplamalarda yapılacak yanlışlıkların yazgıyı kötü etkileyeceğine inanılır. Cifrle uğraşan kişilerin kendi yöntemleri, çizelgeleri vardır. Bu konuda açıklama ve bilgi verilmez.

Ayrıca, yıldızların kötü etkilerine, burçların gelecekle ilgili olumsuz bildirimlerine karşı yollar aranmış, yine ebcede dayanan ve matematikte "sihirli kareler" denilen biçimlerde vefkler hazırlanmıştır. Her köşesinde çeşitli yönlere yapılan toplamalarda aynı sonucu veren bu şifre ve muskaların istenilen sonucu verip vermediği hep tartışılmıştır..

HİNT ASTROLOJİSİ

Hint Astrolojisi geleneksel ismi Vedic Astroloji veya Jyotish adı ile bilinir. Dünyanın en eski ve gizemli astroloji sistemlerinden bir tanesidir. Yıldızıl Zodyak yöntemine göre hazırlanan Doğum Horoskopunun analizi ile Kader ve Gelecek hakkında pek çok bilgi elde edilir. Geleceği analiz etmek için doğrudan bilgi veren, yalın ve yorumları zengin bir astrolojidir.

ÇİN ASTROLOJİSİ

Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihini kullanır. Çin astrolojisinde Zodyak kelimeleri aynı anlamdadır. Ama yine de Çin astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla pek ilgisi yoktur.

KIZILDERİLİ ASTROLOJİSİ

Kızılderililer insanın yaşamını doğum- ölüm- yeniden doğumdan oluşan bir çember gibi görürlerdi. Değişik yaşlarda, değişen enerjilerin akışını sağlamak ve kendilerini değiştirebilmek için kendi yaşamlarının çemberlerini tanımayı ve kutlamayı bilirlerdi. Çevrelerinde yaşamın ve zamanın kan dolaşımı ilerlerken, değişen mevsimler gibi varlıklarının değişik dönemlerinden geçeceklerini, bu çemberden kopmanın yaşam ritmini yitirmek, iç ve dış gelişmeyi durdurmak anlamına geleceğini bilirlerdi.
frmcan.net