Bir erkek sitesinden alinti (bilimselliklerini yiyeyim)

Acil Servis

Guru
Kayıtlı Üye
12 Mart 2007
405
6
ilk maddelerde katıldığım yönler var sosyal açıdan ama geri kala kısım çok salakça hele bu temizlik musumluk palavraları ya sen versen su erkek linkini bana alınlarını karışliim şunların olaya bak sen bekareti aldın ne malum seni aldatmıyca ne biliyorsun dikilmediğini ne biliyorsun önu temiz kızın na haltlar yemediğini alnında mı yazıyo bu kadar saf olabilirler ancak birde şu evlilikte denklik meselesi biraz doğru olmuş gibi kimsenin yaşadığı standartın altında inmeye yada indirilmeye zorlayamazsın baştan kabullenirsin, zengini alıp kapı onune konmayan yokmu toplumda yada fakirle evlenip köşe olan, denklik bi yerde önemli tabi eskidenmiş o kocaların çok kazandığı hanımların evde oturduğu, şimdi iki tarafta dengi olsun en azından katkısı olsun istiyo, kimse çocuğunun parasını yiyin birini eş almak istemez
 
D

DE-mates

Ziyaretçi
Bildirildi "Metafizik Uzmanı ve araştırmacı yazar Gökhan Hani Kadınların metafizik boyutunu açıkladı"

Kadın ve erkek yaratılış gereği hem fiziksel hem de ruhsal açıdan farklı özelliğe sahiptir.Kadınları,erkeklerden farklı kılan en önemli özellik ruhta gizlidir.Kadın ruhu sabırlılığı,duyarlılığı ve duygusallığı ile,erkek ruhundan daha hassas yapıdadır.Doğurganlık gibi kutsallığın,kadına lütfedilmesi bunun bir göstergesidir.
Dünyanın yaşam döngüsü kadın ve erkeğin beraberliği ile devinim kazanmış.Kadın doğayla mücadele etmek için erkeğe,erkekte doğaya ayak uydurmak için kadına ihtiyaç duymuştur.Birbirlerini tamamlayan iki cins varlık;düşünme,algılama ve yorumlama gibi insani özellikleriyle sosyal yaşamı birlikte kurmuşlardır.
Metafizik sistematiği kendi disipline yapısıyla;Ontoloji(varlıkbilim) konusu içerisinde kadının ve erkeğin dünyadaki rolü üzerindeki düşüncelerini açıklamakla yükümlüdür.
Yaşadığımız coğrafyanın her karesinde; kadının konumu ve yaşam içerisindeki üstlendiği misyonu nasıl kullandığı sorularına sosyolojik,psikolojik ve felsefi sistemlerle değerlendirmek amacındadır.
Felsefenin kurucularından Sokrates,platon ve Aristoteles gibi filozofların kadına bakış açısı,sosyal bilimlerin ve sanatın doğmasına ve gelişmesine estetik yönden katkı sağlamıştır.Sokrates kadının ruh yapısını incelerken,şu sözü düşündürücüdür"Kadın doğası gereği anlaşılamamaktadır,kadın ruhu anlaşıldığı taktirde; kadın,kadın olmaktan çıkıp,farklı bir karaktere bürünmektedir.Kadının en büyük hatası erkek gibi yaşama isteğidir".Sokratesin bu tür yaklaşımı günümüz dünyasında da kendini göstermektedir.Sokratesin öğrencisi olan ünlü filozof platon,idea dünyasını kurarken "Erkeklerin % 75'inin sırf kadınlar yüzünden cehennemi boylayacaktır".Açıklaması etiksel anlamda kadınları değerlendirildiğin ifadesidir.Metafiziğin kurucusu sayılan Aristoteles gibi bilim ve felsefeyi bağdaştıran geçmiş çağların en büyük filozofu "Kadından ne filozof olur,nede peygamber" Sözü kadın ruhunun yapısal işlevini ortaya koymaktadır.
Felsefeden daha sonraları ayrılan sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimler,kadının yaşam içerisindeki sosyal rolünü ve bu rolü sürdürürken içinde bulunduğu ruhsal yapıyı temellendirerek,fonksiyonel açıdan gelişimlerini tamamlamak isteğindedirler.Hukuksal ve ekonomik yönden,kadına her türlü sosyal haklar tanınarak,kanun karşısında kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.
Kadına sosyal haklar seçme ve seçilme gibi politik hakların verilmesiyle de,kadın bağımsız bir yaşam bir yaşam örgüsüne aktif olarak katılması sağlanmıştır.Günümüzde kadın statüsel olarak çalışma koşulları uygun her türlü meslekte yer alarak kendini ifade edebilmektedir.Kadın,küreselleşme denilen olguda yer almak için,bireysel gelişimini ekonomik özgürlüğünü kazanma anlayışı içerisinde gerçekleştirme eğilimindedir.Kadının modern dünya anlayışı sadece giyim-kuşam gibi moda unsurlarıyla değil; ekonomik,sosyal,siyasal ve hukuksal yapılarda da lider olma çabaları sonuç vermiş ülke yönetimlerinde,sendikal örgütlenmelerde,sporda,sanatta ve şirket kadrolarında gelişimsel başarılar kazanmıştır.
Demokrasiyle yönetilen ülkelerde,kadının daha fazla özgürlük arayışı ve kadın hakları gibi istemleri feminist hareketlerin doğmasına da neden olmuştur.Dünya genelinde kadın nüfus oranı savaş,afet vb gibi nedenlerden dolayı erkek nüfusundan fazladır.
Ekonomik sistemler ve ideolojik yapılar içerisin de, kadının yaşam standartlarına belli sınırlar ve gelişimlerde sunulmuştur.Sosyalist sistemde;kadın emek üreticisi,Liberalizmde kadın her yönüyle bir müteşebbis(girişimci),Demokrasilerde kadın hakları ve daha fazla özgürlük gibi sloganlarla kadının siyasal yoğunluğu vurgulanmıştır.
Kırsal kesimde kadının çalışma şekli,büyük şehirlerdeki kadının çalışma şeklinden daha etkindir.Tarlada çalışan kadın bir yandan ev işleri,çocuk vb gibi yaşam şekilleriyle emek-yoğun ortamlarda biçimlenmektedir.

Günümüz dünyasında kadının her ortamda ve her mekanda aktif olmasının sağladığı olumluluğun yanında olumsuz yanlarının da değerlendirilmesi gerektiği de vurgulanması gereken ayrı bir konu olarak Metafizik uzmanlığının kendi üstüne aldığı sorumluluk açısından önemlidir.Uzmanlık alanımızın ontolojik açılımını içine giren kadının metafizikte yeri başlığıyla, yaşadığımız ülkenin genel sorunlarıyla ilişkilendirerek sosyal,kültürel ve ekonomik açılardan olumsuzluklar tartışılmaktadır.Bize gelen elektronik posta ve görüşlerini aldığımız insanların birleştiği noktaları sizinle paylaşmak düşüncesindeyiz.
1.Ekonomik sorunlar:Kadınların düşük ücretli işlerde çalışma zorunluluğu,daha çok 15-24 yaşlarında genç kızların liseyi bitirdikten sonra üniversite giriş sınavını kazanamadıklarından dolayı,dışarıda çalışma zorunluluğun doğması.Çalıştıkları özel sektörlerin başında yer alan tuhafiye,giyim satış yerleri,muhasebe-büro işleri,market vb yerlerde askeri ücret veya daha düşük ücretle çalışmaları.Özel sektörde çalışan çoğu küçük yaştaki bayanların,dış çevre ile sosyal ilişki boyutunda çeşitli zorlanmalar.Flört etme zamanında evlilik dışı ilişkilerin artması.Küçük yaştaki bayanların evlenmeden cinsel deneyim yaşamaları onların evlilik kurmalarını zorlandırmaktadır.
2.Kültürel sorunlar:Köyden veya küçük şehirlerden ekonomik veya baskılardan dolayı,büyük şehirlere göç eden ailelerin büyük şehirdeki kültüre ayak uydurayım derken aile facialarına dönüşmesi.Kötü arkadaşlıklar,uyuşturucu gibi olumsuz durumlara ortam kurma macerasıyla katılmak zorunda kalan insanların kendilerini daha sonra tanıyamamaları.Medyada yayınlanan bazı programların insanların hayal dünyasını süslemesi sonucu oluşan kültürel çatışmaların kötü sonuçlar doğurması.Maddi açıdan daha rahat bir yaşam kuran insanlara karşı özentiden sonucu kendi üstlerine yakışmayan veya aile kültüründe olmayan giyim-kuşam ve saç şekillerinin meydana getirdiği saçmalıklar.
3.İnternet iletişimi:İnterneti yanlış kullanan bazı insanların,çet veya sohbet gibi nedenlerden dolayı iletişime geçtikleri insanlar tarafından kandırılarak evlilik dışı ilişkiler yaşayan genç kızların evlenememeleri.
4.Ekonomik özgürlüklerini kazanan bazı bayanların havalara girmesinden dolayı,kendilerinden üst statüde olan erkeklerle evlenmek istemleri,evlenememe problemi oluşturmaktadır.
5.Televizyon veya çeşitli yayınlarda görülen manken veya vücudu güzel olan bayanlara karşı erkeklerin zihinlerinde oluşan evlilik modellerini bulma anlayışının oluşturduğu problemler.Bazı insanlar çirkin bayan yoktur diyor,araştırmalarımızda hem çirkin bayan hem de çirkin erkeğin var olduğu ve herkesin hayalinde güzel bayan ve yakışıklı erkek yattığı sonucu çıkıyor.Bazı bayanlar yakışıklı erkeği değil de maddi durumu olan zengin erkeği düşünmesi ilişkilerde en büyük problemleri oluşturuyor.Çirkin bayanları da çoğu erkeğin istememesi sonucunda evde kalma ve evlenememe sorunu oluşturuyor.
6.Üniversite sınavını kazanmak kız öğrenciler için sadece meslek edinmek değil,sosyal ortam ve aileden bağımsızlık güdüsünü doğurduğu için ailesini veya kültürel olarak kendini taşıyamayan bayanların kötü yollara düşmesine neden oluyor.
7.Geçmişte onunla bununla çıkarak zevk alan genç kızlar ve erkekler yaşları ilerledikleri zaman temiz kız bulma arayışını bahane ederek evlenmeme durumuna gelebiliyor.Daha çok bazı bayanların genç yaşta temizlik ve masumiyetlerini kaybetmeleri nedeniyle evlenememe problemleriyle karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz kılıyor.Kafelerde,barlarda,diskolarda veya herhangi bir yerlerde flört adı verilen ilişkiler ile sarmaş dolaş birbirleriyle öpüşen ve şevişen bayanların belli bir yaşta akılları başına geldiğinde de saf erkeklerle evlenerek onları kandırmaları.Aynı şekilde bazı kızları evlenmek vaadiyle yada sevginin getirdiği alışkanlıklar yüzünden kandırıp bir kenara atan erkeklerin kul hakkına giren bu durumları sorunlar oluşturuyor.
8.Birbirini seven insanların aileleri veya ekonomik sorunlar yüzünden evlenememeleri.Zorla sevmediği ve istenmeyen kişilerle insanların evlendirilmesi.Yaşı büyük insanlarla sırf para yüzünden zorla evlendirilmeleri.Evliliğe hazır olmayan kişilerin,evlenmek istemeleri.Maddi durumu iyidir diye bazı kurnaz kızların sevgi ve aşkı takmayarak ona yakışmayan zengin erkekle evlenmesi.
9.Görücü usulünün bazı hatalı yaklaşımları,eskiden bir kız istenirken,kızın anne ve babası erkeğin içki,kumar ve erkeğin onu besleyebileceğini sorarken.Şimdi bir erkek kızı isterken kızın babası yada annesi erkek tarafına içki-kumar veya kötü alışkanlıkları sormadan parası var mı?işi var mı?maddi durumun nasıl? Gibi maddi çıkarlar peşinde koşulması..Parası olamayanların evlenememesi yaşı ne olursa olsun.Evlilikte birbirini seven insanları evlendirmek gerekir.Erkeğin maddi durumuna göre evlilik masrafı yapması istenmeli yada erkeğin gücünün yetmeyeceği şeylerin istenmesi yazıktır.
10.Oturmasını,kalkmasını ve konuşmasını bilmeyen kişilerin gidip evlenmesi sonradan kendilerini tanımakta zorluk çekerek ayrılmaları.Sırf maddi durumu iyidir diye kızın annesi tarafından zorlanan kızım bak ben çektim fakirliği sen çekme gibi sözlerle kızlarının hayatlarıyla oynayan para delisi insanlar düşündükleri kızlarının hata yapmasını sağlıyor.
11.Evli olduğu halde birbirini aldatan eşler.Kadınlara tavsiyemiz şudur;evlenmeden önce asla aldatacaklarına inandıkları kişilerle evlenmesinler.Aldatma evliliğin yüz karasıdır.Erkeklerin eşlerini aldatması hatadır.Erkeğin haysiyeti varsa kadının da onuru vardır.
12.Ruh elektiriği alınan ve ruh eşi olunabilecek eşlerin seçiminde önemlidir.Sırf yaşın ilerlemesinden dolayı karşıma kim çıkarsa çıksın evlenecem sözü iyi sonuç vermesi beklenemez.Bu açıdan karşılıklı olarak ruh eşleri seçilirken bu konuda çok dikkat edilmelidir.
13.Bazı erkekler veya bayanlar birlikte çıktıkları kişilere evlenecek gözüyle tek taraflı bakabilir.Bu tek taraflı bakış hatalıdır.İki tarafından birlikte flört ederken evlenme gözüyle birbirlerine bakarken cinsi temastan uzaklaşmaları onlar için daha hayırlıdır.Yada istismara uğrayan insanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.
14.Tanımadığınız veya tanımaya çalışırken,o kişiyi tanımakta zorlandığınız insanlarla hemen evlilik kararı almayın.Önce o insanı iyice tanıyın.Her halini,ruh yapısını vb gibi özellikler çok önemlidir.
15.Bazı insanlar genetik hastalığa tabidir.Yani genetik olarak ruh veya fiziksel hastalığı olabilir.Bu tür insanları tanırken kesinlikle bunlarında konuşulması gerekir.Bu tür kusurların saklanması ileride,karşı tarafın kendini kandırılmış hissi uyandırarak evlilikte zorunlar oluşturacaktır.
16.Kaderim kapalı yada kapatmışlar gibi düşüncede sahip olan bayanlar veya erkekler sabırsızlıkları yüzünden hata yapmaktadırlar.Kaderde herkesin kısmeti yazılıdır.Hayırlıysa o kişi elbet allah tarafından bir sebep vesilesiyle evlenecektir.Metafizik uzmanı olarak bu konularda medyum,hacı-hoca gibi kişilerin eline düşmeyin bunlar sizin ekonominizi çökertirler.Kimse kimsenin kısmetini açacak kadar allaha daha yakın değildir,bu zamanda onun için bu konularda sabırla ve itinayla bekleyin bu konularda sorunları olan bizleri arayabilirler.
17.Geçmişte ilişki yaşamış kişiler tarafından mahremiyetini kaybeden bazı bayanlar,evlenmek istedikleri erkeklere kendi durumlarını açıklamaları gerekir.Yada erkek bu durumu öğrenince çılgına dönebilir.
18.Asalet sahibi olmayanlar,asil insanlara bağlanmışsa o asalet yanında asil olmayı öğrenmek gerek ama unutma asalet doğuştan gelir;sonradan öğrenilmez.Asalet sahibi olanlar asil olmayanlara bağlanmışsa bilinsinki kader o insana ihanet etmektedir...
 
X