Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ders Notları 2018

Ozlemos

Yeni Üye
Kayıtlı Üye
3 Nisan 2018
4
4
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ders Notları 2018
Pürüzsüz İletişim :
Kavramsallaşmaya Yönelik Bütünleşik Pazarlama İletişimidir.

Dilenshneider'a Göre Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Nedenleri :
*Geleneksel Reklam Ortamlarında Maaliyet Artışı..
*Küresel ve Yerel Boyutta Artan Rekabet..

*Reklam Ajanslarında Görülen Yapısal Değişim..
*Reklam Verenlerin Farklı Çözümler Benimsemeleri..

Kitlesel Pazarlama :
Kitlesel Üretimin Demografik ve Yaşam Biçimi Olarak Fazla Farklılık Göstermeyen Büyük Tüketici Yığınlarına Satıldığı Dönemdir...

Reklamın İşlevleri :
-Bilgilendirme
-Diğer Şirket Çabalarını Destekleme
-Belirginliği Arttırma

-Değer Katma

Kurumsal Reklam :
Bir markadan çok, bir şirketin ürettiği ürün ve hizmetleri, şirketi anlatan ve bu yolla şirketlerin değerine katkıda bulunan reklam türüne denir..


İşletmelerin Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkilerden Yararlanma Amaçları:
* Rekabet ortamında marka konumlandırması yapmak..
*Reklamın erişim eksikliğini tamamlamak.
*Marka imajı oluşturmak..
*Kamoyu önderlerini etkilemek..


Halkla İlişkiler : Bir işletmenin ilgili kitlelerle anlayış ve işbirliği sağlamak üzere giriştiği karşılıklı iletişim çabalarına odaklanan yönetim fonksiyonudur..

Kriz : Kuruluş tarafından beklenmeyen zamanda meydana gelen, kuruluşun itibarını sarsan ve sorunun çözümlenmesi için sürenin kısıtlı olduğu olaylara denir..

Satış Tutundurma : Tüketiciye para ya da benzeri ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak ürün ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve faaliyetlerine denir..

Halkla İlişkiler Kavramları : * Etkili İletişim * Karşılıklı Uyum * Karşılıklı Bağlılık * Güven..

Kişisel Satış : Firmanın ücretli satış temsilcileri ile aday müşteriler arasında kurulacak ilişkiler yoluyla sipariş alınmasına, müşteri tatminine ve satış sonrası servise yol açan doğrudan iletişim çabalarına denir..