Oftalmoloji - Göz Hastalıkları Doğustan bi göz kör digerine gecermi??