Hamileler, emziren anneler, gebelik planlayanlar ve HAMİLELER COVİD-19 aşısı olmalı mı? BioNTech mi, Sinovac mı?

Editor

Edidir Edi
İçerik Editörü
12 Temmuz 2006
1.078
2.053
GEBELERDE VE EMZİREN ANNELERDE COVID-19 AŞILARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ GÖRÜŞÜ
(19.06.2021)
COVID-19, “2019 Koronavirus Hastalığı” anlamına gelir. COVID-19 etkeni (SARS-CoV2) hayvan kaynaklı bir virustur. İnsandan insana damlacık enfeksiyonu, temas ve bazı durumlarda havada asılı kalan partiküller yolu ile bulaşır. SARS CoV-2 ile enfekte olan gebelerin büyük çoğunluğunun hafif ya da orta derecede soğuk algınlığı/grip benzeri hastalık geçirmesi beklenmektedir. Ancak gebeler, gebelik sırasında meydana gelen, azalmış akciğer kapasitesi, artmış oksijen tüketimi yanı sıra, bağışıklık sisteminde meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeni ile komplikasyon riski açısından yüksek risk altındadır.

Mevcut bilgiler ışığında, COVID-19’un, gebelerde düşük veya teratojenite riskini arttırdığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Vertikal geçiş olasılığı ve ayrıca muhtemelen annedeki hastalığa yönelik tıbbi müdahalelerin bir sonucu olarak üçüncü üç ay içerisindeki erken doğum sıklığında yaklaşık olarak 3 kat bir artış vardır. Gebe kadınlarda COVID-19 nedeni ile ölüm oranları %0,4 ile %2 arasında değişmektedir. Bu oran gebe olmayan kadınlara göre %70 daha yüksektir. Bununla birlikte, COVID-19 nedeni ile hastaneye yatırılan gebe kadınların, enfeksiyonu olan ve gebe olmayan kadınlara oranla yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilme olasılığı daha yüksektir.

Tüm dünyada sağlık otoriteleri, COVID19 aşıları ile ilgili olarak aşı üretimini, diğer yaygın olarak kullanılan tüm aşılardan farklı olarak onay süreçlerinin dışında tutarak benzeri şimdiye dek görülmemiş bir biçimde ve hızda aşı geliştirilmesinin yolunu açmışlardır. Geliştirilen aşılar mRNA aşıları; İnaktif aşılar, Rekombinant alt unite aşıları ve Adenovirus vektör aşıları olmak üzere farklı tiplerde yapılmıştır. Tüm Dünyada 4 farklı tipte; 2’si mRNA, 3’ü Viral Vektör, 2’si İnaktif Virus ve bir adet de Rekombinant antijen aşıları olmak üzere toplam 8 aşı, Faz 3 çalışmalarını tamamlayarak bir kısmı üretildikleri ülkelerde, bir kısmı da Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) tarafından ACİL KULLANIM İZNİ almıştır.

ACİL KULLANIM İZNİ: Bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak olan ve aşının ruhsatlandırılması için gerekli veriler sağlanıncaya kadar sorumlu kurum tarafından verilen ve süresi belli olan geçici bir izindir.

Şimdiye dek acil çeşitli kuruluşlar tarafından acil kullanım izni verilen aşılar aşağıda görülmektedir.

gebelikte_covi_asisi.jpg


Çeşitli kuruluşlar tarafından Acil Kullanım İzni verilen COVID-19 Aşıları.
FDA: Food&Drug Administration, DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü, EMA: European Medicines Agency.​

Farklı COVID-19 aşılarının hastalığa yakalanmayı ne ölçüde önlediği veya bulaşmayı ne ölçüde sınırladığı belirsiz olmasına karşılık, ilk elde edilen veriler aşıların, bir kişinin enfekte olması durumunda hastalığın süresinde ve şiddetinde azalma olduğunu göstermiştir. Bu aşılardan mRNA aşıları Amerika’da 20.000 gebeye uygulanmıştır. CDC aşı güvenliği izleme programındaki V-safe veritabanında, 19 Şubat 2021 itibariyle 275 tamamlanmış gebelik dahil olmak üzere 1.815 gebe kadınının sonuçları yayınlanmıştır.

Bugüne kadar, gebelik sırasında uygulanan mRNA COVID-19 (Moderna ve Pfizer BioNTech) aşıları ile ilgili gestasyonel DM, preeklampsi, IUGR, düşük oranları, ölü doğum oranları, erken doğum ve yeni doğan ölümleri yönünden beklenmedik bir sonuç gözlemlenmemiştir (Şekil 1).

Gebelik sırasında tüm aşılamalar doğal olarak isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Ancak bu konuda bilgi aktarırken, gebelerin COVID-19’a yakalanma riskleri ve mevcut aşıların yararlı etkileri ve olası yan etkileri hakkındaki bilgiler temelinde bilgilendirme yapılmalıdır.

covid_gebelikte_riskler.jpg

Şekil 1. Gebelikte COVID-19 aşısı uygulanmayan gebeler ile V-safe veri tabanı, 19 Şubat 2021 itibariyle 232 canlı doğum da dahil olmak üzere 275 tamamlanmış hamileliği olan1.815 gebe kadınına ait sonuçlar.

Farklı COVID19 aşılarının özellikleri Tablo 2 de özetlenmiştir. Bu aşılardan mRNA aşılarının, inaktif virüs aşılarının ve recombinant RNA aşılarının gebelikte uygulanmalarında en azından teorik olarak ve kısıtlı klinik veriler çerçevesinde bir sakınca görülmemektedir (Tablo 2).

covid_asilari_gebelikte_risk_tablosu.jpg


Tablo 2.
Farklı COVID 19 aşılarının özellikleri ve gebelikte kullanımları.

1. mRNA Aşıları (mRNA1273 MODERNA ve BNT162b2 PFIZER-BIONTECH):
mRNA aşıları daha önce bu amaç ile uygulanmamış olsa da, bunlar yeni bir teknoloji ile üretilen aşılar değildir. mRNA aşıları canlı bir virüs içermez ve aşı etkinliğini artırmak için bir adjuvan kullanmaz. Aşılardaki mRNA hücre çekirdeğine girmez ve insan genomunu değiştiremez. Gebe sıçanlar üzerinde mRNA1273 aşısı ile yapılan bir çalışmadan elde edilen veriler malformasyonlar ve embriyotoksisite ile ilgili bir güvenlik endişesi olmadığını göstermiştir (FDA Briefing Document, 17. December. 2020).

3. İnaktif Virus Aşıları:
Çin'den iki inaktive virüs aşısı CoronaVac (Sinovac Life Sciences, Beijing, Çin) ve BBIBP-CorV (Beijing Institute of Biological Products, Beijing, Çin), Hindistan'dan bir COVAXIN (Bharat Biotech, Hyderabad, Hindistan) adı altında üç inaktif virüs aşısı bulunmaktadır. Bu aşılar ile ilgili, semptomatik enfeksiyonun önlenmesi için bildirilen, değişen etkinlik oranları mevcuttur. Şiddetli COVID-19 ve ölüme karşı mRNA aşıları gibi benzer şekilde yüksek korumaya sahiptirler. Bu aşılarda kullanılan alüminyum hidroksit adjuvanları, veri eksikliğinden dolayı, belirlenmiş bir FDA güvenlik kategorisine sahip olmasa da, inaktive virüs aşıları hamilelikte güvenli kabul edilir. Bununla birlikte adjuvan olarak kullanılan aluminyum tuzları, hepatit B, TDaP (tetanoz, difteri ve boğmaca) ve insan papilloma virüsü (HPV) dahil olmak üzere birçok aşıda kullanılmaktadır. Hamilelik sırasında HPV aşıları ile bilinmeden yapılan aşılama, herhangi bir güvenlik endişesi ile ilişkilendirilmemiştir. Adjuvan olarak aluminyum tuzlarını kullanan respiratuar sinsityal virüs aşısında da benzer bir güvenlik profili gözlenmiştir. Risk faktörü taşıyan gebelere önerilmektedir.

• Özel risk grubunda olan;
o Sağlık çalışanı olan gebeler
o Marketlerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde çalışan gebeler
o Öğretmenler
o Diğer çalışanlar ile 1,5 m. den daha yakın mesafede çalışmak zorunda olan gebeler
o Sigara içen gebeler
o Obez olan, diyabeti olan, kalp hastalığı olan, astım’ı olan ve hipertansiyonu olan gebeler daha fazla risk altındadır.
• COVID-19 aşısı yapılmadan önce gebelik testi yapılmasına gerek yoktur.
• TDaP aşıları ile birlikte yapılabilirler.
• Rh Uyuşmazlığı olgularında Anti D İmmun globulin ile birlikte yapılabilirler.

COVID-19 Aşılarının Yan Etkileri:
Özellikle mRNA aşılarına ait yan etkileri;

covid_asilari_yanetkileri_tablosu.jpg

SONUÇ:
COVID-19 aşılarının, yararları ve riskleri hakkında yeterince bilgilendirildikten sonra tüm hamile kadınlara aşılama imkânı sunulmalıdır.

Sağlık Bakanlığımız da web sitesindeki sağlık personeline yönelik bilgi notlarında “gebelikte, inaktif Pandemik COVID-19 aşısının (CoronaVac) uygulanmasına ilişkin veri bulunmadığını, ANCAK COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere uygulanabileceğini bildirmektedir.

TMFTP Derneği de, YÜKSEK RİSK TAŞIYAN GEBELERE (sağlık personeli AVM, restoran çalışanları, öğretmenler, vb) kendi istekleri halinde sağlık bakanlığımız tarafından düzenlenen “Aşı Uygulanacak Gruplar” listesindeki yaş gruplarına göre sırası gelen gebelere mRNA (Pfizer, BioNTech) ve inaktif virüs aşıllarının (Sinovac) uygulanabileceğini, Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmamasının tercih edildiğini ve Emzirme döneminde, COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabileceğini önermektedir.

kaynak : Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği | Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 
Son düzenleyen: Moderatör:

Kazen

Babalar ve Oğulları
Administrator
14 Kasım 2001
19.911
69.375
konu %100 bilimsel makaleden alınmış olup sizi ilgilendiren kısımları koyu şekilde belirgin hale getirilmiştir. Türkiye'de uygulanmayan Viral vektör aşılar ve Rekombinat aşıların açıklamaları kafa karıştırmaması için makaleden çıkartılmıştır.
 
Son düzenleme:

uyudu

Sen kalbime denk gelen küçücük şey👼🏻
Anneler Kulübü
Kayıtlı Üye
28 Ağustos 2020
5.488
17.635
Emziren bir anne olarak 2 doz biontech aşısı oldum. Şimdiye kadar bir yan etki görmedik. İnşallah bundan sonra da görmeyiz.
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 257 gün geçti.

AyseeCann

Üye
Anneler Kulübü
Kayıtlı Üye
16 Aralık 2020
228
600
26
Bende emziriyorum ve ilk dozumu oldum.
Tercihim biontech aşısı oldu. Aşının ertesi günü sadece kendimi biraz kötü hissettim onun dışında ne bende nede bebegimde çok şükür bi sıkıntı olmadı.
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 509 gün geçti.Vücut Kitle İndeksim (VKI) tavsiye edilen VKI değer aralığının üstünde.
Boyuma göre tavsiye edilen VKI aralığında olmam için ağırlığımın 47 Kg. ile 64 Kg. arasında olması gerekir.
Boyum : 160 cm. Başlangıç Kilom :75 Kg. Şimdiki Kilom :75 Kg.

Laale

Aşikârdır Zat-ı Hak
Pro Üye
13 Nisan 2007
27.108
72.377
42
Günaydın.
Bildiğim bir konu değil de hani ben olsam gebelik öncesi aşılarımı tamamlardım.
Allahım herkese yardım etsin inşallah.
 

BaharDarcan48

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
24 Ağustos 2021
1.395
764
2 doz bionrech oldum 1 Ay korundum sadece çalıştığım için bize zorunlu kıldılar ama bildim kadarıyla hamileyken vurulmuyor
 

Bihterin Masali Saci

Bugün günlerden güzellik🌺
Anneler Kulübü
Doğa Severler Kulübü
Kayıtlı Üye
1 Haziran 2018
4.045
7.938
22 haftalık hamileyim, 2 doz biontech aşı oldum. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 19 gün geçti.Angelo bianco

Bir garip sağlıkçı
Pro Üye
14 Mayıs 2010
15.406
19.587
Hamile bir hemşire olarak 2 sinovac üstüne 16.haftada biontech aşısını oldum.Yan etki yaşamadım ( kol ağrısı hariç ), tereddüt etmedim olurken de ,zira yoğun bakım hastalarının halini biliyorum.
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 12 gün geçti.

andromeda-80

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
29 Ekim 2015
1.392
2.517
7 aylık hamileyim. Doktorum mrna aşılarının bebek üzerindeki etkileri ile ilgili yeterli veri bulunmadığını, inaktif aşının ise bilinen geleneksel bir yöntem olduğunu, sinovac olabileceğimi söyledi. Ben de 5. ayımdan itibaren iki doz inaktif aşımı yaptırdım. Doğumdan hemen sonra üçüncü doz aşımı biontech olarak yaptırmayı planlıyorum. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadım. Bebeğimin gelişimiyle ilgili de herhangi olumsuz bir gelişme yaşanmadı.

Benim fikrim hamileyken covide yakalanmanın riski aşının yan etkisi göz önüne alındığında çok daha yüksek. Ya bebeği, ya kendi canınızı kaybetme riski varken aşının yan etkisini düşünüp çekimser kalmak ve aşı olmamak çok ciddi cesaret bence. Sonuçta annesiz kalabilecek bir bebeğe ya da bebeksiz kalabilecek bir anneye neden olabilir covid.

Bu arada doktor görüşü subjektiftir. Biontech olan onbinlerce hamile var. Ve çoğunlukla ciddi bir yan etki yaşamamışlar. Bununla ilgili araştırma sonuçlarını da okudum. Hangi aşıyı olacağı kişinin kendisine kalmıştır ama aşı olmamak çok ciddi risktir diye düşünüyorum.
 

Angelo bianco

Bir garip sağlıkçı
Pro Üye
14 Mayıs 2010
15.406
19.587
Bu arada aşının ruhsatı da geçen haftalarda alındı 😃 belki bazı kesim için önemlidir bu durum da .
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 12 gün geçti.

zr ada

Aktif Üye
Anneler Kulübü
Kayıtlı Üye
26 Haziran 2021
794
3.494
20
Emziren bir anne olarak 2 doz biontech aşısı oldum. Şimdiye kadar bir yan etki görmedik. İnşallah bundan sonra da görmeyiz.
Ben de olmak istiyorum biontech ama korkuyorum Yanetkisi bebeğe geçer diye😒
 


Vücut Kitle İndeksim (VKI) tavsiye edilen VKI değer aralığının üstünde.
Boyuma göre tavsiye edilen VKI aralığında olmam için ağırlığımın 46 Kg. ile 62 Kg. arasında olması gerekir.
Boyum : 158 cm. Başlangıç Kilom :78 Kg. Şimdiki Kilom :73.50 Kg.

Meral01

Popüler Üye
Doğa Severler Kulübü
Kayıtlı Üye
11 Mayıs 2016
3.046
3.100
tüp bebek tedavisine baslamadan önce 2 doz sinovac aşımı oldum herhangibi yan etkisi yaşamadım tek sıkıntı renglim 1 hafta öne çekti baska bir sıkıntı yaşamadım
 

tulay283300

Sagliklagelminigim💙💜
Anneler Kulübü
Kayıtlı Üye
1 Nisan 2021
1.089
1.524
27 haftalık hamileyim 16.ve 20. Haftalarda iki doz biontec aşısını oldum hiçbir yan etki yaşamadım.bebeğin gelişiminde de şimdilik sıkıntı yok.şifa olsun
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 61 gün geçti.

LilaGuller

N ✨
Pro Üye
Anneler Kulübü
4 Şubat 2021
915
1.258
Ben de emziriyorum ve bence burda dikkat edilmesi gereken aşı vurulduktan sonra yan etki yapıp yapmaması değil, beş on yıl sonra bizim ve bebeğimiz üzerinde ne gibi etkileri olacağı. Malesef bu aşılar üretileli zaten bu kadar süre geçmediği için kimse ne olacağının garantisini veremiyor.
Fakat covid olup ölme riskini alamadığım için kendimi aşı belirsizliğine atıp mecburen aşı olacağım. Tercihim de Biontech olacak.
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 210 gün geçti.