Rahim ağzı kanseri nedir? Gebe kalabilir mi?

OpDr

Kullanıcı üyeliğini pasifleştirmiştir.
Üyelik İptali
Kayıtlı Üye
3 Kasım 2020
58
23
40
Dünyadaki en yaygın sağlık sorunlarından biri olan kanserler, cinsiyete göre farklılık gösterebiliyor. Özellikle “kadın kanserleri” olarak adlandırılan jinekolojik kanserlerde, erken teşhis ve etkin tedaviyle başarı oranları artarken, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için üreme koruyucu tedaviler de uygulanabiliyor.

Otuzlu yaşlarda jinekolojik kanser olan, üreme yeteneğini korumak isteyen ve belli şartları taşıyan kadınların, bebek sahibi olma yetileri de korunabiliyor. Uzmanlar tümörün boyutu ve bulunduğu bölge müsaitse, belli şartları taşıyan rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserlerinde, organ koruyucu tedavi uygulanabilir.

Jinekolojik kanserlerin bir bölümü 35 yaşından sonra görülmektedir. Özellikle rahim ağzı kanseri, ilk pikini 35-39 yaşları arasında yapmaktadır. Bu yaş aralığında yeni evlenmiş ve çocuk sahibi olmak isteyen bir kadının rahim ağzı kanseriyle karşılaşma olasılığı mevcuttur. Rahim ağzı kanseri olmamış ama rahim ağzı kanseri öncü lezyonları olan kadınları, hem rahim ağızlarını hem de rahimlerini koruyarak, bir organ kaybı olmadan yıllardır tedavi edilebilmektedir.

RAHİM (ENDOMETRİUM) KANSERİ OLANLAR HAMİLE KALABİLİR Mİ?

Rahim kanserinin en sık türü endometrium kanseridir. Rahimde görülen diğer kanser türleri örneğin sarkomlar hemen her zaman ameliyatla rahmin tamamen alınmasını gerektirdiği için hamile kalma şansı yoktur. Endometrium adenokanseri görülen genç hastalar şu şartları karşıladıkları taktirde ameliyat edilmeden sadece ilaç (progesteron) tedavisi ile hamile kalma şansı elde edebilirler:

- Kanserin" endometrioid" tip olması gerekir. Diğer daha riskli tiplerde rahmi almamak çok risklidir ve hamilelik şansı verilemez.

- Düşük derece (low grade) olması gerekir.

- Kanser sadece rahim içerisinde sınırlı olmalı ve diğer hiçbir organda ve lenf nodlarında tomografi ile kanser görülmemelidir.


Üstte sıralanan bu faktörler ve hastaya/hastalığa göre değişebilecek bazı diğer faktörler doktor ve hasta arasında görüşülüp tartışılarak ameliyat yerine ilaç tedavisi uygulamak konusunda karar verilir. Bu ilaç tedavisinin ameliyat tedavisine göre hastalığın geleceği konusunda daha riskli olduğu ve bunun standart tedavi olmadığı, sadece çocuk sahibi olmayan ve çocuk sahibi olmayı çok isteyen zor durumdaki hastalara bazı şartlarda uygulanabilen bir tedavi olduğu açıklanır. Hasta doğum yaparsa ve çocuk sahibi olursa, ameliyat ile rahim ve yumurtalıklar alınarak tam tedavi tekrar uygulanır.

Rahim ağzı kanseri olan gebe kalabilir mi?

Dolayısıyla rahim kanseri tanısı alan ve çocuk isteği olan hasta sayısı bir hayli fazladır. Eğer hastalık erken evredeyse yani rahim iç duvarı dışına yayılmamışsa ve hücre tipi çok kötü̈ değilse ilaçla tedavi edilip, kanser geriletildikten sonra hastanın gebe kalması sağlanabilir.

Kanserli Hasta da Gebelik İçin Takip Edilmesi Gereken Adımlar
Erken rahim kanserinde doğurganlığı koruyarak hastaya gebelik şansı verilebilir. Önemli noktaları;

1. Hasta seçimi önemlidir. Erken evre, Evre IA (kas dokusunda tümör olmayan), grade I ve II, progesteron reseptörü pozitif olan olgulara doğurganlığı koruyucu yaklaşım önerilebilir.

2. Hastalar mutlaka MR ile karar öncesi değerlendirilmeli, hastanın yumurtalıklarında kitle olup olmadığı (bu yaş grubunda rahim kanseri ile beraber yumurtalık kanseri görülme olasılığı vardır.) Ayrıca rahimin kas dokusuna tümörün ilerleyip ilerlemediği mutlaka iyi bir radyolog ile değerlendirilmelidir.

3. Progesteron türevi olarak, megesterol asetat, rahim içi progesteron salgılayan RİA, medroksiprogesteron asetat kullanılabilir.

4. Tedaviye cevap sıklıkla 6-9 ay içinde elde edilir. Cevap elde edilemiyor ve etkin tedaviye rağmen tümör tekrar ediyor ise evreleme cerrahisi şarttır.

5. Gebelik oranları farklı serilerde %28 – %34 arasında değişmektedir.
 
X