Türkiyeden Rakamlarla Kadin

Lereenim

Onur Üyesi
Pro Üye
17 Ağustos 2006
4.613
1.372
Türkiye’den Rakamlar;
Kadınları yüzde 20’si okuma yazma bilmiyor.
Türkiye’de kadınların yüzde 40’ı görücü usulüyle evleniyor, yüzde 20’si ise nikahsız yaşıyor.
Aile içi suçların yüzde 87’si, kadınlara karşı işleniyor.
Eğitim gören 100 kadından sadece 2-3 tanesi yüksek öğrenim görüyor.
Kadınların yüzde 64’ü hamilelik döneminde doktora gitmiyor.
Kadınların sivil toplum örgütlerine katılımı yüzde 24, partilere yüzde 13, sendikalara yüzde 6, siyasi uğraşıya ve parlamentoya katılımı yüzde 4 civarındadır.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre;

1. Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor.

2. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler.

3. Dünya’daki mal varlığının ise % 1’ine sahipler.

4. Başka bir değişle dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının % 99’una sahipler.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü