Uslub-ı aliden, adiye gidiş

E

EU1

Ziyaretçi
Pek Muhterem Orhan ERCAN Bey kardesim,8.1.1988 tarihinde lûtfedip
beni evinizde misâfir etmistiniz. Pek büyük bir sanssizlik neticesinde ve
biraz da acele etmemden sebeble, gözlügümü kiymetli evinizin kiymetli
banyosunda unutmus bulunmaktayim. Binâenaleyh, zamaninizi almaktan son
derece müteessir olmakla beraber, gözlüksüzlügün ne kadar zor bir durum
oldugunu takdir edeceginizi ümid etmekten baska yapacak bir seyim yoktur.
Pervâsiz misâlimi mâzur görün, bir nev'î yarim insan gibi addediyorum
gözlüksüzken kendimi efendim.Kiymetli zamaninizdan bir kismini
ayirarak, gözlügümü Yurtiçi Kargo mârifetiyle tarafima
gönderebilirseniz(misâl, bir dis mâcunu kutusuna koyup
gönderebilirsiniz) size olan
minnetimin ziyâdesiyle artacagini arz ederim efendim.NOT: Kargo
mesârifleri bizzat tarafimdan ödenecektir.

Saygi ve muhabbetlerimle kucaklarim,

Muharrem ENSARi

------------------------------------------------------------------------------

Sayin Muharrem ENSARi dikkatlerine,
Istanbul, 3.01.1988

Konu: GÖZLÜK
Aziz Dostum Muharrem ENSARi Bey,

Gözlügünüzü bizim fakirhânenin banyosunda unutmus ve dolayisiyle zor
birdurumda kalmis olmanizi büyük bir tessürle müsahade ettim.
Filhâkika bu sabah, zevcem Belkis hanimefendi, gözlügünüzü banyoda
bulduklarini bana söylemislerdir. Kendisinin bana bildirirken yüzünün
kizardigini
bir baska gerçekten yola çikarak anladim ki, gözlügün unutkanlik ve
acelecilik sebebiyle banyoda kaldigi âsikârdir, zîra sifon da
çekilmemistir.Netice itibâriyle, pek tabii ki kiymetli gözlügünüzü
tarafiniza
yollayacagim (Omo kutusuyla göndermem daha yerinde olacaktir
kanaatindeyim, dis mâcunu kutusunda gözlügünüz kirilabilir maâzallah).
Ancak, bahis
açilmisken izninizle benim de küçük bir istirhâmim olacak. Daha önce de
defâten arz ettigim ve tahmin ediyorum ki sizin de unutmus
olabileceginiz
gibi, 1985 senesinin Kasim ayinda evinizde kalmis olan esvablarimin
tarafima gönderilmesi, bu iki önemsiz ve fakat can sikici tesâdüfün ayni
anda tatliya baglanmasina vesîle olacaktir.

NOT: Kargo mesârifleri küçük bir detaydir, ehemmiyetsizdir, size bir sey
olmasin.

Muhabbetle Kucaklarim,

Orhan ERCAN

------------------------------------------------------------------------

Sayin Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 14.01.1988
KONU: GÖZLÜK

Pek Muhterem Orhan ERCAN Beycigim,

Dün göndermis oldugunuz faks mesajinizi aldim, tesekkür
ederim, teveccüh buyurmussunuz efendim.Esvablarinizin size
gönderilmemesindeki ihmâlkârligim affedilecek cinsten
degildir.Faksinizi okurken
bir kez daha utandigimi arz etmek isterim. Amma velâkin, nûr içinde yatsin,
cebir müderrisimiz Edib beyin de söyledigi gibi elmalarla armutlarin
toplanmamasi icab eder. Gözlügün ehemmiyetiyle, birkaç parça esvabin
ehemmiyeti kiyaslanmamalidir. Zîra siz esvablariniz olmadan da
örtünebilirken, benim gözlüksüz, Yüce Mevlâm dostlardan uzak eylesin, bir
âmâdan farkim kalmamistir. Gözlügüm olmadan esvablarinizin evin hangi
kösesinde oldugunu bulabilecegim dahi süphelidir.Mevzûa pek iyi
bildigim akl-i
selîminizle bakacaginizdan eminim efendim.

NOT: Zevceniz hanimefendiye en derin hürmetlerimi iletiniz
efendim, sifonu çektim lâkin zannederim ki samandirasi bozuktu,
çalismadi.

Sevgi ve muhabbetle kucaklarim,
Muharrem ENSARi

------------------------------------------------------------------------

Sayin Muharrem ENSARi dikkatlerine, Istanbul,

15.01.1988
KONU: GÖZLÜK
Muharrem Beycigim,

Faksinizi aldim, tesekkür ederim. Ne rahmetle hatirladigimiz
cebir müderrisimiz Edib beyin ne de cebirin mevzuumuzla bir alâkasi oldugu
kanaâtindeyim.Yok eger mevzûumuz cebir ise, biz ne deridik
unuttum,simdiki talebelerin Fonksiyon tâbir ettigi seyi nazari dikkate
alacak
olursak, a.x==b.y + c misalinde oldugu gibi, x'in degeri ilk evvelâ y daha
sonra da a, b ve c gibi degerlerle alâkalidir. Bu misâlin ana fikri
sudur: Ne ekersen onu biçersin. Yâni siz dogru dürüst bir y olsa
idiniz,
x de x'ligini bilir sizin gözlügünüzü memnuniyetle gönderir idi.

NOT: Belkis'in da selami var.

Muhabbetle ellerinizi sikarim,

Orhan ERCAN

------------------------------------------------------------------------

Sayin Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 16.01.1988

KONU: GÖZLÜK
Orhan Bey,
Faksinizi aldim. Muhtemelen eskiciden alinmis olan degersiz
esvablarin, bir ihtiyarin sihhatiyle oynamak için âlet ediliyor
olusunu ibretle tâkib ediyorum.Gözlügümü çerçevesiyle beraber
(stafilodur) âcilen tarafima göndermenizi aksi halde dalaginizla cimâ etmek
mecburiyetinde kalacagimi binnetîce arz ederim.

NOT: Belkis Hanim'a bir sey olmasin.

Hisimla ellerinizi sikarim,

Muharrem ENSARi

------------------------------------------------------------------------

Sayin Muharrem ENSARi dikkatlerine, Istanbul,

17.01.1988

KONU: GÖZLÜK

Muharrem,

Faksini aldim. Host köpek.. Mevzûu daha fazla dallandirip
budaklandirmanin âlemi yok.Ne kaa ekmek, o kaa köfte. Gönder
esvablari al gözlügü.

NOT: Bu ise Belkis'i karistirma.

Allah Belâni versin,

Orhan ERCAN

------------------------------------------------------------------------

Sayin Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara,

18.01.1988

KONU: GÖZLÜK

Orhan Öküzü,

Küstah faksini aldim. Köpek senin babandir nûr içinde yatsin, enik!
Esvablarini banyo sobasinda yaktim. Gözlügü, bedenindeki en münasip delige
sok.

NOT: Belkis'in neler karistirdigini bilebilseydin keske. Afyon Vâli
Muavini Ekrem Bey'i bir sor bakalim kendisine.

Helvani yeriz insaallah,
Muharrem ENSARi

------------------------------------------------------------------------

Sayin Muharrem ENSARi dikkatlerine, Istanbul,

19.01.1988

KONU: GÖZLÜK

Salak Muharrem,

Gözlügü sattim. Epeyi de para etti mübârek. iki kat yeni esvab aldim
kendime. Benim bu iste karidan gayri bir ziyânim olmadi, bu yastan sonra
da
kariyi neyleyim, kovdum adi karıyı kurtuldum zaar, olan senin gözlüge oldu.
NOT: O Ekrem itini görürsen söyle, onunla görülecek hesabim var.

Tez Vakitte geberesin,

Orhan ERCAN