Uygarlık Tarihi 2009 Final Sınavına Hazırlık Çalışma Soruları

evrim2008

Sabırlıyım,bekliyorum:)
Kayıtlı Üye
18 Mart 2009
572
0
1. Tarımın başladığı ve hayvanların evcilleştirildiği bir kültür evresi olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

aKalkolitik
bMezolitik
cTunç çağı
dPoleolitik
eNeolitik

cevap e

2. Sümer mimarisinin tapınak yapısı olan ve üst üste oturtulmuş kerpiç taraçalardan oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

aMegaron
bTümülüs
cMastaba
dZiggurat
ePiramit
cevap d

3. Yeni Krallık Dönemi’nin başında yerleşmiş bir geleneğe göre, ı.Ö. 3000 yılında, hangi kralın Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirdiği düşünülmektedir?

aI. Amenemhet
bMenes
cKeops
dI. Tutmosis
eII. Amenofis
cevap b
4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biridir?

aAkkad
bAssur
cBabil
dHitit
eSümer

cevap d
5. ı.Ö. 201 tarihinde yapılan Pai-Teng Antlaşması hangi iki büyük devlet arasında imzalanmıştır?

aÇin - Hun
bÇin - ıskit
cHun - ıran
dÇin - ıran
eıskit - Hun
cevap a

6. Ekhinos ne demektir?

aTanrıların içkisi
bSütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levha
cDor düzeninde abakusun altında kalan dış bükey kesitli silme
dıki sütun ekseni genişliğinde bir sütun çemberi ile çevrelenmiş tapınak planı
eÜzerinde kurban kesilen ve tanrıya sunu yapılan mimari öge

cevap c
7. Prokonsül ne demektir?

aPara zenginliği ile asil ünvanı kazanan sınıftır.
bBir provinciayı yönetmek için gönderilen validir.
cDevleti yönetmek için Comitia Curiata üyeleri arasından her yıl seçilen iki üyedir.
dToprak sahiplerinin oluşturduğu sosyal sınıftır.
eOrdunun seçkin bir birliğidir.

cevap b
8. Bir zaferi kutlamak amacıyla inşa edilen anıtsal kapılara ne ad verilir?

aBasilika
bZafer takı
cAtrium
dAquadukt
eBasilika

cevap b

9. Hangi kral döneminde Paris kenti Fransız yönetiminin ve kültürünün merkezi oldu?

aV. Louis
bI. Philip Augustus
cIV. Louis
dIX. Louis
eII. Philip Augustus
cevap e


10. Feodal dönemde güçlü beylerin, derebeylerinin, lortların arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan, toprakla uğraşan köylülere ne ad verilir?

aInvestiture
bSerf
cEndüljans
dPontif
eFief

cevap b
11. Coğrafi keşiflere ve sömürgecilik faaliyetlerine ilk başlayan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

aAlmanya
bıtalya
cıngiltere
dDanimarka
ePortekiz

cevap e
12. “Vitruivus Adamı” hangi sanatçının eseridir?

aRafaello
bBoticelli
cMichalangelo
dLeonardo Da Vinci
eGiotto

cevap d

13. “Kuvvet kuvveti durdurmalı yoksa özgürlük olmaz.” görüşüyle Batı demokrasisinin temelini atan düşüdür aşağıdakilerden hangisidir?

aLuther
bVoltaire
cJ. J. Rousseau
dJ. Locke
eMontesquieu

cevap e

14. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma felsefesinin ilkelerinden biri değildir?

aLâiklik
bAkıl
cÖzgürlük
dBilimsel yöntem
eHurafelere bağlılık

cevap e

15. “ınsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” hangi tarihte yayınlanmıştır?

a2 Kasım 1773
b26 Ağustos 1789
c26 Mart 1769
d10 Eylül 1771
e4 Temmuz 1776

cevap b

16. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin ekonomik sonuçlarından biri değildir?

aış gücünün, temel malların üretimi yerine mamül mallar ve hizmetlerin üretiminde yoğunlaşması
bKentlerin nüfusunun yoğunlaşması
cÜretim birimlerinin şahsi olmaktan çıkması
dEkonomik faaliyetlerin uluslar arası pazarlara yönelik olması
eSermayeye dayalı üretim süreçlerinin yoğun ve yaygın kullanılması

cevap b
17. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden biri değildir?

aSilahlanma yarışının hızlanması.
bıtalya’nın Akdeniz’e egemen olma arzusu
cDevletlerarası bloklaşma.
dBağımsızlık isyanlarının artması .
eHammadde ve sömürge arayışı.

cevap b

18. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın özel nedenlerinden biri değildir?

aUzak Doğu ve Afrika sömürgelerinde rekabet yaşanması.
bFransız Devrimi’nin yaydığı milliyetçilik düşüncesi
cRusya’nın tarihi emellerine ulaşmak istemesi.
dAlmanya ve ıngiltere arasında hammadde ve pazar arayışından kaynaklanan rekabet.
eıtalya’nın Akdeniz’e egemen olma arzusu.

cevap b


19. ınsanoğlunun bin yıllar boyunca aynı yerde üst üste kurmuş olduğu yerleşmelerin yıkıntılarının oluşturduğu yapay tepeye ne ad verilir?

aPiramit
bMastaba
cMegaron
dTümülüs
eHöyük

cevap e

20. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde hükümdarların taşıdığı ünvanlardan biri değildir?

aKağan
bYabgu
cŞanyü
dErkin
eToy

cevap e

21. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Çağ’da Yunan dünyasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

aAttika-Delos Deniz Birliği’nin kurulması
bKallias Barışı
cMaraton Savaşı
dYunanistan'da Pers istilası
eKleisthenes Reformları

cevap e

22. Aşağıdakilerden hangisi Roma imparatorlarından biri değildir?

aDiocletionus.
bHerakles
cAugustus
dVespasionus.
eHadrianus.

cevap b

23. Aşağıdakilerden hangisi I. Friedric Barbarossa döneminde gerçekleşen olaylardan biridir?

aKarolenj Hanedanı’nın idareyi ele geçirmesi.
bI. Haçlı Seferi’nin gerçekleşmesi.
cVisigotlar’ın büyük kitleler halinde Roma topraklarına girmesi.
dI. F. Barbarossa’nın ıtalya’nın Bologna kentinde canlanan kültür ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde yeniden hayat bulan Roma hukuku çalışmalarına destek vermesi.
eI.F. Barbarossa’nın Clarendan Nizamnamesi adı verilen bir düzenlemeyi ilan ederek iradesini ruhban sınıfına dayatması.

cevap d
24. Aşağıdakilerden hangisi reformun sonuçlarından biri değildir?

aKatolik kilisesinin otoritesinin artması
bYeni mezheplerin ortaya çıkması.
cAvrupa’da Din Savaşları’nın ve Otuz Yıl Savaşları’nın başlaması.
dBilim, sanat ve kültürde gelişmenin öncüsü olması.
eKatoliklerle Protestanlar arasında yoğun mücadele yaşanması.

cevap a

25. Aşağıdakilerden hangisi “Ütopya” adlı eserin yazarıdır?

aJean Badin
bThomas Morus
cJohn Caluin
dNiccola Machiavelli
eMartin Luther

cevap b

26. Aşağıdakilerden hangisi Isaac Newton’un bilimsel buluşudur?

aSuyun kaldırma gücü
bGözlem ve beney
cMatbaa
dGenel çekim yasası
eElektrik

cevap d

27. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin özelliklerinden biri değildir?

aDespot devlet düşüncesine karşı çıkması.
bYöneticilerin, yönetme gücünü yönetilenlerin onayından alması.
cınsanın doğal ve vazgeçilmez hak ve özgürlüklerini kısıtlaması
dTüm insanların eşit yaratıldığı düşüncesinin savunulması.
eDemokrasi yolunda diğer milletlere örnek oluşturan ilk belge olması.

cevap c

28. Aşağıdakilerden hangisi “ınsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”nin temel ilkelerinden biri değildir?

aHer yurttaş serbestçe düşünebilir, konuşabilir, yayın yapabilir.
bKanunsuz suç olmaz.
cHer türlü egemenlik, esas olarak ulusundur.
dÖzgürlük, başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilme gücüdür.
eKanunlar sadece belirli bir sınıf tarafından yapılır

cevap e

29. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan ve Almanya’nın cezalandırıldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

aLozan Konferansı
bParis Barış Konferansı
cMudanya Mütarekesi
dSivas Konferansı
eSevr Antlaşması

cevap b

30. Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansı sonucunda Avrupa’da yaratılan devletlerden biri değildir?

aLetonya.
bFinlandiya.
cPolonya.
dEstonya.
eırlanda

cevap e

31. Aşağıdakilerden hangisi Mısır tanrılarından biri değildir?

aGeb
bŞu
cHorus
dEnki
eRa

cevap d

Bu sorular Aöf e-ögrenme portalı taranarak hazırlanmıştır.Teşekkürlerinizi eksik etmezseniz bu tip soruların devamı gelecektir...Başarılarşakkıdı
 
Son düzenleme:

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 3197 gün geçti.

bereli

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
18 Mayıs 2009
2
0
kaydirigubbakcemile5 bu paylaşımı yaptıgın için çok teşkkür ederim devamı bekliyorum senin sayende çalışma şansım oldu.devam edersende olcak

23 sorunu cevabı d sıkkıdır. kaydirigubbakcemile5
 

evrim2008

Sabırlıyım,bekliyorum:)
Kayıtlı Üye
18 Mart 2009
572
0
kaydirigubbakcemile5 bu paylaşımı yaptıgın için çok teşkkür ederim devamı bekliyorum senin sayende çalışma şansım oldu.devam edersende olcak

23 sorunu cevabı d sıkkıdır. kaydirigubbakcemile5

Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana gerçekten çok sevindim bir insanın bile benim sayemde çalışmış olması çok hoş başarılar :)Devamı elbette gelecek sen yeterki çalış:)Evet,23. sorunun cevabı d şıkkı fırsat bulupta düzeltememişim bilgilendirdiğin için teşekkürler...Başka hangi derslerden soru istersin elimde olanları aktarmaya çalışayım?
Teşekkürle insan daha şevk kazanıyor,arkadaşlar sorulara bakmışlar bir teşekkürü esirgemişler :KK43:
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 3197 gün geçti.

E

ela

Ziyaretçi
cnm eline sağlık ama 6.soru c olucak dış bükey kesitli silme ekhinostur.
elinde iletişim varsa çok makbule geçer..
 

evrim2008

Sabırlıyım,bekliyorum:)
Kayıtlı Üye
18 Mart 2009
572
0
cnm eline sağlık ama 6.soru c olucak dış bükey kesitli silme ekhinostur.
elinde iletişim varsa çok makbule geçer..

6.soru düzeltilmiştir.Elimde iletişim bilgisi soruları yok maalesef bulursam ekleyeceğim ...
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 3197 gün geçti.