Çocuğunuzun aşı takvimi Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi bilgilerine göre oluşturulmuştur.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ
Doğumda 1. ayın sonu 2. ayın sonu 4. ayın sonu 6. aynı sonu 12. ay 18-24 ay İlköğretim
1. sınıf
İlköğretim
8. sınıf
Hep B I II III
BCG I
DaBT-IPA-Hib I II III Rapel
KKK I Rapel
OPA Aşı Takvimi | 1 Aşı Takvimi | 1 Aşı Takvimi | 1
Td Aşı Takvimi | 1 Aşı Takvimi | 1
PCV I II III Rapel
Hep B: Hepatit B aşısı
BCG: Verem aşısı
DaBT-lPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı
OPA: Oral Polio aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı
Rapel: Pekiştirme dozu
PCV: Konjuge Pnomokok aşısı

Genişletilmiş Bağışıklama Programı

Sağlık, yalnızca hastalıkların olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur. Irk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum farkı gözetmeksizin herkesin erişilebilecek en yüksek sağlık düzeyine erişmesi, temel insan haklarından biridir.

Aşılar; insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların öldürülerek, hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinlerin) etkileri ortadan kaldırılarak sağlam kişilere hastalık oluşmaması için verilen biyolojik maddelerdir. Aşılama, ölü ya da etkisi azaltılmış bu maddenin vücuda uygun miktarlarda verilmesi ile gerçekleştirilir.

Aşılar, halk sağlığı alanında yaşanan en büyük ilerleme araçlarıdır. Ucuz, etkili ve uygulanması kolaydır. Aşılama için harcanan paranın çok fazlası; hastalanma, sakatlanma ve ölümlerin engellenmesinden dolayı tasarruf edilir. Aşılar sayesinde çiçek hastalığının kökü kazınmış, çocuk felci hastalığının da çiçek hastalığında olduğu gibi dünyada tarihe gömülmesi an meselesidir. İnsanlık, şimdi kızamık hastalığının çocuklarımıza verdiği zararı en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Aşıyla önlenebilir hastalıklar çoğu kez bulaşıcı olduklarından; bireyin, ailenin veya bir toplumun sorunu olmaktan çok insanlığın sorunu olarak algılanmak zorundadır. Hasta kişiler, sağlıklı olup halen hastalanmaya duyarlı olanlar için bulaşma kaynağıdır.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP), Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit B ve Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıkları kontrol altına almak ve hatta tamamen ortadan kaldırmak amacı ile, hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklanmalarını sağlamak için yapılan aşılama hizmetlerini içerir.

Bağışıklama hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) için lokomotif işlevi görebilecek hizmetlerdendir. Bu durum, özellikle risk yaklaşımı gereği öncelikli hizmet alması gereken çocuk ve annelere; aile planlaması, gebelik izlemi, sağlık eğitimi, yeterli-dengeli beslenme gibi diğer TSH’nin sunulması olanağını verir.

  • Bağışıklama acildir. Her çocuğun yaşamında ulusal bir programa göre birçok aşı ile aşılanması gereklidir. Aşılama programı tamamlanmazsa aşılar yeterince korumaz.
  • Bağışıklama, birçok tehlikeli hastalıktan korur. Aşılanmayan çocukların aşılananlara göre daha çok hastalanma olasılığı, kalıcı sakatlık, beslenme bozukluğu/zayıflık/kavrukluk (malnutrisyon) ve ölüm riski vardır.
  • Aşılar, aşılanan kişide savunma mekanizmaları oluşturarak koruma sağlar. Koruma sağlanabilmesi için aşılama, hastalanmadan önce yapılmış olmalıdır.