Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2011 Fotoğraf Yarışması

Hayata kadın gözüyle bakmaya devam ediyoruz…

Yine bir tek kare, koskoca bir hikaye anlatacak.
Yine görülmeyi bekleyen bir detay,
kadınların gözünden hayata karışacak ve
belleğimizde kalıcı izler bırakacak…

Şimdi sıra sizin anlatacağınız hikayede Katılımınızı bekliyoruz.

1 – KONU VE AMAÇ

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2011” yılı fotoğraf yarısmasının konusu “Hayata Dair” olarak belirlenmistir. Yarısmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakıslarını yansıtan eserlerini toplumla paylasmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarısma bu sebeple; Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.

2 – KATILIM KOSULLARI VE SARTLARI

Yarısma, Seçici Kurul dısında konuya ilgi duyan 18 yas ve üzeri tüm amatör veya profesyonel kadınlara açıktır. Daha önce baska yarısmalarda ödül almıs eserler yarısmaya kabul edilmeyecektir. Yarısmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmis sayılır. Anadolu Hayat Emeklilik A.S. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarısma renkli sayısal dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan basvurular kabul edilmeyecektir.

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük olusturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarısmaya gönderildikleri boyutlarda sergilenebileceklerdir. Bu nedenle basvuru formuyla birlikte gönderilecek CD kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya uygun olacak sekilde (uzun kenarı en az 45 cm) ve en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında gönderilmelidir.Baskı sırasında bu kurala uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine baska bir fotoğraf konmayacaktır.

Her katılımcı en fazla 5 (bes) adet eserle yarısmaya katılabilir. CD’ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan olusan rumuz (tüm fotoğrafların basında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve varsa eser adı mutlaka bulunmalıdır (Örnek: 12345 – 1 – eser adı ). Fotoğrafla ilgili bu üç unsurdan birinin noksan olması halinde basvuru kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Basvuru formuyla gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine jpeg olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan sekilde sırasıyla rumuz-sıra no-eser adı seklinde yazılmalıdır. Basvuru formunun ayrıca CD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir. Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar bosluksuz olmalıdır.

Eserlerin kaydedildiği CD ve basvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulasacak sekilde gönderilmelidir;
aksi halde yarısmaya dahil edilmeyecektir.

Katılımcı, yarısmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dısında hareket ettiği anlasılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

– Yarısmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmis gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değisiklikleri yapan,
– Ödül almıs fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarısmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kisilerin yarısmalara katılımı TFSF Yarısma Đlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmis kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarısmaya katılamazlar.

E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ

Katılım formu noksansız doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları katılım formu ile aynı olmalıdır. Kayıtlı CD ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek sekilde paketlenip Yarısma Sekretaryası’na elden ya da posta yoluyla teslim edilecektir. CD’ler ve basvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir. 3 Haziran 2011 tarihinden sonra, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

4 – KULLANIM HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmıs olan fotoğraflarının Anadolu Hayat Emeklilik A.S. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması sartıyla süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini pesinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, isleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu Hayat Emeklilik A.S.’ye izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu sekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki sekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5 – YARISMA TAKVİMİ

Yarısma Baslangıç Tarihi : 3 Ocak 2011
Son Katılım Tarihi : 14 Mart 2011
Değerlendirme Toplantısı : 23 Mart 2011
Sonuç Bildirimi : 28 Mart 2011
Ödül Töreni ve Sergi : Mayıs 2011’in ilk yarısı

6 – SEÇİCİ KURUL

Prof. Güler Ertan-Đstanbul Kültür Üniversitesi Đletisim Tasarımı Bölümü Öğr. Üy.
Aramis Kalay-Fotoğraf Sanatçısı
Laleper Aytek-Fotoğrafçı
Timurtas Onan-Fotoğraf Sanatçısı
Nihan Güney-Anadolu Hayat Emeklilik Đletisim Müsaviri
Seçici kurul en az üç kisi ile toplanır.

7 – ÖDÜLLER

Birincilik ödülü : 5.000 TL
İkincilik ödülü : 3.000 TL
Üçüncülük ödülü : 1.000 TL
Sergilemeye değer bulunan eser : 200 TL
(Ödül alan ve sergilenen eserlerin kullanım hakları yukarıda belirtilen tutar karsılığında süresiz olarak Anadolu Hayat Emeklilik’e ait olacaktır)

8 – YARISMA SEKRETERYASI

Öğünç Yenigün
Anadolu Hayat Emeklilik İletisim Müsavirliği
İs Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 70 25
E mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr

9 – Yarısmamıza katılan herkes bu sartnamedeki bütün sartları kabul etmis sayılır.
10- Yarısmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2010/44 numara ile onaylanmıstır.
11- Yarısma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Başvuru formu ve detaylar için tıklayınız.