erişkin

  1. Nevreste

    Erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu

    Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunun çocuklarde ve gençlerde önemli bir sağlık sorunu olduğunu artık bilmeyen kalmadı diyebiliriz, ancak psikiyatri dünyasında artık dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu sadece bir çocukluk ve gençlik çağının bir hastalığı olarak kabul edilmiyor...