FORUM GİRİŞ / ÜYE OL

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

KadinlarKulubu 16 Ekim 2012 44
Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

GENEL BİLGİLER

 • Dava eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesinde açılır.
 • Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
 • Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
 • Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.
 • Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.
 • Boşanmaya hükmedilebilmesi için geçimsizlik veya anlaşmazlığın evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede ciddi ve şiddetli olması gerekir.
 • Ortak hayatın eşlerden sadece biri için çekilmez hale gelmiş olması yeterlidir.
 • Davacı eşin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı eşe nazaran daha fazla kusurlu olduğu kanıtlanırsa dava reddedilir. Hakim kusur konusunda takdir yetkisini kullanarak karar verir.
 • Boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.
 • Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir:

1. Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
2. Hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.
4. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.
5. Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
6. Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

……..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
…………….

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU :

1) Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların Boşanmalarına;

2) Müşterek çocuğun velayetinin Müvekkile verilmesine;

3)Müvekkilin yanında olan müşterek çocuğu için 500,00 TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;

4) Müvekkile için, davalı aleyhine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Taraflar, …./…./……… tarihinde evlilik yapmışlardır. Bu birlikteliklerinden …….. isimli çocukları olmuştur.

2. Müvekkil, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkile karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalı asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Müvekkile karlı hiçbir saygı göstermemiş, müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu tür küfür ve hakaretlere toplum içerisinde de sürdürmüştür. Davalının müvekkile hakaret ettiğini bir çok kişi duymuştur.

3. Davalı bu hareketlerini yalnızca müvekkile karşı değil, müvekkilin dost ve akrabalarına karşı da sürdürmüş, onlara karşı tavır takınmıştır, müvekkili toplum içinde rencide ve küçük düşürmüştür.

4. Müvekkili zor durumda bırakması, çocuğa ve kendisine karşı ilgisizliği hatta çocuğun kirli hazır bezlerini bazen çöpe atmaktan bile imtina ederek yatak odasında bir köşeye atması… İşi olmadığı halde bazen eve geç saatlerde gelmesi, birkaç kez eve uğramaması ve nerede olduğu konusunda bilgi dahi vermemesi, yatakta dahi cinsel anlamda müvekkile olumlu yanıtlar vermemeye başlaması, bu ve benzeri nedenlere rağmen evlilik birliğini çevrenin telkiniyle ve ileride düzelir umuduyla devam ettirme sabrını müvekkil göstermeye çalışmıştır.

5. Davalı, en son olarak kişisel eşyalarını da alarak müşterek konutu terk etmiş ve anne- babasının evine gitmiştir. Araya giren dost ve akrabaların teşebbüslerine rağmen müşterek konuta dönmemiştir.

6. Davalı evliliği süresince müşterek çocukla ilgilenmemiştir. Evi terk ederken de müşterek çocuğu komşuya bırakmıştır. Çocuğun velayetinin müvekkile verilmesi, çocuğun yararına olacaktır.

7. Küçüğün bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir. Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ……. için 350,00 YTL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

8. Müvekkil davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlenmiş, eşine büyük bir değer vermiş ve evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini beslemiştir. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler, müvekkilin hakaretlere maruz kalması ve toplum içersinde küçük düşürülmesi, müvekkilin tüm gayretlerine karşın davalının habersiz ve sebepsiz olarak evi terki, müvekkilde büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş, müvekkil üzüntü içinde psikolojik çöküntüye girmiştir. Davalı tarafından oluşturulan ve müvekkilde oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 20.000,00 YTL manevi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat hükümleri
DELİLLER : Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, Tanık beyanları ve her tür kanıt.

SONUÇ : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;

1) Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA;

2) Müşterek çocuk ………………….’ın velayetinin Müvekkile verilmesine;

3) Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ……………… için her ay 500,00 TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;

4) Müvekkil için, davalı aleyhine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine;

5) Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin dahi davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarım. …/…./……

Davacı Vekili
Av………………………..

Ekler:
1)Vekaletname
2) Nüfus kayıtları

 

Anlaşmalı Boşanma için Dilekçe Örneği

44 Comments »

 1. Aybuke 19 Ekim 2012 at 19:28 -

  şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği için teşekkür ederim.

 2. Fıstık 19 Ekim 2012 at 19:28 -

  Aradığım dilekçe buydu.

 3. ayşem 19 Ekim 2012 at 19:29 -

  Dilekcemi doldurdum tşkler.

 4. Boşancam... 19 Ekim 2012 at 19:32 -

  Teşekkürler çok yardımcı oldu.

 5. İrem 21 Ekim 2012 at 05:07 -

  Dilekçe örneği için teşekkürler.

 6. Pervin 01 Kasım 2012 at 09:34 -

  Aradığım boşanma dilekçesi örneği ve buldum çok saolun…

 7. Boşanan Gelin 01 Kasım 2012 at 16:43 -

  Şiddetli Geçimsizlikten bende boşanıcam ! dilekçe için teşekkür

 8. Nilay 02 Kasım 2012 at 10:27 -

  Boşanma dilekçe örneği böyle mi oluyor arkadaşlar ?

 9. Ceylan 05 Kasım 2012 at 01:10 -

  Boşanma dilekçesi arıyordum doğru yere gelmişim çok saolun.

 10. askim02 26 Kasım 2012 at 23:29 -

  siddet kotu birsey

 11. Bende boşanıyorum 04 Şubat 2013 at 09:58 -

  boşanma dilekçesi için teşekkür ederim sağlam geçirmişler süper olmuş donuna kadar alırım artık :)

 12. Nesrin 04 Mart 2013 at 13:23 -

  Siddetli gecimsizlikle ilgili

 13. sevinc 04 Nisan 2013 at 20:35 -

  teşekur ederim yardımınız icin ben kendi kendimin avukatı oldum sayenizde

 14. bedrettin elibol 13 Nisan 2013 at 08:45 -

  bazı adaletsizlikler görüyorum. örneyin adam işsiz ise ve çalışmıyorsa avukat ve nafaka masraflarını nasıl verecek. yardımcı olun lütfen

 15. sehriban 24 Nisan 2013 at 11:33 -

  dilekceyi kendim boyle doldup verebiliyomuyum cunku okadar param yok dilekce vermeye

 16. selma 19 Mayıs 2013 at 03:05 -

  bendeboşanmak istiyorum ama necesaret nede param var dava içinn yardım edecekavukatolsabirgünn cekmem

 17. asya 31 Mayıs 2013 at 10:51 -

  bende boşanmak istyorum ama ben bu konunda hiç inlmayorum.ben yabancıyim ve eşim bana çok kötü davranyor..ve bana aldatyo .boşanmak istyorum ama o kızım bende almak istyo.ben kızım yanımda istyorum..ben turkiyede tk başıma kimsim yok çok yardım istyorm..

 18. ZEYNEP 25 Haziran 2013 at 21:23 -

  Dilekçeyi elle yazarsakkabul ediliri acaba?

 19. nevraberrin 21 Ekim 2013 at 00:49 -

  yorum yazanlar malesef hep kadınlar ne yazık Allahın bir emaneti olarak aldıkları kadınlara sonra reva gördükleri bu ise böyle soğan erkeklerine Allahın belası çok büyüktür bazılarının dilekçe parası bile yok bu ne haldir bunlar şimdi bırak müslümanı insan da olamaz yatacak yerleri yok bunların Allah belalarını vermiş de vermesine kanserlere yakalansın inim inim inlesinler

 20. ömer 28 Ekim 2013 at 13:03 -

  Esselamualeykum. Bu zamanın kadınları kocaya itaati anlamış değil. Anlayana kadar da huzurlu olamayacaklardır.

 21. sinan 28 Ekim 2013 at 15:58 -

  eşimin bana olan saygısı benimde ona saygım sevgim tamamen bitti.cenesinden o kadar bıktım ki 10 yıldır ilkkez vurdum.karsılık ta verdi.şimdiye kadar defalarca uyardım ama hiç sesini kısmadı.artık
  ayrılmayı düşünüyorum ama 4 yaşında kızım var.velayeti annesine mi geçer. velayeti almak için ne yapabilirm.yoksa kızımın hatrına bu çekilmez insanla evliliği sürdürmelimiyim.

 22. cemre 11 Mart 2014 at 14:02 -

  merhabalar ben 1 yıllık nikahlıyım fakat durumum biraz farklı eşim demeye bin şahit isteyecek o yaratıkla memur olduğum için aynı şehirde olabilmek için nikah yaptık yazada düğünümüz var fakat tayin olduğu için aynı şehirde yaşıyoruz yaklaşık 1 aydır eşyalarımızı aldık evimizi
  kurduk fakat bana davranışları o kadar değişti ki dayanamıyorum artık onun varlığına o yüzden boşanmak istiyorum fakat bunu yapamayacağımı düşünüyor beni eşyalar konusunda borçlandırdı zaten gideceğimi söylesem bana fiziksel olarak da zarar verir ailemede bir şey söyleyemiyorum bir kaç hafta önce bana şiddet uyguladı fakat evden çıkmama izin vermediği için doktora gidip raporda alamadım ne yapmalıyım nasıl kurtulmalıyım bilmiyorum

 23. ozan 21 Mart 2014 at 22:00 -

  slm arkadaşlar ben 19 yıllık evliyim bu güne kadar bir tartışmamız olmadı bu süre içinde 3 tane çocuğumuz var 17 16 ve 11 yaşlarında ben iş icabı farklı bir şehirde çalışmaktayım eşime yanıma gel dediğimde ordaki küçük iş yeri yüzünden gelmek istemiyor orda çocuklarım çok zor koşullarda okuyor ben çocuklarımı yanıma aldım burda daha iyi şartlarda okuyorlar yalnız eşim inat edip gelmeyip anne babasının tafsiyesi üzerine boşanma davası dilekçesi vermiş dilekçe elime geçti bir sürü yalan sebepler yazmış birde küçük 11 yaşındaki kızımın velayetini istemiş ben eşimin şu an ailesi nin baskısı üzerine bu dilekçeyi verdiğini biliyorum ben boşanmak istemiyorum nasıl bir cevap yazmalıyım yardımlarınızı bekliyorum

 24. isimsiz 03 Nisan 2014 at 10:44 -

  insanlar içinde bulundukları durumlar içerisinde doğru karar veremiyorlar fakat yazılanları yabancı bir taraf okuduğunda bu konulardan uzak durup düşündüğünde hadi beeee budamı yapılmış deniliyor arkadaşlar kim ne olursa olsun boşanmak için değilde mutlu olmak için evlenir bunda herkes hem fikirdir. yazılanların çoğunu okudum yardımcı olmak için yazıyorum lütfen okuyun yazdıklarımı arkadaşlar bu ülkede ne yazık ki kadın ve kocanın aileleri ewleniyor herşey huzurlu giderken ilişkiler zaman aşımına uğrayıp değerlerini kaybediyorlar ve senin ailen benim ailem tartışmaları başlıyor bir ve taraflar yavaş yavaş eşler arasında birbirlerine zulumlere en küçük şeyleri büyütme yoluna isteristemez gidiyor belki en küçük şeyler dediğimde şuanda kızabilirsiniz fakat önce her iki tarafın motorlarının soğuması gerekir tabiri caizse kavga ortamından ayrılmaları gerekir neden mi size kısa bir örnek vereyim sizin cebinizde 500 tl bir kredi kartı olduğunu varsayalım ve 2000 tl de maaş aldığınızı düşünelim her ayın 1i geldiğinde hiçbir borcunuz yok ise bunu çok rahat ödeyebilirsiniz doğrumu biriyle ilişkiniz başladığında bunu çok rahat kaldırabiliyordunuz demekki sizin limitiniz taraflar arasında aşıldığından dolayı yani 2000 tl maaşın üzerine çıktığı gibi varsayıyorum 4000 tl olduğu için dayanamayacak durumda kaldıramayacak durumdasınız bunun için ne yapılmalı arkadaşlar ben bunu yaptım ve denedim size bir dost tavsiyesi :evden ayrılın ve 1yada 2 yıl hiç görüşmeyin sadece zorunlu sebeplerle msj atın hiç konuşmayın neden 1-2 sene olayına gelince 4000 tl olan borcunuzu ödemek için birbirinizi anlamak için daha iyi yaşamak ve cocuklarınız için herkesin hatasını anlaması ve daha sağlıklı bir piskoloji için herşeyin daha güzel olması için çevrenizde eşin nerede sorusu sorulduğunda iş için önce 6 ay iş için başka şehirde görevi var cvp. verin herşeyi kafanızda kademe kademe sırayla yapın ve anlaştığınız süre sonunda herşeye sıfırdan başlamak için eşinizle buluştuğunda tatile çıkın ama cocuklar yanınızda olamsın eski konuları hiç açmayın para harcamaktan korkmayın ne canınız istiyorsa yapın birde böle deneyin en iyiysi bu olacak

 25. İsim yok 07 Nisan 2014 at 03:28 -

  Bende boşanmak istiyorum artık.Psikolojim çok bozuk.8 Senelik evliyim bir kızım var 6 yaşında hep onun için ve sevdiğim için sustum ama artık olmuyor daha dayanamıyorum.Ağlamaktan,ümit etmekten yoruldum.Yaşamadığım kalmadı yıllardır.Defalarca aldatıldım,dövüldüm,sövüldüm,hakaret işittim,küfürler işittim,kilomla hep dalga geçti o da ailesi de,hep aşağılandım,pis olduğum söylendi,bakımsız olduğum söylendi,Verem oldum,hastalandım o zamanlar yumuşadı bana karşı ama yine aynı oldu.Kilo veremedim.Benden asla çocuk istemediğini söyledi bir daha.Onu bırakıp gitmediğim için onursuz,karaktersiz,şerefsiz dedi bana.Hep dua ettim çok severek evlendik dedim.Doğru yolu bulucaz dedim.Ama baktım bende değişiyorum eve bakmamaya başladım,kendime bakmamaya başladım,başka insanlara hep imrenerek baktım.Artık düşünemiyorum,aklım gelip gelip gitmeye başladığını hissediyorum.Susamıyorum haksızlıklar karşısında hiç susmadım da.O kadar acınacak haldeyim ki boşanmak istiyormuyum istemiyormuyum onu bile bilmiyorum.Cebimde 5 kuruşum bile yok.Ölmek istiyorum artık yavrumu da yanıma alıp ölmek istiyorum.

 26. İsim yok 07 Nisan 2014 at 04:39 -

  Ben neden bunları yaşıyorum kime ne yaptım ki.Sadece mutluluk istemiştim,huzur istemiştim,sağlık istemiştim,Gülmek istemiştim neden böyle oldu :( Allah’ım yardım etsin hiç bir şey den umudum kalmadı artık.

 27. İsim yok 07 Nisan 2014 at 04:41 -

  Onu bu kadar sevmeme rağmen o hiç değişmiyor.Bana inanmıyor.Nasıl ben onu seve bildim ki nasıl,nasıl,nasıl…

 28. yuva yıkmamalı 05 Mayıs 2014 at 18:06 -

  Ben İstanbul dan.severek evlendik.10 yıl oldu.yaşım 32 .çok defa kavga ettik.bir tokatla boşananlara şaşıyorum.2cocugum var bi kız bi oğlan.eşime vurunca sonra çokpişman oluyorum.bazen günlerce kkonuşmuyoruz.pişman oluyorum yaptıklarıma.bazende bakıyorum kavgaya neden olan sebepleri halen devam ettiriyor -benimde uyarılarıma aldırmıyor.anlıyorum ki dayağı hakediyor.insan olan bir kez anlar.kadınlar artık saygıdan da mahrum kalmış.neymiş kadın erkek eşitmiş.tamam ya anladık ama .İslam ne diyor peygamber ne diyor.araştıran yok.hemen boşanalım oluyor iş.sonrası fuhuş’ kadın cinayeti.vb.toplumu kadınlar tahrik ediyor.kadınlar eşlerine ‘eşleride onlara seviyeli davranmalı.kadın dediğin kocasını dinlemeli.kavgaya neden olan durumu iyi analiz etmeli.erkekte keyfi hareket etmemeli anlayışlı olmalı ve sorunlar ancak ozaman biter.yoksa ya boşanma ya fuhuş yada cinayet işleriyle meşgul bir toplum olmaya layik oluruz.ve o yolda da hızla gidiyoruz.Yazılanlar bunu gösteriyor.Allah evliliklerimize huzuru ve sevgi saygıyı nakşetsin.

 29. yuva yıkmak mı.kolay yapmak mı 05 Mayıs 2014 at 18:10 -

  Toplum bitmiş.

 30. hacı 22 Mayıs 2014 at 12:21 -

  slm arkadaşlar;hepimizin ayrı nayrı sorunu var,sonuç huzursuz mutsuz dert sıkıntılı dünya…ben de 2 yıl önce hataya din külrt.öğrt.olarak atandım.orda biriyle tanıştım dul bir kadın idi..ailem sevdiğim kızı almadılar,neymiş,belki atanamazsan ne olur…cahil kafa..sonra hergün mutsuzluk,kadın çocukları da var..bana diyorki sen kimsin ben seni de boşayacağım diyor boşamayacağım seni böle süründüreceğim diyor..ne yapacağımı bilmiyorum..

 31. hacı 22 Mayıs 2014 at 12:23 -

  sonra herşeyi bıraktım maraşa savcılık kararıyla görevimi değiştirin güvenliğim yok dedim..maraşa geldim.kadın boşamam seni diyor,bazen 3 milyarı ver bırakırım seni diyor,bazen sen kimsin lan diyor,bana 0..çocuğu gibi kötü laflarda bulunuyor..deliyemi çattık off nasıl kurtulurum bilmiyorum..

 32. hacı 22 Mayıs 2014 at 12:26 -

  bazen de mahkeme masrafları üstlen benim param yok diyor bende tmm diyorum soruyorum yok böle bir dava diyorlar..bana bi aradığımda boşarım aradan biraz geçiyor bakıyorm soruyorum ne oldu diye seni boşamam süründüreceğim diyor…psikolojimi bozdu.bana önceleride tatlı biir ekmek yedirtmedi,sen nasıl öğretmensin seni öğretrmen yapan devletin diyordu..her öğretmenin arabası var senin yok borcun var diyordu..ev perişanmı diyordum sesini çıkartmıyordu,nasıl kurtulurum…

 33. hacı 22 Mayıs 2014 at 12:28 -

  sonra bana 300 400 tl eşya masrafımı vr bırakırım diyordu,tmm dedim.düğünlerde başkasıyla el ele oynuyor bende örf ve adetlerimiz bide bak ben din dersi öğrt.bana ne derler diyodum beni dinlemiyodu,kızdığımda bile dayısını arıyor dayısı da alıp götürüyordu..2-3 gün gelmiyordu..ne yapacağım bilmiyorum..boşanırsam 10 tane teke kesip fakirlere dağıtacam…

 34. olcay 25 Mayıs 2014 at 09:44 -

  Arkadaslar herkes cesaretini toplasin bu kadin milleti insan olamaz evlenmeden onceleri ben bisey istemiyorum diyen nankor kadin simdi evininde getirdigin ekmegede kufur etti su fırıldak gozlu kadinlar varya bendeki gibi ALLAH hepinizin belasini versin vermiste zaten

 35. Yusuf 24 Temmuz 2014 at 08:07 -

  Ben 1. Evliliğimi bütün olumsuzluklara rağmen ailem üzülmesin kimselerin yanında mahçup olmasınlar diye onların isteği ile(bizi bizden biri anlar bilir kafası ile) uzaktan akrabam olan bir bayanla yaptım evlendik iyi güzel hoş zaman geçtikçe tek çocuk olduğu için başladı annesinde kalmalar tabi zamanla kalmalar uzadı 3 oldu 5 5 oldu 7 7 oldu 10-15-20 30 gün anlayacağınız evlendik ya sözüm ona bu arada o kadar elit bir yerde çalışıyorumki konum iyi maaş iyi gelgelelim ben başladım yanlız yaşamaya bu arada bir kızım oldu 1995 doğumlu 3 yıl sonunda hem işimden hem evliliğimden oldum nedenmi tek adam ne yapar size sorarım içki kumar falan filan ne yaptım ne ettim eşimi lafa söze getiremedim bende kendime bu kadın yüzünden hayatamı küseyim neyse bıraktım herşeyi böyle yaşanmaz deyip 10 yıl boşanmadan boşanamadan geçti gitti yalan oldu bu zaman zarfında evimi arabamı şirketimi kurdum durumum gayet iyi oldu yurt dışına çalışır oldum neyse 11 yıl ne olduysa bir hikmektir takdirdir boşandık ve ben 2 ay geçmeden evlendim çok mutlu oldum sevdim bu insan iyi dedim değer kıymet bilir dedim evlendik bir tane çöp aldırtmadım ailesine ve kendisine ne istiyorlarsa fazlasını aldım yeterki eşimin boynu ailesine bükülmesin çünki benim 2 eşim olacak ve aramızda zaten 10 yaş fark var neyse hatun hemşire evlendik oldu 2 tane dünyalar güzeli 2 kızım daha şimdi başladık sen ben davalarına 1 aya kalmaz onlada ayrılırım herşeyide ona vereceğim evi malı mülkü hiçbir şeyde yok gözüm SİZ SİZ OLUN BAYANLAR VE BAYLAR DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE UNUTMAYIN AKLINIZI BAŞINDA BAŞINIZA ALIN NE DERLER CİNGENEYE BEYLİK VERMİŞLER BABASINI KESMİŞ Görmemişle,ahlaktan yoksun,örf edep adap bilmeyen ile ,büyük küçük tanımayanla. ALLAH korkusu olmayanla evlenmeyi bırakın yan yana yürümeyin bile SONUNDA KAYBEDEN SİZ OLURSUNUZ ŞEMS DERKİ: Olduğu KADAR Olmadığı KADER

 36. ftkg 08 Ekim 2014 at 13:32 -

  Ben yabanci uyruklu bayanim esim turkiye vatandasi bosanmak icin mahkeme masraflarina param yok sahitlik edecek kimsemde yok bir oglum var daha 2aylik babassinin onayi olmadan yurt disina goturemem bu durumda yabanci uyruklu bosanma durumunda olan bayanlar icin ne tur kolayliklar saglanir dava uzarsa turkiyede kalacak yer yok param yok esimin evden uzaklastirilmasi bile kendi ulkem gibiburda bosanincaya kadar kalamam bana ve bebegime turkiyede cikis yapmami hizlandiracak davanin erken bitmesini hukuken saglanabilirmi cok ihtiyacim var yardiminiza ekonomik olarak her seyim turkiyede bulundugum surece esime bagli

 37. Credit 20 Ekim 2014 at 03:57 -

  Merhaba hayatım

  Eğer Krediler ve ipotekler Bankalar ve diğer mali kurumların yorgun iseniz arıyoruz, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli aşağı çevirdi edilmiştir. Bu $ 10,000,000.00 için Aylık Minimum sizi bilgilendirmek için sunun% 3 kredi arasında değişmektedir azami faiz oranı $ 1,000.00 olduğunu% 100 garantisi ile. Biz iş geliştirmek için KREDİ verir. Bir rekabet avantajı / iş genişletme. Biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı fatura ve dinlenmek emin olun vardır. İşbirliği, biz en az bir yirmi yıldan uzun vadeli kredi var, ve tüm ilgi vermek ve hesaplamak ve yıllık ödenecek izin gayrimenkul finansörü ve finansman tümüdür.

 38. hayat 05 Aralık 2014 at 03:13 -

  2.5 yıllık evliyim. 7 aydır kanser ile mücadele ediyorum. Karım 2 aydır evi terketti. Bir de bebeĝimiz var. Şimdi boşandığımda mahkemeler bu kadına pozitif ayrımcılık yapıcaklar öyle mı. İyiki ahiret var.

 39. pinar ersan 13 Aralık 2014 at 18:20 -

  Mrb benim annm babam sorunu var babam anneme diyor para ver kumar oynayacam annemde yok diyor kalkio cat yuxune,atiyor gidip bicak aliyor oldurecem diyor annmde korkup kacti emniyete gitti ve avukat gerekir avukat tutacak paramiz yok ne yapmaliyiz bir yol gosterin deli olcam iki gun emniyetdeyz bir yol gosterin deli olcam

 40. zeytin 28 Şubat 2015 at 21:15 -

  Bende şiddetli geçimsizlik ten boşanmak istiyorum davayi ben acarsam kazanma sansim varmi 20 yasindayim ve şuan babamin ewindeyim ama utanc icind eşim keyfini sürüyor ben cefasini çok eziyet gruyodum sürekli azarlanip horgorulup dislaniyodum eşim ufak tefek şeylerden bahane arauip kavga ediyordu aileme değer vermiyordu milletin içinde bagirip kavga edyodu ne olur sesimi duyan yardim etsin bu dilekçeyi nazil bulblirim we 7bucuk aylik ewliyim çocuğunda yok

 41. zeytin 28 Şubat 2015 at 21:16 -

  Lütfen beni aciğa kavuşturan lütfen :(

 42. Süleyman 01 Mart 2015 at 21:07 -

  içki sigara icmem kahveye gitmem birgün bile akşam dışarı kendi başıma çıkmadım çalışıyorum evimin eksiklerini en iyi şekilde karşılıyorum. Ama eşim en ufak sorunları bile çok büyük problem haline getiriyor. Olmayan bi konu atıyor ortaya attığı konuya kendi inanıyor. Gercekmis gibi kavga çıkarıyor eşimi seviyorum ama anlasamiyoruz.

 43. emrah 17 Mart 2015 at 10:52 -

  Kadınlar kocasına saygıyı öğrenmedikce bu böyle dewam eder.

 44. nevin 30 Mart 2015 at 20:58 -

  Saygı karşılıklı. Bugun yaşanan onca güzel günü ve su anda bulunduğum ruh halini gördükçe nasıl oldu nası biz bu hale gelebilDik bi zamanlar deliler gibi sevdiğim, beni canından bile çok sevdiğini söyleyen adam bu mu diyorum. Herşey bitmiş tükenmiş tüketMİşiz ewlenmekle ne büyük hata ettiğimi anlıyorum. Boşanmak o prosedürlerle ugrasacak halim bile yok. Kaybolmak yok olmak istiyorum hiç war olmamış olmak belki de en iyisiYMis…

Leave A Response »