Sayfa: 36/44 İlkİlk ... 263435363738 ... SonSon
Toplam 439 adet sonuctan sayfa basi 351 ile 360 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 2010 KPSS Haberleri - Önemli Noktaların Hatırlatması

 1. Konu Sahibi : ay_yuzlum #351
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276

  Vatandaşlık Genel Tekrar

  TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI
  1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?
  KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)

  2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?
  a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder

  3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?
  1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası

  4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?
  1924 Anayasası

  5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?
  TBMM Başkanı

  6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?
  Medeni Hukuk

  7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?
  Kabine Sistemi

  8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir?
  a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları

  9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?
  a)Hukuk Kurulları b)Anayasa

  10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.

  11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?
  Adli Mahkemeler.

  12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?
  Ceza Mahkemeleri.

  13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?
  Yaşama Hakkı.

  14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?
  a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü  15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?
  Telif Hakkı

  16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?
  Patent hakkı

  17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?
  Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır.

  18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?
  a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak

  19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs) denir.( Ziraat Bankası,Halk Bankası)

  20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?
  a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması

  1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?
  UNESCO

  22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?
  Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir.

  23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?
  Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur.

  24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur.

  25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?
  Vali

  26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?
  Kaymakam

  27) Köyü yöneten kimdir?
  Köy Muhtarı

  28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?
  Görgü Kuralları

  29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir?
  Güçler Ayrılığı İlkesi denir.

  30) Hangileri Federal devlettir?
  Almanya, ABD, Rusya

  31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)
  Türkiye,Yunanistan,Suriye

  32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?
  Monarşik Devlet

  33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?
  Teokratik Devletlerdir.

  34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?
  Hukuk Kuralları

  35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?
  5 Yılda

  36) Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?
  Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.

  37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?
  Hukuk Kuralları

  38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz?
  a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.

  39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?
  Demokratik devlet.

  40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir?
  Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması

  41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?
  Medeni Hukuk

  42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?
  Genel Oy Prensibinin

  43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir?
  Ana muhalefet Partisi

  44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?
  Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması

  45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?
  Anayasa Mahkemesi

  46) Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?
  Gelenekler

  47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?
  a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d)Partiye yapılan bağışlar

  48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?
  Temsili Demokrasi

  49) Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması gereklidir?
  20 Millet Vekili

  50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?
  Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası


 2. Konu Sahibi : ay_yuzlum #352
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276
  51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?
  Adalet

  52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?
  Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.

  53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir)
  a)ıllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)ıl ve ılçe seçim kurullarının oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

  54) ılk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?
  Yunanlılar

  55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
  Çoğunluk Prensibi

  56) Cumhur Başkanını kim seçer?
  TBMM

  57) Savaş ilanına kim karar verir?
  TBMM


  58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?
  TBMM

  59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?
  TBMM

  60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?
  Cumhurbaşkanı

  61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?
  TBMM

  62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?
  Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması

  63) Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır?
  30

  64) Millet Vekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?
  ılkokul Mezunu

  65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?
  40

  66) Başbakanın, TBMM tarafından “Yüce Divan’a” sevk edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur?
  Hükümet istifa etmiş sayılır.

  67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?
  TBMM

  68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili “ara seçimler” yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?
  Boşalan üye tam sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.

  69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur?
  Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur.

  70) ıllerin çıkaracakları millet vekili sayısını hangisi belirler?
  Yüksek Seçim Kurulu

  71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?
  1961 Anayasası

  72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa ınsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. Bu durum Neyin göstergesidir?
  Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir.


  73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?
  Cumhurbaşkanı

  74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?
  40 Yaşında

  75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir?
  TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir.

  76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?
  Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.

  77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?
  Yargıtay

  78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?
  Anayasa Mahkemesi

  79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ?
  Anayasa Mahkemesi

  80) Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder.?
  TBMM Başkanı

  81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  82) Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?
  Anayasa Mahkemesi

  83) 1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir?
  Yargı bağımsızlığını

  84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir? TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar.

  85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
  Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, ıçişleri Bakanı

  86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?
  Her Vatandaşın, millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir.

  87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan ınsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?
  Avrupa Konseyi


  88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir?
  a)Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması d)Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi

  89) Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?
  Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması.

  90) 2001 yılının Nisan ayında “5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim” kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü hangisidir?
  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

  91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?
  II. Dünya Savaşından sonra

  92) Türkiye’de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını artırmıştır?
  Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

  93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır?
  Tanzimat Fermanın ılan edilmesi

  94) Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir?
  Ekonomik Haklar

  95) Toplu ış sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda işçilerin “Greve gitme” kanuni haklarındandır.

  96) Anayasamıza göre ılköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu durum “Eşitlik ılkesinin” bir gereğidir.

  97) ınsan Hakları konusunda, “Magna Karta,Amerikan bağımsızlık Savaşı, Fransız ıhtilali, Birleşmiş Milletler” yenilikler getirmiştir.

  98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı, hem hak hem de görev niteliğindedir.

  99) Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır?
  Çalışma Hakkı

  100) Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak “Vergide Tutumluluk Kuralı” nin gereğidir.

 3. Konu Sahibi : ay_yuzlum #353
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276
  101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?
  Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.

  102) “Askerlik yapmak”, Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir.


  103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder?
  Milleti

  104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
  18

  105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?
  Cumhurbaşkanlığı

  106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?
  15 Günde

  107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?
  TBMM

  108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir?
  UNICEF

  109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-ılköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir?
  Eğitim

  110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-ıki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?
  1961 Anayasası

  111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?
  1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3-Milli Marşı ıstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır.

  112) TBMM genel oyla seçilen kaç millet vekilinden oluşur?
  550

  113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?
  Milli Güvenlik Kurulu

  114) TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?
  Cumhurbaşkanı

  115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?
  Genel Kurmay Başkanı

  116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?
  a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması.

  117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir?
  UNICEF

  118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?
  Dünya Bankası

  119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır?
  7 Yılda

  120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?
  5 Yılda

  121) Osmanlı ımparatorluğunda ılk Anayasal Gelişme Hangisidir?
  Sened-i ıttifak

  122) ılk Osmanlı Anayasası (ılk Türk Anayasası) Hangisidir?
  Kanun-u Esasi

  123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?
  23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.

  124) 1876 Kanun-u Esasi (ılk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
  II. Abdülhamit

  125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?
  1876

  126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?
  ıktidar Partisi

  127) Basın Araçları Nelerdir?
  1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete

  128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?
  1982

  129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

  130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?
  Belediye

  131) ınsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)ınsan hakları evrensel bildirisi b)Çocuk hakları sözleşmesi

  132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar
  a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c)Jandarma  133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
  TBMM

  134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?
  Rekabet Kurumu

  135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?
  Cumhurbaşkanı

  136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?
  G-8 Ülkeleri

  137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?
  1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-ıl Özel ıdare Meclisi Üyeleri 5-ıl Genel Meclisi Üyeleri

  138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?
  1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

  139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,

  140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini hangi yolla belirler?
  Seçimle

  141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?
  Meşru müdafaa

  142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı

  143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?
  Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

  144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?
  Resmi Gazetede

  145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?
  Özerk bir yapıdadır.

  146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?
  Yargı Organlarını


  147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir?
  UNESCO

  148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. ıl Özel ıdareleri hangi gruba girer?
  Yerel Yönetim

  149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir?
  IMF

  150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?
  IMF

 4. Konu Sahibi : ay_yuzlum #354
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276
  151) Kamu ıktisadi Teşebbüslerinin (KıT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?
  1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini engellemek.

  152)Temel Haklar Nelerdir?
  Temel haklar:yaşama,yürütme,yargı organlarını,idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Çeşitleri: yaşam, sağlık, eğitim, seçme seçilme hakkıdır.

  153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız?
  Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır.Herkes yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.Yaşam hakkının mahkemece ölüm cezasına çarptırılmasıdır.

  154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir?
  Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır.

  155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız?
  *Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.

  156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir?
  Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle mümkündür.Buda,eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle eğitime ayırmalıdır.*Devletin,eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır.

  157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir?
  Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı,devletin,toplumun ve başkalarının karışamayacağı bir alandır.ışte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.

  158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız?
  *18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.

  159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur
  Muhtar ve ıhtiyar Heyetinden oluşur.

  160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.

  161) Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir?
  Salya

  163) Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına nedir?
  ıMECE

  164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?
  En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.

  165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir?
  a)Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler

  166) TBMM’ deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler?
  Seçimle

  167) Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir?
  Teokrasi

  168) “Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir” bu kavram hangi yönetim şeklinin özelliklerindendir?
  Demokrasi

  169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür?
  Partiler

  170) Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
  Cumhuriyet'in ilk partisi, Mustafa Kemal'in 9 Eylül 1923'te kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası oldu.

  171) Hangileri sivil toplum örgütüdür?
  A)Sendikalar b)Vakıflar c)Dernekler

  172) Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir?
  a) Söz hakkının eşit olması b) ıfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması

  173) Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur?
  Aile,

  174) kamuoyunun oluşmasında televizyon, Basın, Gazete, Dergi en etkili kitle iletişim araçlarıdır.

  175) Devletin temel amaçları Nelerdir?
  a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak d) Halkın refah ve huzurunu sağlamak

  176) Yürütme yetkisi kimlere aittir?
  Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu

  177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir?
  a)Eğitim hakkı b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.

  178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?
  Seçme ve Seçilme Hakkı

  179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir?
  a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek

  180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?
  30

  181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?
  Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.

  182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir?
  ılk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. Bunlar a) Yönetim şekli Cumhuriyettir
  b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’ dır

  183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz?
  a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler

  184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir?
  a) Dil birliği b) Din birliği c) Tarih birliği

  185) Atatürk’ün Temel ilkeleri Nelerdir?
  a)Cumhuriyetçilik b) Halkçılık c)Laiklik d)Devletçilik e)ınkılapçılık f)Milliyetçilik

  186) T.C. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ?
  20

  187) ış verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir?
  Lokavt

  188) Demokrasinin tanımları?
  a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir. b)ıyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.c)Halkın kendi kendini yönetmesidir.

  189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir?
  a)Milli egemenlik c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler

  190) ışçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?
  Grev

  191) Devletin yargı görevini hangi kurum yerine getirir?
  Mahkemeler


  192) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. ” Bu tanım neyi anlatmaktadır?
  Kamuoyu’nu

  193) Cumhurbaşkanını kim seçer?
  TBMM

  194) Kamuoyu nedir?
  Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.

  195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?
  Vatan, ulus, egemenlik

  196) Sosyal devlet nedir?
  Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.

  197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır?
  ınsan hakları Evrensel Beyannamesinde.

  198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a)Kişiye bağlı haklar, b)sosyal ekonomik haklar , c) siyasal haklar

  199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?
  Birleşmiş Milletler tarafından 1959’da

 5. Konu Sahibi : ay_yuzlum #355
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276
  200) Ulaştırma nedir?
  ınsanların ,malların ,haberlerin bir yerden başka bir yere ulaştırılması etkiliğidir.

  201) Atatürk; “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?
  ınsan hak ve hürriyetlerinin

  202) Askere gitmek için gerekli şartlar nelerdir?
  a) Erkek olmak b) 20 Yaşını doldurmuş olmak C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  203) 1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir?
  Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi

  204) “Maddi yönden yardımlaşma” her türlü para ve mal yardımına denir.Hangileri Maddi yardımlaşmadır?
  a-Depremzedelere çadır yardımı b-Fakirlere erzak yardımı c-Zekat

  205) Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır?
  Almanya

  206) Anayasa ile ilgili kavramlar nelerdir?
  a-)Anayasa devletin temel kanunudur bYasama, yürütme,yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır c-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir

  207) Hangisi devletin mali kaynaklarının başında gelir?
  Vergi

  208) Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı savunma görevini hangi kuruluş üstlenmiştir?
  Türk Silahlı Kuvvetleri

  209) köy yönetimi kimlerdin oluşur?
  a) Köy derneği b) Muhtar c) ıhtiyar heyeti

  210) Cumhurbaşkanın yurt dışına v.b. nedenlerden dolayı geçici olarak görevinin başında bulunmaması durumunda yerine kim vekalet eder?
  TBMM Başkanı

  211) Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilebilir?
  1 kez, Cumhurbaşkanı anayasamıza göre 2 kez secilemez.

  212) T.C. Devleti hangi anayasaları kullanmıştır?
  a) 1921 b)1924 c) 1961 d) 1982

  213) Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” sözü demokrasinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır?
  Milli egemenlik

  214) 7 Kasım 1982 Anayasa’sı Türk tarihindeki kaçıncı anayasadır?(Osmanlı dahil)
  5. Anayasadır.

  215) Belediyenin görevleri nelerdir?
  a)Fiyat tespit eder b)Asayişi sağlar c)Denetlemeler yapar

  216) Birleşmiş Milletler Genel sekreterliği New York ve Cenevre’dedir.
  217) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyet Genel Müdürü Yapar.
  218) Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığını Personel ışlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapar.
  219) ıl Disiplin Kurulu Başkanlığını Emniyetten sorumlu Vali yapar.
  220) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığını ıçişleri Bakanlığı Müsteşarı yapar.
  221) Meclis hükümeti ( Uygulaması 1921 anayasasında yer almıştır )
  222) Devlet memurlarının idari yargıya başvurmasında zaman aşımı 60 gündür.
  223) Mahalli idareler Genel ıdarenin taşra kurulusu değildir.
  224) Bucaklar Merkezi idarenin taşra kuruluşu değildir.
  225) Temel hak ve hürriyetler kanunla sınırlıdır .
  226) Uluslararası antlaşmalar kanundur.
  227) Kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi bakanlar kurulunundur.
  228) Kamu davası açılıp açılmayacağı hakkında yapılan tahkikata “Hazırlık Tahkikatı” denir.
  229) ılk tahkikat Sorgu Hakimi yapar. Son Tahkikatı ilgili mahkeme yapar.
  230) Uluslararası Polis Teşkilatının merkezi Fransa’nı başkenti Paris’tir.
  231) Personel işleri ile ilgili yönetmelikler Bakanlar Kurulunun kararı ile onaylanır.
  232) Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 iş gününde soruşturma açılır.
  233) Belediye meclisinin dağıtılmasına Danıştay karar verir.
  234) CUMHURıYETıN TEMEL ıLKELERı ;Atatürk milliyetçiliğine bağlılık. ınsan haklarına saygı. Demokratik devlet. Laik devlet. Sosyal devlet. Hukuk devleti.  235) SÜREKLI BAYRAK ÇEKıLECEK YERLER;
  T.B.M.M
  Anıtkabir
  Gümrük kapıları ve karakolları
  Dış Temsilcilikler.

  236) BAKANLAR KURULU KARARI ıLE SILAH TAŞIYANLAR;
  Adli görevde bulunanlar.( Hakim, Savcılar ile bu sınıftan sayılanlar.
  Vali, Vali Muavini, Kaymakam, ve Bucak Müdürleri.
  Köy muhtarları her yerde silah taşıyabilir.
  Açık denizlerde sefer yapan gemi kaptanları.

  237)HERGÜN ÇEKıLECEK YERLER;
  Cumhurbaşkanlığı
  Hükümet Konakları
  Limanda demirli ve seyir halinde bulunan makineli büyük ve küçük her çesit deniz araçlarıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları seyir halinde bulunan gemiler geceleri bayraklarını çekili tutarlar.

  238) 18 AGUSTOS 1991’DE BAĞIMSIZ DEVLET HALıNE GELENLER,
  KAZAKISTAN Almaata
  AZERBEYCAN Bakü
  KIRGIZISTAN Bişkek
  TACIKISTAN Duşanbe
  ÖZBEKISTAN Taşkent
  TÜRKMENISTAN Aşkabat
  GÜRCISTAN Tiflis
  ERMENISTAN Erivan

  239)AET ( AVRUPA EKONOMıK TOPLULUĞU ) 1957-58’ DE KURULDU
  ÜYE ÜLKELER
  Fransa, Belçika,Almanya ,Yunanistan ,ıngiltere, Portekiz,ıtalya ,Danimarka
  ıspanya, ırlanda,Hollanda, Lüksemburg,
  Türkiye tam üyelik için 14 nisan 1987 de başvurdu. Sadece gümrük birliğine üye olduk.01.01.1996

  240) BM ( BıRLEŞMıŞ MıLLETLER )
  24 Ekim 1945 de kuruldu. Türkiye bu tarihte üye oldu.
  Genel sekreterlik Uluslararası adalet divanı
  ABD ( New York) , ısviçre( Cenevre ) Hollanda (Lahey)

  241) Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı
  Avusturya ( Viyana ) ‘ da yapılır.

  242) GÜVENLIK KONSEYININ 5 DAıMı ÜYESI
  ıngiltere, Fransa, ABD, SSCB, Çin  243) BıRLEŞMıŞ MıLLETLERE BAĞLI KURULUŞLAR
  FAD : BM. Gıda ve Tarım Örgütü
  UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ( Paris )
  OICED : Avrupa Ekonomi ışbirliği
  WHO : Dünya Sağlığı Örgütü
  ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü
  IBRD : Dünya Bankası
  IMF : Uluslararası Para Fonu
  UNICEF : Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu

  244) NATO ( KUZEY ATLANTIK ANLASMASI ÖRGÜTÜ )
  Dünya savaşının bitmesiyle 1939-45 birlikte 12 ülke 4 nisan 1949’da Washington da bir antlaşma imzaladılar. Buna göre bu ülkeler birbirlerine yapılacak herhangi bir saldırıyı öteki ülkeye yapılmış sayacaklarını kabul ediyorlardı.
  Bu 12 Ülke;
  Belçika , ıtalya , ıngiltere , Kanada , Lüksenburg ABD., Danimarka , Hollanda , Fransa, Norveç , ızlanda, Portekiz
  1952’de Yunanistan ve Türkiye 1955’te Almanya Federal Cumhuriyet Topluluğu kabul edildi.
  Nato’nun Yönetim Merkezi Belçika’nın Başkenti Brüksel ‘dır.

  245) VARŞOVA PAKTI
  1955’te Doğu Avrupa da ki Sosyalist Devletler NATO’ya karşı denge oluşturmak için kurmuşlardır. Bu ittifaka katılan ülkeler;
  SSCB. , Bulgaristan,Çekoslovakya ,Doğu Almanya ,Macaristan,Polonya,Romanya ve Arnavutluk (1968’de Pakt’an ayrıldı).

  246) SINIR KAPILARI;

  HAKKARı ESENDERE ıRAN
  ŞIRNAK HABUR IRAK
  MARDıN NUSAYBıN SURıYE
  HATAY CıLVEGÖZÜ SURıYE
  KıLıS ÖNCÜPINAR SURıYE
  GAZıANTEP KARKAMIŞ SURıYE
  ARDAHAN TÜRKÖZÜ GÜRCıSTAN
  EDıRNE KAPIKULE BULGARıSTAN
  EDıRNE ıPSALA YUNANıSTAN
  ARTVıN SARP GÜRCıSTAN
  AĞRI GÜRBULAK ıRAN
  AKYAKA ERMENıSTAN
  VAN KAPIKÖY ıRAN

  247) 6 ay süresince AB üyesi her ülke, sırayla Konsey Başkanlığı'nı üstlenir. Resmi ve gayri resmi Konsey toplantılarını dönem başkanlığını yürüten üye ülke organize eder. Avrupa Konseyi toplantılarını da söz konusu üye ülkenin başkanı yönetir. Dönem Başkanlığı, yasama ve karar alma sürecinde son derece önemli bir rol oynar.
  2002 yılında dönem başkanlığını sırasıyla ıspanya ve Danimarka yürüttü. 2003 yılında ise sırasıyla Yunanistan ve ıtalya üstlendi. ırlanda, 2004 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını yürüttü ve 2004 Yılının ikinci yarısında, dönem başkanlığını Hollanda devraldı. 2005 yılında, dönem başkanlığını ilk altı ay için Lüksemburg üstlendi, ikinci altı ay için de ıngiltere.
  2006 yılında sırasıyla Avusturya ve Finlandiya; 2007 Almanya ve Portekiz AB dönem başkanlığını yapacak.
  248) 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun bir “karma sistem” kurduğu söylenmektedir. Bu sisteme de “kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemi” ismi verilmektedir. Gerçekten de yukarıda görüldüğü gibi, yasama ve yürütme kuvvetleri teorik olarak birleşmiştir ve bunlar mecliste toplanmıştır (m.5). Ancak, Meclis sahip olduğu yürütme kuvvetini bizzat değil; Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu marifetiyle kullanabilmektedir. Yani yürütme görevi veya fonksiyonu meclise değil, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Özetle, kuvvetler bir, ama görevler veya fonksiyonlar ayrıdır.

  248-Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın 118. maddesiyle kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirmekle görevlidir.
  MGK, gerekli haller dışında iki ayda bir defa cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Kurulun üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, ıçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı'dır. Millî Güvenlik Kurulu sekreteri de toplantılara katılmakta ama oy hakkı bulunmamaktadır.
  249- III. Siyasî partilerle ilgili hükümler
  A. Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma [3]
  Madde 68 – <Değişik: 23/7/1995 - 4121/6. md.>
  Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre par&#172;tilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş ol&#172;mak gerekir.
  Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçil&#172;mez unsurlarıdır.
  Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sür&#172;&#172;dürürler.
  Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti il&#172;kelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cum&#172;huriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savun&#172;mayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.
  Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görev&#172;lileri, Silahlı kuvvetler mensupları ile yüksek&#172;öğ&#172;retim ön&#172;cesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.
  Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu ele&#172;manların, siyasi partilerin merkez organları dışında ka&#172;lan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yük&#172;sek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler.
  Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere üye ola&#172;bilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
  Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, ala&#172;caklar&#172;ı üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esas&#172;lar kanunla düzenlenir.
  250- Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları 7 asil üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.
  YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında yönetim ve denetim ile yargı denetimini sağlar.
  YSK teşkilatlanması; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, ıdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, ıl Seçim Kurulu, ılçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ve Seçmen Kütüğü Büroları şeklindedir.
  Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da , her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur.
  Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.
  Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.
  Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.
  Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

 6. Konu Sahibi : ay_yuzlum #356
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276

  özet olarak..

  VATANDAŞLIK DERS NOTLARI

  Devlet nedir?
  - Vatan
  - Millet
  - İktidar

  Güçler:
  - Yasama (TBMM)
  - Yürütme (Cumhurbaşkanı,Bakanlar Kurulu)
  - Yargı (Bağımsız Mahkemeler)

  Güçler ayrılığı prensibi demokratik bir anlayıştır.

  Tarih: 23 Nisan 1920
  1. TBMM’de Güçler birliği mevcut idi.
  1. Meclis hükümeti sisteminin uygulanması (yasama+yürütme)
  2. İstiklal mahkemeleri (yasama+yargı)

  Tarih: 29 Ekim 1923
  Güçler ayrılığına geçiş
  1. Kabine hükümeti sistemine geçilir.(yasama×yürütme)
  2. 1961 anayasasıyla yasama yargı birbirinden ayrılır.

  1995’e kadar 450 olan milletvekili sayısı 1995’te 550’ye çıkarılmıştır.

  MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

  Genel Seçim: - 5 yılda 1 yapılan rutin seçim
  - Savaş halinde 1 yıl ertelenebilir.
  Erken Seçim: - Hükümet güvenoyu alamadığında yapılır.
  Ara Seçim: - Başbakanın istifa etmesi veya meclis kararıyla yapılır
  - TBMM’de bir ilin temsilcisinin kalmaması
  - TBMM milletvekillerinin %5 azalması
  - Genel seçimlerin 30 ay sonrasına kadar ve genel seçime 1 yıl kalana kadar ara seçim yapılamaz.(İlk durum hariç)

  Seçimlerin yapılmasında Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.
   YSK, 1961 anayasasıyla kuruldu, tıpkı Anayasa mahkemesi gibi.
   YSK’nın 7 asil, 4 yedek üyesi vardır.(6 sı yargıtaydan, 5 i danıştaydan)
   Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.

  Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir. Bu kararlar aleyhine başka bir mercie başvurulamaz (m.79).

  Yüksek Seçim Kurulu, Anayasanın “yasama” bölümünde düzenlenmiş olsa da, gerek kuruluş, gerek çalışma tarzı bakımından bir yargı organı niteliğindedir.

  MİLLETVEKİLİ OLMA ŞARTLARI:

  • 30 yaşını doldurmuş olmak
  • TC vatandaşı olmak
  • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
  • Taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hüküm giymemiş olmak
  • Askerliğini yapmış olmak
  • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak


  KİMLER MİLLETVEKİLİ OLAMAZ?
  • Askerler(TSK)
  • Öğretim görevlileri (istifa ettikten 1 ay sonra görevlerine dönebilirler)


  Barajlı Seçim Sistemi:
  Meclise girecek olan partinin önce geçerli oyların %10’unu alması gerekir.(Bu antidemokratik bir uygulamadır)

  ► Alınan oya göre sandalye sayısının artmasına basit çoğunluk sistemi denir.
  ► Ülke barajı partiler için aranır , bağımsızlarda aranmaz

  Milletvekilliğini Düşüren Durumlar:
  1. 1 ayda mazeretsiz 5 birleşim gününe katılmamış olmak
  2. 82. maddedeki üyelikle bağdaşmayan işler yapmak
  3. İstifa etmesi durumunda( İstifa TBMM tarafından kabul edilirse)
  4. Cumhurbaşkanı seçilirse
  5. TC vatandaşlığından çıkarılması durumunda

  ► Şu Durumlarda TBMM Genel Kurulu toplanması gerekmez:
  • Anaysa mahkemesinin parti kapatma kararında vekilin adı geçmesi
  • Kesin hüküm giymesi durumunda (TBMM’nin tatil döneminde böyle bir olay olursa TBMM ön izin verir, oylama tatil sonunda yapılır, dokunulmazlık kaldırılır)

   Meclis en fazla 3 ay tatil yapabilir.(Meclisin 5 yıllık görev süresine “yasama dönemi”, 1 yıllık görev süresine “yasama yılı” denir.
   Tatil anında olağanüstü toplantı çağrısı Meclis Başkanı veya Cumhur başkanı tarafından yapılabilir.
   TBMM’nin yasama yılı 1 Ekim’de başlar.TBMM açılış konuşmasını ‘isterse’ Cumhurbaşkanı yapar.

  TBMM’nin GÖREV ve YETKİLERİ:

   Verilmiş ölüm cezalarını kesinleştirme yetkisi vardı 2004’te kalktı.
   Genel veya özel af ilanına karar vermek(Orman yakana af yok!)
   Para basılmasına karar vermek
   Cumhurbaşkanını seçmek
   TSK kullanımına karar vermek(Meclis tatildeyse bu kararı Cumhurbaşkanı verir.)
   Hükümete kanun hükmünde kararname yetkisi vermek(1973’de başlamıştır)
   Uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, onayı ise cumhurbaşkanı verir.(Uluslararası anlaşmalar kanun niteliğindeler lakin Anayasa mahkemesine verilemez)
   Kanun yapmak, koymak, değiştirmek.
   Bütçeyi hazırlamak(Bütçe kanunu Cumhurbaşkanı veto yetkisi dışındadır)


  Not: Cumhurbaşkanı meclisten gelen kararları onayladığı için bu kararların sonuçlarından sorunlu tutulamaz.(Karşı imza kuralı)
  Bir kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan 15 gün sonra yürürlüğe geçmiş olur.

  Kadük Olma: Yasama dönemi bitmeden sonucu bağlanamayan yasalara kadük oldu denir.

  SİYASİ PARTİLER:

  - İlk siyasi partiler 2. meşrutiyet le açıldı(1908)-İttihat ve Terakki-Ahrar-Hürriyet ve İtilaf
  - Türkiye’nin ilk kurulan partisi CHP
  - 1946’da çok partili sisteme geçiş (Demokrat Parti’nin kurulmasıyla )
  İlk defa tek dereceli, çok partili sisteme geçiş
  - Siyasi partiler en az 30 kişiden oluşur(parti kurmak için izin alınmaz)

  SEÇİMLERİN ESASLARI

  1. Tek dereceli seçim sisteminin uygulanması(Halkın temsilcilerini doğrudan kendisinin seçmesi) Halka seçimlere katılma hakkı ilk defa 1876’da 1. meşrutiyetle verilmiştir.Ancak bu hak iki dereceli seçim sistemine göre verilmiştir.Bu sistem 1946’ya kadar uygulanmıştır.1946’da bu sistemin yerine tek dereceli seçim sistemi getirilmiş ve böylece halkın temsilcilerini doğrudan doğruya seçmesi sağlanmıştır.
  2. Gizli oy, açık sayım döküm esası(1950’den beri uygulanır)
  3. Genel oy ilkesi: Yaş ve sezginlik dışında başka bir şart aranmadan ülkedeki herkesin oy verme hakkının olmasına denir.
  * 1934 yılında kadınlara seçme- seçilme hakkının verilmesi genel oy ilkesine uygun bir adımdır.
  * 1924’de vergi verenin oy vermesi şartının kaldırılması da aynı şekilde genel oy ilkesine uygundur.
  4. Eşit oy ilkesi: Herkes bir oy hakkına sahiptir.
  5. Seçimlerin yargısal denetimi: YSK yapar, kararları kesindir, değiştirilemez.

  ►►Kimler oy veremez?
  - Askeri Öğrenciler
  - Er ve erbaşlar
  - Hükümlüler (taksirli(kazara) suçlu hariç 1 yıldan fazla hüküm giyenler oy veremez)
  Not: Tutukluklar oy verebilir.

  ► 1931 yılında ilk bağımsız milletvekili kontenjanı açıldı(16 kişilik)
  ► Türkiye tarihinde yapılan ilk çok partili milletvekili seçimi 1946 yılında,çok partili ilk yerel seçim 1930 yılında yapıldı.

  ► Partiler kurulduktan sonra program ve iç tüzüğe sahip olmalı, bunları İç İşleri bakanlığına göndermeliler.Bundan sonra tüzel kişilik kazanırlar.

  ► Bir siyasi partinin programında, lâik cumhuriyetçi düzene aykırı maddeler; devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı, suça teşvik edici maddeler, zümre egemenliğine ilişkin maddeler olamaz.

  ► Hakimler ve Savcılar, Sayıştay dahil Yüksek Yargı Organları mensupları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile Yüksek Öğretim öncesi öğrencileri Siyasi Partilere üye olamazlar.

  Yüksek Öğretim elemanları yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yüksek Öğretim Kanunu uygulanır.
  ► Siyasi partilerin gelir kaynağı hazineden aldığı paradır.Bu parayı alabilmesi için;
  - Seçimlerde %7’yi aşması
  - En az 5 milletvekiline sahip olmalı

  ► Siyasi partiler üyelerden para toplar.
  ► Siyasi partiler yabancı kişilerden para alamaz, ticaret yapamaz.

  SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI
  - Parti programında olmaması gereken şeyler varsa ve bunlara göre eylem yaparsa,ticaret yaparsa, yabancı kişi veya şirketlerden para alırsa kapatılır
  - Önce ceza verilir, sonra kapatılır
  - Parti programının uyması gereken kuralların ihlalinde hazineden alınan parayı geri ödemek ya da alamamakla cezalandırılabilir.

  ► Siyasi partinin kapatılma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa mahkemesine açar.Üç yolla gerçekleşir:
  1. Re’sen
  2. Bakanlar kurulu kararı, Adalet bakanı isteğiyle
  3. TBMM milletvekillerinin 1/5’inin yazılı teklifiyle

  ► Anayasa mahkemesi 2/3 (nitelikli) çoğunlukla karar verir.

  ► 1961 anayasasıyla Anayasa mahkemesi kuruldu.

  ► Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa mahkemesi yapar, Sayıştay yardımcı olur.

  ► Siyasi Parti Kurma
  Yasal engeli bulunmayan, 18 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı siyasi bir parti kurabilir ve siyasi bir partiye üye olabilir. Parti kurmak için önceden izin alınması gerekmez. Siyasi bir parti kurabilmek için milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip en az 30 kişinin bir araya gelmesi, kuruluş bildirgesi, tüzük-program gibi belgeleri hazırlaması gerekiyor. Bunlar İçişleri Bakanlığı'na teslim edildiğinde, parti kurulmuş oluyor.


  CUMHURBAŞKANI
  “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından... seçilir”.

  Buna göre, Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliğinin şartları şunlardır:
  1. Türk Vatandaşlığı

  2. Kırk Yaşını Doldurmuş Olmak

  3. Yüksek Öğrenim Şartı

  1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu böyle bir öğrenim şartı aramıyordu. Bu şart ilk defa 1961 Anayasası tarafından konulmuştur. Bu şartın konulmasındaki asıl neden, 1950-60 döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan ve yüksek öğrenim görmemiş olan Celal Bayar’a duyulan tepkidir

  4. Milletvekili Olmak veya Milletvekili Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmak

  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan ama milletvekili seçilme yeterliliğine sahip birinin Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmesi “Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür” (m.101/2).

  5. Daha Önce Cumhurbaşkanlığı Yapmamış Olmak  B. Seçme Yetkisi

  Anayasamızın 101’inci maddesine göre Cumhurbaşkanı seçme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değil de, halk tarafından seçilmesi, doğrudan parlâmenter sistemin terk edilmesi sonucunu doğurur.

  C. Seçim Usûlü


  Seçim Süresi.- Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından 10 gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden otuz gün içinde sonuçlandırılır.Bu sürenin ilk 10 günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir (m.102/2). Cumhurbaşkanı görev süresinin sona ermesi veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır (m.102/1).

  Oylama Usûlü.- Cumhurbaşkanı “gizli oyla” seçilir. Bu nedenle, siyasî parti gruplarının, milletvekillerinin oylarını etkilemesi mümkün değildir. Oylamanın gizli olması, Cumhurbaşkanı adayının siyasî partilerden bağımsız olmasına da hizmet eder.

  Yeter Sayı.- Kural olarak Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Burada üye tamsayısı dendiğine göre, bu sayı, 550’dir. Ölenler, istifa edenler, milletvekilliği düşenler bu sayıdan düşülmez. Buna göre üçte iki çoğunluk 366 oy etmektedir.

  Turlar .- Anayasamız seçilmek için üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunu kural olarak kabul ettiyse de, bu çoğunluğa ulaşılamaması durumunda kilitlenmeyi önlemek için, ikinci, üçüncü ve dördüncü tur oylamalar yapılmasını öngörmüştür. Bu turlar arasında Anayasaya göre en az “üçer gün” olmalıdır (Anayasa, m.102/3).

  Birinci ve İkinci Tur Oylama.- Birinci ve ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilmek için yeter sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisidir (m.102/3).

  Üçüncü Tur .- İlk iki tur oylamada çoğunluk sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu, yani 276 oy sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  Dördüncü Tur .- Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır. Bu turda da seçilmek için yeter sayı üye tamsayısının salt çoğunluğu, yani 276’dır.

  Dördüncü tur oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir (m.102/3).

  Bu hüküm 1961 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanının seçilmesinde ortaya çıkan kilitlenmeden ders alınarak oluşturulmuştur. Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart 1980 günü Cumhurbaşkanı seçimlerine başlamış; ama 12 Eylül 1980 tarihine gelindiğinde hâlâ Cumhurbaşkanı seçememişti.

  1982 Anayasasının öngördüğü seçimlerin yenilenmesi yaptırımı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde “Demokles’in kılıcı” gibi sallandığından, Meclisin Cumhurbaşkanı seçememesi ihtimali çok azdır. Zira, milletvekilliklerinin sona ermesini istemeyen milletvekillerinin salt çoğunluğu şu ya da bu şekilde dördüncü tura katılan iki adaydan biri üzerinde toplanacaktır. Bu hüküm, 1982 Anayasasının öngördüğü kriz giderici hükümlerden biridir.

  Görüldüğü gibi, 1982 Anayasası kriz giderici tedbirler almakla birlikte, Cumhurbaşkanının seçimi için “üye tamsayısının salt çoğunluğu” kuralından vazgeçmemiştir. Dördüncü turda, en çok oy alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi görüşü kabul edilmemiştir. Anayasa, devleti temsil edecek kişinin hiç olmazsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alması gerektiği fikrine sadık kalmıştır.

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Cumhurbaşkanı seçme kararı bir parlâmento kararı niteliğindedir.

 7. Konu Sahibi : ay_yuzlum #357
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276

  ve ek olarak veya ++


  Kamu Personeli KPSS'ye Girebilir mi?

  Öncelikle şu hususu belirtmek gerekmektedir. Yönetmeliğin adı kamu görevlerine ilk defa atanacaklar içindir. Ancak yürütücü kuruluş Devlet Personel Başkanlığı, uygulamayı genişletmiştir. 2000'li yıllardan bu yana bu tür sınavlara memurlar da alınmaktadır. Bu konudaki açıklamalarımızı bir sonraki dosyamıza bırakarak, haber başlığında yer alan sorusunun cevabına geçiyoruz.
  Kamu personeli bu sınava girebilir mi?
  Evet, gerek memur olsun gerekse sözleşmeli personel olsun (KİT II sayılı cetvel, 657- 4/B, Teşkilat Kanunlarına göre sözleşmeli personel vs.) gerekse de gerekse de işçi, geçici işçi, geçiçi personel, 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elemanları bu sınava girebilmekte ve sınav sonrasında yapılacak yerleştirme işlemlerine katılabilmektedir.
  Asil memur ile aday memurun, sınava girmesi açısından bir farklılık var mı?
  657 sayılı Kanuna göre adaylık süresi içinde memurun başka bir kurumlara nakli yapılamaz. (Madde 54/ ikinci fıkra) Bu madde hükmü sadece başka kurumlara demektedir. Bu nedenle adaylık süresi içinde bir memurun aynı kurumun farklı illerdeki teşkilatları arasında nakil olması mümkündür. kanun buna cevaz vermektedir.
  Ancak, Kanunun bu hükmü yine Devlet Personel Başkanlığı tarafından genişletilmiştir. Başkanlık, "aday memur olarak çalışanların memuriyete giriş sınavları sonucuna göre kurumlarının muvafakatıyla naklen atanması mümkün bulunduğu" şeklinde görüşler vermektedir.
  Bir memur sınav sonrasında yapılacak işlemlerde yerleştirmeye hak kazanırsa ne olur?
  Sınav sonrasında ÖSYM tarafından yayımlanacak kamu kurumlarının talepleri iki statüdedir. Birincisi 657 sayılı kanuna göre çalıştırmak üzere memur statüsü, diğer ise 399 sayılı KHK'ya göre çalıştırmak üzere sözleşmeli personel statüsü...
  Memur olarak çalışanlar: Memur olan kişi ister müfettiş, uzman, denetmen yardımcılığı gibi kariyer görevler olsun isterse de normal memurluklar olsun 657'e tabi hiçbir memur kadrosuna istifa ederek geçemez. Zira 657'nin 94'üne göre istifa eden memur, istifa ediş şekline bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl boyunca yeniden hiçbir memur kadrosuna atanamaz. Peki bu durumdaki kişi ne yapacaktır. Bu durumdaki kişi muvafakat alarak geçiş yapmaya çalışacaktır. Muvafakat verilmemesi halinde, bu işlem dava edilebilmekle birlikte, naklen geçiş yapılmayacaktır.

  Memur dışındaki diğer kamu personeli: 657 sayılı Kanunun 94'üncü maddesinde yer alan istifa eden memurun istifa ediş şekline bağlı olarak 6 ay ile 1 yıl boyunca yeniden hiçbir memur kadrosuna atanamaması sadece memurlara ilişkin bir hükümdür. Bu nedenle, sözleşmeli personel olarak çalışan veya 657'e tabi olarak çalışmayan diğer kamu personeli, sınav sonrasında yapılacak işlemlerde bir kadroya yerleşirse, çalıştığı görevden ayrılarak yeni görevine başlayabilir. Ancak bu durumda ilginin aynı anda iki yerden birde çalışıyor görünmemesi daha sonra oluşmaması için önemlidir.
  KPSS-A için sınava girmek şart mıdır?
  Müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılığı ve kaymakam adaylığı gibi kariyer görevler KPSS-A olarak bilinmektedir. Bu kadrolara atanabilmek için KPSS'ye girmek zorunludur. Bu zorunluluk sadece memur adayları için değil memurlar için de geçerlidir. Diğer taraftan memurların KPSS-A kadrolarında aranan yaş şartını taşımaları gerekmektedir.

 8. Konu Sahibi : ay_yuzlum #358
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276
  KPSS-A nedir, KPSS-B nedir?

  1- KPSS-A ne demektir?
  KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak ııBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DıE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak ııBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.
  2- KPSS-B ne demektir?
  Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.
  3- Bir mühendis hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?
  ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir. Buna göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM'nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir. Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (ıktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Bu sınava sadece lisans mezunları girebilmektedir.

 9. Konu Sahibi : ay_yuzlum #359
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276
  KPSS A Kadrolarına Kimler Başvurabilir

  Bilindiği üzere 2005 Temmuzunda yapılacak olan sınav sadece KPSS-A ve KPSS-Öğretmenliğe yöneliktir. Bu sınavdan alınacak puanlar sadece öğretmen atamaları ile uzman, müfettiş, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadrolarına yapılacak atamalarda geçerlidir. Bir diğer deyişle bu sınavdan alınacak puanlar ÖSYM tarafından merkezi olarak ilan edilen memur alımlarına başvurularda kullanılmayacaktır.
  KPSS-A Kadrolarının genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluştuğunu yukarıda belirtmiştik. Peki bu kadrolara kimler başvurabilmektedir?
  2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak ııBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi.
  Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DıE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır.
  Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak ııBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.
  Diğer taraftan, 2005 ve 2006 yılında hangi kamu kurumlarının uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı alacağı KPSS kılavuzunda açıklanmıştır. Bu kılavuzda hangi kadrolara hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği açık olarak yer almaktadır.

 10. Konu Sahibi : ay_yuzlum #360
  Giriş tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2,276
  Başbakanlık
  KPSSP86
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Eleman alınması planlanmaktadır.
  Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, ıK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uı:0,1, YD:0,2
  Kurumca giriş sınavı yapılmayacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların
  birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

  Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
  KPSSP47
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Devlet Personel Uzman Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
  Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,1 YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ıktisat (Ekonomi), Maliye, Hukuk, ıdare ve ışletme dallarından lisans düzeyinde mezun olmak
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
  KPSSP4
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Planlama Uzman Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 22
  Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK: 0,4 YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Kurum tarafından ilan metninde duyurulacaktır.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1971 ve sonraki tarihlerde doğanlar). Daha önce yapılan Planlama Uzman Yardımcılığı sınavlarında iki defa başarısız olmamak


  Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
  KPSSP81
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18
  Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 ıK:0,35 ıŞ:0,35 YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ıktisat, ışletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak veya Ziraat Mühendisi olmak

  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Adaylar yabancı dil testini cevaplamak zorundadırlar. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


  Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
  KPSSP20
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı(Hukuk)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, ıktisat, ışletme kadroları toplamı 25
  Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,65 ıK:0,15 YD: Diğer koşullara bakınız.
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi bir programdan mezun olmak
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak. Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


  Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
  KPSSP28
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret UzmanYardımcısı(ıktisat)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, ıktisat, ışletme kadroları toplamı 25
  Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,1 ıK:0,6 ıŞ:0,1 YD: Diğer koşullara bakınız.
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ıktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak.Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


  Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
  KPSSP29
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Dış Ticaret UzmanYardımcısı(ışletme)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: Hukuk, ıktisat, ışletme kadroları toplamı 25
  Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 HU:0,1 ıK:0,1 ıŞ:0,6 YD: Diğer koşullara bakınız.
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ışletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil testinden en az 70 puan almak.Daha önce yapılan giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına katılamayacaklardır.


  Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
  KPSSP
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Müfettiş Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ııBF Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
  KPSSP44
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Gümrük Uzman Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 27
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ııBF Fakülteleri veya Mühendislik Fakültelerinin lisans veya dengi programları ile Matematik ve ıstatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Almanca, Fransızca, ıngilizce dillerinden en az birini iyi bilmek.  Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış ılişkiler Genel Müdürlüğü
  KPSSP82
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 9
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,2 ıK:0,2 MA:0,15 MU:0,1 YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisat, ışletme, ııBF Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  KPSSP21
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Hukuk)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 5
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 HU:0,5 YD:0,3
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  KPSSP22
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(ıktisat)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 10
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 ıK:0,5 YD:0,3
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ıktisat lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  KPSSP23
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(ışletme)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 8
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 ıŞ:0,5 YD:0,3
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ışletme lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  KPSSP25
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(ıstatistik)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
  Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK: 0,1 ıA:0,5 YD:0,3
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ıstatistik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  KPSSP92
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Matematik)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 EK:0,15 ıK:0,15 ıA:0,15 YD:0,3
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Matematik lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  KPSSP24
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Hazine Uzman Yardımcısı(Maliye)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 3
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK: 0,1 MA:0,5 YD:0,3
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Maliye lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: 31/12/2002 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  KPSSP75
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 7
  Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK: 0,1 ıA:0,4 YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Matematik, ıstatistik, Ekonometri, Aktüerya veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Sigorta Denetleme uzman yardımcılığı giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha bu sınava giremezler.


  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
  KPSSP76
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 13
  Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK: 0,1 HU:0,1 ıK:0,1 ıŞ:0,1 KY:0,1 MA:0,1 MU:0,2 YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ıktisat, Maliye, Hukuk, ışletme, Muhasebe veya mesleğin konusu ile ilgili lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ayrıca ilave edilmek üzere sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Sigorta Denetleme uzman yardımcılığı giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha bu sınava giremezler.


  Bayındırlık ve ıskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
  KPSSP70
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 15
  Test Ağırlıkları: GY: 0,34 GK: 0,33 YD:0,33
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Mimarlık, Mühendislik programları veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak.


  Sermaye Piyasası Kurulu
  KPSSP6
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Hukukçu Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 2
  Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,1 YD:0,4
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk Fakültesi veya dengi fakültelerden birinden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış veya staj bitim belgesini en geç sözlü sınav tarihinden bir hafta önce Kurula vermiş olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.


  Sermaye Piyasası Kurulu
  KPSSP6
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Uzman Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 18
  Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,1 YD:0,4
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: ışletme Mühendisliği, Siyasal Bilgiler, Hukuk, ıktisat, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler veya dengi fakültelerin ışletme, ıktisat, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Uluslararası ılişkiler Uluslararası finans, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ılişkileri lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. Kurulun giriş sınavına iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü kez giriş sınavına alınmayacaklardır.


  Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  KPSSP45
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
  Test Ağırlıkları: GY: 0,15 GK:0,1 HU:0,25 ıK: 0,1 KY:0,2 MA: 0,1 MU:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programlaın birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  KPSSP3
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
  Test Ağırlıkları: GY: 0,5 GK:0,5
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği pogramları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  KPSSP8
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
  Test Ağırlıkları: GY: 0,4 GK:0,4 YD:0,2
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği pogramları veya dengi lisans programlarının birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.


  Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  KPSSP74
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: ?
  Test Ağırlıkları: GY: 0,1 GK:0,1 HU:0,25 ıK:0,1 KY:0,15 MA: 0,1 YD:0,2
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programlaın birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  KPSSP87
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Bakanlık Müfettiş Yardımcısı
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 4
  Test Ağırlıkları: GY:0,15, GK:0,15, HU:0,2, ıK:0,15, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Siyasal Bilgiler, ıktisadi ve ıdari Bilimler, Hukuk, ıktisat, ışletme Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ış Teftiş Kurulu Başkanlığı)
  KPSSP46
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: ış Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
  Test Ağırlıkları: GY:0,1, GK:0,15, ÇE:0,2, HU:0,2, ıK:0,1, MU:0,15, YD:0,1
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Hukuk, ıktisat,Siyasal Bilgiler, ışletme, ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının veya dengi programların birinden mezun olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ış Teftiş Kurulu Başkanlığı)
  KPSSP13
  Atama Yapılacak Kadro Unvanı: ış Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
  Atama Yapılması Planlanan Kadro Sayısı: 50
  Test Ağırlıkları: GY:0,45, GK:0,25, HU:0,1, YD:0,2
  Kurumca giriş sınavı yapılacaktır.
  Öğrenim Koşulu: Tıp Doktoru, Mimar, Elektrik, Maden, Jeoloji, Metalurji, ınşaat, Elektronik, Makine, Kimya, Endüstri, Fizik, Bilgisayar,Tekstil, Petrol, Uçak, Gemi, Çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak.
  Diğer Koşullar: Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sayfa: 36/44 İlkİlk ... 263435363738 ... SonSon

Benzer Konular

 1. önlisans mezunları 2010 kpss
  By çikolatagelin in forum Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
  Cevaplar: 24
  Son Mesaj: 01-07-2010, 15:55
 2. 2010 kpss !
  By minikcadi in forum Lise
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14-01-2010, 16:51
 3. 2010 kpss girecekler!!
  By sharma in forum Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
  Cevaplar: 90
  Son Mesaj: 02-10-2009, 21:46
 4. 2010 KPSS 2009 a alınacak MÜJDE
  By İrem&Özge in forum Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 15-09-2009, 20:26
 5. Müjde 2010 KPSS 2009'a alındı!!!
  By kate_34 in forum Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
  Cevaplar: 67
  Son Mesaj: 31-07-2009, 19:22

Yetkileriniz

 • Yeni konular gönderemezsiniz
 • Mesajlara cevap yazamazsınız
 • Mesajınıza eklentiler ekleyemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •  
Önemli uyarı, mesajlaşma yöntemi dönem dönem yönetim tarafından kontrol edilmektedir !
İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren kadinlarkulubu.com adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.

Kadinlarkulubu.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim linkinden iletişime geçildikten sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve avukatımız size yazılı/sözlü geri dönüş yapacaktır.