Sperm Kalitesi ve Düşükler

Hamileliği taşıyan annenin bedeni olduğu için pek çok kişi düşük sebeplerinin annede bulunan faktörler ile bağlantılı olduğundan şüpheleniyordu. Babanın veya daha doğrusu babanın sperminin bu konudaki rolü geçmişte pek göz önünde değildi. Ancak sperm kalitesinin gebeliği etkilediği ve düşükten sorumlu olduğu vakalar da olabilir.

Düşüklerin genelde açıklanabilir sebepleri olmadığını unutmamak gerekiyor. Amerikan Üreme Tıbbi Topluluğu ABD’deki düşüklerin yarısından daha azının tanımlanabilir bir sebebe sahip olduğunu belirtiyor.

Bu özellikle de çoklu düşükleriniz olduysa çileden çıkarıcı olabilir. Ancak tekrar eden gebelik kayıplarına sahip olan kadınların üçte ikisi sağlıklı bir gebelik ile devam edebiliyor.

Sperm Kalitesi ve Düşükler

sperm_kalitesi_kisirlik.jpg
Geçmişte odak noktası temel olarak kadınlardaydı. Sadece son zamanlardaki çalışmalarda özellikle erkeklere bakılıyor ve başarılı bir gebeliğe ulaşmak için sperm kalitesi ile bağlantısı araştırılıyor.

Doğurganlık uzmanları daha fazla araştırmanın gerekli olduğunu ancak günümüzde geçmişe göre daha fazla şeyin bilindiğini belirtiyorlar. Anormal kromozomlardan tutun da sperm DNA dağılımına, hatta yaşam tarzı tercihlerine kadar sperme dair pek çok konunun gebeliğin sonucunu etkileyebileceği belirtiliyor. Düşük özellikle de çok defa olursa anne kadar babaya da odaklanılması öneriliyor.

Aşağıdaki videoda bu konu hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.Kromozom Sorunları

Düşüklerin önde gelen sebeplerinden birisi kromozom problemleri. Kromozomlar gelişim sırasında ihtiyaç duyulan tüm bilgileri kodlayan DNA bloklarıdırlar. Gelişen bebeğin kromozomlarının yarısı babadan geldiği için, gebelikte anormal kromozomlara katkıda bulunma ihtimali var.
sperm_kalitesi_dusuk_iliskisi.jpg
Düşüklerin dörtte üçü gebeliğin ilk trimesterinde oluyor. Tipik olarak ilk trimesterde düşük yaşayan bir kadın olursa, bunun bebeğin kromozomlarında bir problem olduğu anlamına geldiği düşünülür.

Kromozomal problemlerde döllenme sırasında bir sorun oluşur ve embriyo yanlış kromozom adedine sahip olur. Bu da zamanla düşüğe sebep olabilir. Yanlış kromozom adetlerine sahip olan tüm bebekler düşüğe uğramaz. Örneğin trizomi 21’li bebekler Down sendromuna sahip oluyorlar.

Geçmişte araştırmacılar kromozom problemlerinin temel kaynağı olarak yumurtaya odaklanıyorlardı. Bunun sebeplerinden birisi genelde her adet döngüsünde bir yumurtanın oluşması. Spermde ise döllenmeden önce doğal seçilimin olması nedeniyle en uygun spermin yumurtaya eriştiği teorik olarak belirtiliyordu.

Buna ek olarak düşüklerden alınan dokular üzerinde yapılan genetik çalışmalarda, yumurtanın gelişiminin erken dönemlerindeki aşamalarda hatalar düşüğe sebep olan en ihtimalli anormallikler olarak görülüyorlardı.

Ancak son on yılda yapılan bazı çalışmalarda bunun her zaman böyle olmayabileceği belirtiliyor. Tekrar eden düşüklerin bazı vakalarında babanın spermlerinde anormal kromozomlar olduğu görüldü.

Mevcut düşüklerde spermin ne kadar sık şekilde bir faktör olduğuna dair gerçek bir tahmin yok ve spermdeki kromozom problemlerinin tekrar eden düşüklerde temel sebep olmadığı düşünülüyor. Ancak özellikle sperm morfolojisinde anormallikler olan veya diğer düşük doğurganlık işaretlerine sahip olan erkeklerin spermlerinde ihtimaller mevcut.

Sperm DNA Fragmantasyonu

Sperm kalitesinin temel noktalarından birisi hasar alabilen DNA’dır. Bu hasar oluştuğunda buna sperm DNA fragmantasyonu adı verilir ve düşük sebepleri araştırmalarında odak noktalarından birisidir.

Bu hasar pek çok sebepten kaynaklanabilir. Bunlar arasında hücre ölümü, çevresel toksinler, hastalıklar ve ateş bulunuyor. Sperm bedendeki diğer hücreler gibi kendi hasarını onaramaz ve bu erkek kısırlığının önde gelen sebeplerinden birisidir. Hasar sperm içerisindeki DNA yapısını da etkileyebilir ve yumurtayı dölleyecek olursa potansiyel olarak düşüğe sebep olabilir.

Bir çalışmada çoklu düşük yaşayan çiftler ile kısır ve kısır olmayan erkekler karşılaştırılmışlar. Sonuçta düşüklerde etkili olabilecek spermlerin kısır erkekler kadar fragmantasyona sahip olabildikleri görülmüş.

Bu tip sonuçlar sperm DNA fragmantasyonu ile doğurganlık arasındaki korelasyonun hem kısırlıkta hem de düşüklerde bir faktör olabileceğini gösteriyorlar. Ancak araştırmacılar sperm DNA fragmantasyonunun tek başına çiftin düşük riskini öngöremeyeceğini belirtiyorlar.

Yaşam Tarzı Tercihleri

Bir kadın hamile kaldığında, sağlıklı bir gebelik ve bebek için genelde yaşam tarzı tercihlerinin öneminden bahsedilir. Erkeğin yaşam tarzının da bir etkisi varmış gibi görünüyor. Gebelikte önce kadının sağlığının önemli olması gibi erkeğinki de önemli.

Bu temel olarak sperm kalitesinin etkisine bağlı. Sigara içmek, uyuşturucu ve alkol tüketimi, beslenme, kilo ve spor bir erkeğin sperm kalitesini etkileyebiliyor.

Sağlıksız tercihler başarılı gebelik ihtimalini azaltan pek çok faktöre yol açabiliyorlar. Buna sperm hareketliliğinde ve canlılığında azalma, düşük sperm adetleri, anormal morfoloji gibi şeyler dahiller. Ayrıca fiziksel hasara da yol açabilirler. Spermde oluşan herhangi bir hasar doğurganlık problemlerine sebep olabilir ve yumurta döllenirse bu düşüğe de sebep olabilir.

Sperm Testi

Bazı doktorlar tekrar eden düşüklere dair bir başka sebep bulunamadığı zaman sperm kalitesi testi uygulanmasını öneriyorlar. Standart test bir sperm analizidir ve numunedeki spermlerin adetlerine, şekillerine ve hareketliliklerine bakılır.
sperm_testi.jpg
Ayrıca görsel incelemenin ötesinde sonuçlar veren bir kaç sperm DNA testi de bulunuyor. Ancak bunlar deneysel durumdalar ve çiftin gebe kalma şansı veya düşük ihtimaline dair güvenilir bir öngörü sunmuyorlar.

Sperm kalitesi bazen, ancak her zaman olmamak üzere, yaşam tarzı değişimleri ve ilaçlar ile iyileştirilebiliyor.

Sonuç Olarak

Sonuç olarak, pek çok düşük geçirmiş insan bunun neden olduğunu tam olarak bilmiyor. Bazı faktörler düşük riskine etki edebiliyorlar ancak spermin bu konuda ne kadar büyük bir faktör olduğu belli değil. Cevaplar arıyor olabilirsiniz ancak bu konuda en iyisi bir doktora veya doğum uzmanına danışmak olacaktır.