Bebeğine isim arayışı içinde olan anne babalar sizler için En değişik bebek isimleri ve anlamları 2019 isim galerimizi bir araya getirdik.
Aden (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.

Açangül: Açılan gül çiçeği.

Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.

Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması.

Adal: Ün kazan.

Afet: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın.

Nadir Bulunan Kız Ve Erkek Bebek İsimleri Tıklayınız

Afife: Namuslu, namusuna çok…

Ahuse Coşkulu güzellik

Ahsen Çok güzel, olağanüstü güzel.

Ahu Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.

Ahueda: Nazlı güzel.

Ahuela: Çok güzel gözlü

Ahugül: Çok güzel.

Ahugüzar: Becerikli güzel.

bebek_isimleri_2015 (1)Ahunaz: Nazlı güzel,nazenin.

Ahunisa: Çok güzel kadın.

Ahunur: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.

Ahuse: Coşkulu güzellik

Ahuşen: Güzel ve neşeli.

Ajda: Filiz,sürgün. Çok genç.

Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı

Akasya: Güzel kokulu bir süs bitkisi.

Akel: Eli uğurlu anlamında.

Akgün: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı.

Aksev: Aydınlığı sev,ışık saç.

Aksu: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı.

Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan.

Ala: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş.

Alagül: Çok renkli gül.

Alçiçek: Kırmızı çiçek.

Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş.

Aleda: Nazlı, kaprisli

Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime.

Aleyna: Bizim üzerimize olsun.

Algin: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.

Algül: Kırmızı gül. Gül kırmızısı.

Alim: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, alben

Alkim: Gökkuşağı.

Alkız: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.

Alpike: Kahraman kraliçe.

Altin: Yüksek değerli bir maden

Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması

Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş

Asya: Dünyanın en büyük kıtası

Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

Ayşıl: Ay ışığı

Alin (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.

Alkım (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı

Almina (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.

Anka (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.

Aral (Erkek) Türkçe: Takım ada

Arel (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.

Arden (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.

Asel (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.

Ayet (Erkek) Arapça: Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.

Ayliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı

Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.

Aytun (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.

Ayza (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız

bebek_isimleri_2015 (2)Baler (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse

Balın: Yar, sevgili

Belde: Memleket

Bade Aşk, kutsal sevgi

Bahar Yazla kış arasında olan mevsim

Balca Bal gibi, bala benzer

Balın Yar, sevgili

Banu Prenses; Hanımefendi

Başak Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

Bediz Resim, tasvir, süs, bezek

Begüm Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses

Belgi İşaret

Belgin Kesin ve eksiksiz belirlenen

Beliz İşaret, iz; alamet

Benek Namuslu kadın

Bengi Ölümsüz, sonsuz

Bengisu Ölümsüzlük suyu

Beniz Yüz

Berin En yüksek, en ulu anlamında

Berna Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

Berrak Duru

Berran Keskin, kesici

Betül Erkeklerden çekinen namuslu kadın

Beyza Çok beyaz, lekesiz

Bihter Daha iyi, en iyi

Bike Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

Bilge Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

Bilhan Çok bilgili

Billur Pek duru, pürüzsüz

Bingül BİN+GÜL=Gülü bol; Gül bahçesi

Binnaz BİN+NAZ= Çok nazlı

Binnur BİN+NUR=Çok ışıklı, ışığı gür

Birsen Yanlız sen

Buket Çiçek demeti

Burcu Güzel koku, ıtır

İslami Kız İsimleri Tıklayınız

Burçak Bir bitki

Burçin Dişi geyik

Buğra Dişi deve

Buse Öpücük

Büküm Bükme eylemi

Büşra Müjde, sevinçli haber

Beliz: İşaret, iz

Benan; Parmak uçları

Benay: ay gibiyim

Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.

Baha: Kıymet, değer, para.

Baler: Tatlı dilli, cana yakın

bebek_isimleri_2015 (3)Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.

Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek.

Baray: Sonsuzluk.

Barbaros: Kızıl sakal.

Barin: Güç ve kuvvet.

Barın: Güç Kuvvet.

Barış: Sulh.

Barış: Sulh.

Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi.

Barkın: Gezmek, görmek, gezgin.

Barlas: Kahraman.

Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan.

Bartu: En eski Türk hanlarından biri.

Başer: Başta Gelen.

Batı: Güneşin Battığı Yön.

Batıhan: Batı’nın hükümdarı, hanı.

Batıray: Ay gibi yiğit.

Batuğ: Üstün olan, yiğit. Az.

Batuhan: Yiğit hükümdar.

Batur: Yiğit, yürekli, bahadır.

Belda (Kız) Osmanlıca: Asıl Kan,Soylu,Kan

Berfin (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.

Beliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz

Berfu (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) Arapça: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.

Bige (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

Bigem (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

Bilun (Kız) Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay

Biricik (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz

Buğlem (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek

En Güzel Çift İsimler 2015 Tıklayınız

 

Buğu (Kız) Türkçe: Su buharı

Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin

Çağıl (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin

Çise (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.

Çisil (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

Dalya (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği

Delfin  (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus

Damla: Çok küçük miktarda su. Çok az

Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki.

Demet: Çiçek bağlamı, deste

bebek_isimleri_2015 (4)Demi: Kadife,şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy.

Deniz: Yeryüzünün çoğunu örten engin su.

Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren.

Derin: Sığ olmayan.

Deryanur: Bilgisiyle ışık saçan.

Derya: Büyük deniz anlamında.

Desen: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri.

Deste: Bağlam, demet.

Destegül: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.

Devin: Hareket, kımıldanış.

Dilay    (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan

Diyar   (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket

Dora   (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu

Elis      (Kız) Arapça : Güzel kokulu bir çicek.

Elisa    (Kız) Almanca:Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi.

Eliz     (Kız) Türkçe: El izi

Elvin   (Kız) Arapça: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

Esila   (Kız) Arapça:”esila” ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.

Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

Gazel (Kız&Erkek)  Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

Gupse (Kız&Erkek)  Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.

Gurur (Kız&Erkek)  Türkçe: Özsaygı – İçdeğer

bebek_isimleri_2015 (5)Gulin  (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen

Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.

Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi

Güz    (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

Han    (Ekek) Türkçe: Hükümdar

Hare  (Kız) Farsça: Sert taş, kaya

Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık

Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda

Helin: Yuva

Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

Işık     (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,

Iraz    (Kız) Türkçe: uzak,ırak

İlkim  (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad

İzem  (Kız&Erkek) Arapça :Büyüklük, ululuk

Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli

Kayla (Kız) Yunanca:Kötülükten uzak, masum

Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.

Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan

Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.

Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi

Loya (Kız) Lazca : Tatlı anlamındadır

Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer

Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor : Parıldayan Işık

Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı

Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

Narin (Kız) Farsça :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz

Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış

Övünç (Kız&Erkek) Türkçe:Övünme Sebebi

Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle

Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.

Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.

Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele

Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam

Pinhan (Kız) Farsça: Gizli

Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

Rengin (Kız) Farça :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

bebek_isimleri_2015 (6)Renk (Kız) Farsça:cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

Sare (Kız) Osmanlıca: Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var

Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık

Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı

Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume;
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen

Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem

Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su

Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye

Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupadan Doğu Asyaya kesintisiz uzanan orman

Umay (Kız) Türkçe: 1. Devlet kuşu.

Uras-Uraz (Erkek) Türkçe: Şans, talih

Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

Vera (Kız) Arapça : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

Yalım : Alev, ateş uzantısı

Yamaç : dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı

Yağız : koyu buğday rengi, esmer damlacıkları; Oğuz beylerinden biri

Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim