Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri Ve Tedavisi

Kolon ve rektum diğer adı ile kalın bağırsak kanseri belirtileri genelde makat bölgesinden kan gelmesi ile ortaya çıkar. Bağırsak kanseri ölüm oranı dünya genelinde yılda ortalama 1 milyon kişidir.

Kolorektal kanserler de erken tanı ile tedavisi sonucunda ölüm oranlarını azaltmaktadır. Kolon kanseri tamamen iyileşir mi sorusuna verilecek cevap ise 1. evre ise iyileşme oranı çok yüksektir. 2. evre kolon kanseri iyileşmesi ise cerrahi süreçle tedavide iyileşme şansı yüksektir.

Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kolon kanseri belirtileri ve bulgularının başında sürekli olarak yaşanan ishal ya da kabızlık problemi gelmektedir. Bu soruna ek bağırsak kanseri olup olmadığınızı anlayabileceğiniz belirtiler

Kalın bağırsak kanserinin belirtileri şunlardır:

 • Bağırsaklarının yeterince boşalamadığı hissinin meydana gelmesi
 • Dışkılama sırasında zorlanma yaşanması durumu
 • Dışkılama sırasında ağrı çekilmesi
 • Devamlı olarak ishal olunması veya devamlı olarak kabız olunması
 • Dışkının kalınlığının normalden daha ince olması
 • Anüsten kan gelmesi
 • Kişinin karın bölgesinde şişkinlik ve ağrı hissetmesi durumu
Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri
Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri

Kolon Kanserinin Risk Faktörleri

Kolon kanserinin risk faktörlerinden bazıları şunlardır:

 • Genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde meydana gelen bir hastalıktır. 60 yaşındaki bir kişinin kalın bağırsak kanseri olması, 40 yaşındaki birinin olmasından 2 kat daha fazla ihtimal taşır.
 • Bağırsaklarında iltihap bulunan veya Crohn hastalığı olan kişilerin kolon kanserine yakalanma olasılığı çok daha fazladır.
 • Belirli bir beslenme düzeni olmayan ve fast food ağırlıklı beslenen, posasız gıda tüketen kişilerin kolon kanserine yakalanma olasılığı daha yüksektir.
 • Obezite sınırında olan kişilerin kolon kanseri olma olasılığı çok daha yüksektir.
 • Sigara tüketimi fazla olan kişiler kalın bağırsak kanserine yakalanma riski daha fazladır.
 • Ailesinde daha önce kalın bağırsak kanserine yakalanmış olan birinin olması durumunda kişinin de kalın bağırsak kanserine yakalanma olasılığı artar.
 • Polipleri olan kişilerin kalın bağırsak kanserine yakalanma riski fazladır.
kolon kanseri tedavisi
kolon kanseri tedavisi

Kalın Bağırsak Kanserine Neden Olan Polipler

Kalın bağırsak kanserine neden olan polipler genetik olarak aktarılabilmektedir. Kendi kendine geçme gibi bir özellikleri yoktur. Bağırsak tıkanıklığı, ağrı ve kilo kaybı gibi etkileri vardır.

kalın bağırsak kanseri tedavisi
kalın bağırsak kanseri tedavisi

Kalın Bağırsak Kanseri Tedavisi

Kolon kanseri tedavisi yapılırken hastanın hangi evrede olduğu büyük önem arz eder. Eğer bu kanser erken teşhis edildiyse herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan sadece ilaçlarla tedavisi mümkündür. Eğer kanser ileri seviyede ise cerrahi müdahale kaçınılmazdır.

Yapılan ameliyatla birlikte tümörlü bölge bir miktar sağlam doku ve lenf düğümüyle beraber çıkartılır. Bazı durumlarda ise artık kanser hastalığı için standartlaşan kemoterapi yöntemine de başvurulabilir.

Kolon tedavisi başarı oranı ise hastanın bulunduğu evreye göre farklılık göstermekle beraber diğer kanser hastalıklarına oranla başarı oranı yüksektir.

Kalın bağırsak kanseri tedavisi için poliplerin kansere dönüşme olasığı var ise kolonoskopi yöntemi ile alınmasıdır. Eğer ileri seviye ise cerrahi tedavi ile yapılması gerekir. Tümörlü olan bölge alınır. Eğer yayılmış ise kemoterapiye başvurulmaktadır. Metastaz var ise yaşam süresi uzatılmaya ve yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılır.

Erken tanı olursa ameliyata gerek kalmaz ve kolonoskopi ile alınır ve takibi sağlanır. Bu nedenle Kırkbeş yaşından sonra kadın ve erkeklerin dışkıda gizli kan taraması yaptırmalıdır. Aile bireylerinde kanser var ise daha erken yaşlarda tarama testi yaptırmayı ihmal etmemelidir.

Kolon Kanseri Belirtileri Ne Kadar Sürer?

Kalın bağırsak kanseri bulgularının bir hastada fark edilmesi sonucu, acil olarak hastaneye başvurmak gerekmektedir. Erken teşhis edilen kalın bağırsak kanseri tedavi edilerek kontrol altına alınabilir.

Kolon kanseri belirtileri süresi ile ilgili olarak kesin bir süre ibaresi bulunmamakla beraber uzun süren ishal veya uzun süren kabızlık şikayetleri hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. En sık görülen kanser türleri arasında yer alan kolon kanseri genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde görülüyor.

Kolon Kanseri Genel Belirtileri

Bağırsak kanseri olarak bilinen bu kanserde hangi evrede olunduğuna göre yaşanan belirtiler ve bu belirtilerin şiddeti değişmekle birlikte genel olarak bakıldığında kolon kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

 • Dışkıda kan görme
 • Sürekli ishal ya da sürekli kabızlık şikayeti
 • Normalden daha ince büyük abdest
 • Sebepsiz ani kilo kaybı
 • Bulantı ve kusma hissi
 • Sürekli yorgun hissetme
 • Dışkılama esnasında bağırsakların tam boşalmama hissi

Bağırsak Kanseri Evreleri

Kolon kanseri evreleri diğer kanserlerde de olduğu gibi 4 evreden oluşmaktadır.

1. Evre

Kanserin birinci evresinde kanser hücreleri bağırsağın iç ve orta tabakalarında bulunup en erken hastalık evresidir.

2. Evre

İkinci evre kanser hücreleri bağırsağın tüm katlarına yayılmıştır.

3. Evre

Üçüncü evrede komşu lenf düğümlerine doğru kanser yayılmaya başlar.

4. Evre

Son evrede ise kanserli hücreler komşu organlara sıçar.

Kolon Kanseri Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Kolon kanseri yaşam süreleri belirlenirken 5 yıllık süreç içerisinde hastaların hangi evrede hangi oranda sağ kaldıkları istatistiksel verilerle açıklanmıştır. Buna göre;

 • 1. Evrede sağ kalım oranı %90’dan fazladır.
 • 2. Evrede sağ kalım oranı %90 civarıdır.
 • 3. Evrede sağ kalım oranı %45 ile %65 aralığındadır.
 • Son olarak kolon kanseri 4 evre kurtulma şansı ise %5’in altındadır.

Kalın Bağırsak Kanserine Yakalanma Riski

Kolon kanserinin anlaşılması hastalık sebebiyle vücutta meydana gelen bulguların tespit edilmesi sayesinde gerçekleşmektedir. Dünyada en fazla görülen kanser türü olarak kayıtlara geçen kalın bağırsak kanserinin evreleri bulunmaktadır. Erken teşhis sayesinde kurtulma olasılığı bulunan kalın bağırsak kanseri, hastalığın ilerleyen zamanlarında teşhis edildiğinde ne yazık ki olumlu sonuçlar vermemektedir.

Özellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkan kalın bağırsak kanseri, bakanlığın açıklamış bulunduğu verilere göre, ilk 5 kanser türü içerisinde yer almaktadır.

Kalın bağırsak kanserine yakalanma riski oluşturan durumlara sahip olan kişiler, risk grubu içerisine dahil edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre; gelişmiş ülkelerde rastlanılan kalın bağırsak kanseri oranı, gelişmekte olan ülkelere kıyasla 4 ila 10 kat daha fazladır. Kolon kanserine yakalanma nedenlerinin arasında; yaşam tarzı, çevresel faktörlerde meydana gelen değişimler ve aileden gelen kalıtsal özelliklerin bulunduğu tespit edilmiştir.