Revizyon (Düzeltici) Burun Estetik Ameliyatı

Burun üzerindeki en küçük problemlerin bile göz önünde ve dikkat çekici olması estetik burun ameliyatlarını en sık düzeltici ameliyat (revizyon) yapılan cerrahi işlemler arasına sokmaktadır.

 Revizyon (Düzeltici) Burun Estetik Ameliyatı

Burun estetik ameliyatları günümüzde en fazla yapılan estetik amaçlı ameliyatlar arasındadır. Yüzün ortasında en belirgin anatomik yapı olan burun üzerinde yapılan bu ameliyatlar sonrasında oluşabilen en küçük problemlerin bile göz önünde ve dikkat çekici olması estetik burun ameliyatlarını en sık düzeltici ameliyat (revizyon) yapılan cerrahi işlemler arasına sokmaktadır.

Burun estetik ameliyatları sonrasında oldukça uzun süren iyileşme sürecinde maruz kalınan travmalar, kişisel doku özellikleri, yara iyileşme özellikleri ya da cerrahi teknikle ilgili hatalar nedeni ile ortaya çıkan farklı problemleri düzeltmek çoğu zaman ancak ikinci bir ameliyat (revizyon) ile mümkün olabilmektedir. Estetik burun ameliyatı sonrasında tekrar ameliyat gerektiren bir sorun oluşma ihtimali hakkında çok farklı rakamlar verilmekle beraber bu oranın Dünya standartlarında %10-15 civarında olduğu kabul edilmektedir.

Açık ten rengi ve ince cilt yapısı olan kişilerde ya da ileri derecedeki şekilsel bozuklukların düzeltilmesi ve buruna ilave kıkırdak parçalar eklenmesi gereken durumunda ikinci bir müdahale ihtimali artarken, cildi çok ince olmayan ve burunda karşıdan bakışta belirgin asimetrisi olmayan hastalarda bu ihtimal oldukça düşük olmaktadır. Karşıdan bakışta “C” ya da “S” şeklinde asimetrik ve eğri olan burunlarda ise burnu oluşturan tüm kıkırdak ve kemiklerde asimetri olması nedeni ile iyileşmenin tamamlanması ve dokuların nihai şekillerini almaları sonrasında bir miktar eğiklik ya da asimetrinin fark edilmesi nadir olmayarak karşılaşılan bir durum olmaktadır.

Ameliyattan sonra arzu edilmeyen sonuç ya da problemlerin oluşmasına neden olan değişik etkenler vardır, bunlar içinde en sık karşılaşılanlar; 

  • Ameliyat öncesinde problemlerin tam olarak belirlenememesi
  • Hastanın beklentilerinin tam olarak anlaşılamamış olması
  • Cerrahi teknikte yapılan hatalar
  • Hastaya ait yapısal özellikler (çok ince ya da kalın cilt vb.)
  • Ameliyat sonrası iyileşme döneminde yaşanan problemler (travma, enfeksiyon vb.) olarak sayılabilir.

Tekrar ameliyat gerektiren durumlar ise problemin içeriği ve ciddiyetine göre;

  • Estetik açıdan belirgin bir problem olmamasına karşın hastanın arzu ettiği sonucun elde edilmemesi
  • Minör problemler: Burun sırtında küçük düzensizlikler, burun ucunda hafif asimetriler
  • Orta derecede problemler: Burun solunumunu da olumsuz etkileyen asimetri ve düzensizlikler
  • Majör problemler: Kıkırdak ya da kemik yapılarda eksiklik ya da bozulma ile birlikte burun solunumunu olumsuz etkileyebilen ciddi asimetri ve görsel bozukluklar olmak üzere dört farklı kategoride değerlendirilmektedir.

Bu kategoriler içinde kaçınılması en kolay olan hastanın ameliyattan beklentilerinin karşılanamaması durumudur. Günümüzde hızla gelişen tıbbi teknolojilerle ameliyat öncesinde mevcut problemler hassas bir şekilde değerlendirilebilmekte aynı zamanda burun ve yüz bölgesinde yapılacak müdahalelerin olası sonuçları oldukça gerçekçi bir şekilde üç boyutlu olarak görüntülenebilmektedir. Bu amaçla geliştirilen görüntüleme sistemleri ile farklı açılardan alınan yüksek çözünürlüklü dijital görüntüler kullanarak özel bir yazılım yardımı ile burun ve yüz bölgesinin üç boyutlu görüntüsü oluşturulmakta ve ameliyat sırasında yapılması planlanan değişiklikler bu görüntüler üzerinde uygulanabilmektedir. Bu teknoloji ile ameliyat sonrası oluşacak yeni burun ve yüz yapısının gerçeğe en yakın şekilde ön görülmesi, hastaların ameliyattan beklentilerinin hem kendileri hem de ameliyatı yapacak doktorları tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlamakta, ameliyatın bu doğrultuda gerçekleştirilmesi sonucunda beklentilerinin karşılanmaması riski en aza indirgenebilmektedir.

Üç boyutlu dijital görüntü ile ameliyat sonucunun öngörülmesi

Ameliyatın beklentileri karşılayacak şekilde ve mümkün olan en az riskle gerçekleştirilebilmesi için en önemli koşul ameliyatı yapacak cerrahın bu konudaki bilgi, beceri ve tecrübesidir ancak çok iyi bir ameliyat öncesi değerlendirme ve olabilecek en uygun cerrahi yaklaşımla bile her ameliyat belli bir oranda revizyon riski içermektedir.

Ameliyat sonrasında iyileşmenin tamamlanması ve burnun son şeklini almasının yapılan müdahalenin içeriğine ve hastanın doku özelliklerine bağlı olarak altı ay ile bir yıl arasında sürdüğü kabul edilmekle beraber burun cildindeki değişikliklerin sonuçlanması cilt yapısına bağlı olarak daha da uzun sürebilmektedir. Bu nedenle genel olarak ikinci bir ameliyat yapmadan önce en az bir ya da bir buçuk yıl beklenmesi önerilmektedir.

İkinci ameliyatın zamanlamasına karar verirken revizyon gerektiren problemin nedeni ve içeriği belirleyici rol oynamaktadır.

Estetik açıdan belirgin problem olmamasına karşın hastanın beklentilerinin karşılanamaması nedeni ile yapılacak revizyonlarda ise üçüncü bir ameliyat riskini en aza indirebilmek için mümkünse en az bir yıl iyileşmenin tamamlanmasını beklemek en doğru yaklaşım olacaktır.

Hafif düzensizlikler, asimetriler ve hastanın kalın cilt yapısı ya da aşırı iyileşme dokusu oluşumundan kaynaklanan problemlerin düzeltilmesi için genellikle iyileşmenin tamamlanmasının beklenmesi (en az bir yıl) ve bu arada gerek görülen durumlarda kortizon uygulamaları ile kalın ve ödemli dokuların inceltilmesi tercih edilmektedir. İlk ameliyatta burun sırtına şekil vermek amacı ile kıkırdak parçalar (kıkırdak greft) kullanılan hastalarda ikinci bir müdahale yapmadan önce burnun son şeklini alması için kullanılan greft tekniğine bağlı olarak 1,5-2 yıl beklemek gerekmektedir.

Zaman içinde düzelme ihtimali olmayan, aynı zamanda hastanın burun solunumunu olumsuz etkileyen majör problemlerde ve ameliyat sonrasında buruna gelen darbelere bağlı oluşan asimetri ve şekilsel bozukluklarda iyileşme süresini beklenmeden ikinci ameliyatın yapılabilmektedir.

Revizyon burun ameliyatları, önceki ameliyata bağlı olarak doku planlarının bozulmuş olması, cilt ile kıkırdak ya da kemik çatı arasında oluşan yapışıklıklar ve kıkırdak ya da kemik dokularda oluşmuş hasar ve bozulmalar nedeni ile cerrahi açıdan önemli zorluklar içeren müdahalelerdir. Bu nedenle revizyon ameliyatlarda başarılı sonuçlar alınabilmesi için mevcut problemlerin çok iyi analiz edilmesi, ameliyat sırasında uygulanabilecek alternatif yaklaşımların önceden planlanarak gereken hazırlıkların yapılması, uygun cerrahi alet, malzeme ve teknolojilerin kullanılması ve en önemli koşul olarak ameliyatı yapacak cerrahın bu tür vakalardaki bilgi birikimi ve tecrübesinin yeterli düzeyde olması gerekmektedir.

Doç. Dr. Teoman Dal
www.teomandal.com

İlgili konular ;
– Revizyon Burun Estetik Ameliyatı
– Ultrasonik Yüz Gençleştirme
– Burun ve yüz estetiğinde 3D görüntüleme