aile içi iletişim

  1. neslim90

    AİLE İÇİ İLETİŞİM

    AİLE İÇİ İLETİŞİM Aile İçi İletişim Nasıl Olmalıdır? İletişim; kişiler arasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terimdir. İletişim, her şeyden önce bir duygu ve düşünce alışverişi olduğu için kişiler, çevresindekilerle kurmuş olduğu ilişkilerde dikkatli ve duyarlı...