çocuklarda konuşma

  1. Çocuklara okumayı sevdirmek

    Çocuklara okumayı sevdirmek

    Sınıf ortamında okuma etkinliği ile kelimelerin doğru telaffuz edilmesi, sözcüklerin öğrenilmesi gibi özel becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Ancak çocuğa kitap okumaya ilişkin olumlu bir bakış açısı kazandırmak genellikle göz ardı edilmektedir. Okumaya karşı olumlu tutum geliştiren...
  2. isabel

    Çocuğunuz üstün yetenekli mi?

    “Üstün yetenekli çocuk” terimi farklı beceri ve yaratıcılığı kapsayan geniş bir tanımdır. Çocuğunuzun böyle bir özelliği varsa bunu ön plana çıkarmak için nasıl bir yol izlemeniz gerekir ? Bu sınıflandırma içinde yer alan çocuklar meraklıdır. Zihinsel güçlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırma...