digeorge sendromu

  1. S

    aortik ark anomalisi (double aortic arch)

    23+4 günlük hamileyim. 12. haftada bebeğimin ense kalınlığı 2.72 mm çıktı NIFTY test yapıldı ve temiz çıktı. 22 hafta ayrıntılı ultrasonda bebeğimde çift aortik ark olduğu tespit edildi ve DiGeorge sendromundan şüphe edildiği için amniyosentez yapıldı 22+4 de. Sonuçların çıkması için 3 hafta var...