dış kulak yolu

  1. Nevreste

    Orta Kulak İltihabı

    Kulak zarının arkasında meydana gelen iltihaplanmalara, orta kulak enfeksiyonu adı verilir. Orta kulak iltihabı hemen hemen her yaş grubunda görülebilecek bir rahatsızlıktır ancak, ağırlıklı olarak çocuklarda görülür. Orta kulak iltihabı çocukların yarısından fazlasının üç yaşına gelmeden en az...
  2. Nevreste

    Orta kulak iltihabı

    Kulağımız, - Dış kulak - Orta kulak ve - İç kulak olmak üzere, 3 kısımdan meydana gelmiştir. Dış Kulak yolu ile orta kulağımız arasında, Kulak Zarı bulunmaktadır. Orta kulak, dış kulak yolunu takiben, kulak zarının arkasında bulunan bir boşluktur. Çekiç, Örs ve Üzengi kemikleri, Östaki...