erken eğitim

  1. K

    Konuşma Problemleri Yoksa çocuğum otizmli mi?

    Otizm son yıllarda en çok karşımıza çıkan problemlerden biridir. Ailelerin içe kapanmasına sebep olan, uykusuz geceler yaşatan, çocuklarımızda bir farklılık ve buna bağlı olarak bir huzursuzluk hissedilen, ebeveynlerin toplumdan soyutlanmasına yol açabilen bir durumdur. Otizm son on yıla...
  2. Ladyfrom3535

    İlköğretim Yorum ve Soruları Çocuğun 5 yaşında 1.sınıfa başlamasına siz nasıl bakıyorsunuz ?

    Evet annemle olan kavgamızı paylaşmak istiyorum. 22 yaşındayım ve 3 yıldır erken eğitimle ilgili yüzlerce makale okudum ve ilk 5 yaş çocukların beyin gelişimleri üst düzeyde olur. Yani siz ne verirseniz onu alır. Eğer bir şey vermezseniz büyük bir kayıp olur. Şuan kardeşim 3 yaşında(37aylık) Ben...
X