gübre

  1. Onlyyou874

    Kompost gübre yapan var mı?

    Arkadaşlar merhaba bir yerde yiyecek artıkarıyla biriktirerek kompost yapıldığnı duydum. Yapan var var mı nasıl yapıyorsunuz??