kaset fabrikası

  1. Elif

    Orası Dünyada Son Kalan Kaset Fabrikası

    Kaset kavramı günümüzde eski nesil için bir anı yeni nesil için ise tarihin tozlu sayfalarında kalmış eski bir teknoloji ürünü olarak algılanıyor. Plaklar, kasetler, CD 'ler derken artık günümüzde CD kullanımı bile demode ve hatta garip karşılanıyor. Teknolojinin bu hızlı ilerlemesine ayak...