mali

  1. Mune

    Sayıştay, kamunun kayıp 48 milyar lirasını sordu; 'hesap verme sorumluluğu engellendi'

    "Mali bilgiye yönelik kamuya hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesini engellemektedir" Sayıştay’ın kamu kurumlarının 2014 yılı hesaplarına ilişkin denetim raporları TBMM’ye sunuldu. Raporda kurumların hesaplarındaki hatalara yer verildi. Sayıştay, devletin açıklanamayan...
X