meme kanser

  1. Nevreste

    Onkoloji - Kanser ve Türevleri Meme kanseri hastalarının psikolojisi için neler yapılmalı

    Meme kanserini hep konuşuyoruz ama kanser hastasının psikolojisini, neler yapması gerektiği hep ikinci planda kalıyor. Kanser hastalarının psikolojisini inceleyen psiko-onkolog Esra Başöz meme kanseri hastalarına önerilerde bulunuyor. Psiko-Onkolog Esra Başöz, hastalıkla mücadelede moralin...