meme kanseri tedavisi

  1. Nevreste

    Onkoloji - Kanser ve Türevleri Meme kanserine karşı bilinçlenin

    1) Meme kanseri önlenebilir mi? Öncelikle anlaşılması gereken; Kanser olarak adlanlandırdığımız hastalıklar bütünü, vücudumuzu oluşturan derimiz dahil herhangi bir organımızda yer alan hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması durumudur. Bu çoğalma pek çok faktörün etkisi altındadır. İşte bu...
  2. Nevreste

    Onkoloji - Kanser ve Türevleri Meme kanseri hastalarının psikolojisi için neler yapılmalı

    Meme kanserini hep konuşuyoruz ama kanser hastasının psikolojisini, neler yapması gerektiği hep ikinci planda kalıyor. Kanser hastalarının psikolojisini inceleyen psiko-onkolog Esra Başöz meme kanseri hastalarına önerilerde bulunuyor. Psiko-Onkolog Esra Başöz, hastalıkla mücadelede moralin...