Aöf 1.sınıf uygarlık tarihi çalışma soruları

evrim2008

Sabırlıyım,bekliyorum:)
Kayıtlı Üye
18 Mart 2009
572
0
1. Alet çeşitlerinin arttığı ve dilgilerin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a)Tunç çağı
b)Alt paleolitik
c)Orta paleolitik
d)Üst paleolitik
e)Kalkolitik

2. Aşağıdakilerden hangisi volkanik kayaçlarda bulunan radyoaktif potasyumun argona dönüşme hızını ölçer?

a)Göreli tarihleme
b)Termolimünesans
c)Potasyum-argon yöntemi
d)Karbon 14 yöntemi
e)Dendrokronoloji

3. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya krallıklarından biri değildir?

a)Babil
b)Sümer
c)Hitit
d)Assur
e)Akkad

4. Sümer mimarisinin tapınak yapısı olan ve üst üste oturtulmuş kerpiç taraçalardan oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mastaba
b)Megaron
c)Ziggurat
d)Piramit
e)Tümülüs

5. Mısır’da yaşam izleri hangi döneme kadar inmektedir?

a)Neolitik
b)Mezolitik
c)Paleolitik
d)Kalkolitik Çağ
e)Tunç Çağı

6. Aşağıdakilerden hangisi Mısır tanrılarından biri değildir?

a)Geb
b)Ra
c)Şu
d)Horus
e)Enki

7. Anadolu’nun Erken Tunç Çağı hangi tarihler arasındadır?

a)İ.Ö. 950 – 850
b)İ.Ö. 3200 – 2000
c)İ.Ö. 1500 – 1000
d)İ.Ö. 700 – 600
e)İ.Ö. 500 – 300

8. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biridir?

a)Sümer
b)Hitit
c)Assur
d)Babil
e)Akkad

9. Aşağıdakilerden hangisi, Asya Hun Devleti öncesi Orta Asya kültür merkezleri içinde yer alır?

a)Teb
b)Deir el-Bahri
c)Karasuk
d)Tel-Amarna
e)Sakara

10. Eski Türk mezarlarına ne ad verilir?

a)Kurgan
b)Höyük
c)Tümülüs
d)Menhir
e)Mastaba

11. Yunan Tanrısı Aphrodite’nin Latince adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Venüs
b)Neptün
c)Vesta
d)Jüpiter
e)Mars

12. Aşağıdakilerden hangisi Yunan tanrılarından biri değildir?

a)Zeus
b)Nanna
c)Hermes
d)Athena
e)Hera13. Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik tarihleme yöntemidir?

a)Dendrokronoloji
b)Termolimünesans
c)Tipoloji
d)Potasyum-argon yöntemi
e)Karbon 14 yöntemi

14. Aşağıdakilerden hangisi Akkadca yazılan kanunlardan biridir?

a)Urukagina
b)Ur-Namnu
c)Lipit-İştar
d)Ana İttuşu
e)Eşnunna

15. Akbabalar Steli hangi krallık döneminde yapılmıştır?

a)Akkadlar
b)Hititler
c)Sümerler
d)Assurlular
e)Babilliler

16. Aşağıdaki krallardan hangisi Mısır’ın geleneksel tanrıları yerine Güneş monoteizmini yerleştirerek dinde reform yapmak istemiştir?

a)IV. Ramses
b)I. Ramses
c)IV. Amenofis
d)III. Amenofis
e)II. Mentuhotep


17. İnsanoğlunun bin yıllar boyunca aynı yerde üst üste kurmuş olduğu yerleşmelerin yıkıntılarının oluşturduğu yapay tepeye ne ad verilir?

a)Tümülüs
b)Mastaba
c)Piramit
d)Höyük
e)Megaron18. Aşağıdakilerden hangisi Türk devletlerinde hükümdarların taşıdığı ünvanlardan biri değildir?

a)Toy
b)Kağan
c)Erkin
d)Yabgu
e)Şanyü

19. Aşağıdakilerden hangisi Yunan tanrısı Poseidon’un simgesidir?

a)Üç çatallı asa
b)Güvercin
c)Zeytin dalı
d)Kartal
e)Buğday temeti


20. Yeni Krallık Dönemi’nin başında yerleşmiş bir geleneğe göre, İ.Ö. 3000 yılında, hangi kralın Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirdiği düşünülmektedir?

a)I. Tutmosis
b)Keops
c)I. Amenemhet
d)II. Amenofis
e)Menes


21. Aşağıdakilerden hangisi Hitit Devleti’nin başkentidir?

a)Hattuşa
b)Kaneş
c)Gordion
d)Sardis
e)Tuşpa

22. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biri değildir?

a)Frig
b)Hitit
c)Babil
d)Urartu
e)Lidya


23. Aşağıdakilerden hangisi Hunlardan itibaren Türklerde görülen hükümdarlık sembollerinden biri değildir?

a)Fibula
b)Otağ
c)Davul
d)Kotuz
e)Taht


24. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Çağ’da Yunan dünyasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

a)Büyük İskender’in ölümü
b)Kleisthenes Reformları
c)Attika-Delos Deniz Birliği’nin kurulması
d)Kallias Barışı
e)Maraton SavaşıCevaplar::
1-d 2-c 3-c 4-c 5-c 6-e 7-b 8-b 9-c 10-c 11-a 12-b 13-c 14-e 15-c 16-c 17-d 18-a 19-a 20-e 21-a 22-c 23-a 24-a


Bu ders AÖF Sosyal bilimler,Ev idaresi,Büro yönetimi ve sekreterlik,Halkla ilişkiler bölümlerinin 1. sınıfında okutulan derstir.Çalışma soruları Aöf e-öğrenme portalındaki ara sınav soruları derlenerek hazırlanmıştır.Cumartesi günkü sınavda başarılar diliyorum...
:lepi:
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 3197 gün geçti.