Bebeklikte Beslenme

diyetgen

Geçici Olarak Hesap Pasiftir !
ÜZGÜN
Sahte Profil
Kayıtlı Üye
14 Temmuz 2019
6
1
29
Bebeklikte Beslenme
Bebeklikte Beslenme Nasıl Olmalıdır ? Yaşamın, fiziksel ve sosyal yönden büyüme ve gelişmenin hızlı olması ile karakterize olan ilk 2 yılında, beslenme ve besin tüketimini etkileyen birçok değişiklik meydana gelir. Bebeklerin besin alımlarının yeterliliği, çevreleriyle etkileşimlerini etkiler. Sağlıklı ve iyi beslenmiş bebekler, çevrelerindeki uyaranları öğrenmek ve onlara cevap vermek, ebeveynleri/bakıcıları ile iletişim kurabilmek ve bağlanmayı güçlendirmek için yeterli kapasiteye sahiptir.
Fizyolojik Gelişim
Gebelik süresi, annenin gebelik öncesi ve gebelik süresi boyunca kazandığı ağırlık bebeğin doğum ağırlığını belirler. Doğumdan sonra, bir bebeğin büyümesi ve gelişimi genetik ve beslenmeden etkilenir.
Bebeklikte Beslenme Nedir ?
Bebekler doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde vücut ağırlıklarının yaklaşık olarak %7’sini kaybedebilirler, ancak genellikle 7-10 gün içerisinde yeniden doğum kilolarına ulaşırlar. Yeni doğan döneminde %10’dan daha fazla vücut ağırlığı kaybı, beslenmenin yeterlilik düzeyiyle ilgili daha fazla değerlendirme yapılması gerektiğini göstermektedir.
Büyüme bu günlerden sonra hızlı olmasına rağmen giderek yavaşlayan bir hızda devam eder. Bebekler genel olarak 4-6 aylık olduklarında doğum ağırlıklarının yaklaşık olarak iki katına, 1 yaşına geldiklerinde de yaklaşık olarak üç katına ulaşmaları gerekmektedir. Bebeğin ikinci yılda vücut ağırlığı doğum ağırlığı kadar artmalıdır. Bebeklerin boy uzunluğunda ilk yılda yaklaşık olarak %50 oranında artış görülmesi gerekmektedir ve 4 yılda yaklaşık olarak iki katına ulaşmalıdır.
Bebeklerin toplam vücut yağları ilk 9 ayda hızlı bir şekilde artmaktadır, sonrasında yağ artış hızı çocukluk çağının geri kalan kısmında giderek azalmaktadır.
Bebeklik döneminde, doğumda %70 olan toplam vücut suyu 1 yıl sonrasında %60’a düşmektedir. Bu azalma hemen hemen tüm hücre dışı sıvılarda görülmektedir. Doğumda %42 olan bu düzey 1 yaşında %32’ye düşmektedir.
Bebeklerin ilk mide kapasitesi, 10-20 mL arasında iken, 1 yılda 200 mL’ye kadar ulaşmaktadır. Bu durum bebeklerin büyüdükçe daha seyrek aralıklarla daha fazla besin tüketmeleri gerektiğini göstermektedir.
Bebeklikte Beslenme Nasıl Olmalıdır ?
Besin Öğesi Gereksinimleri
Bebeklerin besin öğesi gereksinimi; büyüme hızlarını, aktivite için harcanan enerjiyi, bazal metabolizma gereksinimleri ve tüketilen besin öğelerinin etkileşimini yansıtmaktadır. Bazal metabolizma, dinlenme halindeyken vücudun harcadığı enerjinin tanımı olarak geçen hızdır. Çoğu besin öğesi için önerilen alımlar, anne sütü alan ve normal gelişim gösteren bebeklerin tüketimine göre tahmin edilmiştir.
Enerji;
Zamanında doğmuş bebeklerin enerji ihtiyaçları, bebeklerin vermiş oldukları açlık ve tokluk belirtilerine göre hareket eden ebeveynlerin/bakıcıların onları anne sütü veya standart formül ( mama ) ile beslenmeleri ile karşılanmaktadır. Bir bebeğin enerji alımının yeterliliğini belirlemek için en etkili yöntem yaşa göre kilo, boy uzunluğu, boya göre ağırlık ve baş çevresi artışlarını dikkatle takip etmektir. İlk yıl için bu ölçümler çok önemlidir. Bu dönem büyümeyi yakalama ve büyütmede gecikme dönemi olarak geçmektedir.
Bebekler ağırlık kazanımında bir düşüş yaşamaya, ağırlık kazanamamaya veya ağırlık kaybetmeye başlarsa, enerji ve besin öğesi alımları dikkatli bir şekilde takip edilmedir. Eğer boy uzunluğundaki büyüme hızı azalır veya durursa, malnütrisyon durumu ( beslenmenin içerik veya miktar açısından yetersiz olması sonucunda, vücudun gereksinimlerine karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin yetersiz kalmasından kaynaklanan klinik durum. ) teşhis edilmemiş bir hastalık veya her ikisi bir arada ayrıntılı olarak incelenme ve araştırılmadır.
Eğer ağırlık kazanımı boydaki uzunluktan daha hızlı ilerliyor ise, formüllerin enerji yoğunluğu, tüketilen formüllerin niteliği ( içeriği ) ve miktarı ile verilen diğer besinlerin türü ve miktarı değerlendirilmelidir. Tüm bunlarla birlikte bebeğin aktivite seviyesi de belirlenmelidir. Ağırlığın, boya göre önde ilerlediği bir bebeklik döneminden geçen bireyler sonraki yaşlarda daha fazla obezite riski taşımaktadır.

Bebeklerde BeslenmeProtein;
Proteinler dokuların yenilenmesi ve onarılması, yağsız vücut kütlesinin artması ve büyüme için gerekmektedir. Hızlı büyüme sürecinin yaşandığı bebeklik döneminde kilogram başına protein ihtiyacı, daha büyük çocuk ve yetişkinlere göre daha fazladır. Bebekler için protein alım miktarı önerilerinde, anne sütünün bileşimi temel alınmakta ve anne sütünün %100’ün kullandığı varsayılmaktadır.
Anne sütü ve formüller, yaşamın ilk yılında önemli bir protein kaynağıdır. Anne sütündeki protein miktarı Formulalara göre daha düşük olmasına rağmen yaşamın ilk 6 ayı için yeterlidir. Altı aydan itibaren anne sütünün yetersizliğinden dolayı diyetler yoğurt, et bazlı kaşık maması veya anne sütü ya da formül ile karıştırılan tahıllar gibi yüksek kaliteli protein kaynaklarıyla desteklenmelidir.
Eğer bebekler uzun bir süre boyunca aşırı derecede seyreltilmiş formül ile beslenmişlerse veya birden fazla besine alerjileri varsa ve uygun tıbbi ve beslenme denetimi olmadan kısıtlı bir diyetle beslenmişler ise yeterli protein alamamış olabilirler.
Lipitler ( Yağlar );
Bir yaştan küçük bebekler için güncel öneri günde en az 30 gram yağ almalıdır. Bu miktar normalde anne sütü ve bebek Formulalarında mevcuttur. Önemli ölçüde düşük yağ alımı ( örneğin yağsız süt veya yoğurt ile beslenme ), toplam enerji alımında yetersizliğe neden olabilir. Bebek, süt tüketim miktarını artırarak enerji açığını gidermeye çalışabilir, ancak genellikle bütün açığı bu şekilde telafi edemez.
Karbonhidratlar;
Karbonhidratlar, bebeklik döneminde enerji alımının %30-60’ını karşılamalıdır. Anne sütünün enerjisinin yaklaşık olarak %40’ı ve bebek Formulalarının ise %40-50’si laktoz ve diğer karbonhidratlardan oluşmaktadır. Nadir olarak görülse de, bazı bebekler laktozu tolere edemez ve modifiye (ayarlamak, kişiselleştirme ve değiştirmek anlamına gelir. ) edilmiş formulalara gereksinim duyarlar.
Bebeklerde Bal Tüketimi Neden Doğru Değil?
Bebekte botulizm ;
Bağırsak kanalında toksin üremesine ve gelişmesine neden olan Clostridium botulinum sporlarının ağız yoluyla alınmasından kaynaklanmaktadır. Bebeklerde botulizm, bebeğin toksin üreten bakteriyi almasıyla ortaya çıkan solunum problemlerine ve kas zayıflığına neden olan bir hastalıktır. Bebek botulizmi, bakteri sporlarını içeren bal tüketimiyle ilişkilidir. Sporlar ısıl işlemlere karşı son derece dayanıklıdır ve mevcut işleme yöntemleri ile yok edilemezler. 1 yaşından küçük bebeklere verilmemelidir, çünkü botulizm sporlarının gelişimine karşı direnç gösterebilecek düzeyde gelişmiş bir bağırsak sistemine henüz sahip değillerdir.
Su;
Bebekler için su ihtiyacı, deri, akciğerler, dışkı ve idrarla kaybolan miktara büyüme için gerekli olan az miktarda suyun eklenmesiyle belirlenir. Toplam suyun yiyecek, içecek ve içme suyunda bulunan bütün suları içerdiği unutulmamalıdır.
Normal koşullar altında, anne sütü ve uygun şekilde hazırlanmış formüller yeterli miktarda su sağlar. Bununla birlikte, formül kaynatıldığında, su buharlaşır ve çözünen maddeler konsantre ( yoğun ) hale gelir; bu nedenle, kaynatılmış süt veya formüller bebekler için uygun değildir. Çok sıcak ve nemli ortamlarda bebekler ek suya gereksinim duyabilir. Su kayıpları yüksek olduğunda ( örneğin; kusma, ishal), bebekler sıvı ve elektrolit dengesizlikleri açısından dikkatle izlenmelidir.
 
Son düzenleyen: Moderatör: