Bioenerji Nedir?

Elif

Onur Üyesi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
34.835
29.636
60
BİOENERJİ; bütün canlılarda mevcut olup, hücre zarının bitişiğinde yer alan, moleküller arasında geçerli elektrostatik güçleri inceleyen ve düzenleyen, canlıdaki hareket kabiliyetini sağlayan bir enerji akımıdır. Bu her canlıda mevcut olan enerjidir. Bionerji'yi tanımanın ilk şartı, calılığı temelinden itibaren tanımaktır. Canlılığı tanımak içinde biyoloji alanında ihtisaslı olmamız gerekir.

Biyoloji, canlı bilimi yada hayat bilimi olarak tanımlanan, canlıların yapısını vücutlarında gerçekleşen temel olayları çeşitliliklerini, davranışlarını, çevrfesiyle ilişkilerini, gelişmelerini ve yeryüzüne dağılışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Bu incelemeler kimya, fizik, matematik, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi bilim dallarıyla da ilişkilidir. Biyoloji kısaca canlıları inceleyen bir bilim dalıdır.

Canlılar, ister basit yapılı, ister yüksek organizasyona sahip olsunlar, yapı birimleri hücredir. Hücreler ister deri, ister beyin, ister kan, ister karaciğer hücresi olsun vücudumuzdaki bütün hücrelerin taşıdıkları genetik bilgi aynıdır.

Genlerin görevleri, vücutta üretilen proteinlerin şifrelerini taşımaktan ibarettir. Her gen, bir proteinin yapımından sorumludur. Proteinler ise hücrenin hem yapısına hem etkinliklerine çok büyük katkıda bulunan ve işlev görmelerini sağlayan moleküllerdir. Kanda oksijen taşınması, koku alma, büyüme gibi bedensel işlevlerde rol alan, düşünmemizi sağlayan on binlerce proteinin üretimi için farklı genlerimiz vardır.

Hücrelerin yapı ve şekilleri birbirinden farklı olsa da, içinde taşıdıkları bilgi aynıdır. Vücudumuzun bütün sistemleri beynin kontrolü altında vazifelerini yaparlar. Beyin çeşitli sistemlerden gelen sinyalleri birbirine karıştırmadan tanıyarak,binlerce entegre devrenin dış ve iç çevreden gelen tembihlerine uygun cevap vermektedir.

Bu faliyetlerin gerçekleşmesi ve bedenimizde canlılık haraketinin oluşumu, bioenerji akımıyla mümkün olmaktadır. Bioenerji'nin kullanımında beyin fonksiyonları önemli rol almaktadır. Bireyin düşünme hızı, görüş mesafesi ve bakış açısı beyninin onda kaçını kullandığını belirler. Beynimizi tam olarak kullandığımızda düşünce hızımızın, görüş mesafemizin va bakış açımızın daha geniş alanları kapsadığını "şekil a'da" olduğu gibi görebiliriz.Bioenerji'nin ne olduğu günümüze kadar tam olarak keşfedilmemiş, olağanüstü bir güç olarak yorumlanmıştır. İnsanda olağanüstü bir gücün olmadığı "şekil a'da" görüldüğü üzere anlaşılmaktadır. Bu durum beyin fonksiyonlarının çalışmasıyla ilgili bir konudur.

İnsanın bir alanda veya bir konuda başarılı olabilmesi için en önemli ihtiyaçlardan biri de; çalışacağı alanı ve konuyu iyi tanıması ve bilmesi kadar, kendisini de iyi tanıması ve bilmesidir.

Çünkü her insanın farklı değer yargıları ve doğruları vardır. Bu değer yargıları ve doğrularıyla ele aldığı konuyu kendisiyle örtüştürdüğü zaman, başarı kaçınılmazdır. Bioenerji'yi kullanabilmek için bilinmesi gereken en önemli husus Bioener'ye sahip olmak isteyen her insanın ihtisası dahilinde kendisini geliştirip, enerjisini kullanabilmesidir. Bioenerji ile insan ve hayvan sağlığında kesin tedavi, tarım alanı ve bitki biyolojisinde daha fazla verim, sanayi alanında pratik çözüm ve daha etkili üretim, bilim ve araştırmalarda somut alternatifler, icat, keşif ve kesin çözümler, teknoloji alanında daha hızlı ekonomik ve etkili üretim, yönetim ve idari işlerde hızlı düşünüp bakış alanını daha geniş görmek ve değerlendirmek, sportif ve kültürel faliyetlerin en üst düzeyde sergilenmesi, bireysel ve toplumsal düşüncelerimizde daha sağlıklı kararlar alabilmek için kullanılması gereken bir bilimdir.
 
Bioenerji, içimizde uyuyan güzeldir. Ona açık ve inanan herkese,Allah'ın veya tabiatın bir lütfudur.

Bioenerji çok farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Evrensel enerji- yaşam enerjisi çi- ki- prana-kozmik enerji, ama hepside aynı şeyi anlatmaktadır. Bu bütün canlılarda olduğu kabul edilen güçtür. Kozmik enerji tepeden girer ve şakralar vasıtasıyla bedenin çeşitli bölgelerine dağılır. Fazlası el ve ayak uçlarından çıkar. Herhangi bir nedenden dolayı şakralar kapanırsa, enerji dağılamadığı için o bölge beslenemez ve hastalık ortaya çıkar.

Vücutta yedi ana şakra vardır ve her şakra bir salgı beziyle ilgilidir. Bunlar:

Kök Şakrası
Üreme organlarıyla ilgilidir. Bu çakra belkemiğimizin sonuna bağlı olup, bacaklarımızın arasından yere doğru yönelir. Rengi kırmızıdır. Bağlantılı olduğu element "toprak"tır ve yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik plana bağlılık eğilimi ile alakalıdır. Yaşama isteğimizi ve canlılığımızı destekler. Dengeli çalışması, bedensel sağiık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür eder. Bu çakra cinsel beze tekabül eder.

Haç Şakrası
Böbreküstü bezleriyle alakalıdır. Rengi turuncudur. Karın bölgesinin alt kısmında yer alır. Bağlantılı olduğu element "su"dur ve cinsellik duyumları ile alakalıdır. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi olarak tezahür eder.

Güneş Sinir Ağı
Pankreas bezini yönetir. Rengi sarıdır. Duygusal bedenimizle bağlantılı olup, arzularımızı, yaratıcılığımızı ve ilişkilerimizi yönlendirir. Kişisel güç, irade, özsaygı duygularımız bu çakra ile ilintilidir. Bağlantılı olduğu element "ateş"tir. Dengeli çalışması, enerji, verimlilik, çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak tezahür eder.

Kalp Şakrası
Timus bezi ile ilgilidir . Dokunma duyumuzu kontrol eder. Sevgi ve şefkat duygularımız ile ilintilidir. Bağlantılı olduğu element "hava"dır. Sağlıklı çalıştığında, sevgi, şefkat, barış ve güçlü bir adalet anlayışı olarak tezahür eder.

Gırtlak Şakrası
Tiroid bezini yönetir. beşinci çakramız boğazımızdadır. Rengi parlak mavidir. Sanatsal yaratıcılığımız ve kendimizi ifade etmemiz için gereken enerjiyi sağlar. Bu çakra dünyaya açılan penceredir.

Alın Şakrası(Üçüncü Göz)
Hipofiz bezi ile bağlantılıdır. Rengi çivit mavisidir. Aynı zamanda "üçüncü göz çakrası" olarak da bilinen bu çakra, iki kaşın ortasında yer alır.Sezgilerimiz, durugörü, hayalgücümüz için gereken enerjiyi sağlar.

Tepe Şakrası
İpofiz bezi ile alakalıdır . yedinci çakramız başımızın tepesinde tam ortasındadır. Rengi mordur. Taç çakra olarak da bilinen bu çakra, saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karşı gelir.Beş duyunun algılayamadığı, zaman - mekan ötesi birlik alemiyle bağlantı noktamızdır. Bilgelimizin ve ruhsallığımızın gelişmesi ve anlayışlılığımızın artması için gereken enerjiyi sağlar.
--------------------------------------------------------------------------------
Evrende herşey enerjidir. Evrendeki herşeyin özü kuant dediğimiz enerji zerrecikleridir. Gördüğümüz, algıladığımız canlı cansız herşey kuant dediğimiz enerji zerreciklerinin belli sayılarda yoğunlaşmasıdır.

Evren bir enerji okyanusudur. Nesneler arası boşluklar dediğimizde enerjidir. Sürekli titreşim halinde olan kuantlar özel programa organize olup şeyleri oluşturur. Vücuda gelen oluşumları biz isimlendiririz. Beş duyu ile algılayabildiklerimiz kadar, duygu ve düşüncelerde enerjidir. Onların titreşim sayılarının yoğunluğu, niteliğini ve kalitesini belirler.

Bizlerde belli titreşimlerin "kan-kemik-kas-sinir-doku vs." birleşimi ile organize olmuş enerji varlıkları olduğumuz kadar bizi canlı kılan özel bir enerji sistemi ile donanmış durumdayız. Evrensel enerji ile sürekli bağlıntıda olan ve ondan beslenen vücudumuzdaki enerji sistemimiz özgün bir yapı oluşturur.

Vücudu kan damarları gibi saran "nadi" dediğimiz enerji kanalları ile bu enerji dolaşır. Belli şekillerde enerji meridyenleri oluşturur. Bu meridyenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, özel enerji tetikleme noktaları olduğu kadar, enerji beslemesi yapacağı organ ve sistemleri işaret eder.

Evrendeki herşeyde olduğu gibi bizimde bir manyetik alanımız vardır. Biz ona AURA diyoruz. Auramız bireysel enerjimizin evrene açılan yanıdır. Değişik katmanlardan oluşmuştur. Kadim bilgilerden, bu günkü bilimin ışığında yeniden değerlendirmelerimizle bunun 8-9 katman kadar olduğu bilgilerine ulaştık. herbiri özgün renk ve yoğunluğa, akışa sahip olan aura katmanlarının, bizim enerji kalitemize ve onu kullanabilme yeteneğimize göre(bilinçli veya bilinçsiz) bütün evreni kaplayacak bir enerjidir. Bu Görsel Silinmiş veya Bulunamadı!
 
Annem bioenerji ile bel fıtığı tedavisi görüp 13 yıl mutlu ve sağlıklı yaşadı. Ancak son bir aydır yine hastalığı nüksetti. Birkaç tane bio enerji uzmanı buldum ama bitkisel ilaçlarla ovma, masaj ve bardak çekmeyi bio enerji sanan insanlar. Önceki tedavide doktor eliyle annemin beline hiçbir şey sürmeden yaktı ve belli miktarda elektrik verdi ve tedavi etti. Doktoru kaybettik bulmaıyoruz. Çok üzgünüm. Acaba iyi bir bio enerji uzmanı bilen varmı?
 
merhaba arkadaşlar bende kısa süre önce bio kuantum denilen bi tedavi yöntemiyle tanıştım.iyiki gitmişim diyorum çünkü, ben oaraya boyun fıtığı ve kolda sinir sıkışması nedeniyle başvurmuştum çokta faydasını gördüm ama sonunda ben bi süpriz daha yaşadım bir haftada resmen bir beden incelmiştim aynı zamanda cildimdede inanılmaz deişiklikler olmuştu.iyiki gitmişim diyorum ve herkeze tavsiye ediyorum ben şişlide bio kuantum sağlıklı yaşam merkezine gittim zaten istanbulda sadece o merkez şişlide var tüm ağrılar için ve aynı zamanda hücre yenileyici gitmek isteyenlere emel hanımı ısrarla tavsiye ediyorum şimdiden herkeze geçmiş olsun.turkbayragi
 
Çok ciddi bir rahatsızlığım var.. Doğumdan sorna başıma geldi...gitmediğim tıp doktoru kalmadı, gebelikteki aşırı reflü ile boğazımda bir kasılma başladı ve şimdi boğazım sürekli kasılıyor..sanki bir tuğla var..yaşamdan elimi eteğimi çekmek üzereyim...biyoenerji acaba çözüm bulabilir mi bu derdime? en iyi biyoenerjist kim acaba? Bana bazı kişiler nefes terapisi ile gevşemeyi öğrenmemi, daha sonra reikiye inesiye olmamı önerdiler..ama önce bu beceriyi kendim geliştirmeden önce mutlaka biri bana yardım etmeli..hiçbir kas gevşetici, nöropatik ağrı kesici bana yardımcı olmuyor..gırtlağım sürekli kasılı...
 
Sanırım çok ciddi ağrılar için önce biyoenerji uzmanı el atmalı ve reiki 2 aşamada kalıyor
 
X