Burcunuza Göre Dil Öğrenme Yeteneği

yessillim

Guru
Kayıtlı Üye
16 Haziran 2007
819
196
36
KOÇ

Koç burcu insanı heyecanı, coşkusuyla dikkat çeker. Savasçı bir niteliği vardır. Mücadele etmeyi sever. Enerjisini göstermek zorundadır o yüzden bir işe başlamak onun için çok kolaydır. Bu kişilerin gerçek ihtiyacı bir şeye başlamaktır. Fazla irdelemez ve hemen ilk adımı kolayca atabilir. Böyle kişiler yabancı bir lisanı genelde bir araç olarak kullanmak isterler. Uluslar arasi ticarete başlayabilmek, yabancı bir kişiyle iletişime başlamak, sevdiği yabancı birisiyle ilişki kurmak için yabancı bir lisan öğrenmek isterler ama genelde sonunu getirmekte zorlanırlar. Çünkü bir işi sonlandırmaktan ziyade Baslamaya odaklanmışlardir. Yeterince öğrendiğine inandığında bu öğretiyi yarım bırakabilirler. Derslerde bu insanlara heyecan ve coşkularını göstertecek firsatlar vermek gerekir. Yavaş ders anlatılması, bir konunun uzatılması onları sıkar. Derslerde her gün yeni bir konuya başlamak ise onlara cazip gelebilir.


BOĞA

Boğa insanı genelde kendisini güvende görmek ister. Güven altinda hissetmek ister. Bu yüzden de maddeye sahip olmak arzusundadırlar. Kendilerini daha güvende hissetmek için, işleri ya da yaşam tarzları açısından yabancı bir lisana gerek duyduklarında, bunu öğrenmek isterler. Çünkü bilirler ki, yabancı bir lisanla daha çok ve daha kolay maddeye sahip olabilirler. Ayrıca bu kişiler sahip oldukları her şey gibi, öğrendikleri yabancı lisanı da çok korurlar, yani unutmazlar. Unutmamak için okumaya ya da dinlemeye isteklidirler. Ders ortamı, kendilerini güvende hissettirecek tarzda olmalıdır.


İKİZLER

İkizler burcu insanının en büyük ihtiyacı öğrenmektir. Bu yüzden iletişime çok önem verirler. Bu kişilerin iletişim olanaklarını kısıtlamak onları inanılmaz şekilde kötü etkiler. İkizler burcu insanları daha çok iletişimle ilgili işlerde kendilerini göstermek isterler. Halkla ilişkiler, Müsteri Hizmetleri, Medya, her türlü iletişimle ilgili işler tam onlar için biçilmiş kaftandır. Her gruba kolay adapte olurlar ve hızlı kavrarlar, çabuk öğrenirler. Yavaş öğrenen bir sınıfta çabuk sıkılırlar ve bu o sınıfın harmonisini de bozabilir. Sıkılan öğrenci tembelliğe de alışabilir. İkizler burcu kişilerine bir sey öğretmek gerektiğinde bunları hep göz önünde bulundurmak gerekir. İletişim için gerekli olan yabancı lisanı da çok kolay öğrenme potansiyelleri vardır. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak öğretmen için çok önemlidir. Konuşarak veya pratik yollarla bu kişilere bir yabancı lisanı çok kolay öğretirsiniz. Zaman açısından uzun süren dersler bu kişiler için çok sıkıcı olur. Kişinin konsentrasyonu dağılabilir.


YENGEÇ

Kendisini emniyette ve korunmuş hissetmek, bir yengeç burcu insanı için çok önemlidir. Çünkü yengeç zamanı, olgunlaşma dönemini sembolize eder. Yaz başlangıcında gerek baharda doğmuş hayvanlar gerekse yeni oluşmuş meyveler ya da bitkiler en olgun dönemini yaşarlar. Bu olgunluktan en yüksek verimi almak için onları korumak gerekir, korunmuş ve emniyetli bir ortama ihtiyaçları vardır. Bu zamanda doğmuş insanlar da, bu mevsimsel özellikleri içlerinde barındırırlar. Daha çok içe kapanık ve alıngan insanlardır. Güneş battıktan sonra kendilerini daha iyi hissederler. Geceleri kendilerini daha iyi gösterirler. O yüzden bu kisiler akşam kurslarında daha aktif olabilirler, kendilerini daha rahat yansıtabilirler. Bu öğrencileri kritik etmeden önce çok dikkat etmek gerekir. Şefkatli bir anne gibi yaklaşmak, sakin olmaknlara bir lisan ya da başka bir şey öğretirken çok önemlidir. Çünkü böylece ilgileri artar.


ASLAN

Aslan burcu insanının en büyük özelliği, yönetme ve liderlik vasıflarının çok görünmesidir. Bu tip insanlar kendilerini bir şekilde gösterme ihtiyacındadırlar. Kaliteye çok önem verirler, imitasyondan hiç hoşlanmazlar. Her seyin en kalitelisini kullanirlar. Şayet meslek icabi kendilerini yabancı bir lisan bildiklerinde daha iyi göstereceklerini, daha iyi lider olacaklarini ve daha iyi yöneteceklerini anlarlarsa, kesinlikle o lisanı öğrenirler. Sınıfta da kendilerini göstermek isterler. Sınıf başkanlığı gibi görevler çok hoşlarına gider. Eleştiriden en çok korkan insanlar Aslan burcu insanlarıdır, o yüzden uyumlu olmak zorunda hissederler kendilerini. Derslerde bir aslan burcu insanını eleştirirken biraz daha dikkat etmek gerekir.


BAŞAK

Başak burcu insanları genelde yardım etmeyi bilirler. Sistem kurmak isterler. İslerinde, evlerinde, ilişkilerinde en çok sistemli hareket edenler Başak burcu insanlarıdır. Ekip çalişmasına çok önem verirler. Çünkü Başak zamanı hasat zamanıdır ve mevcut hasatın kaldırılması için yardımlaşmaya ve ekibe ihtiyaç vardır. İyi bir ekip çalişanı olurlar, ve o yüzden de sistem kurmak zorunda hissederler kendilerini. Sistem kurmak için de eleştiri yapmak lazımdır. Başak burcu o yüzden en çok kritik eden insanlar grubudur. Derslerde en iyi öğretmeni bile eleştirecek bir şey bulurlar. Arkadaşlarını da bol bol kritik ederler fakat çok merhametli ve yardimsever kişilerdir. Toprak ve bilgi kültürleri doğal olarak içlerinde vardır. Alternatif şifa yöntemlerini, bitkisel doğal besin kaynaklarını ve sağlıklarının kıymetini bilirler. Akıl, mantığa ve bunlara bağlı olarak zihinsel ve fiziksel iletişime önem verirler. Yaptıklari iş çerçevesinde yabancı bir lisan önemliyse kesinlikle öğrenmek isterler. Lisan öğrenirken de ne kadar çok sistematiğe önem verilirse, o kadar çok zevk alırlar ve başarili olurlar. Derslerin sistematik bir şekilde öğretilmesi onlar için çok önemlidir. Sonuca ulaşmakta bireysel değil, ekiple ortak, kolektif çalismalarin önemli oldugunu bilirler. Bir sşey öğrenirken grup çalışmalarından en çok zevk alan insanlar bu gruptandır.


TERAZİ

Terazi burcu insanları için uyum ve ahenk önemlidir. Mevcut adalet kuralları hak, hukuk gibi kavramlar bu yüzden onlara çok şey ifade eder. Uyumsuzluk, kavga gürültüden çok rahatsız olurlar ve uzlaştırıcı bir görev kabul ederler. Bulundukları ortamda gürültü patırtıdan en çok bu kişiler rahatsız olurlar. Sakin ve uyumlu bir sınıf varsa kendilerini güzel gösterirler. Sanata merakları vardır. Olaylara sanatsal açıdan da bakarlar. Sanatta duygu ve yaratıcılık vardır ve bunlara hakimdirler. Her ne iş yapıyorlarsa, ona sevgi ile yaklaşırlar. Lisan öğrenirken de sanatsal bir öğreti şekli olması onları cezbedebilir. Pastel renklerin hakim olduğu, sakin
ortamlardan hoslanırlar.


AKREP

Akrep insanlarında genelde gizem vardır. İçlerinde sakladıkları fiziksel enerjilerini daha çok kendilerini güvende hissettiklerinde gösterebilirler. Güvenlikleri için gerekli olanı bilmek isterler. O yüzden soru sormaktan hoşlanırlar fakat soru sorabilmeleri için bulundukları ortamdakı kişilerin güvenli olduklarını yani, onu suistimal etmeyeceklerini bilmek zorundadır. Genelde çekingen ve içe kapanıktırlar ve duygularını göstermekten hoşlanmayabilirler. Ama bilgi almak uğruna soru sormak isterler. Manyetizmaları onları çok çekici yapar ve bu çekiciliklerini, kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda gösterirler. Kişilik özelliklerine göre yabancı lisan ihtiyaçları varsa, öğrendiklerinde, bir takım gerekli bilgileri daha kolay elde edebileceklerse, bu ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışırlar. Yaşamayı en iyi bilenler bu burcun insanlarıdır.


YAY

Felsefeye, sosyoloji ve psikolojiye en çok önem veren insanlar bu gruba girenlerdir. Yabancı kültürleri incelemek isterler, yabancı ülkelere gitmek, gezmek arzuları vardır. Kolay risk alabilirler ve maceracı ruhları vardır. Dolayısıyla bir yabancı lisana gerek duyabilirler. Ayrıntıları severler ve detaycıdırlar. O yüzden bunlarla ilgili çok soru sorarlar ama odak noktasından uzaklaşabilirler. Konulara genelde felsefik açıdan yaklaşırlar. İyimser tavirlari bazen suistimal edilmelerine yol açabilir. Filozof, din adamı, gezgin, seyyah olma potansiyelleri vardır. Doğa sporlarını yapmayı severler, spor giyinmekten hoslanırlar. Bunları beraber bağdaştırdığımızda da, fazla disiplin altına girmekten hoşlanmayan, hür iradesini gösterebileceği ortamları seven bir tip olarak algılanırlar. Böyle insanlara bir konuyu anlatırken detaylarını da göstermek, çabuk anlamalarını sağlar. Okulda üniforma giymeyi sevmezler.


OĞLAK

Oğlak burcu insanları genelde disiplinli, programlı yaşamayı severler. Zaman onlar için çok önemlidir. Zamanın programını sık sık yaparlar ve boşa zaman geçirmekten nefret ederler. Zirveye çıkma içgüdüleri çok görünür. Genelde Aslanlar gibi onlarda yönetmeyi severler. Mesleki kariyerlerine önem verdikleri için yabancı bir lisanın önemini çok iyi bilirler. Matematiksel düşünürler ve matematik bilgileri inanılmaz derecede çoktur. Metin ve sabırlı insanlardır. Öğretme potansiyellerini kullandıklarında çok iyi öğretmen olabilirler. Konuların özüne, nedenlerine odaklanmayı severler. Baskı kurma potansiyellerini kullanış biçimlerine göre, ya kendilerini hep baskı altında hissederler ya da çevrelerini farkında olmadan baskı altına alırlar. Sınıfta öğretmen dahil herkesin belli bir sistem ve disiplin altında davranması, boşa zaman geçirilmemesi, matematiksel düşünme ve öğretme tarzları böyle kişilerin çok hoşlarına gider ve derslerin verimini artırırlar.


KOVA

Bu burcun insanları özgür düşünceye sahip ve yaratıcı tiplerdir. Teknolojiyle uğraşmayı severler. İçlerinde elektrik, elektronik, astronomi, bilgisayar sistemleri gibi bilimleri öğrenme potansiyeli vardır. Uçuk kaçık, devrimci bir görünüşe veya davranışlara sahip olabilirler, çünkü kendilerini böyle daha iyi hissederler. Kişi bu potansiyellerinin farkında değilse yaşantısı boyunca bunları öğrenememenin ezikliğini hissedebilir ve bir şekilde bu ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. yaratıcılıklarına izin verilen ortamlarda bulunmak isterler. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemezler. Evrensel boyutlarda insanlara yardım eden derneklerde çalışmak ve kendilerini böyle ortamlarda göstermek isterler. Çünkü bilirler ki, insanlara bu boyutlarda yardım ederlerse kendileri de mutlu olur. Yani mutluluk felsefelerinde bu vardır. Teknolojide ya da evrensel boyutlarda insanlara hizmet eden derneklerde yer almak için yabancı lisana gereksinim duyarlar. Derslerde yaratıcı fikirlerin sahipleri genelde kova burcundan olanlardır. Bilgisayar yardımıyla lisan öğrenmek, laboratuarlarda ders görmek çok hoşlarına gider.


BALIK

En kolay etkilenen ve etkileyen insan grubudur. Bu yüzden bazen çok kolay depresyona girebilirler. Zıtlıkların anlamı onlar için çok büyüktür, çünkü bilirler ki, zıtlıklar birlesirse bir bütün oluşur. Tam ve bütün olmak, yarım kalmamak onlar için çok önemlidir. Başladıkları işi bitirmek isterler. Bitirme, tamamlama ihtiyacındadırlar. Balık burcu insanları bazen hayal dünyasında yasayabilirler. Bir şey anlatıldığında duymayabilir, çünkü o sırada bambaşka şeylerin hayalını kuruyordur. Hayal enerjilerini yaratıcı potansiyelleriyle birlestirebildiklerinde ise sanat yaparlar. Çok iyimser tavırları yüzünden yanılgılar da yaşayabilirler ve hayal kırıklığına uğrarlar. Zaten bu yüzden kolay depresyona girebilirler. Balık burcu insanlarının lisan öğrenmeleri çok kolaydır, çünkü zıtlıkları bilmek, anlayışlarını geliştirir ve bilmedikleri bir konuyu çabuk anlamalarını sağlar. Kelimelerin zıt anlamlarını çabuk ögrenirler. Bir konuyu anlatırken, madalyonun öbür yüzünü de göstermek çok hoşlarına gider ve dersi keyifle sıkılmadan izlerler. Algılamaları en kuvvetli kişiler, Balık burcu insanlarıdır.
__________________
 

Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 1358 gün geçti.

medinella

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
20 Eylül 2007
302
1
bu kadar olur,ben dil bölümü mezunuyum...yabancı dil derslerine bayılırım...balık burcuyum....
 

adelia

Geçici Olarak Hesap Pasiftir !
ÜZGÜN
Kayıtlı Üye
20 Ağustos 2011
6.403
1.004
valla bende gece saatlerinde yabancı dillere daha cok merak salıyorum demek bu yuzdenmis :KK70: