Çocuk Hastalıkları Çocuk Check Up nedir ? Neden yapılmalıdır ?

Bebek Hastalıkları, diş çıkarma, bebeklerde kusma, bebeklerde ishal, bebeklerde uyku düzensizliği

Kazen

Babalar ve Oğulları
Administrator
14 Kasım 2001
20.733
80.567
Check up genel sağlık kontrolüdür. Hiçbir şikayet ve hastalığı olmasa bile her çocuğa düzenli aralıklarla yaptırılması gerekli sağlık taramasıdır.

Yaşamın her dönemi çok önemli ama biliyoruz ki çocukluk çağı özel ilgi gerektiren bir dönemdir. Şunu bilmeliyiz ki çocuk erişkinin bir minyatürü değil, sürekli değişen gelişen bir yapıya sahiptir. Çocukluk çağında yavaş yavaş başlayan pek çok erişkin hastalığının önlenmesi ancak bu dönemde alınan önlemlerle ve erken tanı ile mümkün olabilir. Çocukluk çağında önlenebilir erişkin hastalıkları arasında saydığımız hipertansiyon, obezite, kalp ve damar hastalıkları ve diyabet uygun beslenme ve spor yapma alışkanlığı kazandırılması ile önlenebilmekte veya azaltılabilmektedir. Bunun için de büyümenin çok yakından izlenmesi, belirli aralıklarla standart büyüme eğrilerinde değerlendirilmesi ve normalden sapmaların erken tanınıp çocukta kalıcı etkiler yapmadan önlenmesi gerekmektedir. Kronik böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezlikleri, çocukluk çağı üriner enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi ile büyük ölçüde azaltılabilmektedir.

Yine göz tembelliği önlenebilir bir rahatsızlıktır. Sıklıkla rastlanan bu göz rahatsızlığı birlikte şaşılık yoksa, göz doktoru tarafından muayene olmadan, bunu ailenin fark etmesi mümkün değildir. En sık yapılan hata, çocuğa işitme muayenesini yaptırmakta gecikmedir. Ciddi yada ağır işitme kayıpları olan çocukların çoğunda tanı üç yaşından sonra konulmaktadır. Görme ve işitme kayıpları ciddi aynı zamanda tedavi edilebilir okul başarısızlığı nedenleri arasında yer almaktadır. Bazen okumaya başlamakta isteksizlik, öğrenme güçlüğü, derse ilgisizlik, konsantrasyon bozukluğu şeklinde kendini belli edebilir.

Günümüzde sıklıkla üzerinde durulan demir eksikliği anemisi, her yaş grubu çocukta hem mental hem de fiziksel kapasite azalmasının nedeni olabilmektedir.

Amaç hastalığı saptamak değil erken belirtileri yakalayıp daha hastalık gelişmeden tedbirlerini almaktır.
Beyin gelişiminin en hızlı olduğu yaşamın ilk yıllarında gelişmenin ve yaşanan deneyimlerin daha sonraki okul başarısını, gençlik ve erişkinlik dönemi karakterini biçimlendirdiği görüşünden hareketle konunun önemini daha da vurgulayabiliriz. Sadece tıbbi bakım değil, periyodik kontrollerde ailelerin de bazı konularda bilgilendirilip yönlendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi gerekmektedir. Koruyucu sağlık hizmetleri özellikle çocuk sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Genelde aileler ilk bir yaşına kadar çocuklarını düzenli kontrollere getirseler de daha sonra ki takip ve aşılarında büyük aksamalar olmakta hatta çoğu kimse ergenlik çağında da aşıların gerekliliğini bilmemektedir. Çocukların ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik sağlık hizmetleri, hastalıklara bağlı ölüm ve sakatlıkları önleyebileceği gibi zahmetli ve masraflı tedavi gereksinimlerini de azaltmaktadır. Yapılan testlerle henüz belirti vermemiş hastalıkların erken tanısı konmakta ve daha başarılı tedavileri yapılmaktadır.

Çocuklarda bu kontroller ne sıklıkta yapılıyor?

Önerilen sağlık kontrolü bir yaşına kadar olan bebeklik takibinden sonra 15. ay – 18.ay – 2 yaş – 3 yaş – 4 yaş – 5 yaş – 6 yaş – 8 yaş - 10 yaş daha sonra yılda bir kez...

Bu kontrollerde;
Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından muayene, ağırlık, boy ve kan basıncı ölçümü,
Göz muayenesi,
Kulak burun boğaz muayenesi işitme kontrolü,
Uzman diş hekimi muayenesi,
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı & Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirme,
Diyet uzmanı tarafından değerlendirme,
Aşılarının kontrolü ve gerekli aşıların belirlenmesi,
Tam kan sayımı, kan şekeri,
İdrar ve gaita analizi,
Karın ultrasonografisi yapılmaktadır.

Dr. Hülya Caner
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Memorial Hastanesi Çocuk Polikliniği
 
X