Engelli Yarış

F

ferhoşteyze

Ziyaretçi
  • Konu Sahibi ferhoşteyze
  • #1
Engelli Yarış
Prof.Dr. Fatih KARAHİSARLI

Bu yarış uzun soluklu bir yarıştır ve hayat boyu devam eder. Her an puan kazanılır veya kaybedilir. Büyük puanlar kazandıran engeller olduğu gibi, büyük kayıplara sebep olan, aslında rahat aşılabilecek engeller de vardır.


Hayat, tabiatı gereği engellerden meydana gelmiştir. Engeller aşılarak bir sonraki safhaya geçilir. Bu engellerin nasıl aşılacağı, yarışın kaideleri, Yarış Sahibi tarafından belirlenmiştir. Fakat bu yarış ve imtihan, bildiğimiz yarış ve imtihanlardan farklıdır. Bu yarış veya imtihanın da bir başlangıcı (doğum) ve sonu (ölüm) vardır. Kaidelere riayet nispetinde herkesin birinci ve sonuncu olma durumu da vardır. Lâkin bu müsabakada sadece dereceye girenlere mükâfat verme, kazanılan dereceye göre bir yerlere kabul edilme veya edilmeme gibi bir durum sözkonusu değildir, zîrâ, bu yarışta mükâfatları verecek Zât’ın imkânları sınırsızdır. Bu yarışı yarıda terk etme gibi bir alternatif de yoktur.

Bu yarışın ayrı bir özelliği de ipi ben göğüsleyeyim gibi bir kaygıyla yapılmıyor oluşudur. Zîrâ, önde görünenler, arkadakileri hizalarına çekme gayretindedirler; çünkü bu hareket onlara daha çok puan kazandırmaktadır.

Bu yarış, âdeta her yarışmacının konum ve durumuna göre hususiyet arz etmektedir. Bu yarışta her yarışmacıya ayrı bir kulvar verildiği gibi, her yarışçının kulvarındaki engeller de birbirinden farklıdır. Fakat her kulvar, diğerine göre ne zordur, ne kolaydır. Bütün bu farklılıklara rağmen, yarışmacılar eşit şartlarda yarıştırılırlar.

Bu yarışın prensipleri, hususî vasıflarla mücehhez kılınmış Seçilmiş İnsanlarla yarışçılara
bildirildiği gibi, nasıl kazanılacağına dâir örnekler de yine Seçilmiş İnsanlarca tatbik edilerek gösterilmiştir. Engeller ortadadır, hedef bellidir. Yarışçılara nerelerde hangi engellere takılabilecekleri bildirilmiştir. Bu yarış uzun soluklu bir yarıştır ve hayat boyu devam eder. Her an puan kazanılır veya kaybedilir. Büyük puanlar kazandıran engeller olduğu gibi, büyük kayıplara sebep olan, aslında rahat aşılabilecek engeller de vardır. Bazen yarışçı, kendi kendine engeller çıkarabilir veya olmayan engelleri var sayarak enerjisini boşa harcayabilir. Bunun neticesinde aşması gereken engellere gücü yetmeyebilir.

Ne yazık ki bazen, bazı yarışçılar, kuralları çok iyi bildiklerini ve bu işi çok iyi yaptıklarını sanmalarına rağmen, mâhiyetlerini tam kavrayamamaktan ve prensipleri özümseyememekten dolayı, yarışın sonunu eksi puanla bitirme gibi bir risk içinde olabilirler. Zîrâ bu insanlar bu tür hatalar sebebiyle devamlı engellere takılırlar. Bunlara, Yarış Meydanı Sahibi farklı şekil ve seviyelerde ikazda bulunur. Buradaki hassas nokta, yarışçının bu ikazlara açık olabilmesidir. İnsanın çeşitli şekillerde gelen bu ikazları fark etmesi mühimdir. Aksi takdirde, oluşabilecek bir fâsid daire sebebiyle, engeller artar ve aşılması çok güç sıradağlar oluşabilir. Bu duruma düşen bir yarışçıyı hiç de iyi bir final beklememektedir.

Herkes bu yarışın içindedir. Meydana çağırıldıktan sonra hiç kimsenin dışarıda kalma gibi bir hakkı ve lüksü yoktur. Her adım, her bakış, her soluk, her kelime belli puanları kazandırabilir veya kaybettirebilir. Verilen süre içinde -ki bu süre de tamamen belirsizdir- eksiklikleri telâfi etme şansı her zaman olduğu hâlde, kazanılan puanların değişmez kazançlar olma durumu söz konusu değildir. Zaman içinde, yarışın durumuna göre bu puanlar kaybedilebilir. Ama ekseriyetle, yarışçıya puanını yükseltme imkân ve fırsatları verilir.

Aşmak genelde kolay olmasına rağmen, bu engellere takılan çok olur. En büyük takılma
sebebi, dünya hayatının kalıcı bir hayat olduğu ‘yanılgı’sıdır. Yarışın sonundaki ‘ölüm’ yazılı bitiş levhası, bir türlü görülmek istenmez. İşin enteresan tarafı, yarış bittikten sonra, hataları telâfi için ikinci bir yarış imkânının olmadığı baştan bildirilmesine rağmen, bu durum bir türlü kabullenilmek istenmez.

Bu kısa sayılabilecek yarış sonunda, daimî kalınacak bir yere gidilmesi, bu yarışı diğerlerinden ayıran en önemli hususiyettir. Varılan yerde yarışmacılar, yarış pistinde elde ettikleri puanlara göre muamele görecek ve uygun bir konuma oturtulacaklardır. Varılacak yerin özellikleri de, yarışla ilgili kılavuzlarda teferruatıyla yarışçılara bildirilmektedir.

Bütün bu ikazlara rağmen bazı yarışçılar, inat edercesine kaideleri ihmal etmekte, kulvardan çıkmakta ve kaybetmeyi kendi iradeleriyle arzu eder hâle gelmektedir.

Maalesef yarışı iyi götüren bazı yarışmacılar da bazı engellere göz göre göre
takılabilmektedir. Engeller akıl ve sağduyuyla rahatça aşılabilir. Hattâ, bu yarışta, çok zeki, çok kabiliyetli olmaya bile gerek yoktur. Zîrâ, engellerin nasıl aşılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili kaideler, her yarışçının zekâ seviyesine göre hazırlanmıştır, ki herkes bunları anlayabilsin ve uygulayabilsin. Kendine aşırı güvenen ve yarışın sonuna çok var düşüncesiyle kurallara dikkat etmeyenler, her zaman yarışı kaybetme riski içindedir.

Bu yarışta bazı iyi niyetli ve başarılı yarışçılar, devamlı öteki yarışçılara moral verirler, kaideleri hatırlatırlar, onların engelleri aşmalarına yardımcı olmaya çalışırlar. Bunlar yaptıkları bu iş karşılığında bir ücret istemezler. Bu kimseler, yardımlarının karşılığını, kaideler gereği yardım ettikleri şahısların puanlarında eksilme olmadan, puan kazanarak görürler.

Yarışın anahtar kelimeleri; ‘engeller, takılmama, kazanma kuşakları, kaybetme noktaları, geçici yarış süreci, kalıcı mekân ve konumlar’dır. Bu anahtar kelimelerin açılımları ve içlerinin nasıl doldurulacağı, teknolojinin gelişmesiyle daha rahat anlaşılır hâle gelmiştir. Bundan dolayı, prensiplere ait temel kitaplara rahatlıkla ulaşılabilir. Pratik yönden ise geçmişte ve hâlihazırda kuralları harfiyyen yerine getiren yarışçıların mevcudiyeti büyük bir avantajdır. Dolayısıyla yarışçılara yarışı kaybettikleri takdirde hiçbir mazeret kalmamaktadır.

Yarış devam ediyor, kulvar önümüzde. Bütün yarışçılara başarılar…
 
X