Halkla İlişkiler 2018 Ders Notları

Ozlemos

Yeni Üye
Kayıtlı Üye
3 Nisan 2018
4
4
2018 Halkla İlişkiler Ders Notları
Halkla İlişkiler Açısından İlişki Kavramının Özellikleri :
1) İletişime Dayalı Olması..
2) Uzmanlaşma Gerektirmesi..
3) Amaca Yönelik Olması
4) Karşılıklı Etkileşime Dayanması..

İki Yönlü Asimetrik Model İle İlgili Kısa Bilgiler:
* Hedef Kitleden Gelen Tepkiler İkna Amaçlı Kullanılmaktadır..
*Daha Çok Birbirleriyle Rekabet Eden Kuruluşlarca Kullanılmaktadır..
*Hedef Kitleden Gelen Tepkiler Önemlidir.
*Çoğunlukla Yapılan Araştırmalardan Yararlanmaktadır.

Propagandanın Özellikleri :
-İnsanların Düşüncelerini Biçimlendirmesi..
-İletişimin Tek Yönlü İşlemesi..
-Hedef Kitle Yararının Gözetilmemesi..
-Savunulan Fikrin Doğruluğunun Aşılanmaya Çalışılması..

Proaktif Halkla İlişkiler:
*Kurumun Sorun Çözmekten Çok Fırsat Yaratmaya Yönelik Çabalarına Denir...
Difüzyon Kuramının Adımları :
*Farkındalık Yaratma..
*Paylaşma..
*İlgi Uyandırma..
*Uyum..

Bireylerin Sosyal Medya Kategorileriyle İlişkide Bulunmalarının Temel Nedenleri :
-Eğlence
-İletişim

- İşbirliği

-Eğitim
Derinlemesine Görüşme :
Görüşmeci ile katılımcının bire bir olarak yüz yüze yaptığı, süresi en az 30 dakika ile 2 saat arasında olan nitel veri toplama yöntemine nedir..
John Marston'un Halkla İlişkiler Planı Olan RACE'i Oluşturan Anahtar Kavramlar :
- Araştırma
-Eylem
-İletişim
-Değerleme

Dış Halkla İlişkiler Organizasyon Faaliyetleri :
-Toplantılar
-Sergiler
-Yarışmalar

-Törenler
İnternet Temelli Araçlar :
*Blog *Web Sitesi * E-Posta * Web Günlüğü
EKSTANET :
Kuruluş tedarikçileri,bayileri, yatırımcıları farklı şehir ve ülkelerdeki iş ortaklarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan internet temelli ağ'dır..