Nutuk (Söylev)

isabel

La Vie En Rose
Yönetici
Super Moderator
Doğa Severler Kulübü
6 Mart 2012
17.555
20.599
45
NUTUK (SÖYLEV )

1.BÖLÜM

Türk yurdunun Genel Durumu

Samsun'a Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş
Türk Milletinin Yurdunu Savunma Kararı
https://www.kadinlarkulubu.com/forum/index.php?threads/nutuk-soylev.992868/#post-50377566
Düşünülen Kurtuluş Yolları

Ordumuzun Durumu

Müfettişlik Görevimin Geniş Yetkileri

Genel Duruma Dar Bir Çerçeveden Bakış

Düşünülen Kurtuluş Yolları

Benim Kararım

Ya Bağımsızlık Ya Ölüm

Uygulamayı Evrelere Ayırmak ve Adım Adım İlerleyerek Amaca Varmak

Ulusal SırHarekete Geçmek İçin Yapılan Ön Hazırlıklar
Ordu İle İlişki

Yunan Ordusunun Manisa ve Aydın Çevresine Girişi

Ulusal Örgütler Kurulması ve Ulusun Uyarılması

Ulusal Gösteri Toplantıları

Ulusal Gösterilerin Yankıları

İstanbul'a Geri Çağırılışım

Sivas'ta Genel Bir Kongre Toplama Kararı

Adını Saklayan Bir Tanıdığın Amasya'ya Gelmesi

Rauf ve Refet Beylerin Kararsızlığı

İstanbul'daki Bazı Kimselere Gönderdiğim Mektup

Ali Kemal Bey'in Genelgesi

Ali Kemal Bey ve Padişah

Ali Galip Bey Sivas'ta

Sivas'a Gidiş
2.BÖLÜM

Milli Kongreler ve Gelişen Olaylar

Erzurum'a Gidiş

Ulusal Amaç Yolunda Ortaya Atılmak Kararı

Erzurum Kongresi Hazırlıkları

Resmi Görev ve Yetkileri Bırakarak Ulusun Sevgisine, Cömertliğine ve Yiğitliğine Güvenmek ve Böylece Göreve Devam Etmek Kararı

Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a Gitmesi

Komutayı Bırakmamak Uğruna

Refet Bey'in Üçüncü Kolordu Komutanlığını Bırakması

Hamit Bey'in İstanbul Hükümetince Görevden Çıkarılması

Refet Bey'le Yazışmalar

Erzurumluların Yardımları

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresinin Bildirisi ve Kararları

Erzurum Kongresinde Görülen Duraksamalar

Karakol Cemiyeti

Bir İş Göremeden Avrupa'dan Dönen Ferit Paşa'ya Çektiğim Şifre

Sivas Kongresi Hazırlıkları

Sivas Valisinin Kaygıları

Erzurum'dan Ayrılma Gereği

Sivas Yolunda

Sivas Kongresi Açılıyor

Sivas Kongresinin Üzerinde Durduğu İşler

Amerikan Güdümü İçin Propagandalar

Geçici Güdüm İşinin Kongrede Görüşülmesi

Erzurum Kongresi Hiçbir Türlü Güdüm Kabulüne Karar Vermiş Değildir

Sivas Kongresini Sonuçsuz Bırakma Çabaları

Ali Galip Olayı

Hainlerle İşbirliği Yapan Ferit Paşa Hükümetine Saldırışİstanbul'da Hükümet Değişikliği ve Gelişen Olaylar

Ferit Paşa'nın Çekilmesi

Ali Rıza Paşa Hükümeti

Ali Rıza Paşa Hükümetinde Sezilen Duraksama

Ali Rıza Paşa Hükümeti Ulusal Örgütleri ve Amaçları Sorguluyor

Yunus Nadi Bey'e Aracılık Yaptırıyorlar
Cemal Paşa, Hükümet Adına Ulusal İradeye Aykırı Davranışlardan Kaçınılacağına Söz Veriyor

Kazım Karabekir Paşa'nın Benim Hükümet İşlerine Karışmamla İlgili Düşüncesi

Kazım Karabekir Paşa'nın Hükümet İşlerine Karışmak İstemesi

Padişah Köleliği İle Kazanılan İktidar, İktidarsızlık Örneğidir

Damat Şerif Paşa Ulusu Zehirliyor

Biricik Suçumuz

Ahmet İzzet Paşa'nın Öğüt Yazısı

Ali Rıza Paşa Cumhuriyet Yapılacağını Seziyor

Salih Paşa Heyeti Temsiliye İle Görüşmek İçin Geliyor

Askeri Nigehban Cemiyeti

İşgali Kötü Bulmayan Bir Siyasa

Süngülerini Ulusun Kalbine Saplayan Yabancıları Konuk Sayan Bir Harbiye Nazırı

Ulusal Örgüt Genişliyor ve Güçleniyor

Meclisi Mebusan'ın Toplanacağı Yer

Amasya Görüşmeleri

Sivas'ta Bana Karşı Yapılan Bir Girişim

Adapazarı Dolaylarında Kışkırtmalar

İstanbul'da Kuvayi Milliye'ye Karşı Kışkırtmalar

Ali Rıza Paşa Hükümetini Tutma Kararı

Barış Yapılıncaya Değin İstanbul'a Ayak Basmamaklığımız ve Milletvekili Olmamaklığımız Öğüdü

Komutanlarla Danışma

Dört Aykırı Görüş ve Aldığımız Karar

Milletvekillerine Verilen Yönerge

Ekim 1919'da Önemli İç Olaylar

Ali Rıza Paşa Hükümeti Görüşünde Direniyor

Dahiliye Nazırının Yurda Gönderdiği Öğütçü Kurallar

Refet Paşa Salihli ve Aydın Çevrelerine Komutan Olarak Gönderiliyor

Refet Paşa Demirci Efe'nin Buyruğuna Giriyor

Dahiliye Nazırının Kuşku Uyandıran Davranışları

Ali Rıza Paşa Hükümeti Ulusal Örgütü Düşman Örgütle Bizi de Ali Kemal ve Sait Molla ile Bir Tutuyor

Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa Boyuna Ulusal Birliği Bozmaya, Delegemiz Harbiye Nazırı Cemal Paşa'da Hükümetin Yürütümünü Savunmaya Çalışıyor

Sait Molla Nasıl Çalışıyordu?

Mr. Fru'ya Yazdığım Mektup

Ali Rıza Paşa Hükümeti Düşmanın Yalanlarına Gerçek Gözüyle Bakıyor

Çürüksulu Mahmut Paşa'nın Demeci

Ulusal Örgütlerin Düzene Sokulması

Yahya Kaptan İşi

Vicdan Ödevlerimden Biri

1919 Sonbaharında Karşılaştığımız Başka Bazı Olaylar3. Bölüm

Heyeti Temsiliyenin Ankara'ya Gelmesi


Ankara'ya Geliş

Kazım Karabekir Paşa Heyeti Temsiliye'nin Ankara'ya Gitmesinden Yana Değildi

Genel Durum Yönetme Sorumluluğunu Üstüne Alanlar En Önemli Hedefe ve En Yakın Tehlikeye Elden Geldiğince Yakın Bulunmalıdırlar

Yeni Milletvekilleriyle Ankara'da Görüşme

Bayburt'ta Bir Yalancı Peygamber

Harbiye Nazırı Cemal Paşa Genç Komutanları İş Başından Uzaklaştırmak İstiyor

Harbiye Nazırı Cemal Paşa Dediklerim Yapılmazsa Çekilirim ve Meclisi Mebusan'ın Açılması Gerçekleşmeyecek Bir Düş Olur, Diyor

İtilaf Devletleri Olağanüstü Temsilcilerinin Ali Rıza Paşa Hükümetine Verdikleri Ortak Nota

İtilaf Devletlerinin Karadeniz Başkomutanı, Osmanlı Harbiye Nazırına Doğrudan Doğruya Yönerge ve Buyruk Vermektedir

Adalet Dilenmekle ve Acınmakla, Devlet İşleri Görülemez

Ankaralılar İle Yakından Tanışmak İçin Verdiğim Konferans


Ankara'ya Gelen Milletvekilleriyle Yaptığım Görüşmeler

Türk Ulusunun En Belirgin İstek ve İnancı: Kurtuluş

Misakı Milli Hazırlanıyor

Ulusal Ülkünün ve Ulusal Örgütün Kısa Bir Zamanda Sağladığı Şerefi ve Varlığı Küçümseyenler

Ankara'da Toplanma Düşüncesi

Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın İşten Uzaklaştırılması Önerisi Karşısında Ali Rıza Paşa Hükümeti

Anadolu'da Bulunan Yabancı Subayların Tutuklanması Kararı

Meclisi Mebusan'a Başkan Seçilmem Sakıncalı Görülüyor

Hükümeti Düşürmek ve Kesin Savaşım Durum Almak Gereği

Ali Rıza Paşa'nın ve Hükümetinin İçyüzü

Aldatıcı Sözler ve Ağır Karalamalar

Ulusal Bir Hükümet Kurulamayışı

Kuvayi Milliye'nin Çalışmalarını Sürdürmesi Konusunda Kamuoyunun Yoklanması

Olayların Gidişine Bağlı Kalamazdık

Akbaş Cephaneliği ve Köprülülü Hamdi Bey

Anzavur'un Ulusal Cephemizi Arkadan Vurmaya ÇalışmasıAli Rıza Paşa Kabinesinin Çekilmesi,İstanbul'un İşgali ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Toplanması

Ali Rıza Paşa Hükümetinin Çekilmesi

Padişah, İşin ve Durumun Gereğine Göre Bir Kişiyi Sadrazamlığa Seçeceğini Bildiriyor

Beni İşlere Karıştırmak İstemeyenler Benden Hemen Sonuç Verecek Önlem Bekliyorlar

Salih Paşa Sadrazam Oluyor

Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in İzlediği Yanlış Bir Görüş

Karakol Cemiyeti İstanbul'da Örgütünü Genişletmeye Çalışıyor

İstanbul'daki Kuvayi Milliye İleri Gelenlerinin Tutuklanması İçin Londra'dan Gelen Buyruk

İstanbul'un İşgali

Manastırlı Hamdi Efendi

İtilaf Devletlerinin Yurda Telle Yapmak İstedikleri Resmi Bildiri

Yabancı Devletlere Yaptığım Protesto

Ulusa Yayımladığım Bildiri

Olağanüstü Yetkili Bir Meclisin Ankara'da Toplanması Kararı

Celalettin Arif Bey'le Görüş Ayrılığı

Celalettin Arif Bey, Millet Meclisi Başkanlığını Bırakmıyor

Seçim Sırasında Kimi Yerlerde Büyük Hükümet Memurlarının Çıkardıkları Zorluk

Samsun'daki Subaylar Sözde Padişahı Tutuyorlarmış

Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplanıyor

Türk Ulusunun İzleyeceği İlke

Hükümet Kurma İşi

Ulusal Egemenlik Temeline Dayanan Halk Hükümeti: Cumhuriyet

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlığa Beni Seçti

Bakanlar Kurulu Oluşturulması

Yurt Hainliği Yasası ve İstiklal Mahkemelerinin Kurulmasıİç İsyanlar

İç Ayaklanmalar

Anzavur ve Düzce Ayaklanmaları

Hilafet Ordusu

Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan Ayaklanmaları

Güney Sınırımızdaki Olaylar

Konya Ayaklanması
 

isabel

La Vie En Rose
Yönetici
Super Moderator
Doğa Severler Kulübü
6 Mart 2012
17.555
20.599
45
4.Bölüm

Savaş Cephelerinin Durumu


Savaş Cephelerinin Durumuİstanbul Hükümeti'nin TBMM Hükümetiyle Anlaşmak İstemesi
İstanbul, Ankara İle İlişki Arıyor ve Bunu Nurettin Paşa Sağlamaya Çalışıyor

Nurettin Paşa Ankara'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Dışişleri Üzerine Verdiği İlk Karar: Moskova'ya Bir Kurul Gönderilmesi

Yunanlıların İlk Genel Saldırısı

Yunan Saldırısı Karşısında Ulusal Cephelerin Bozulması Üzerine Mecliste Sert Sataşmalar ve Eleştiriler

Sağlam Bir Askerlik Örgütü Kurabilmek ve Bunda Başarı Sağlamayabilmek İçin Zaman İster

Yeşil Ordu

Çerkez Ethem ve Kardeşlerinin İlk Kez Göze Çarpmaya Başlayan Kimi Davranışları ve Tutumları

Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a Gidişi ve Orada Ortaya Attıkları Sorunlar

Celalettin Arif Bey'in Doğu İllerine Atanması Öneriliyor

Celalettin Arif Bey Kendi Kendine Erzurum Vali Vekili Oluyor

Doğu Cephesinde Ermenistan Üzerine Yürümeye Karar Verdiğimiz Sırada

Celalettin Arif Bey'in Kesin Önerisi

Yiğit Erzurum Halkının Bana Açtığı Dost Kucağını, Kötüye Kullanabileceğini Hiç Sanmıyorum

Doğu Cephemizde Ermenilerle Savaş Başlıyor

Ordularımızın Komutan ve Subayları Üzerine Bilinen Bir Gerçek

Ulusal Hükümetin Yaptığı İlk Anlaşma: Gümrü Antlaşması

Trakya'daki Durum

Trakya'daki Kolordumuzun Askerlik Gereklerini Yapamamasının ve Yurtseverlik Namusunu Yerine Getirememesinin Tek Sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır

İkinci Konya Ayaklanması

"Ordudan Yararlanılamıyor" Sözleri ve Batı Cephesi Komutanının Saldırı Önerisi

Gediz Saldırısı

Çerkez Ethem ve Kardeşlerinin Çıkardığı Dedikodular

Mecliste Görülen Aykırı Eğilimler ve Nazım Bey'in İçişleri Bakanlığına Seçilmesi Karşısında Davranışım

Ulus, Vekillerini Seçerken Çok Dikkatli ve Kıskanç Olmalıdır

Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliğine Atanması ve Cephenin İkiye Ayrılması Kararı

İvedilikle Düzenli Ordu ve Süvari Birlikleri Kurmak ve Düzensiz Örgüt Düşünce Siyasasını Yıkmak Kararı

Görünüşte Yumuşak Sanılacak Bir Siyasayla İçerden Bizi Çökertme Girişimi

İstanbul'da İş Başına Getirilen Tevfik Paşa Hükümeti Ankara İle İlişki Kurma Yollarını Arıyor

Bilecik Buluşması Kararlaştırılıyor

Ethem ve Tevfik Kardeşlerin Muhalif Durum Almaları

Tevfik, Cephe Komutanını Tanımıyor

Ethem ve Tevfik Kardeşlerle Kendileri Gibi Düşünen Arkadaşlarının Ulusal Hükümete Karşı Ayaklanmaları

Bilecik Buluşması

İzzet ve Salih Paşalar Ankara'da

Ethem ve Kardeşleri Zaman Kazanmak İçin Bizi Aldatmaya Çalışıyorlar

Çerkez Ethem Hükümetin Yasalarını Tanımıyor

Demirci Efe de İşe Karışıyor

Reşit Orduyu Yanıltmaya Çalışıyor

Çerkez Ethem'e Bir Öğüt Kurulu Gönderiliyor

Ayaklanan Ethem ve Kardeşlerine Karşı Savaşa Girişilmesini Buyurdum

Ethem ve Kardeşleri, Kuvvetleri İle Birlikte Düşmanlarının Yanında Kendilerine Yaraşır Yeri Aldılarİnönü Zaferleri

Birinci İnönü Utkusu (Zaferi)

Düşmanla İşbirliği Yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey'in Milletvekilliğinden Çıkarılması Kararı

Ethem ve Kardeşleri, Canlarını Refet Paşa'ya Borçludurlar

İzzet ve Salih Paşalar, Ankara'dan Kıvanır Görünmüyorlar Ne Olursa Olsun, İstanbul'a Gitmek İstiyorlardı

Sadrazam Tevfik Paşa Benimle İlişki Kuruyor

Tevfik Paşa'ya Verdiğim Resmi ve Özel Karşılıklar

Tevfik Paşa ve Arkadaşları Anadolu'yu İstanbul Hükümetine Bağlamaya Çalışıyor

Anayasanın Temel Maddelerini Tevfik Paşa'ya Bildirdim

İlk Anayasamızın Tarihçesi

Halifelik ve Padişahlık Sorunları Üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yaptığım Açıklama

Londra Konferansına Katılacak Delegeler Doğrudan Doğruya Ulusal İradeyi Temsil Eden Büyük Millet Meclisince Seçilmelidir

Tevfik Paşa Korumaya Ant İçtiği Anayasaya Bağlılıktan Ayrılmıyor

Osmanlı Devlet Adamlarının Özel Nitelikleri

Tevfik Paşa'nın Önerileri Karşısında Büyük Millet Meclisinin Kararı

Londra Konferansına Katılmamız

Delegeler Daha Yolda İken Başlayan Yunan Saldırısı

İkinci İnönü Utkusu (Zaferi) ve İsmet Paşa'nın Metristepe'den Gördüğü Durum

Güney Cephesindeki Eylemler

Yunan Ordusunun Genel Saldırı Planında Çok Göze Çarpan Bir Yanılgı

Refet Paşa, Kendisi Yenildiği Halde Düşmanı Yenilmiş Sayıyordu

Refet Paşa Türk Ordusuna Başkomutan Olmak İstiyordu

Londra Konferansından Dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in İmzaladığı Sözleşmeler

Bekir Sami Bey Ne Pahasına Olursa Olsun Barış Yapmak İstiyordu

Mecliste Belirmeye Başlayan Siyasi Gruplar

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubunun Kurulması

Hoca Raif Efendi, "Muhafazai Mukaddesat Cemiyeti" Kuruyor

Kâzım Karabekir Paşa "Devlet Biçiminde Tarihsel Değişiklikler Yapılacağı Zaman Asker ve Sivil Devlet Adamlarının Gereği Gibi Düşünceleri Alınmalıdır" Diyor

İzzet ve Salih Paşaların İstanbul'da Siyasal Görev Almayacaklarına Söz Vermeleri Üzerine İstanbul'a Dönmelerine İzin Verildi

İzzet ve Salih Paşalar Sözlerinde Durmadılar

Ahmet İzzet Paşa Türk Ulusuna Hizmet Etmeyi Vahdettin'e Kul Olmaktan Üstün Göremedi

Saygıdeğer Ulusuma ÖğütSakarya Zaferi


Ordunun Başına Geçmemi İsteyenler

Başkomutanlığı Kabul Ediyorum

Başkomutanlığıma Karşı Davranışlar

Başkomutanlığı Eylemli Olarak Üstüme Aldım

Ulusal Vergi Buyrukları

Cephe Karargahına Gidiş

Savunma Hattı Yoktur Savunma Alanı Vardır

Bütün Türk Ulusunu, Düşüncesi ve Duygusuyla Eylemli Olarak Cephedeki Ordu Kadar Savaşla İlgilendirmeliydim

Büyük Millet Meclisince Bana Mareşal ve Gazi Sanı Verilmesi

Fransa Hükümeti İle Yapılan Görüşmeler ve Ankara Anlaşması

Pontus Sorunu

Anadolu Ortasında Yeniden Çıkan Birtakım İç Ayaklanmalar

Merkez Ordunun Kurulması ve Nurettin Paşa'nın Komutanlığa Atanması

Malta'dan Yeni Dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey İle Kara Vasıf Bey, Askerlik Bakımından Güdülen Siyasayı Öğrenmek İstiyorlar

Benim Ankara'dan Uzaklaşmam İsteniyor

İkinci Grup Kuruluyor

Ordu Birliklerine Değin Sokulan Kışkırtıcı Düşünceler

Ordumuzun Kararı Saldırıya Geçmektir

Yeterince Hazırlanmış Olması Gereken Üç Araç İç ve Görünürdeki Cephelerimiz

Doğu Cephesi Komutanının Bir Düşüncesi

Kimi Devletlerle Yapılan Resmi ve Özel Görüşmeler

Dünya Önünde Vereceğimiz Sınava Hazırlanırken

22 Mart 1922 Günlü Ateşkes Anlaşması Önerisi

Ateşkes Önerisine Yanıt Vermeye Hazırlanırken Alınan Barış Önerisi

Başkomutanlık Yasasının Tarihçesi

Yurdun Yüce Çıkarı Adına Başkomutanlık Görevimi Bırakmaya Karar Verdim

Ordunun Kıpırdanamayacağını İleri Süren Bir Aymazı Alkışlayanlar

Ordumuzun Maddi ve Manevi Gücü, Ulusal Amacı Tam Bir Güvenle Gerçekleştirecek Bir Kerteye Ulaşmıştı

Muhalif Grubun Meclisteki Çalışmaları

Rauf Bey, Bakanlar Kurulu Başkanı Oldu5.Bölüm

Büyük Taarruz'a Hazırlık, Başkumandan Meydan Muharebesi, Saltanatın Kaldırılması ve Gelişen Diğer Olaylar

Saldırıya Geçme Kararı

Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın Yarattığı Durumlar

Saldırı Planımızın Ana Çizgileri

Saldırıya Hazırlık Buyruğu

22 Ağustos 1922 Saldırı Buyruğu

Başkomutan Savaşı

Ateşkes Önerisi

Ordularımız İzmir Rıhtımında İlk Verdiğim Hedefe, Akdeniz'e Ulaştılar

İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül 1922 Günlü Ateşkes Önerisi

Mudanya Konferansı

Barış Konferansına Göndereceğimiz Delegeler

İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Kurulu Başkanlığına Seçilmesi

Lozan Barış Konferansına Çağırılmamız

Padişahlığın Kaldırılması

Rauf Bey'in Padişahlık ve Halifelik Konusundaki Düşünceleri

Padişahlığın Kaldırılması Mecliste Görüşülürken Rauf Bey'e Verdiğim Ödev

Lozan Barış Konferansına Tevfik Paşa ve Arkadaşları da Delege Göndermek İstiyorlardı

Çıkarlarını Kirli Bir Tahtın Çürümüş, Çökmüş Ayaklarına Sarılmakta Bulanlar

Osmanlı Padişahlığının Kaldırılması Kararı Verildiği Gün, Anayasa, Dinişleri ve Adalet Komisyonlarının Ortak Toplantısı

Karma Komisyona Anlattığım Gerçek

Osmanlı Padişahlığının Çökme ve Dağılma Töreninin Son Evresi

Hain Vahdettin Bir İngiliz Gemisiyle İstanbul'dan Kaçıyor

Soylu Bir Ulusu Utançlı Bir Duruma Düşüren Alçak

Abdülmecit Efendi'nin Büyük Millet Meclisince Halife Seçilmesi

Abdülmecit Efendi Babasının Adı Dolayısıyla da Olsa "Han" Sanından Vazgeçemiyor

Halife Olacak Kişinin Niteliği ve Yetkisi Ne Olacaktı

Türkiye Halkı Sınırsız ve Koşulsuz Olarak Egemenliğini Elinde TutarLozan Barışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meydana Gelen Gelişmeler

Lozan Barış Konferansı

Osmanlı Devleti'nin Dünya Gözünde Hiçbir Değeri Kalmamıştı

Halk İle Yakından Görüştüm, Düşüncesini ve Eğilimini Bir Daha İncelemek Önemliydi

Ulusal Egemenlik İle Halifelik Makamının Durumları ve İlişkileri

Halife Olan Kişiyi Umuda Düşürecek İçten Bağlılık Gösterileri

Din Oyuncuları Halifeyi Bütün Müslümanlara Egemen Bir Devlet Başkanı Yapmak İstiyorlardı

Halifelik Konusunda Halkın Kuşku ve Kaygılarını Gidermek İçin Yaptığım Açıklama

Anayasada Düğümlü Kalan Noktalar

Halk Partisini Kurma Girişimi

Dokuz İlke, Partimizin İlk Programı

Lozan Konferansı Görüşmeleri Kesildi

Lozan Konferansı Görüşmeleri Üzerine Mecliste Ateşli Tartışmalar

Meclisteki Karşıcılların Çeşitli Saldırıları

"Beni Yurttaşlık Haklarından Yoksun Etmek" İsteyen Önerge Üzerine Yaptığım Konuşma

Önerge Koşullarının Bende Bulunmayışının Nedenleri

Ulusun Benim İçin Beslediği İçten Sevgi ve Güveni Göstermesi

Yeniden Seçim Yapılması Kararı

Lozan Konferansının İkinci Evresi ve Yeni Seçimlerde Ulusun Gösterdiği Uyanıklık

Nurettin Paşa'nın Bağımsız Olarak Milletvekili Seçilmeye Girişmesi ve Yayımladığı Yaşamöyküsü Kitapçığı

Nurettin Paşa İle Babasının Meşrutiyet Devrimine Katılışları İle İlgili Anılarım

Yaşamöyküsü Kitapçığına Göre, Nurettin Paşa'nın Meşrutiyet Kuruluşundan Sonra Yaptığı İşler

Irak Savaşlarında Nurettin Paşa

Büyük Saldırı Sırasında Nurettin Paşa Savaş Alanına Dürbün İle Bakmayı Yeğ Tutuyordu

Yaşamöyküsü Kitapçığına Göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve Anadolu'da Gördüğü Önemli İşler

Nurettin Paşa, Büyük Utkuda En Az Onur Payı Olan Kişidir

Nurettin Paşa'yı ve Ordusunu İzlemek ve Yönetmek Zorunda Kaldım

Ulus ve Tarih San Vermekte O Kadar Eli Açık Değildir

Lozan Barış Antlaşması

Mondros Ateşkes Anlaşmasından Sonra Türkiye'ye Yapılan Dört Barış Önerisinin Karşılaştırılması

Delegeler Kurulu Başkanı İsmet Paşa İle Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey Arasında Çıkan Anlaşmazlık

İsmet Paşa'da Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'e Karşı Güvensizlik Duygusu Uyanmıştı

Yunan Onarımları İşinden Dolayı İsmet Paşa İle Bakanlar Kurulu Arasında Doğan Görüş Ayrılığı ve Gerginlik

Ben İsmet Paşa'nın Görüşünü Uygun Buldum

Sorunu Çözmek İçin Bir Yana Hak Vererek Öbür Yanı Susturmak Yoluna Gitmedim

Kuponlar ve Ayrıcalıklarla İlgili Yazışmalar İki Yanı Yeniden Sinirlendirdi

Rauf Bey'in Bu Görüş Ayrılığını Kendisi İle İsmet Paşa Arasında Başlı Başına Bir Sorun Sayması Doğru Değildir


Barış Antlaşmasını İmzadan Önce İsmet Paşa'nın Hükümet Görüşünü Öğrenmek Üzere Çektiği Tele Rauf Bey Karşılık Vermemişti

İsmet Paşa'ya Antlaşmayı İmzalamasını Bildirdim

İsmet Paşa'nın Üzüntüsü

Hazırlayan ve İmzalayanların Kutlanması

Rauf Bey Kutlamak İstemiyor


Rauf Bey'in Yazdığı Ya Da Yazdırdığı Tel

Rauf Bey Lozan Antlaşmasını Yapan İsmet Paşa'yı Kutlama Dolayısıyla Mondros Ateşkes Anlaşmasını Yapan Kendisini Savunmaya Çalışıyor

Rauf Bey Utku Kazanmış Ordunun Başından Lozan'a Giden Kişiye Utkudan Utkuya Yürüyen Ordunun Öyküsünü Anlatıyor

Rauf Bey İsmet Paşa İle Karşı Karşıya Gelemeyeceğini ve Onun Karşısında Bulunamayacağını Söylüyor

Rauf Bey, Devlet Başkanlığı Katının Güçlendirilmesini Önerirken Ne Düşünüyordu

Yurda ve Ulusa Kimler Hizmet Ederse İzlemci Onlardır

Rauf Bey'in Bakanlar Kurulu Başkanlığından ve Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığından Çekilmeleri6.Bölüm

Ankara'nın Başkent Olması,Barış Dönemi Meclisi,Cumhuriyetin İlanı ve Gelişen Olaylar

Yeni Türkiye Devletinin Başkenti:ANKARA

Meclis Fethi Bey'in Başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna ve Fethi Bey'in Kendisine Karşı Taşlamalar ve Eleştiriler Başladı

Uygulamak İçin Sırasını Beklediğim Tasarının Uygulanması Zamanı Gelmişti

Fethi Bey'in Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Çekiliyor

Bakanlar Kurulu Aday Listeleri ve Bakanlar Kurulu Başkanlığına Seçileceği Umulan Kişiler

Ulusal Egemenliğimizi Her Şeye ve Her Şeye Karşı Koruyalım,Diyen Kişi

Parti Yönetim Kurulu da Kesin Bakanlar Kurulu Listesi Çıkaramadı

Cumhuriyetin Kurulacağını Nerede,Kimlere Söyledim

Cumhuriyetin Kuruluşuna İlişkin Yasa Tasarısını İsmet Paşa İle Hazırladık

29 Ekim 1923 Günü Halk Partisi Grubunda Yapılan Görüşmeler

Ben Genel Başkan Olarak Sorunun Çözülmesiyle Görevlendirildim

28 - 29 Ekim Gecesi Hazırladığım Yasa Tasarısını Önerdim

Ne Olursa Olsun Hükümetimizin Biçimi Cumhuriyet Olacaktır

Önerim Parti Grubunda ve Hemen Mecliste Görüşülerek "Yaşasın Cumhuriyet" Sesleri Arasında Kabul Olundu

Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Oybirliğiyle Beni Seçti

Cumhuriyetin Kuruluşu Üzerine Ulusun Duyduğu Genel ve İçten Sevince Katılmaktan Çekinenler

Rauf Bey'in Cumhuriyetin İlanı Üzerine Gazetecilerle Konuşması

İstanbul Halkının Temsilcileri Cumhuriyetin İlanını Nasıl Karşılamışlardı

Cumhuriyetin İlanıyla Boşa Çıkan Umutlar

Cumhuriyetin İlanı Üzerine Halifeye Yaptırılmak İstenen Rol ve Halife İçin Yapılan Yayın

Rauf Bey'in Ankara'ya Gelerek Birtakım Propagandalarla, Parti Üyelerini Bize Karşı Kışkırtmaya Koyulması

Rauf Bey'in Oynatmak İstediği Oyunu Anlayanların Kendisini Bir Parti Toplantısında Sınava Çekmeleri

Kazım Paşa'ya "Cumhuriyetin İlanını Önleyebilirsen Yurda Büyük Yardımlarda Bulunmuş Olursun" Diyen Rauf Bey Hiçbir Zaman Cumhuriyetçi Olamaz

Padişahlıktan Cumhuriyete Geçiş ve Bu Dönemde İki Görüşün Sürekli Çarpışması

İsmet Paşa'nın Mecliste Rauf Bey'e Verdiği YanıtlarHilafetin Kaldırılması,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meydana Gelen Gelişmeler,Memlekette Huzur ve Güveni Sağlamak İçin Alınan Tedbirler,Gençliğe Hitabe


Halifeliğin Kaldırılmasının Zamanı Gelmişti

Halifeliğin Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı'nın Kaldırılması ve Öğretimin Birleştirilmesi Kararı

Halifelik Makamının Bize Dinsel ve Siyasal Bakımlardan Yararlı ve Zorunlu Olduğunu İleri Sürenlere Verdiğim Yanıt

Müslümanları Bir Halife Hayaliyle Hala Yanıltmaya Çalışma Gayretinde Bulunanlar Özellikle Türkiye'nin Düşmanlarıdır

Büyük Bir Komplo

Komploya Karşı Aldığımız Tedbirler

Komplo Kuranların Meclise ve Kamuoyuna Karşı Ordu İle Yapmak İstedikleri Gösteri

Kazım Karabekir Paşa'nın Meclise Bir An Önce Katılmasını İsteyenler Yaptığımız İşlemi Bozmaya Çalışıyorlar

Hükümet Açıktan ve Karşı Karşıya Savaşmayı Kabul Etti

Cumhuriyet Sözünü Söylemeye Rauf Bey'in Dili Varmıyordu

Meclisteki Görüşmelerin Karşıcıl Basında Yankıları

Mecliste Gensorunun Son Günü

Rıza Nur Bey'in Arnavutları Türklere Karşı Ayaklandırmaya Çalışanlardan Biri Olduğu Anlaşıldı

Büyük Millet Meclisinin İsmet Paşa Hükümetine Güvenoyu Vermesi Üzerine Muhalif Yazarlara Daha Neler Yazdırıldı


Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ve En Hain Kafaların Verimi Olan Programı

Cumhuriyet Düşmanlarının Son Alçakça Girişimleri

Ülkede Dirlik ve Düzeni Kurmak İçin Uygulanan Olağanüstü Tedbirlerin İyi Sonuçları

Türk Gençliğine Bıraktığımız Kutsal Armağan


 

isabel

La Vie En Rose
Yönetici
Super Moderator
Doğa Severler Kulübü
6 Mart 2012
17.555
20.599
45
Tanımlar


Hürriyet ve İtilâf Firkasi (Partisi):

Felahı Vatan Grubu

Akbaş Cephaneliği

11 Eylül 1919 Tarihinde Seçilen Sivas Kongresi Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) Üyeleri

Ankara Antlaşması

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti (Anadolu ve Rumeli Ulusal Hakları Savunma Derneği)


İradei Milliye Gazetesi

İngiliz Muhipler Cemiyeti (İngiliz Dostları Derneği)

İkinci Grup

Heyeti Temsiliye (Temsilciler Kurulu)

Halk İştirakiyun Fırkası (Partisi)

Halifelik Ordusu (Kuvayi İnzibatiye)

Halifelik

Gümrü Antlaşması

Fetva

Pontus Rum Cemiyeti (Dernek)

Evkaf (Vakıflar) Bakanlığı

Etniki Eterna Cemiyeti (Derneği)

7 Ağustos 1919 Tarihinde Seçilen Erzurum Kongresi Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) Üyeleri

Donanma Cemiyeti

Dominyon

Dokuz Umde (Dokuz İlke - 8 Nisan 1923)

Dersim

93 Seferi

Bozkır


Bolşevikler

Babıali

Askeri Nigehban Cemiyeti (Askeri Gözcü Derneği)

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti

Amerikan Güdümü (Mandası)

Albayrak Gazetesi

İstiklal Mahkemeleri

İstinaf Mahkemesi

Kabotaj

İttihat ve Terakki Fırkası

İtilaf Devletleri (Anlaşma Devletleri, Müttefikler)

Karacabey

Karaağaç

Karakol Cemiyeti

Kars Antlaşması

Kılıç Artıkları

Kilikya

Kut'ül Amare

Kuvayi Milliye (Ulusal Kuvvetler)

Kuvayi Seyyare (Gezici Kuvvetler)

Kürt Teali Cemiyeti (Kürt Yükseltme Cemiyeti)

Londra Konferansı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Mavri Mira (Kara Kader) Cemiyeti

Mecelle (Osmanlı Medeni Kanunu)

Milletler Cemiyet (Cemiyet-i Akvam)

Milli Aşiret

Mir-i Miran

Misakı Milli (Ulusal Ant - 28 Ocak 1928)

Mondros Mütarekesi (Ateşkes Anlaşması)

Moskova Antlaşması

Mudanya Ateşkes Anlaşması

Muhafazai Mukaddesat Cemiyeti (Derneği)

Muharrem Kararnamesi

Musul Sorunu

Mutasarrıf

Nasturi

Nasturilik

Nigehbancılar:

Panislamizm

Reddi İlhak Cemiyeti (Dernek)

Sancak

Sevr Barış Antlaşması

Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti (Fırkası)

T.B.M.M. İlk Bakanlar Kurulu (3 Mayıs 1920)

T.B.M.M. İlk Cumhuriyet Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu Listesi (30 Ekim 1923)

Takrir-i Sükun Kanunu

Tanin Gazetesi

Teali İslam Cemiyeti (İslamı Yükseltme Derneği)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Partisi)

Tercümanı Hakikat

Tevhid-i Evkar

Trabzon Muhafazai Hukuku Milliye Cemiyeti (Trabzon Ulusal Hakları Koruma Derneği)

Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti (Dernek)

Trakya - Paşaeli Cemiyeti

Turancılık

Vatan Gazetesi

Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti

Vrangel Ordusu

Wilson İlkeler (14 Nokta)

Yeşilordu Cemiyeti

Yezitler

Yüce Divan (Divan-ı Harp)

Yüksek Askeri Şura

YüzelliliklerBiyografi

Abdurrahman Şeref Bey (1853 - 1925)

Adbülkerim Paşa (1878 - 1932)

Adbülmecit Efendi (1868 - 1944)

Adil Bey (1865 - 1932)

Adnan Bey (Adıvar) (1882 - 1955)

Ahmet İzzet Paşa (1864 - 1937)

Ali Rıza Bey (1859 - 1930)

Ali Bey (Çetinkaya) (1878 - 1949)

Ali Fuat Paşa (Cebesoy) (Orgeneral) (1882 - 1968)

Ali Galip (1871)

Ali Hikmet Paşa (Ayerdem) (Korgeneral) (1876 - 1939)

Ali İhsan Paşa (Sabis) (General) (1882 - 1957)

Ali Kemal Bey (1867 - 1922)

Anzavur Ahmet (… - 1921)

Bekir Sami Bey (Kunduh) (1862 - 1932)

Bekir Sami Bey (Günsav) (Kurmay Albay) (1879 - 1934)

Cafer Tayyar Bey (Eğilmez) (Tümgeneral) (1877 - 1958)

Celal Bey (Bayar) (1883 - 1986)

Celalettin Arif Bey (1876 - 1930)

Cemal Paşa (Mersinli) (1873 - 1941)

Cemil Cahit Bey (Toydemir) (Orgeneral) (1883 - 1956)

Cevat Abbas (1887 - 1943)

Cevat Bey (Dursunoğlu) (1892 - 1970)

Cevat Paşa (Çobanlı) (Orgeneral) (1871 - 1938)

Curson (Kürzin) (George Cord) (1859 - 1925)

Çerkez Ethem (1885 - 1948)

Çerkez Reşit Bey (1877 - 1951)

Çolak İbrahim Bey (Albay) (1878 - 1944)

Damat Ferit Paşa (1853 - 1923)

Demirci Mehmet Efe (1885 - 1951)

Derviş Bey (Ahmet) (Korgeneral) (1884 - 1932)

Fahrettin Bey (Altay) (Orgeneral) (1880 - 1974)

Fethi Bey (Ali Fethi Okyar) (1880 - 1943)

Fevzi Paşa (Çakmak) (Mareşal) (1876 - 1950)

Franklin Bouillion (Franklen Buyon) (1870 - 1939)

Hacı Şükrü Bey (Altındağ) (1883 - 1935)

Hacim Bey (Hacim Muhittin Çarıklı) (1881 - 1965)

Hakkı Behiç Bey (Behiç) (1886 - 1943)

Halide Edip (Adıvar) (1884 - 1964)

Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver) (1885 - 1966)

Harbourd (Harbord) (Tümgeneral) (1885 - 1947)

Harrington (1872 - 1840)

Hüsrev Bey (Gerede) (1888 - 1962)

İsmet Paşa (İnönü) (1884 - 1973)

İzzettin Bey (Çalışlar) (1882 - 1951)

Kara Vasıf Bey (1872 - 1931)

Kazım Bey (Dirik) (Korgeneral) (1881 - 1941)

Kazım Karabekir Paşa (Korgeneral) (1882 - 1948)

Kazım Paşa (İnanç) (1880 - 1938)

Kazım Paşa (Özalp) (Orgeneral) (1880 - 1968)

Kemalettin Sami Paşa (Korgeneral) (1884 - 1934)

Kılıç Ali Bey (Ali Kılıç) (1889 - 1971)

Köprülülü Hamdi Bey (1886 - 1920)

Lloyd George (1863 - 1945)

Mahmut Bey (1880 - 1920)

Mazhar Müfit Bey (Kansu) (1874 - 1948)

Muhittin Paşa (1896 - 1926)

Nazım Bey (1888 - 1921)

Nazım Bey (Ali Nazım Resmor) (1868 - 1935)

Nurettin Paşa (1873 - 1932)

Rauf Bey (Hüseyin Rauf Orbay) (1881 - 1964)

Recep Bey (Peker) (1889 - 1950)

Refet Paşa (Bele) (General) (1881 - 1963)

Refik Bey (Dr. Saydam) (1881 - 1942)

Reşit Paşa (1868 - 1924)

Rıza Nur (Dr. Rıza Nur) (1879 - 1943)

Salih Paşa (S. Hulusi Kezrak) (1864 - 1939)

Şevki Paşa (1876 - 1939)

Şükrü Naili Paşa (Gökberk) (Korgeneral) (1876 - 1936)

Tevfik Paşa (Ahmet Tevfik) (1845 - 1936)

Vahdettin (Mehmet VI.) (1861 - 1926)

Wilson (1879 - 1945)

Yahya Galip (Kargı) (1874 - 1942)

Yahya Kaptan (1890 - 1919)

Yörük Ali Efe (1896 - 1957)

Yunus Nadi Bey (Abalıoğlu) (1878 - 1945)

Yusuf Kemal (Tengirşenk) (1878 - 1969)

Ziya Hurşit (1890 - 1926)
Harita

İç Ayaklanmalar

Birinci İnönü Zaferi

İkinci İnönü Zaferi
Kütahya-Eskişehir Savaşları
Sakarya Meydan Savaşı


Kronoloji

Atatürk'ün Hayatı ve İnkılapları


1881 - 1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1953
1981I. Dünya Savaşı Kronolojisi


1914
1915
1916
1917
1918

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

1918
1919
1920
1921
1922
1923
 
Son düzenleme: