Revizyon Burun Estetik Ameliyatı

Revizyon (Düzeltici) Burun Estetik Ameliyatı

Yüzün ortasında ve en belirgin anatomik yapılardan birisi olan burun üzerinde uygulanan estetik burun ameliyatları en sık düzeltici ameliyat (revizyon) yapılan cerrahi işlemler arasındadır.

Revizyon (Düzeltici) Burun Estetik Ameliyatı

Doç. Dr. Teoman Dal

Burun estetik ameliyatları estetik amaçlı cerrahiler içerisinde en fazla yapılan ameliyatlar arasındadır. Yüzün ortasında ve en belirgin anatomik yapılardan birisi olan burun üzerinde uygulanan cerrahi müdahaleler sonrasında ortaya çıkan istenmeyen sonuçlar ya da problemler, dışarıdan bakanlar için belli belirsiz bile olsalar hastaları ciddi şekilde rahatsız edebilmekte ve bu durum estetik burun ameliyatlarını en sık düzeltici ameliyat (revizyon) gerektiren cerrahi işlemler arasına sokmaktadır.

Pek çok diğer cerrahide olduğu gibi burun estetiğinde de ilk ameliyat başarı riski en yüksek, problem beklentisi en düşük olan ameliyattır ve ameliyat sayısı arttıkça ideal sonuçlara ulaşma şansı azalmaktadır. Estetik burun ameliyatı sonrasında ikinci, üçüncü ya da daha fazla sayıda ameliyat olma oranı hakkında çok farklı rakamlar bulunmakla beraber bu oranın genel olarak %10-20 arasında olduğu kabul edilmektedir.

İlk ameliyat sonrasında planlanan ya da arzu edilen sonuçların oluşmamasında farklı etkenler rol oynamaktadır. Bunlar içinde en fazla karşılaşılanlar;

  • Ameliyat öncesinde mevcut problemlerin tam olarak belirlenememesi,
  • Hastanın ameliyattan beklentilerinin ameliyat öncesinde tam olarak anlaşılamamış olması,
  • Ameliyat sırasında oluşan problemler ya da hatalı cerrahi teknik kullanımı,
  • Hastaya ait çok ince ya da kalın cilt, iyileşmeyi olumsuz etkileyen sistemik hastalıklar gibi yapısal özellikler,
  • Ameliyat sonrası iyileşme döneminde yaşanan buruna darbe gelmesi, enfeksiyon, kanama gibi problemler olarak sayılabilir.

Bu etkenlerden birisi ya da birkaçının bir araya gelmesi sonucunda oluşan ve düzeltici ameliyat kararı verilmesine neden olan estetik ve veya fonksiyonel problemler ise kendi içinde genel olarak dört farklı kategoride toplanabilmektedir;

  • Estetik ve tıbbi açıdan belirgin bir problem olmamasına karşın hastanın arzu ettiği sonucun elde edilmemiş olması ya da ameliyat sonrasında bir şikayet yokken yıllar içinde estetik algı ve talebin değişmesi
  • Minör problemler:  Burun sırtında küçük düzensizlikler, burun ucunda hafif asimetriler
  • Orta derecede problemler: Burun solunumunu da olumsuz etkileyen asimetri ve düzensizlikler
  • Majör problemler: Kıkırdak ya da kemik yapılarda kayıp ya da bozulma ile birlikte burun solunumunu olumsuz etkileyebilen ciddi asimetri ve şekil bozuklukları.

Burun estetik ameliyatları sonrasında iyileşmenin tamamlanması ve burnun son şeklini almasının yapılan müdahalenin içeriğine bağlı olarak altı ay ile bir yıl arasında sürdüğü kabul edilmektedir. Özellikle kalın cilt yapısı olan hastalarda bu süre daha da uzayabildiğinden genel yaklaşım olarak ikinci ameliyat için en az bir ya da bir buçuk yıl beklenilmesi önerilmektedir. Ancak revizyon gerektiren problemin nedeni ve içeriği göz önüne alınarak farklı uygulamalar tercih edilebilir.

Hafif düzensizlik veya asimetrilerde ve hastanın kalın cilt yapısı ya da aşırı iyileşme dokusu oluşumundan kaynaklanan problemlerde genellikle iyileşmenin tamamlanmasının beklenmesi (en az bir yıl) önerilmekte bu süre içinde bazı durumlarda kortizon enjeksiyonları ile kalın ve ödemli dokuların incelmesi sağlanabilmektedir.

Problemin nedeni ilk ameliyatta burun sırtına şekil vermek amacı ile yerleştirilen kıkırdak parçalarına bağlı düzensizlikler ya da kalınlık olduğunda ikinci bir müdahale yapmadan önce kullanılan greftin içeriği (burun, kulak ya da kaburga kaynaklı olması) ve uygulama tekniğine göre (doğal hali ile kullanma, ezme, Türk lokumu uygulaması gibi) değişmek üzere 1,5-2 yıl beklemek en doğru yaklaşım olacaktır.

Zaman içinde düzelme ihtimali olmayan, aynı zamanda hastanın burun solunumunu olumsuz etkileyen ciddi problemlerde ve ameliyat sonrasında buruna gelen darbelere bağlı oluşan asimetri ve şekil bozukluklarında ise düzeltici ameliyatın iyileşme süresi beklenmeden yapılması tercih edilebilmektedir.

Estetik açıdan gözle görünür belirgin bir problem olmamasına karşın hastanın beklentilerinin karşılanamaması nedeni ile yapılacak revizyonlarda üçüncü bir ameliyat riskini en aza indirmek için mümkünse en az bir yıl beklemek en doğru yaklaşım olacaktır.

Revizyon ameliyatının zamanlaması için karar verirken göz önüne alınması gereken bir diğer konu ise mevcut problemin hastanın psikolojisi ve sosyal ya da profesyonel hayatı üzerindeki etkileridir.

Sonuç olarak ameliyat ve zamanlaması konusunda karar verirken tüm faktörler göz önüne alınmalı, her yaklaşımın olası sonuçları ve riskleri tartışılmalı ve her zaman bu müdahaleyi takiben bir kez daha ameliyat gerekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Revizyon burun ameliyatları, önceki ameliyata bağlı olarak doku planlarının bozulmuş olması, cilt ile altındaki kıkırdak ya da kemik çatı arasında oluşan yapışıklıklar ve kıkırdak ve veya kemik dokularda oluşmuş hasar ve şekil bozuklukları nedeni ile cerrahi açıdan önemli zorluklar içeren müdahalelerdir.  Normal kan dolaşımı bozulmuş olan dokularda yapılan bu ameliyatlarda standart cerrahi tekniklerin uygulanması bile bazı durumlarda komplikasyon olarak isimlendirilen istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Bu nedenlerle revizyon ameliyatlarda estetik ve fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar alınabilmesi için mevcut problemlerin çok iyi analiz edilmesi, ameliyat sırasında uygulanabilecek alternatif yaklaşımların önceden planlanarak gereken hazırlıkların yapılması ve en önemli şart olarak ameliyatı yapacak cerrahın bu tür vakalardaki bilgi birikimi ve tecrübesinin yeterli düzeyde olması gerekmektedir.

İlgili Konular ;
Burun ve yüz estetiğinde 3D görüntüleme
Ultrasonik Yüz Gençleştirme