Permakültür tasarımların temeli doğaya saygılı olmak, doğayla bütünleşmiş ve sürdürülebilir tarımsal çalışmalar yapmak vardır. Dünyada hızla tükenen doğal kaynakların yok olmaması için bu yöntem geliştirilmiştir. Kuramsal olarak başlayan bu akım günümüzde uygulamaya geçirilmeye başlanmıştır.

Permakültür Nedir? Permakültür Nasıl Yapılır?

permakultur_nasil_yapilir.jpg


Permakültüre yaşamınızda yer vermek ve tarımsal uygulamalarda bu kuramdan faydalanmak için permakültür kurslarına katılabilirsiniz. Ortalama olarak 2 gün süren ve nasıl yapıldığını anlatan kurslardan sonra bu yöntemi öğrenmiş olursunuz.

Kursların içeriğinde doğaya ve insana saygı gösterme, yeryüzündeki kaynakların verimli kullanılmasının öğretilmesi temeli vardır. Bill Mollison, Permakültür: Bir Tasarımcı Elkitabı isimli kitabının içeriğine bağlı olarak eğitim verilir.

İnsanın doğaya zarar vermeden sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan permakültür günden güne hızla yayılan bir akım haline gelmeye başladı.