BETA HCG kaç olmalı, örnek sonuçlar...

Gebelik şüphesi söz konusu olduğunda ilk olarak anne adayları eczaneden satın aldıkları testler ile idrarda gebelik testi yaparlar. Bu testin sonucuna göre de gebelik olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. İdrar tahlilinde gebeliğin pozitif çıkması kadının gebe olduğunu kanıtlarken, idrar tahlili sonucunun negatif çıkması, anne adayının % 100 gebe olmadığını göstermez.

Bu durumda testin bir hafta sonra yeniden yapılması daha uygun olur. Zira gebelik hormonunun idrara geçmesi zaman alabilmektedir. Bu bakımdan idrar testinde gebeliğin pozitif çıkması kuşku götürmez bir şekilde hamileliğin varlığını gösterir. İdrar tahlilinin negatif çıkan sonucunu kuşkulu hale getiren husus, gebelik hormonunun idrarda teşhis edilmesinin zaman almasıdır. Oysaki kan tahlilleri için aynı durum söz konusu değildir. Kanda gebelik testleri her daim kesin sonuç verir. Gebelik şüphesinde Beta HCG testi, yani kanda gebelik testi kadınlara en doğru bilgiyi verir. Beta HCG testi ile kanda hamilelikte yükselen Beta HCG hormonu araştırılmakta ve kadının gebe olup olmadığı tespit edilmektedir.

Beta HCG hormonu nedir?


Gebelik boyunca gelişen plasentadaki hücreler, Beta HCG hormonu üretmeye başlar. Plasenta, yumurta döllendikten ve rahim duvarına tutunduktan sonra yumurtayı besleyen bir kesedir.

Beta HCG, gebe kaldıktan 11 gün sonra kanda tespit edilebilmektedir. Beta HCG seviyesi her 48 ila 72 saatte bir ikiye katlayarak artmaya devam eder. Gebe kaldıktan yaklaşık 8 ila 11 hafta sonra en yüksek seviyeye ulaşır.

Beta HCG seviyesi, gebeliğin geri kalanında azalmaya başlar ve sabit bir seviyede kalmaya devam eder.

Beta HCG, gebelik hormonudur!


Beta HCG hormonu kadında gebeliğin var olup olmadığını gösteren temel hormondur. Beta HCG testi, plasentadaki trofoblastik hücrelerden salgılanan bir hormonu ölçmek için uygulanır. Beta HCG hormonu, vücutta progesteron hormonunun devamlı olarak üretilmesini sağlayan bir hormondur. Progesteron hormonu ise aslında hamilelik boyunca anne adayının düşük yapmasını engelleyen hormondur.

Beta HCG testi, gebelik testidir!


Beta HCG testi, gebeliğin tespit edilmesinde kullanılan, güvenilir ve hızlı sonuç veren bir hormon testidir. Gebe olan kadınlarda döllenmeyi takiben 8. günden sonra Beta HCG hormonu kanda hızla yükselmeye başlar. Gebeliğin oluşması, yani embriyonun rahme tutunmasıyla birlikte yükselmeye başlayan Beta HCG seviyesi kısa sürede ikiye katlanır. Gebelik ilerlemeye devam ettikçe Beta HCG hormonu düzeyindeki bu hızlı yükseliş hafifçe hız keser ve yavaşlar.

Gebelik şüphesi durumunda yapılan Beta HCG değerleri gebeliğin varlığı hakkında kesin, gebelik haftası hakkında ise yaklaşık olarak bilgi verir. Gebelik haftası hakkındaki en doğru bilgiyi ise ultrason muayenesi vermektedir. Gebeliğin varlığı ile yokluğunu gösteren Beta HCG testi, gebelik durumunda bebeğin sağlığını değerlendirmek için bir kriter değildir. Zira gebelikte bebeğin kaybedildiği, bebeğin ölü olduğu durumlarda da annenin plasentasından düşük miktarda da olsa HCG hormonu salgılanmaya devam edebilir, bu durumda da test sonucu pozitif çıkabilir. Bu bağlamda gebeliğin takibi ve bebeğin sağlığını değerlendirmede düzenli aralıklarla yapılan ultrason muayenesi tercih edilir.

Gebelik varsa Beta HCG değeri en az kaç olmalıdır?


Gebelik şüphesi olan anne adayının kanında 5 mIU/ml ve üstü Beta HCG saptandığında gebeliğin varlığından söz etmek mümkündür. Kanda Beta HCG yüksekliği gebelik yönünden ilk ön tanıyı verirken gebeliğin kesin tanısında anne adayının rahminde ultrasonla gebelik kesesinin görülmesi belirleyicidir.

Beta HCG testi normalin üstü olan değerlere göre muhtemel gebelik haftaları

(Son adet tarihi esas alınarak tahmin edilen gebelik haftaları ve Beta HCG değerleri)

beta hcg örnek sonuçlar


Beta HCG sonucu değerlendirilirken diğer bir kriter ise yumurtlamadan sonra geçen süre, yani gün sayısına göre en düşük, en yüksek ve ortalama Beta HCG değerleridir. Gebeliğin ilk tanısında yumurtlamadan sonraki ilk 20 gün içinde ölçülen Beta HCG değerlerine bakılır.

20 günlük gebelikte görülen en düşük ve en yüksek Beta HCG değerleri aşağıdaki gibidir:
20_gunluk_beta_hcg_ornek_sonuc.jpg


Beta HCG hormonu ne zaman artar?


Beta HCG herkeste, yaşamın her döneminde çok az da olsa bulunabilir. Yani sadece hamilelikte bulunmaz. Hamile olmayan bir kadında Beta HCG hormonun değeri, 0-10 mlU/ml değerleri arasında olur. Korumasız cinsel ilişki sonrasında spermin yumurtayı döllemesiyle birlikte hamilelik oluşmakta ve işte bu andan itibaren Beta HCG hormonunda değer artışı görülmektedir. Gebelik şüphesiyle birlikte yapılan kan testindeki sonuçlara göre Beta HCG hormon değeri dikkate alınarak kadının hamile olup olmadığı tespit edilir. Korumasız cinsel ilişki yaşanmış olsa bile, her korumasız ilişkiden sonra gebelikten şüphe edilmez. Ancak kadınlar daha çok adetlerinin gecikmesiyle gebelikten şüphe eder. Zira ilişkinin sonunda kadın döllenme olup olmadığını anlayamaz.

Beta HCG hormonu döllenmeden sonraki 6. günden itibaren kanda yükseliş göstermektedir. Vücutta ilk olarak kanda yükseliş gösteren Beta HCG hormonu, birkaç gün, kimi zaman 1 hafta sonra idrarda da yükselişe geçer ve bu süreden sonra idrar tahliliyle de gebelik tespit edilebilir. Ancak gebeliğin kesin tayininde idrar değil, kan testi önem taşır. Çünkü gebelik hormonu idrarda kendini gösterene kadar, kanda çok daha belirgindir.


Hamilelik olması durumunda Beta HCG hormonu vücutta her iki günde bir artış gösterir. Bir sonraki değer, bir önceki Beta HCG hormon değerinin tam iki katı olacak şekilde ilerler. Bu bağlamda hamile kadına yapılan kan tahlili sonucu Beta HCG hormon değeri iki kat artış göstermiyorsa bu vakada bir problem olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda ultrason muayenesi ve doktorun uygun göreceği diğer uygulamalarla sorun araştırılmalı, gebeliğin var olup olmadığı, embriyonun doğru yere yerleşip yerleşmediği gibi hususlara bakılmalıdır.

Hamilelik döneminin ilk aylarında hızla artan Beta HCG değeri, gebeliğin son aylarına doğru daha yavaş bir ilerleme gösterirken bir süre sonra sabit bir değerde kalır. Bu da gebeliğin rutin ve normal bir sonucudur.

Dış gebelikte Beta HCG

dis_gebelik_beta_hcg.jpeg

Dış Gebelik


Beta HCG hormonunun kanda istenen değerlerde tespit edilmesi durumunda gebeliğin varlığından bahsedilir. Ancak Beta HCG hormonu, özellikle dış gebelik durumunun tespit edilmesinde oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Normal gebeliğin varlığında her iki günde bir iki katı artan Beta HCG değeri, dış gebelik durumunda her iki günde bir iki kat artış gösteremez. Bu artışın beklenen düzeyde olmaması da, bir anormalliktir ve kadında dış gebelik durumunun olabileceği riskini beraberinde getirir. İşte bu saptama, dış gebelik sorunu için erkenden önlem almak için oldukça önemli bir konudur. Bununla birlikte kadının Beta HCG hormonundaki değer beklendiği üzere, her iki günde bir iki katına çıkacak şekilde artış gösterirken ultrason görüntülerinde gebelik kesesi gözlemlenemeyebilir. Bu durumda da yine kadında dış gebelik riski söz konusudur.

Boş gebelikte Beta HCG

Yapılan kan testindeki Beta HCG hormonu değeri, gebeliğin hem varlığı hem de dış gebelik ya da boş gebelik varlığına dair risklerin erken anlaşılabilmesi adına önem taşır. Bir kadının kan testi sonucunda Beta HCG değerleri normal olarak görünüyor, ultrason görüntülerinde gebelik kesesi de görünüyorsa aslında “gebelik için her şey yolunda” şeklinde yorum yapılabilir. Ancak bu iki koşul da varken gebelik kesesinin içerisinde embriyonun varlığı belirlenemiyorsa bu durumda kişide boş gebelik vakası söz konusu olabilmektedir. Boş gebelik de yine dış gebelik gibi anormal ve sorunlu bir durumdur.

Gebelikte bu tip problemlerin önceden tespit edilmesi ve erken dönemde tedavi uygulanması için Beta HCG hormonu ile birlikte ultrason görüntülerinin de önemi çok büyüktür. Zira Beta HCG değeri gebeliğin varlığına dair bilgi verirken, ultrason muayenesi de gebeliğin normal, sağlıklı, gerçek gebelik olup olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda gebelik şüphesinde öncelikle kanda Beta HCG değeri ölçülmeli, bunu takip eden hafta da ultrason muayenesi yapılmalıdır.

Beta HCG yüksekliği ne anlama gelir?


beta_hcg_yuksekligi_nedir_ne_anlama_gelir.jpg

Evet, Beta HCG gebelik hormonu olarak bilinir ve yüksek Beta HCG değerinin en yaygın nedeni gebeliktir. Ancak kanda bu hormonun yüksek tespit edilmesi sağlıklı giden bir gebeliğin teşhisi için tek başına yeterli olmadığı gibi bunun kanıtı da değildir. Kadına yapılan kan testleri sonucunda 10 mlU/mL’nin üzerinde tespit edilen Beta HCG hormonu için en doğru işlem, 48-72 saat sonra testin tekrarlanması olacaktır.

Ultrason muayenesi ile gebelik haftası belirlenmiş olan kadınlarda haftasına göre olması gereken Beta HCG değer aralıklarının üzerinde seyreden hormon seviyeleri ise farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda öncelikle gebelik haftasının yanlış hesaplanmış olduğu düşünülür. Ultrasonda daha küçük görülen bebek, aslında birkaç hafta daha büyük olduğu için hormon daha yüksek seviyede olabilir. Gebelik haftasından daha yüksek olan hormon seviyesinin bir diğer sebebi molar gebelikken, başka sebebi ise çoğul gebelik olabilir. Sayılan bu üç durumda mutlaka takip edilmesi, kontrol altına alınması gereken durumlardır.

Kadının kanındaki Beta HCG seviyeleri doktorun belirleyeceği aralıklarla düzenli olarak kontrol edilmeli, gebeliğin 4. veya 5. haftalarından sonra bebek kesesinin ultrason muayenesinde görülmesi için beklenmelidir.

Beta HCG düşüklüğü ne anlama gelir?


Olması gerekenden daha yüksek HCG değerlerinin yanı sıra, bazı kadınlarda da Beta HCG değerinin düşük olduğu görülebilir. Eğer gebelik söz konusu değilse kadının kanındaki hormon seviyesinin 0 veya 0’a çok yakın olması gerekir. Gebelik şüphesi bulunan kadınlarda ise Beta HCG hormonu düşüklüğünün nedenleri; dış gebelik, hamilelik haftasının yanlış hesaplanmış olması, beklenmeyen düşükler gibi pek çok sorunlu durum olabilir. Bu tür durumlarda sorunu araştırmaya yönelik daha ileri tanı testleri yapılmalıdır.

Beta HCG seviyesi hangi faktörlerden etkilenir?


Beta HCG testi pozitif sonuçlanan kadınlar, çok yüksek bir olasılıkla gebedir. İdrarda yapılan gebelik testi hatalı sonuçlar verebilmekle birlikte, kanda gebelik testlerinde yanılma payı oldukça düşüktür. Bunun dışında kimi zaman aşağıdaki sebeplerle Beta HCG testi yanlış sonuç verebilmektedir:
  • Çok sık olmasa da prostat kanseri gibi bazı kanser türleri ve gebeliğin henüz tespit edilemeyecek kadar erken evrelerinde gerçekleşen düşükler de hatalı pozitif test sonuçlarına neden olabilir.
  • Kısırlık tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, bir miktar Beta HCG hormonu içerebiliyor. Bu ilaçları kullanan kadınlarda Beta HCG hormonunun bir miktar yüksek tespit edilmesi normaldir ve gebeliğe işaret etmeyebilir.
  • Bazı antibiyotikler, oral kontraseptif ilaçlar (doğum kontrol hapları), hormon içerikli ilaçlar da kandaki Beta HCG düzeylerini etkileyebileceğinden kişiler, gebelik testi yaptırmadan önce doktorlarına kısırlık tedavisi alıp almadıkları ve kullandıkları ilaçlar hakkında detaylı şekilde bilgi vermeliler.
  • Erken dönemde düşükle sonuçlanan gebeliklerde Beta HCG hormon seviyeleri genellikle 4-6 hafta içerisinde normal aralıklara varır. Gebeliğin kürtajla sonlandırılması durumunda ise hormon seviyesinin normale dönemsi daha uzun veya daha kısa sürebilir. Düşük yapma ve kürtaj işlemlerinden sonra Beta HCG hormonunun normal seviyesine gelip gelmediği mutlaka belli aralıklarla kontrol edilmelidir.
  • Gebeliğin varlığı tespit edildikten sonra herhangi bir düşük riski ya da bir sorun olmadığı durumlarda hormon seviyesinin kontrol edilmesi gerekmez.
Hamile olabileceğinden şüphelenen kadınlar vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurarak Beta HCG testi yaptırmalılar ve gebeliğin varlığını ya da yokluğunu mümkün olan en erken zamanda tespit etmeliler.

Beta HCG testi her zaman doğru sonuç verir mi?


Hiçbir testin her zaman yüzde yüz doğru sonuç verdiği söylenemez.

Beta HCG testi gebelik için hem yalancı negatif hem de yalancı pozitif sonuçlar verebilmektedir. Doktorunuz, test sonuçları ile ilgili size yardımcı olacak ve ortada şüpheli bir durum varsa tekrar rest yapılmasını isteyecektir.

HCG hormonu bulunduran bazı ilaçlar, kan testinin sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bunlara bazı doğurganlık ilaçları da dahildir.

Germ hücreli tümörlerin olması halinde de test sonucu etkilenebilmektedir. Germ hücreli tümörler kanserli ya da iyi huylu olabilmekte ve genelde üreme organlarında bulunmaktadır. Bu tümörler, yumurta ve spermlerin geliştikleri hücrelerde gelişirler. Gebelik olmaması durumunda Beta HCG seviyesi yüksekse kanser ihtimalini ihtimal dışı bırakmak için daha fazla test yapılması gerekebilir.

Beta HCG değerinde yalancı negatif sonuçlar


Beta HCG testinin sonucunun negatif çıkması, genelde gebe olunmadığı anlamına gelir.

Ancak test, vücudunuzun yeterli beta HCG hormonunu üretemeden erken bir dönemde yapıldıysa da yalancı negatif sonuç alabilirsiniz.

Yalancı negatif test sonucu halinde bu durum, kadın gerçekte gebe olsa dahi gebe olmadığını göstermektedir.

Gebelikte beta HCG seviyeleri çok hızlı bir şekilde değişebildiği için hormon seviyelerinin nasıl değiştiğini gözlemlemek için 48-72 saat içinde Beta HCG kan testi yapmak gerekir.

Beta HCG değerinde yalancı pozitif sonuçlar


Beta HCG değeri gebe olunmayan bazı durumlarda görülebilmekte ve bu nedenle gebelik testinde yalancı pozitif sonuç alınmasına neden olabilmektedir.

Yalancı pozitif test sonucu halinde bu durum, kadın gerçekte gebe olmasa dahi gebe olduğunu göstermektedir.

Vücudunuzun, içinde beta HCG parçacığı bulunan bazı antikorları üretmesi halinde ya da laboratuvarda hata olması sonucu da yalancı pozitif sonuç görülebilmektedir.

Sonuçlar hakkında şüpheleriniz varsa farklı test yöntemleri ile test sonucunuzu doğrulayabilirsiniz.

Doktorunuzla konuşun


Beta HCG seviyeniz “normal” değerlerle tamamen örtüşmüyorsa endişelenmeyin. Hesaplanan değerler, ortalama değerleri yansıtmaktadır. Normalden daha düşük Beta HCG seviyesine sahip olsanız da hala sağlıklı bir bebeğiniz olabilir.

Gebeliğinizde 6. hafta civarına geldiğinizde ultrason yapılır. Ultrason sonuçlarının, gebelik hakkında HCG değerlerinden daha doğru sonuç verdiği düşünülür.

Gebeliğiniz ile ilgili endişeleriniz varsa durumunuzu değerlendirmek için birkaç gün arayla birden fazla kez Beta HCG değerlerine bakılabilir.

Beta HCG değerleri farklılık gösterebileceği için gebeliğiniz hakkında doktorunuzu dinlemeniz önemlidir. Doktorunuz, bir sorun görmesi halinde Beta HCG seviyesini kontrol edecektir. Ancak yine de endişelendiğiniz şeyler varsa doktorunuza sormanız ve karşılaştığınız bir sorun varsa bunu haber vermeniz önemlidir.
 
X