İlköğretim Yorum ve Soruları Çocuğunuza okul seçerken

Elif

Onur Üyesi
Pro Üye
12 Temmuz 2006
34.877
29.868
60
Çocuğunuza okul seçerken aşağıdaki konularda dikkatli olmalısınız:
1. “Çocuğum için en iyi olan nedir ?”, “Çocuğumun gereksinimleri en iyi nerede karşılanır ?” sorularına yanıt arayın. Çocuğunuz eğitim kurumundaysa onu tanıyan öğretmenleriyle konuşarak en iyi ne şekilde öğrendiği hakkında bilgi toplayın. Farklı okulları ziyaret ederek, tanıtım toplantılarına katılarak beklentilerinizi karşılayacak okulu bulmaya çalışın.


2. Ziyaret ettiğiniz okullara ilişkin genel bilginin sözel olarak değil, yazılı olarak size iletilmesine önem verin.


3. Uygulanan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi edinin. Okulun öğrenci sayısı nedir ? Her şubede kaç öğrenci eğitim görmektedir ? Öğretmen / öğrenci oranı nedir ? Okulun hedefleri nelerdir ? Hedeflere ulaşıldığına dair kanıtlar var mıdır ?


4. Müfredatın temel noktaları nelerdir ? Öğrenciler için hedef ve amaçlar belirlenmiş midir ? Beklentiler öğrencinin gelişim düzeyine uygun mudur ? Çalışmalar öğrencinin katılımcı olmasını sağlayacak şekilde planlanmış mıdır? Öğrencinin gereksinimlerini karşılayacak düzenlemeler yapılmakta mıdır ?


5. Sınıfların yapısal özellikleri, benimsenen eğitim anlayışı nelerdir ? Sınıflar iyi düzenlenmiş, yapılandırılmış, esnek, denetlenen, işbirliğine uygun ortamlar mıdır ?


6. Öğretmenlerin eğitimleri, deneyimleri hakkında bilgi edinin. Yönetimsel, eğitimsel becerileri yeterli midir ? Uygulanan disiplin anlayışı çocuk haklarını gözeten, çağdaş bir anlayışı yansıtmakta mıdır ? Öğrencilere sağlanan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri nelerdir ?


7. Özel gereksinimleri olan öğrencilere gerekli hizmet ve personel sağlanmakta mıdır ? (örneğin özel eğitim desteği , zenginleştirilmiş eğitim gibi) Sanat, spor, müzik gibi dallarda eğitim veriliyor mu ? Serbest zaman etkinliklerine yer veriliyor mu ? Teknoloji kullanılıyor mu ? Öğrenme sürecinde bilgisayarlar yer almakta mıdır ?


8. Değerlendirme nasıl yapılmaktadır ? Öğrencinin gelişimi nasıl ölçülmektedir (örneğin sınav, portfolyo gibi) ? Öğrencinin gelişimine ve genel durumuna ilişkin bilgiler hangi yol ve sıklıkla anne-babaya aktarılmaktadır ? Ebeveynler okul sistemi içine dahil edilmekte midirler, karar verme sürecinde yer alıyorlar mı ?


9. Okul ortamı samimi mi ? Öğretmenler öğrencilerine isimleriyle hitap ediyorlar mı ? Eğitimci, öğrenci, idareci ve veliler arasında saygıya dayanan ilişki var mı ? İnsan haklarına, çevreye duyarlı olunduğunu gösteren mesajlar bulunmakta mı ?


10. Ulaşım sağlanıyor mu ? Yemek veriliyor mu ?, Okul güvenilir bir yerde mi? İyi korunuyor mu ? Bina bakımlı ve temiz mi ?


Dr. Melda Alantar
 
X