İsmi azam duası(en tesirli dua)

MoonfacedMom

Aslan Kadını♌ Terazi Prenses Annesi♎ Kova annesi♒
Doğa Severler Kulübü
Kayıtlı Üye
3 Aralık 2014
7.598
8.671

Bebeğimin doğacağı muhtemel tarih : 19-02-2022

Hamileliğimin 30. haftası içindeyim.
Bebeğimi kucağıma almama 76 gün kaldı.

Hızlı büyümeden dolayı önümüzdeki üç gün içinde bebeğinizin beyni buruşuk, kırışık bir hal alır. Bu buruşukluklara beyin kıvrımları(konvolüsyonlar) denir. Kıvrımlı, buruşuk beyin düz hatlı, kıvrımsız bir beyinden daha çok beyin hücresi içerir ve potansiyel olarak daha kuvvetlidir. Bebeğinizin boyu yaklaşık 26-28 cm civarında ve ağırlığı yaklaşık 1300-1400 gr.

Bebeğimin yaklaşık ağırlığı : 1400 gr. - Yaklaşık boyu : 39.9 cm. (Baştan Topuğa)

Hamilelik Günlüğünü İmza alanına eklemek için tıklayınMoonfacedMom

Aslan Kadını♌ Terazi Prenses Annesi♎ Kova annesi♒
Doğa Severler Kulübü
Kayıtlı Üye
3 Aralık 2014
7.598
8.671

Bebeğimin doğacağı muhtemel tarih : 19-02-2022

Hamileliğimin 30. haftası içindeyim.
Bebeğimi kucağıma almama 76 gün kaldı.

Hızlı büyümeden dolayı önümüzdeki üç gün içinde bebeğinizin beyni buruşuk, kırışık bir hal alır. Bu buruşukluklara beyin kıvrımları(konvolüsyonlar) denir. Kıvrımlı, buruşuk beyin düz hatlı, kıvrımsız bir beyinden daha çok beyin hücresi içerir ve potansiyel olarak daha kuvvetlidir. Bebeğinizin boyu yaklaşık 26-28 cm civarında ve ağırlığı yaklaşık 1300-1400 gr.

Bebeğimin yaklaşık ağırlığı : 1400 gr. - Yaklaşık boyu : 39.9 cm. (Baştan Topuğa)

Hamilelik Günlüğünü İmza alanına eklemek için tıklayınZeynahatunn

Üye
Kayıtlı Üye
15 Temmuz 2021
333
113
21
EVLİYÂULLÂH'IN KENDİSİNE ULAŞMAK İÇİN ÖMÜR VE MAL TÜKETTİĞİ 11 İSMİ ŞERİFTEN MÜREKKEP İSM-İ ÂZAM ZİKİRLERİ ve FAZİLETLERİ

En az 11 kere, en fazla da 111 kere tekrar edildiğinde bütün hayırlı maksatların hâsıl haz on bir ism-i şerif bazı velîler Bu ehlinden öğrenip bizlere nakletmişlerdir. Bu ism-i şerifler de:

"Allâhü hüve melikün semîyun kâdirun kerîymün halîymün ledıyfûn alîymün muîînûn sâdikun"

Şeyh Muhammed Sibâ'i Rahimehullâh'ın beyânı vechile; İsm-i âzam kabul edilen bu üzerinde bir ism-i şerifin birçok hâssası vardır ki, kişiselleştirilmiş:

1) Gerçek mânada veli olmak ve Allâh-u Teâla ile ünsiyet kurmak isteyen kişi Allâh-u Teâla için bir gün oruç tutup bu süre zarfında kimseyle konuşmaz ve müddet tamamana kadar namazın ardından yüz on bir (111) kere bu İsm-i İzam 'ı okursa, Allâh-u Teâla ona sır kapılarını açar, mülk ve melekûtü tanıtır, bütün mahlukâtı dilediği sûretle evirip çevireceği kendisi için müsahhar kılar.

2) Dünyevi bir makam istiyorsan 12 rekat hâcet namazı kıldıktan sonra hulûsi kalp ve düzgün niyetle bu ism-i şerifi 111 kere oku, murâdına nâil olursun.

3) Yüksek mâkâma ulaşmak istersen temiz bir yerde bu ismi şerifi 11 kere oku. İşte o zaman istediğin onu meşru şeyi yapabilirsin.

4) Bir hâcetin olup onun yerine gelmesini istiyorsan, bu ismi şerifi 111 kere okuyup murâdını Allâh-u Teâla'dan istediğin takdirde şüphesiz Allâh-u Teâla senin o hâcetini görecektir.

5) Bu ismi şerifi bir taş üzerine okuyup fırtınalı denize atarsan biiznillâh denizin dalgaları sûkunete erişir ve böylece kimse boğulmaz.

6) Bu ismi şerifi 111 kere Arapça harfleriyle yazıp üzerinde yazıp hiçbir silah sana tesir etmez.

7) Bu ismi şerifi 11 kere okuyup birini çağırırsan davetine icâbet eder.

8) Bu ismi şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına gâlip gelir ve ondan ancak hayır görür.

9) Bu ismi şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o âmirin öfkesi diner, kendisi hakkında tür ceza kesinleşse o yönetici tarafından o ceza kaldırılır.

10) Bu ismi şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.

11) Onun kim bu ismi şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyâri olarak muhabbet besler.

12) Bu ismi şerifi kılıcına yahut yüzüne nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer, dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır.

13) Bu ismi şerifi bir kağıda yazıp bir mekânın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özelliklede belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyâde tesir eder.

14) Bu ismi şerifi herhangi bir niyetle 11 kere okuyan kişi mutlaka niyetine nâil olur.

15) Zorba bir sultandan korkup ona giderken bu ismi şerifi okuyan kişi şerrinden emin olur.

16) Sâralı yahut başka bir şekilde bayılmış bayılmış kulağına bu ismi şerif 11 kere okunursa o deney şeytanı ve cini yanar.

17) Her farz namazın ardında bu ismi şerifi 11 kere okumaya evam edene Allâh-u Teâla dünya ve âhirette rızık, kadri yücelir, görüyen herkes onu sever, ins-ü cinden onu herkes zâlim emirler dahi sever, o kişi Allâh -u Teâla'nın güvencesinde olur, bütün mahlukât aleyhine toplansa da halkın şerrinden korunduğu için dünyada hiçbir şeyden korkmaz olur.

18) Kimin ezber gücü zayıf olup bu ismi şerifi harfleri birbirinden ayırarak yazıp pazar gününün altıncı saatinde içerse o kişi ismi âzam-ı bulup okumaya ve bütün duyduklarını ezberlemeye muvaffak olur.

NOT: Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılır. Pazar günününcı saati ise imsaktan sonraki saat birinci saat kabul edilebilir tesbit edilir.

19) Bir murâdı olup onun âkibetin vâkıf olmak isteyen bir kişi bu ismi şerifi bir kağıda yazıp o kağıdı bir mumla kaplasın ve o mumu herhangi bir derinin içerisine koymak o deriyi bir suyun içerisine bıraksın, o suyuda yakın bir yerde bu ismi şerifleri uyuyana kadar tekrarlasın, böyle yapan kişi kaybolan yahut çalınan nerede olduğu öğrenmek öğrenmek istediği şeyin âkibetini hayır yahut şer olarak rüyâsında görür.

20) Her kim bu ismi şerifi yazıp bal yada şekerle içmeye devam ederse ebedi hasta olmaz ve biiznillâh bedeninden bütün hastalıklar çıkar.

NOT: Bu yazı misk ve safrandan yapılma yazıp sonra zemzem veya yağmur suyu yahut temiz bir suyla bozularak içilir.

21) Kim ayın karanlık olduğu bir gecenin 8. Saatinde 8 rekat namaz kılıp rekatta Fâtiha suresinden sonra;

”(Rasûlüm!) İşte sana! Kendileri (nin halkları müşrik ve) zâlim olan memleketleri yakaladığı zaman, Rabbinin yakalayışı dolayısıyla (pek çetin) dir. Gerçekten de O'nun yakalaması çok acı vericidir, pek şiddetlidir (ki, ona çarpılanın kurtuluşu asla beklenemez) ”Hûd süresi: 112 âyeti kerimesini okursa ve namazı bitirdikten sonra bu ismi âzam-ı 111 kere okuduktan sonra:

”Yâ Şedîd! Falancadan hakkımı al ”derse o zâlim kişi o ve helake uğratılır.

NOT: Ayın karanlık olduğu geceler gökteki ayın gömme gömülü ilk ve son gecelerdir. Gecenin 8. Saati güneş battıktan sonraki ilk saat gecenin 1. Saati kabul edilebilir tesbit edilir. Zâlimden intikam almak ihtiyâcı hisseden kişi karanlık geceleri beklemeden de bu ameli işleyebilir. Biiznillâh tesirini görecektir.

22) Zorba ve kibirli bir zulmüne uğrayan mü'min cuma gecesini bekleyip bu ismi şerifi 111 kere okuduktan sonra:

“Ey zâlimleri zelil kılan Zât! Falancayı bana karşı zelil eyle ve ismi Âzam hakkı için onu pişmanlığa ve üzüntüye sevk eyle ki o ismi Âzamın da Allâh, Hû, Melik'ün, Semîun, Kâdir'ün, Kerim'ün, Halim'in, Latîf'ün, Alîm'ün , Muîn'ün, Sâdık'un ismi şerifleridir ”derse, Allâh-u Teâla uykusunda sıkıntısı hususunda yardım edecek birisini gönderir.

23) Zorba birini bulunduğu şehirden çıkarmak istiyorsan onun içinde bulunduğu yerde bir avuç alarak bu ismi şerifi o toprak üzerine 11 kez okuduktan sonra:
”Ey Allâh! Falancayı bu mekandan çıkart ”dersen 11 gün tamamlanmadan önce kişi veya kovulur.

24) Düşmanından intikam almak isteyen kişi bu ismi şerifi her akşam namazından sonra 11 gün 11 kere okuduktan sonra her seferinde: ”Falanca bana zulmetti. Ey Müntakim! Ondan intikamımı al ”diye dua ederse, o zalim kişi helâk olur. Hastalanması niyetiyle okunursa o kişi biiznillâh hasta olur. Darlığa düşmesi anlaşılırsa feza kapsama gelir.

25) Kim bu ismi şerifi avantajının adıyla beraber yazdıktan sonra:

”Lâ yekâdûne yefgahûne kavlâ. Sümme amû ve sammû. İn-neşe 'nünezzil aleyhim minessemâ-i âyeten fezallet eğnâguhüm lehâ hâdı-în. Ve le-gad nağlemü enneke yedııgu sadruke. "

Âyeti kerimelerini yazar ve o kağıdını yazarak yazarak yani ”Felanın adıyla” demek başka ziyâretçisi olmayan bir mezara gömerse, o sürükleyecek derecede darlık çeker.

26) Bu ismi Âzam 11 yazılıp bir su ile bozulup o su düşmanın adıyl bir kelbe içirilirse o düşman delirir.

27) Düşmanın ayaklarının altından toprak alınıp ismi şerif üzerine üzerine 11 kez okunup o toprak rüzgarla saçılırsa kullanıcı o beldeden bir daha dönmemek üzere ayrılır. O toprak ziyaretçisi olmayan bir mezara gömülürse, karınca yuvasına gömülürse hastalanırsa tutulur.

MÜHİM NOT; ANCAK BUNLARI YAPARKEN ALLÂH-U TEÂLA'DAN KORKMAK VE BU SIRRI KORUMAK LÂZIMDIR.ZİRA BÖYLE TEHLİKELİ İŞLER RASTGELE DÜŞMANLAR İÇİN NEFSÂNİ GAYRİ MEŞRU SEBEPLERLE KULLANILIRAH BÜY. SADECE İSLÂM'A ZARAR VEREN VE MÜSLÜMANLARA ZULMEDEN ŞERLİLER İÇİN İSTİMÂL EDİLEBİLİR. HER KİM BU SIRRI FÂSIK BİRİNE ÖGRETİR DE O DA BUNUNLA FENİLİK YAPARSA O KİŞİ HER KÖTÜLÜK YAPTIĞINDA ONA BUNU ÖĞRETENE BÜYÜK GÜNAH YAZILIR.

28) Kim bu ismi artan bir kefenin dört parçasına yazıp bulunduğu yerin dört köşesine gömerse ne hırsız nede düşman o mekandan bir şey alamaz.

29) Biz bu ismin sırrında Allâh'u Teâla'nın neler sakladığını açıklamak isteseydiklerimiz vakit yetmez ve ciltler almazdı lakin kişiye özel bir işaret verme zaman söylenmesinden daha ziyâde manâlar anlar.

30) Her kim dünya ve âhiret işlerinden bir şey dilerde bu ismi âzamı o dilediği şeyi adını söyleyerek söyleyerek 111 kere zikrederse o iş 24 saat üzerinden gelir gelir. Kimse bu ismi şerifteki acayip tasarruflara şaşırmasın! Zira geçmiş büyüklerin bilip tatbik ettiği ve kendisiyle acayip işler yaptığı İsm-i Âzam'dır. Havas ilmiyle uğraşanlar Musa Aleyhisselâmın annesinin isminde safra nice hünerler sayarlarken Musâ Aleyhisselâm'ın annesinin Rabbi'nin adının faydaları nasıl sayılabilir?! (Muhammed es-Sibâ'i, es-Sirru'l-mükettem fî ismillâhi'l Âzam, sh: 48/52
Beni de alınnn❤