Zayıf Yumurtalık Rezervi ve Tüp Bebek Tedavisi

Durum
Mesaj gönderimine kapalı.


Yumurtalık rezervi, herhangi bir zamanda yumurtalıklarda bulunan yumurta havuzudur. Düşük yumurtalık rezervi, yumurta sayısının fizyolojik olarak azalması ve makul bir gebelik şansı sağlamak için yetersiz bir sayıya neden olmasıdır. Genel olarak, yaşlanan yumurtalıklardan kaynaklanır. Hastalar, yumurtalık rezervinde azalma olabilirken, bozulmamış yumurtalık fonksiyonlarına sahip olabilirler.

Kadınlar milyonlarca yumurta ile gelişmenin en erken evrelerinden birinde hayata başlarlar. Bu sayı, doğumda bir ila iki milyon yumurta düşüyor ve ergenlik döneminde 250.000 ila 500.000 yumurta daha geriliyor. 37 yaşındayken, bir kadının yalnızca 25.000 yumurta ve menopozda 1000'den az olması gerekir. Yumurtalıkta üç çeşit yumurta vardır: olgunlaşmamış yumurtalar, belirli bir döngü içinde olgunlaşmak ve yumurtlamaya hazırlanan yumurtalar ve atrofik veya ölü yumurta havuzu. Yumurtalar, olgunlaşıncaya kadar onları destekleyen ve besleyen folliküllerle kaplıdır, ancak büyük çoğunluk bunu asla yapmazlar. Olgunlaşma için yumurtaların belirli bir miktarı veya yüzdesi her ay seçilir. Bu yumurtalardan birisi yumurta akıtılacak ve gerisi geri çekilecek, ölecek ve atrezi yoluyla yumurtalık içine yeniden absorbe olacak. Seçilen yumurta sayısı, havuzdaki olgunlaşmamış yumurta sayısına bağlıdır.

Düşük Yumurtalık Rezervi Nedenleri

Düşük yumurtalık rezervi, yumurta sayısının erken bir azalmasıdır ve kadında iki X kromozomu bulunmayan Turner Sendromu veya Kırılgan X gibi gen anormallikleri gibi kromozomal anomalilerin neden olabilir.

Ayrıca, yumurtalık dokusu, torsiyon, endometriozis, benign veya malign yumurtalık tümörleri, radyasyon veya kemoterapi, immünolojik koşullar, pelvik adezyonlar veya yüksek vücut kitle indeksi nedeniyle yumurtalık kistlerinin kısmen veya tümünün cerrahi olarak çıkarılmasıyla yok edilebilir.Düşük Yumurtalık Rezervi ve Tüp Bebek Başarısı

Düşük yumurtalık rezervleri, bir kadının hamilelik problemleri olduğunda yalnızca bir sorun haline gelir. Diğer kadınlar bu durumu 30 ve 40'lı yıllarda yaşarlar, ancak çocuklarını daha erken yaşamış olabilirler, dolayısıyla onları olumsuz bir şekilde etkilemez.

Tüm yaş grupları için tüp bebek başarısı, yumurta alımı sırasında doktorun kaç tane yumurta alabileceğine oldukça bağlıdır. Tanım gereği kötü yanıt veren kişi, yumurtalık uyarımı sonrasında üç veya daha az olgun folikül oluşturduğu bir kadındır. Zayıf yanıt verenlerden dörtten az yumurta alırsak gebelik şansı üç kat daha az olur.

Daha az sayıda yumurta, embriyo transferi için seçilecek daha az embriyo anlamına gelir. Çoğu zaman zayıf yanıt verenler yaşlıdır, bu yüzden yumurtalarının kalitesi daha düşüktür ve gebelik şansını düşürür ve düşük yapma şansını arttırır. Hastanın yumurtalık uyarısına verdiği yanıt genellikle yumurtalık rezervine orantılıdır.

Bir kadının zayıf cevaplayıcı olup olmadığını belirlemek için kullanılan bazı temel testler vardır:
 • Follikül stimüle edici hormon (FSH)
 • Östradiol (E2)
 • İnhibin B
 • Anti-Müller hormon (AMH)
 • Antral folikül sayısı (AFC)
 • Ayrıca, Clomiphene Citrate Challenge Test (CCCT), ekzojen folikül stimüle edici hormon rezerv testi (EFFORT) ve GnRH agonisti (GnRHa) testine yumurtalık cevabı GAST gibi dinamik testler de bulunmaktadır.
Bir sonraki adım, doktorun zayıf bir cevaplayıcı için en iyi uyarı protokolünü belirlemesi içindir. Temel ilke, mümkün olduğunca çok yumurta elde etmektir.

Farklı uyarı protokollerine örnekler:
 • Yüksek FSH dozunda OCP / MicroFlare Lupron
 • GnRh antagonisti ile yüksek FSH / HMG dozu
 • Yüksek FSH / HMG dozajlı kombinasyon MicroFlare ve Antagonist
 • Letrozol veya Klomifen ve FSH / HMG
 • Önceki döngüde östrojen / progesteron 2. gün
 • Önceki döngünün luteal fazındaki östrojen
 • Luteal fazın 2. bölümünde östrojen ve antagonist başlıyor
 • Düşük doz FSH / HMG uyarımı
 • Doğal veya minimum sürekli döngü
Yaş, göz önüne alınması gereken en önemli faktörlerden biridir. 35 yaşındaki bir kadın 45 yaşındaki bir kadın aynı sayıda üremeye nazaran sadece bir ila iki (1-2) yumurta ürettiğinde etkileri çok farklıdır. Ne yazık ki, yaş sadece yumurta sayısını etkiler, aynı zamanda yumurta kalitesini de etkiler.
Yumurtalık rezervi nedir?


Tüp bebek için herhangi bir stimülasyon rejiminin amacı, birkaç iyi kalitede yumurta ve sağlıklı bir rahim ortamıdır. Yumurta rezervi teorik bir kavramdır. Pratik bir husus olarak, bir bireyin yumurtalıklarının doğurganlık ilaçlarıyla başarıyla uyarılabilme kolaylığına atıfta bulunmaktadır. Yumurtalık rezervini etkileyen tek tutarlı değişken kadın yaşıdır. Bunun nedeni, bir kadının sahip olacağı yumurta ile birlikte doğmasıdır. Çoğu kadında, yumurtaların çoğunluğu genetik olarak normal veya dengelidir. Bununla birlikte, bazıları genetik olarak anormal veya dengesiz olacaktır. En iyi yumurtalar önce ovulated görünüyor. Daha büyük bir kadın, doğurganlık uyuşturucularına cevap vermek için bıraktığı daha az genetik dengeli yumurta. Bu yaş ilişkisi verimli nüfusta da geçerlidir. Daha yaşlı kadınlarda uterusa implantasyon için daha az normal embriyo bulunur. Bu nedenle, 35 yaş üstü sağlıklı kadınlar, genç meslektaşlarından daha verimli olurlar. 40 yaş ve üzeri kadınlar kendi yumurtalarını kullanarak tüp bebek tedavisi ile yalnızca % 20 canlı doğum oranına sahip olabilirler. Bu nedenle donör yumurta terapisi bu yaş grubunda bu kadar popüler hale gelmiştir.

Ne yazık ki, yumurtalık stimülasyonu girişimlerine kötü yanıt veren bazı genç kadınlar var. Belki de "zayıf yanıtlayıcılar" diye adlandırılanlar, bir Turner'ın mozaik sendromlu hastasında olduğu gibi daha genetik açıdan dengesiz yumurtalarla doğarlar veya geçmiş cerrahi tedavi, pelvik enfeksiyonlar, kanser tedavisi, sigara içimi, yumurtalık skarlaması nedeniyle daha az yumurta veya kalitesiz yumurta içerebilirler Endometriozis veya açıklanamayan infertilite ile ilişkili vb. Tüp bebek uygulayıcılarına en büyük meydan okumayı sunmuş olan bu hasta grubu. Bazı genç kadının yumurtaları daha az olabilir, ancak hepsi düşük kaliteli midir?

Hangi over rezerv testleri yaygın olarak kullanılır?

Bazal FSH testi, menstruasyon döngüsünün ikinci veya üçüncü gününde çizilen bir kan testidir. FSH, hipofiz bezinden salınır ve böylece yumurtaları büyür ve sonunda yumurtlamak üzere yumurtalıkları seçer ve seçer. Az sayıda yumurta olduğunda, bu hipofizin daha güçlü bir sinyal göndermesi gerekir; bu nedenle FSH düzeyi bu koşullarda daha yüksek olur. Çoğu doğurganlık merkezleri, üzerinde "yoksul müdahale" olarak adlandırılan bir FSH seviyesi tespit etmiştir. Normal aralığa giren kadınların IVF için daha iyi aday olduğuna inanılıyor. Maalesef, test sonuçları doğru olmayabilir çünkü menstruasyon döngüsü sırasında gerçekten kan çekildiğinde önemlidir. Bazal FSH zamanında, hastanın doğru günde çizilen testi gerçekleştirdiğini doğrulamaya yardımcı olması için bir estradiol seviyesi çizilebilir. Çünkü östradiol seviyesi yükselirse FSH düzeyi bastırılır. Bazen erken menopozdaki kadınlar, sahte negatif sonuçlar veren baskılanmış FSH seviyeleri ile üç yüksek estradiol seviyesine sahip olacaklar. CCCT testi, 35 yaş ve üzeri kadınlar için bazal FSH testinin bir inceliği olarak geliştirildi. Bu testle, hastanın 5 ila 9. siklik günlerde 100 mg klomifen sitratın uygulanmasını müteakiben, 3. günde ve başka 10. günde çekilen bir bazal FSH seviyesi vardır. Test, bazal seviyenin uyarılmış seviyelerine kıyasla yorumlanmaktadır.

Yumurtayı kalite için test edebilir miyiz?

Yumurtalık arzını yumurtalık rezerv testi ile test edebiliriz (yukarıda belirtilmiştir), ancak yumurta kalitesi için bir testimiz yok. Şu anda yumurta kalitesinin en iyi testi kadın yaşıdır Yumurtalardaki kromozomal anormallikler yaşlanma ile birlikte önemli derecede artmaktadır Yumurtlamanın kalitesi düşüktür genellikle anomalilere bağlı kromozomal anormalliklerle ilgilidir 45 yaşında bir miktar kaliteli yumurta içebilir ve yine de verimli olabilir, ancak bu nadirdir.Diğer aşırıdır, 25 yaşındaki insanlar kalitesiz yumurtalara sahip olabilirler ve infertil (aynı zamanda ender) olabilirler. Bunlar çok uç örneklerdir. Sorun şu ki, yumurta miktarı ve kalitesi, kadınlar yaşlandıkça belirgin şekilde azalmaktadır.

Yumurtalık rezervi ve doğurganlık ne zaman azalmaya başlıyor?

Kadınlarda doğurganlık potansiyelindeki azalma genellikle 30'lu yılların başında başlar ve orta-son 30'lu yıllarda hızlanır. Tek bir kadının yumurta miktarı ve kalitesi yaşı için ortalama olabilir, ortalamadan iyidir veya ortalamadan daha kötüdür. Çiftler kendi başlarına hamile kalmaya çalıştıklarında (evet, doğurganlık doktorları yardım almadan cinsel yaşam ve gebe kalmayı onaylarlar) sınırlayıcı bir faktör bazen yumurta kalitesidir.
 
Durum
Mesaj gönderimine kapalı.