konuşma

  1. isabel

    İyi bir anne olabilmek

    İyi bir anne olmak her annenin en birincil isteklerinden biridir. Bunun için tek şart eğitimli olmaktır… İyi bir anne olmanın en önemli kuralı okuryazar bir anne olmaktan geçiyor. Gündemden haberdar, çocuğu ile ilgili, onun eğitimine özen veren, kararlı, kendinden emin ve çocuğuna güvenen bir...
  2. Caddy

    Dinleme Hatası Yapmamak İçin Öneriler

    Sağlıklı bir iletişim ve çatışmaların önünü kesmek için, dinleme çok önemli bir faktördür. Her insan için dinlenilmek, önemsenmek çok önemlidir. Sorunlu evliliklerde en sık duyduğum, çiftlerin kendilerinindinlenilmediğinden ve duygularının anlaşılmadığından şikayet etmesidir. Şunu diyebilirim...