okul-esyalari-640x426.jpg


Okul seçimi çocuğunuzun başarısını önemli ölçüde etkileyen bir durumdur.

OKUL SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR


Anne baba olarak hayatımızın belki de en önemli seçimlerinden biriyle karşı karşıya kaldığımız anlar bizi en çok bunaltan dönemlerdir.Çocuğumuz söz konusu olduğunda çok seçici olduğumuz bir gerçek.Gözümüzden sakınarak büyüttüğümüz yavrularımızı emanet edeceğimiz okulu seçmek başlı başına bir sorun.Çevremizde birbirinden farklı ve iddialı pek çok okul varken biz çocuğumuzu ve eğitimini emanet edeceğimiz kurumları çok iyi seçmek, tanımak ve araştırmak zorundayız.Söz konusu olan çocuğumuzun sadece okuma yazma öğrenmesi ya da bir takım derslerde başarı elde etmesi değil. Bu kadar sınırlı bir tanımdan ya da kavramdan söz etmiyoruz.Bahsettiğimiz çocuklarımızın neredeyse bütün bir ömrünü, karakterini,mesleğini ve geleceğini belirleyecek uzun bir eğitim süreci.Bu uzun süreçteki ilk basamaklar ise en önemli nokta olmuştur.Her şeyin ötesinde çocuklarımız ister ilköğretime başlasınlar,ister ortaöğretime,ya da üniversiteye; okul seçimi her zaman kafa karıştırıcı ve anne babaları en çok sıkıntıya sokan konudur.

Bütün bu açılardan bakıldığında okul seçiminde nelere dikkat etmeliyiz,en önemli kriterler neler olmalıdır ve bir okulda olmazsa olmaz diyeceğimiz şeyler nelerdir sorularına yanıt verelim istedik.
132_bin_ogrenci_ders_basi_yapacak_h16356.jpg

Okulun Misyonu ve Vizyonu:


Okul bir eğitim ve öğretim kurumudur.Bunu hepimiz biliriz elbette.Ancak çocuklarımızın bu bilinçte olmasını beklemek biraz hayalperestlik olur.Onlar hem yaşları itibarıyla,hem de henüz o bilişsel olgunluğa ulaşamamış olmaları nedeniyle okulun önemini ve kendilerine katacağı değerleri algılayamazlar.Çocuklara okulun ne olduğunu ve orada neler öğreneceğini anlatabilmek için somut anlatımlarda bulunmak gerekir.Üstelik bir okuldan beklentilerimizi iyi saptamak gerekiyor.Hem anne babalar olarak biz yetişkinler, hem de çocuklar okulun neler sağlayacağı ve ne tür bir vizyon ve görev üstlendiğini tam olarak bilmek zorundayız.Zira okul tek başına bir binadan öteye gitmez,okulu tanımlayan asıl değerler, bir bütün oluşturmaya yönelik farklı kavramlardan oluşur.Okul eğer aşağıdaki öğeleri kapsıyorsa,eğitim alan çocuk için ve ebeveyn olarak bizler için bir eğitim kurumu olarak amacına ulaşmış,görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır


İyi bir okul ve iyi bir öğretmen:

Okula başlayan çocuk için öğretmen aile kadar hatta belki daha fazla yakınlık duyacağı bir modeldir.Öğretmenin tavrı çocukta motivasyonu ve ilgiyi olumlu yönde etkiler.


Okulun Eve Yakınlığı:

Bu en önemli konulardan biridir ve cevabı da çok basittir. En yakın, en kolay ulaşılacak okul en iyi okuldur. Henüz 6-7 yaşında bir çocuğu sabahın erken saatlerinde uykusundan kaldırıp servislere bindirmek ve neredeyse saatlerce sürecek yolculuklara göndermek çok da akıllıca değildir. Bu kadar küçük yaştaki bir çocuk henüz oyun çağı çocuğudur ve sabah ve akşam uzun saatlerini yollarda geçirmesine hiç gerek yoktur. Üstelik özellikle ilköğretimin ilk basamağına başlayacak çocuklar için aileler sık sık okula gitme ihtiyacı duyabilirler.

Okulun uzun süreli bir eğitim kurumu olduğunu unutmadan,her tür hava koşulu olabileceğini göz önünde bulundurarak,zaman zaman sağlık sorunları yaşanabileceğini düşünerek,hatta bazen sınavlar ve etüt dönemleri olduğunda yaşanacak sıkıntıları da dikkate alarak olabilecek en yakın okulu düşünmekte fayda var.Bu anlamda da eve yakın bir okulun tercih edilmesi son derece yararlıdır.


Eğitimin kalitesi ve öğretmen seçimi:

Okul ve eğitimin kalitesinden bahsediyorsak en önemli konunun öğretmen seçimi olduğunu bilmek zorundayız:Çünkü en hayati nokta budur; iyi bir öğretmen.


Çocuğun Okulu Sevmesi:

Çocuklar okula başladıklarında genellikle çok istekli ve heyecanlı olurlar.Çünkü okul yeni arkadaşlar,yeni bir çevre demektir.Özellikle ilkokula başlayan bir çocuk için okulun bir diğer anlamı kalemlerle ve kağıtlarla bol bol oynamak,yazı yazmak,resim yapmak gibi faaliyetlerden oluşur.Daha önceden okul öncesi eğitim almış bir çocuk için bu, oyunun farklı bir yerde devamı anlamına gelir.

Çocukların okulu sevmesinin en önemli koşulu iyi bir okul ve iyi bir öğretmendir.Çocuğu okula hazırlamak velinin görevidir ama okula başlamış bir çocuğun okulu sevip sevmemesi öğretmenin becerisine kalmıştır.Normal şartlarda bir çocuk zaten okulu sevmek için pek çok nedene sahiptir.
e-okul-not-öğrenme.jpg

Sosyal etkinlikleri:

Okulun sadece bazı bilgilerin öğretildiği bir bina olmadığını biliyoruz.Okul olarak tanımladığımız kurumlar aynı zamanda eğitim yuvalarıdır.Eğitim yuvaları demekse, ders vermenin ötesinde başka bazı değerlerin de verildiği,çok yönlü çocuklar yetiştirmenin en önemli amaç olarak görüldüğü eğitim öğretim anlayışı demektir.

Bizler çocukların,en yoğun sınav dönemlerinde bile mutlaka sosyal faaliyetlerde yer almasını,hatta özellikle bu dönemlerde müzik gibi,spor gibi bir hobi edinmesini öneriyoruz.

Okul içinde yemek:

Okulların büyük bir kısmında artık çocuklar için yemek servisi de verilmekte.Bu hem sağlıklı bir durum hem de bazı durumlarda kafa karıştırıcı olabiliyor.


Bu tip sorunlarda okulun sıkı takibi,denetimi gerekiyor.O nedenle seçilecek okulun bu gibi konulardaki duyarlılığını da göz önünde bulundurmakta fayda var.

Servis:


Servis konusu zaman zaman bir sorunlar yumağı olarak anne babaları zorlayan konudur. Gönül ister ki çocuklarımız yakın okullara gitsinler ve servis problemleriyle uğraşmasınlar.
Servis meselesinde maalesef son zamanlarda yine bir çok olumsuz duyumlar var.Bir okul seçerken çocuğunuzu emanet ettiğiniz kurumun öğretmenleri, ciddiyeti, sorumluluğu,görev bilinci ne kadar önemliyse,kuruma çocuklarınızı ulaştıracak servis şirketi ve personeli de o kadar önemlidir.Öncelikle;

*Servisin güvenilir olup olmadığı,
*Servis şirketinin ismi,tanınırlığı,
*Servis araçlarının kaç yıllık oldukları,
*Servis şoförlerinin yeterliliği,ustalığı ve güvenilirliği,
*Servis şirketinin referansları ve ne kadar süredir o okulla çalıştıkları,
*Servis elemanlarının ne kadar süre ile o şirkette çalıştıkları,
*Eleman seçiminde şirketin kriterleri gibi bir çok konuyu iyi sorgulamak durumundasınız.


Aileler ile iletişim, rehberlik hizmetleri:

İyi bir okul-aile işbirliği çok önemlidir..Zaman içinde bazı sorunlar yaşanması normaldir. Çocuklar eğitim hayatları boyunca bazı iniş çıkışlar yaşayabilirler. Hayata hazırlanan çocukların kendi yaşam deneyimlerini kazandıkları unutulmamalıdır. Bu deneyimler olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla beraber bir bütündür.Önemli olan ailenin çocuğun yanında yer alması, sorunlarına karşı dikkatli ve ilgili davranmasıdır.Doğru eğitimle yoğrulmuş çocuklar kendi çözümlerini kendileri bulma yeterliliğini kazanmış bireyler olurlar. Eğitimin amacı da bu olmalıdır.


Sonuç Olarak:

Okul seçimi gerçekten önemli bir iştir.Günübirlik kararlarla ya da kulaktan dolma bilgilerle alınamayacak bir karardır.Bu konuda alıncak kararın çocuğunuzun ömrü boyunca etkisi olacağını ve onun neredeyse bütün bir hayatını etkileyecek bir adım olduğunu unutmayın.Burada aslında okul seçiminden daha çok iyi eğitmen ve öğretmen seçimi olarak konuyu netleştirmek daha sağlıklı olur.Ancak iyi eğitici ve öğreticilere sahipse bir okulun iyi bir okul olduğunu söyleyebiliriz.Okul kararı verirken öğretmenlerin yeterliliği,almış oldukları eğitim,bu konudaki deneyimleri ve bulundukları okulda ne kadar süreyle bulundukları gibi önemli konuları baştan öğrenmek ilerde çıkması muhtemel sorunları baştan önleyecektir. Ayrıca kararınızı verirken okul yönetiminden , çocuğun öğretmeninin yıl içinde değişme ihtimali olup olmadığı hakkında kesin açıklama istemelisiniz.