Basit bir tetkik. Sadece sabah yaptığınız idrarda "Mikroalbuminüri" baktırıp da negatif olduğunu görmek size iki çok önemli bilgi verir:

1. Şeker hastalığı böbreklerinize hiçbir hasar vermemiştir. En az 10 yıl süreyle de şekerin böbreklerde yaptığı bir hasarla karşılaşmayacaksınız.

2. Koroner Kalb Hastalığı riskiniz çok artmamıştır.Bu nedenle yılda bir kez mutlaka idrarınızda mikroalbuminüri bakınız.

Mikroalbüminüri, idrarda bir günde 30-300mg protein atılmasıdır. Eğer tedavi edilmezse bu hastaların %20-40'ında böbrek yetmezliği ilerdeki yıllarda gelişebilir. Albümin atılımı arttıkça (günde 300 mg'dan daha fazla) böbrek fonksiyonları daha da bozulur ve tansiyon yüksekliği başlar.