Doğuma Hazırlık İşte size en anlamlı en güzel isimler

Bebeklerimize aldığımız eşyalar, hastane çantası, ürünler için tavsiye ve öneriler....

mhnds_

Popüler Üye
Kayıtlı Üye
8 Aralık 2014
1.638
1.641
http://www.1haber.com/kadin/2014-be...i-anlamlari-ve-cocuk-uzerindeki-etkileri.html
Yeni doğan çocuğa kısa bir süre içinde güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli görevlerindendir. Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir. Rasulullah (sav) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenmiştir. Kötü bulduğu bazı isimleri değiştirme yoluna gitmiştir. Yine konulması gereken güzel isimler hakkında bilgiler vermiş, zaman zaman bizzat kendileri çocuklara isimler vermiştir.

Rasulullah (sav) güzel isim koymanın önemini şöyle açıklıyor: “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (1)

Hiç kimse kıyamet günü Allah (c.c.)’ın hoşlanmayacağı isimle O’nun karşısına çıkmak istemez. Öyleyse kötü olan isimlerin çocuklara verilmemesi gerekir.

Rasulullah (sav)’ın isim konusundaki hassasiyetini daha iyi anlamak için şu hadis-i şerifi de görmek lazım. Yahya bin Said (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) bol sütlü bir deve hakkında: “Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki, Rasulullah (sav) adama: “İsmin ne?” diye sordu. Adam: “Mürre (acı)” diyince ona “Otur” dedi. Hz. Peygamber (sav) tekrar: “Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber (sav) ona da: “İsmin ne?” diye sordu. Adam: “Harb” diyince, ona da: “Otur” dedi. Rasulullah (sav): Bu deveyi bize kim sağacak?” diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. O da “Ya’iş” (yaşıyor) cevabını alınca ona “Sen sağ” dedi.(2)

Rasulullah(sav)’ın açıklamalarına göre en güzel isim olarak adlandırılanlardan bazıları şunlardır: Erkek ismi olarak, Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Peygamberlerin isimleri, Hasan, Hüseyin ve diğer İslam büyüklerinin isimleri tavsiye edilen isimlerdir. Kız isimleri olarak da, Aişe (Ayşe), Fatıma, Zeyneb, Hatice, Cemile, Zehra… gibi isimler güzeldir.

Anne ve babalar, çocuklarına isim koyarken anlamsız, hoş olmayan isimlerden kaçınmalıdırlar. İslam dünyasında kullanılan ve anlamı güzel olan isimlere yönelmelidirler. Bu gün her dinin kendine has bir takım isimleri vardır. Müslüman olduğunu iddia eden anne ve babalar da çocuklarının isimlerini bu doğrultuda vermelidirler.

İsim koymada dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda, Halk arasında Kur’an-ı Kerim’den isim bulma cehaletidir. Anlamı olmayan yada anlam olarak kötüyü çağrıştıran bir takım isimlerle ilgili olarak “Neden bu ismi koydun?” denildiğin de verilen cevap “Bu isim Kur’an da var” olmaktadır. Mesela, kızlar için kullanılmaya başlanan “ Aleyna (Bizim üzerimize), Aleyke (Senin üzerine), Kezban (yalancı) gibi isimler. Bu tür anlam ifade etmeyen isimlerden kaçınmak gerekir.

1- Ebu Davud, Edeb 69
2- Muvatta, İsti’zan 24

Sadık AKKİRAZ (Kur’an ve Sünnet Işığında EVLİLİK VE MAHREMİYETLERİ) Shf: 334,335,336

En Güzel Erkek İsimleri
- A -

Abay Hüner, beceri, maharet
Abbâs Çatık kaşlı, keskin bakışlı, sert bakan. Peygamberimizin (s.a.v.) amcasının da ismidir.
Abdullah Bu ismi Peygamberimiz en şerefli isim olarak belirlemiş ve fazilet bakımından üstün olduğunu söylemiştir.
Abdurrahman Rezzak, bütün mahlukâta rızıklar veren, her an bütün mahlukât hakkında hayır ve rahmet irade buyuran nizam ve adalet sahibi Cenab-ı Allah’ın kulu anlamındadır.
Abdülali Yüce ve ulu olan şan ve şeref sahibi Allah’ın kulu anlamına gelir.
Abdülaziz Aziz olan ve izzet ve şeref sahibi Allah’ın kulu anlamındadır.
Abdülbâki Daimi ölümsüz olan Allah’ın kulu anlamındadır.
Abdülkâdir Her şeye gücü yeten, istediğini istediği zaman yapmaya gücü yeten Cenâb-ı Hakk’ın kulu anlamındadır.
Abdülkerim Yüce ve büyük, kerem sahibi cömert olan Allah’ın kulu.
Abidin İbadet edenler, kulluk edenler anlamına gelir.
Acar Çevik, yiğit, atılgan.
Acun Dünya, evren.
Adem İyi, temiz kimse. (İnsanlığın ilk atasının ve peygamberinin adıdır.)
Adil Doğru davranan, doğruluk gösteren, dürüst, Allah’ın emirlerini noksansız tatbik eden demektir.
Adnân İnsanlardan üstün olan demektir.
Afşin Savaşlarda kullanılan giysi. Büyük Türk komutanı.
Agâh Bilgili, kalbi uyanık, haberdar anlamındadır.
Ahmet Çok övülmüş, medhedilmiş. Peygamberimiz’in (s.a.v.) isimlerinden biridir.
Ahsen Daha güzel, en güzel, çok güzel anlamındadır.
Akalp Temiz, yiğit
Akbatur Namuslu ve yiğit.
Akın Geçici hücum, taarruz, harekat.
Akın Alp Akıncı yiğit; çevik, hızlı hareket eden anlamındadır.
Akıner Akın yapan er.
Âkif İbadetle meşgul olan, Allah’a yönelen anlamındadır.
Aktekin Ak şehzade
Aktimur Ak demir anlamına gelir.
Alâeddin Dinin yüce kişisi, büyüğü, şanlısı demektir.
Ali Yüksek, yüce, büyük, ulu
Alişan Şan ve şeref sahibi kişi.
Alp Yiğit, cesur, pehlivan kimse.
Alparslan Korkusuz, yiğit, kahraman, Aynı zamanda Türklere Anadolu kapılarını açan büyük komutanın adıdır.
Alpay Büyük ay manasınadır.
Alper Cesur asker, yiğit asker.
Alperen Mücahdi, savaşçı, derviş.
Alphan Kahraman, yiğit, cesur hükümdar anlamındadır.
Altan Güneş doğarken ufka yaydığı kızıl renk.
Anıl Namın yürüsün anlamındadır.
Arda İşaret olarak yere dikilen çubuk.
Arif İlim, irfan sahibi. Tevhid bilgi ve şuuruna sahip, üstün görüş sahibi.
Arslan Güçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur anlamındadır.
Asım Günahtan sakınan, kendini her türlü kötülükten koruyan temiz ve namuslu kimse demektir.
Aşkın Geçkin, ilerlemiş, aşmış.
Atakan Atalarının kanını taşıyan, soyuca çeken.
Atıf Merhametli, şefkatli, acıyan.
Atilla Savaşçı, cenkçi.
Avni Kafadar, yardım eden anlamındadır.
Aydemir Marangozların kullandığı kavisli bir keser türü.
Aydın Işıkla aydınlanmış, açık, anlaşılır anlamındadır.
Ayhan Ay gibi güzel demektir.
Aykut Mükâfat, ödül, armağan
Aytaç Ay gibi taçlı.
Aytekin Ay gibi tek ve çok değerli.
Aytuğ Padişahların başlıklarına taktıkları sorguç.
Azer İbrahim (a.s.)’ın amcasının ismidir.
Aziz Mağlup edimesi mümkün olmayan, muhterem, çok nurlu, izzet ve şeref sahibi demektir.
Azizhan Yüce padişah, kıymetli hükümdar anlamındadır.
Azmi Niyetli, kararlı, güçlü, kuvvetli.

- B -

Babür Hindistan’ı alıp büyük bir İslâm Devletini kuran Timur Gürgen Şah’ın oğludur.
Baha Paha, değer, kıymet, güzellik, zariflik.
Bahadır Yiğit, kahraman, cesur, cengaver demektir.
Bahaeddin Dinin değerlisi, kıymetlisi, üstünü demektir.
Bahaullah Allah katında üstün olan, kıymetli olan anlamındadır.
Bahri Denize ati, denizci anlamındadır.
Bahtiyar Mesut, mutlu, bahtlı, talihli.
Bâki Sonu olmayan, ebedi olan.
Barış Savaşsız durumu, uzlaşma.
Barkın Gezgin, seyyah anlamına gelir.
Barlas Cenkçi, savaşçı demektir.
Bartu Eski Türk devletlerinden birinin hükümdarının adıdır.
Batu Gelip gelen, gücü yeten anlamındadır.
Batuhan Galip gelen, hükümdar.
Batur Cesur, yiğit.
Baturalp Yiğitlerin en yiğidi.
Baykal Yaban kısrağı.
Bayram Neşe ve sevinç günü.
Bedir Dolunay, ayın ondördü demektir.
Bedirhan Hükümdarların, padişahların en iyisi, en güzeli ve sevimlisi.
Bedreddin Dinin güzeli, dinin seçkin kişisi anlamına gelir.
Bedri Her bakımdan mükemmel insan, nurlu insan demektir.
Behçet Güleryüzlü, şirin, sevinçli ve sevimli demektir.
Behiç Şaduman, şen, şirin, güleryüzlü demektir.
Behlül Çok gülen, çok güldüren.
Behzat Asil, soyu temiz.
Bekir İlk çocuk, genç, taze.
Bera Olgunluk, iyilik, güzellik.
Berat Kurtulma, bağışlanma.
Berk Yaprak, şimşek, yıldırım ve katı, sert, sağlam manalarına gelir.
Berkay Kuvvetli, sağlam ay.
Berr İyiliği ve bahşişi çok olan dindar demektir.
Besim Güleç, şen, güler yüzlü kişi demektir.
Beşir Müjde getiren, müjdeci, güler yüzlü adam demektir.
Beytullah Allah’ın evi, Kâbe.
Bilâl Islaklık, su ve süt gibi boğazı ıslatan şeyler demektir.
Birol Tek kal demek.
Bora 1.Rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağnak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. 2.Emevi Halifesi Me’mun’un adıdır.
Buğra Turna kuşu.
Burak Hz. Muhammed’in Miraç’taki bineği.
Burhan İlahi aydınlık, mucize, doğru yolu gösteren.
Burhaneddin Hak yolunu gösteren kişi.
Bülent Yüksek, ulu, yüce, uzun demek.
Bünyamin Hz. Yakub’un oğullarından birinin adıdır.

- C -

Cafer Küçük akarsu.
Cahid Cehd eden, mücadele eden.
Calp Kuvvetli, güçlü, gayretli.
Can Türk Cana yakın, sevimli Türk
Can 1.Gönül, 2.Güç, kuvvet, hayat.
Canalp Cana yakın, sevimli, yiğit, kahraman.
Cândar Kılıçlı asker, muhafız, canlı, diri anlamına gelir.
Caner Samimi dost, candan samimi.
Cankan Asil, soylu temiz anlamına gelir.
Cavid Ebedi, sonu olmayan.
Celal Ululuk, büyüklük, azamet.
Celâleddin Dinin azametlisi, büyüğü, ulusu demektir.
Celasun Cesur, kahraman, atak, yiğit, becerikli.
Celil Celalet sahibi, aziz, mertebesi yüksek, ulu.
Cem Toplama, toplanma, bir araya getirme.
Cemal 1.Yüz güzelliği, 2.Tasavvufta Allah’ın rahmet tecellisi.
Cemali Güzellik sahibi, yüz güzelliğine sahip manasına gelir.
Cemil Güzel, endamlı.
Cenk Harp, savaş
Cevat Eli açık, cömert
Cevahir Cevherler, kıymetli taşlar, elmaslar.
Ceyhun Orta Asya’da Amu-Derya’ya Arap ve Farslıların vermiş oldukları isim.
Cezmi Kesin kararlı, niyetli ve azim sahibi demektir.
Cihan 1.Kâinat, 2.Dünya yerküresi, yeryüzü.
Coşkun Çok aşırı heyecanlı, çok hareketli ve duyarlı.
Coşkuner Aşırı heyecanlanan, çok hareketli erkek.
Cumhur 1.Halk, topluluk, 2.Başıboş kalabalık.
Cübeyr Küçük kahraman, yiğit.
Cüneyt Küçük asker demektir.

- Ç -

Çağan Şenlik, bayram.
Çağatay Doğu Türklerin lehçelerine dayanarak verilen ad. Çocukça, çocuk gibi.
Çağdaş Çağımızda olan ve yaşayan. Yaşadığımız çağa uygun.
Çağlar Hareketli, atik, çağlayan.
Çağrı Davet.
Çağrıhan Çakır gözlü hükümdar
Çelen Kurnaz, becerikli, açıkgöz.
Çelik Güçlü, kuvvetli, çok sert.
Çetin 1.Sert; işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor. 2.İnatçı, azimli.
Çetinel Yenilmez, güçlü, kuvvetli el demektir.
Çetiner Güçlü, yenilmez, kuvvetli erkek.

- D –
Dağhan Oğuz Han’ın altı oğlundan birisinin adıdır.
Dâver Doğru, adil hükümdar; vezir ya da hakim demektir.
Davud Kendisine ilahi kitaplardan Zebur gönderilen büyük peygamberlerden birisinin adıdır.
Demiralp Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek.
Demirhan Demir gibi güçlü, kuvvetli hükümdar.
Denizalp Her şeyi deniz gibi bol olan kahraman.
Devran Dünya, felek, zaman, tarih.
Dikmen Doruk, dağ tepesi, zirve.
Dilaver Cesaretli, yürekli, gönül alıcı, yiğit anlamındadır.
Dildâr Gönül zapteden, gönül bağlayan.
Dilhan Gönülden konuşan, içten söyleyen.
Dinç Sağlıklı, gücü kuvveti yerinde.
Dinçer Sağlam yiğit, güçlü yiğit anlamındadir.
Doğan Uzun kanatlı, hızlı uçan, kuvvetli bir yırtıcı kuş.
Doğanay Ayın ufuktan yeni doğuşu, hilal hali.
Doğaner Yırtıcı, gözü pek olan erkek.
Durmuş İslâm’a göre batıl olan, çocukları yaşamayan ailelerde, çocuğun yaşaması için konulan isim.
Dündar Gözeten, koruyan asker.

- E –
Ebuzer Karınca veya nesil babası.
Ecevit Yaramaz, haşarı, afacan.
Ecmel En güzel, yakışıklı, çok güzel.
Ediz Ulu, yüce, her şeyin yükseği
Efe 1.Yiğit, cesur, 2.Kabadayı.
Efsun Büyü, afsun.
Egemen Hüküm süren, hakim.
Ekrem Eli açık, iyilik sever, çok cömert.
Ekrem Kerem sahibi, daha kerim, çok cömert, çok şerefli
Elgin Elinden, memleketinden uzak düşmüş, garip.
Emin 1.Korkusuz kimse, 2.İnanan, güvenen.
Emir Bir işin yapılması veya yapılmamasını isteyen söz, buyruk.
Emrah Osmanlı döneminde yaşamış, tanınmış bir saz şairi.
Emre Âşık, müptela, düşkün.
Emrullah Allah’ın meydana getirdiği varlığı, işi demektir.
Ender Çok az, çok nadir, çok seyrek bulunur.
Enderun İç, kalp, gönül.
Enes İnsan demektir.
Engin Çok geniş, uçsuz bucaksız, göz alabildiğince.
Enis Sevimli dost, arkadaş, cana yakın.
Ensar Yardımcılar.
Enver Daha nurlu, en nurlu, çok parlak.
Eralp Yiğit, kahraman erkek.
Eray Ay gibi parlak, temiz erkek.
Erberk Şimşek gibi erkek.
Ercan Korkusuz, yiğit, canlı erkek demektir.
Ercüment İtibarlı, haysiyetli, muazzez kişi.
Erçin Merdiven, basamak.
Erda Beyaz karınca anlamındadır.
Erdal Bir ağacın en sağlam, en kalın dalı.
Erdem 1.Fazilet, 2.Maharet, hüner.
Erdinç Dinç erkek demektir.
Erdoğan Doğan kuşu gibi erkek olan, kahraman, yiğit.
Erel Kahraman, erkek eli, tez iş gören.
Eren 1.Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2.Cesur, yiğit adam.
Ergin Olgun, gün görmüş, olgunlaşmış kişi.
Ergün Sert başlı, oynak, hızlı giden at.
Ergüner Çevik, atik, sert başlı erkek.
Erhan Yiğit, kahraman, hakan, hükümdar.
Erkâm Rakamlar manasınadır. Peygamber (s.a.v.)’in büyük sahabilerinden birisidir.
Erkân 1.Esas temeller, 2.İleri gelen kişiler, ulular.
Erman İstek, arzu, pişman olma.
Erol Erkek ol, sözünde dur.
Ersin Muradına kavuşsun, her istediği olsun.
Erşan Yiğitliğiyle tanınmış erkek.
Ertan Erken, gün doğma zamanı.
Ertuğrul Doğru, temiz yürekli insan.
Esat Çok mutlu, hayırlı, saadetli.
Eşref Şerefli, nurlu, itibarı çok yüksek olan kişi.
Ethem Eksiksiz, noksansız, tam.
Evren 1.Büyük yılan, ejderha, 2.Ulu, yüce, 3.Kâinat, dünya.
Eyyûb Tövbe eden, günahlarından pişman olan.

- F -

Fadıl Fazilet sahibi, erdemli, üstün, parlak anlamındadır
Fahrettin Dini büyüğü, övülmeye lâyık kişi.
Fahri Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen.
Faik Üstün, seçkin, yüksek, ileri.
Faris Anlayışlı, herhangi bir konuda yetkili olan.
Faruk 1.Ayıran, ayırt eden, doğruyu yanlışı ayıran. 2.Tasavvufta Allah anlamındadır.
Fatih Fetheden.
Faysal Keskin kılıç.
Fazıl 1.Fazilet sahibi, iyi ahlâklı, üstün, değerli, olgun. 2.İlim ve irfanı yüksek.
Fehmi Zeki, akıllı, anlayışlı; anlayışa mensup.
Ferda 1.Yarın, yarınki gün, ertesi., 2.Gelecek zaman., 3.Kıyamet, mahşer, ahiret.
Ferdi 1.Fertle ilgili, ferde has., 2.Tek başına yapılan, tek şey.
Ferhat Vücudu etine dolgun, cüsseli ve güzel kişi.
Ferhan Sevinçli, mesut.
Ferhat Sevinç, neşe, sürur demektir.
Ferit Tek, eşsiz.
Feridun Tek, eşi benzeri olmayan, cevher.
Ferruh Kutlu, uğurlu. Mutlu, sevinçli.
Fethullah Allah’ın fethi, Allah’ın fethi ile müyesser kıldığı kişi
Fevzi Kurtuluşa eren, selamette olan, acılardan kurtulup muratlara eren.
Feyyaz Çok feyizli, bol verimli.
Feyzullah Allah’ın bereketi.
Fikret Düşünme, düşünmek, Fikir, maksat, niyet
Fikri Fikre ati, fikirle ilgili.
Fuat Kalp, yürek, gönül.
Furkân Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in bir adıdır.

- G –
Gaffar Çok bağışlayan, merhamet eden, affeden.
Gazanfer İri arslan, mecazen yiğit, cesur, yürekli, kahraman kişi.
Gencer Yeni, taze, körpe kişi, yiğit.
Gökalp Göklerin yiğidi, bahadır anlamındadır.
Gökben Uzak, sema, gökle ilgili.
Gökmen Mavi gözlü, sarışın kimse.
Gönenç Refah hali, mutluluk anlamındadır.
Görkem İhtişam, gösteriş.
Gülhan Gül gibi sevilen, beğenilen hakan.
Gültekin Güvenilir, herkese hayrı dokunan demektir.
Günay Güneşin devri, güneş görünen yer.
Güner Günün erken zamanı.
Göngör İyi günler yaşa anlamındadır.
Gürdal Gelişmiş dal, yaprağı meyvesi çok bol olan.
Gürhan Hanlar hanı anlamındadır.
Gürkan Bol kanlı, yiğit, kahraman.
Gürol Daima bol, verimli olan.
Gürsel Gür olan, bol bulunan.
Güven İtimat, emniyet.
Güvenalp Güvenilecek, yiğit.


- H –
Habib Sevgili, dost, sevilen.
Habibullah Allah’ın (c.c.) sevgilisi Hz. Muhammed (s.a.v.)
Hâdi Hidayet eden, doğru yolu gösteren, muradına erdiren Cenab-ı Allah anlamındadır.
Hafız Koruyan ve esirgeyen Allah’ın isimlerinden biridir.
Hakan Türk imparatorlarına verilen bir ünvandır.
Hakkı Hak ile alakalı, doğruluk ve irfan sahibi.
Haldun 1.Yaşlanıp ihtiyarlamayanlar, devamlılar. 2.Korkusuz, cesur.
Halit Sürekli , daima
Halil Dost, samimi, hakiki dost.
Halilullah Allah dostu demektir. Hazreti İbrahim’in lakabıdır.
Halim Uysal, yumuşak huylu.
Hâlis Karışmamış, karışıksız, saf, hilesiz.
Haluk Güzel ahlâklı, herkesle iyi geçinen, iyi huylu.
Hamdi Allah’a şükreden, hamdeden.
Hami Himaye eden, koruyan, koruyucu.
Hamit Hamd eden.
Hamza Heybetli, azametli demektir. Peygamber (s.a.v.)’in Uhud Savaşı’nda şehid olan amcasının ismidir.
Harun İnatçı, huysuz, yürümeyen.
Hasan Güzellik, iyilik, hoşluk.
Haşim Ezen, parçalayan, kıran, mahir, süt sağan.
Haşmet Alçak gönüllülük, nezaket, kibarlık ve cömertlik anlamına gelir.
Hayati Hayatla ilgili, hayata ait.
Haydar 1.Aslan., 2.Çok cesur, yiğit bir kimse. Hz. Ali (k.v.)’ye verilen bir lakaptır.
Hayrettin Dinin hayırlısı, faydalısı, iyisi demektir.
Hayri Hayra ait, iyilikle ilgili.
Hayrullah Allah’ın (c.c.) hayırlı kıldığı kişi.
Hazar Barış hali.
Hıfzı Muhafaza eden, ezberleyen, unutmayan.
Hikmet 1.Yüksek bilgi, 2.Felsefe, 3.Sebep, Allah’ın hikmeti.
Hikmetullah Allah’ın hikmeti, yalnız Allah’ın bileceği iş.
Hilmi Sabırlı, sakin, yumuşak huylu.
Himmet Gayret etmek, çalışma, çabalama.
Hulki İyi ahlâklı, iyi huylu, yarıdılışına uygun.
Hulusi Halis, saf, samimi, içi temiz, candan.
Hurşit Güneş, hür, şemsiye.
Hüdaverdi Allah verdi demektir.
Hüma Saadet, kutluluk.
Hürkan Özgür kandan, özgür soydan gelen.
Hüsamettin Dinin keskin kılıcı demektir.
Hüseyin Hz. Ali’nin oğlu, Resulü Ekrem (s.a.v.)’in torunudur. 2.Küçük, güzel sevgili.
Hüsnü İyilik, kemal sahibi, eksiksiz anlamındadır.
Hüsrev Hükümdar, şah.


- I -

Ilgın Kumlu toprakta yetişen çit bitkisi.
Işıner Işıklı erkek, aydınlık.
Itri Itra mensup, ıtır gibi kokan demektir.

- İ -

İbrahim Hakların babası anlamına gelir. Bu isim oğlu İsmail’i Allah yolunda kurban etmekle imtihan olunmuş, Kur’an-ı Kerim’de 69 yerde adı geçen büyük Peygamberlerden birinin adıdır.
İdris İlim ve fende ileri seviyede olan demektir. Bu isim Kur’an-ı Kerim’de iki yerde geçen ve Hz. Adem (a.s.)’in çocuklarından olan bir Peygamberin adıdır.
İhsan İyilik etmek, bağışlamak, cömertlik yapmak.
İkbal Baht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi, arzu, istek, mutlu, dinç.
İlbey Bir ülkenin beyi.
İlhami Kalbine ilahi düşünce doğan, ilham sahibi.
İlhan Moğol hükümdarlarına verilen isim.
İlkay Ayın ilk günlerindeki hali.
İlker İlk erkek çocuk.
İlyas Kur’an-ı Kerim’de üç yerde adı geçen Peygamberin ismidir.
İrfan 1.Zihin olgunluğu, bilme, anlama. 2.Kültür.
İsmail Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in ceddidir. İbrahim (a.s.)’in oğludur.
İsmet Ahlâk ve namus ölçülerine riayet etme, haramdan ve kötülükten çekinme.
İzzettin Kudret ve dinin kıymeti anlamında kullanılır.
İzzet Yücelik, ululuk, üstünlük, şeref, itibar.

- K -

Kadir 1.Güçlü, kudretli. 2.Allah’ın isimlerindendir. Her şeye gücü yeten manasındadır.
Kadrican Değerli can, itibarlı ru demektir.
Kağan Hakan, imparator.
Kamber Sadık, hizmetkar.
Kâmil Olgun, eksiksiz, tam, mükemmel.
Karahan Karahan Devletinin kurucusunun adıdır. Esmer padişah ve hükümdar demektir.
Kayaalp Kaya gibi sert ve sağlam, yiğit.
Kâzım Öfkesini yenen, meydana vurmayan.
Kemâl Olgun, kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
Kemalettin Dinin kemali demektir.
Kenan Filistin topraklarına verilen addır.
Kerami Cömert, eli açık, soyu temiz kişi.
Kerem Şeref, ulu, asalet, cömertlik, yardımsever, güzel işler.
Kerim Kerem sahibi, büyük, ulu, ihsan edici, cömert.
Koray Ateş renginde ay.
Korkut Ateş gibi han, kor gibi hükümdar.
Köksal Sağlamdaş, iyice yerleş anlamındadır.
Kubat Hantal, battal.
Kubilay Cengiz’den sonra Moğol İmparatorluğu tahtına çıkan büyük kağanların en meşhurlarından birinin adıdır.
Kutbettin Dinin kutbu demektir.
Kürşad 1.Yiğit, alp. 2.Canlı, çevik, semiz, şişman, gürbüz.

- L -

Lamih Hz.Nuh’un erkek kardeşinin ismidir. Parıldayan demektir.
Latif Mülayim, yumuşak, nazik, güzel, şirin, aynı zamanda Cenab-ı Hakk (c.c.)’ın sıfatlarındandır.
Levent Boyu posu yerinde, güçlü, kuvvetli ve güzel kimse, çevik, hareketli.
Lütfullah Allah’ın lütfu, ihsanı demektir.
Lütfi İyi muamele eden, hoş güzellik sahibi, iyilik seven.

- M -

Maad Şerefli, şanlı.
Mahir Elinden iyi iş gelen, ustalık ve beceriklilikle yapan, hünerli.
Mahmut Övülmüş, övülmeye lâyık.
Mahzun Kederli, tasalı, kaygılı, dertli.
Maksud Kasdolunmuş, kasdedilen istek, arzu, gaye demektir.
Mansur Allah’ın yardımıyla üstün gelen, muzaffer olan.
Mazhar Sahip, nail olma, şereflenme.
Mehmet Türkçe’de Peygamberimiz’in meşhur olmuş şeklidir.
Melih Güzel, sevimli, şirin, tatlı, yakışıklı.
Melikşah Her iki kelime de hükümdar anlamına gelir.
Memduh Medhedilmiş, övülmüş.
Mert Sözünün eri, mert, cesur.
Mesut Bahtiyar, mutlu.
Mete Tarihte büyük Türk-Hun İmparatorunun adıdır.
Metin Sağlam ve dayanıklı, özü ve sözü doğru.
Mevlüt Birisinin doğması, yeni doğmuş çocuk manaları vardır.
Mithat Medhedilme.
Muammer Ömür süren, çok yaşamış, bahtlı kişi.
Muaviye Hz.Peygamberimiz’in sahabilerindendir.
Muhammed Çok övülmüş, birçok güzel huylara sahip.
Muharrem Hicri yılın ilk ayı. Haram edilmiş, yasaklanmış.
Muhsin İhsan eden, iyilik, hayır sever.
Muhyiddin Dine maddi manevi hayat veren, dirilten, canlandıran, can veren, ruh veren.
Mukadder Allah (c.c.) hükmü, alın yazısı, takdir edilmiş.
Murat Maksat, arzu, istek, ulaşılmak istenilen şey.
Musa Vasiyet edilmiş, tavsiye olunmuş.
Mustafa Seçkin, seçilmiş. Peygamber Efendimizin isimlerinden bir tanesidir.
Muzaffer Zafer kazanmış, başarıya ulaşmış, yenmiş.
Müfid İfade eden, meramını güzel anlatan, manalı, faydalı.
Müjdat İyi müjdeli haberler.
Mümtaz Meziyetleriyle başkalarından ayrılan, seçkin, seçilmiş.
Münir Parlak, ışık saçan.

- N -

Nabi Haberci, haber getiren.
Naci 1.Kurtulan, selamete erişen., 2.Cennetlik.
Nadi Nida eden, haykıran, çağıran.
Nadir Az bulunan.
Nafiz 1.Nüfuz eden, işleyen, delip geçen., 2.Tesir eden, sözü geçen.
Nahid Arslan, zühre, yıldız.
Nahil İnce, zayıf
Nail Emeline erişen, gayesine ulaşan, başaran, yetişen, erişen.
Naim 1.Nimet, saadet, bolluk içinde yaşama. 2.Cennetin bir bölümü.
Namık Yazıcı, kâtip
Nasrullah Allah’ın nusreti, yardımı.
Nazım Düzenleyen, tanzim eden.
Nazif Temiz, pak.
Nazmi Tertipli, düzenli.
Necat Kurtuluş, selamet.
Necati Kurtulmuş, selamete ermiş kişi.
Necdet Hamaset, kahramanlık, yiğitlik.
Necib 1.Necabet sahibi, asil, soylu., 2.Temiz, saf.
Necmettin Dinin parlak kişisi.
Nedim Sohbet arkadaşı, dost.
Nejat Aslı nijaddır. Soy, nesil manasındadır.
Nesim Hafif hafif rüzgar, esinti.
Neşet Sadık, şenlik, sevinç, keyif.
Nevzat Yeni doğmuş çocuk, yeni doğan.
Nihat Tabiat, huy, karakter, yaratılış.
Niyazi Cenab-ı Hakk’a yalvaran, niyaz eden.
Nizamettin Dinin düzeni demektir.
Numan Kan demektir.
Nurettin Din nuru, aydınlığı, parlak ışığı.
Nurullah Allah’ın nuru, yarattığı kişi.
Nusret Yardım, ilahi yardım, üstünlük, zafer.

- O –
Oğuz Mübarek, saf ve iyi yaradılışlı.
Oğuzhan Oğuzların hükümdarı.
Okan Anlama, öğrenme, anlayışlı.
Oktay Çok hiddetli, kızgın, sinirli.
Onur Şeref, haysiyet, vakar.
Orhan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’in oğlu ve ikinci padişahtır.
Osman Ejderha demektir. Hz. Peygamberimiz’in damadının adıdır. Cennetle müjdelenen on sahabiden biridir.
Ozan Şair.


- Ö -

Ömer Ma’mur etme manasındadır. Dört halifeden ikincisinin adıdır.
Önder İdare eden kimse, lider.
Özcan Samimi, içten demektir.
Özden Samimi, asil, akraba.
Özer Özü er olan, erkek, yiğit.
Özgür Rahat hareket eden, köle olmayan.
Özhan Padişah soyundan gelen, özü hükümdar olan.
Özkan Soylu kişinin kanı demektir.

- P -

Payidar Kişiliği sağlam, muhkem ve sabit demektir.
Pertev Sıçrama, hız.
Perver Terbiye eden, yetiştiren.
Peyami Bilgi veren, toplayan.

- R -

Raci Yalvaran, niyaz eden, ümitli demektir.
Rafet Acımak, yüce anlamında.
Rahim Allah’ın 99 isminden biri. Koruyan, muhafa eden, rahmet, merhamet eden anlamındadır.
Rahmi Şefkat eden, rahmete mensup, acıyan, koruyan.
Raif Merhametli, gönlü yufka, yumuşak demektir.
Rakıp Gözeten, bekleyen.
Ramazan Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı. Genelde bu ayda doğanlara bu isim konulur.
Ramiz Allah’a kullukta kusur etmeyen, itaatlı boyun eğici kul.
Rasim Ressam, resim çizen, yapan.
Raşit 1.Olgun, ergin. 2.Doğru yolda olan, Hak dini, Müslümanlığı kabun eden.
Rauf Merhamet eden, esirgeyen.
Recai Dua ve yalvarmaya, ümide dair demektir.
Recep Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki.
Refik 1.Yol arkadaşı, yoldaş., 2. Ortak
Reha Bolluk, genişlik, zenginlik.
Remzi İşaret demektir.
Resûl Allah’ın elçisi, Peygamber.
Reşat Doğru yolda, hak yolunda yürüme.
Rezzak Rızıklandıran, yaratılmışlarına rızık veren. (Bu ismin Abdürrezzak olarak kullanılması daha uygundur.)
Rıdvan Razı gelme, boyun eğme.
Rıfat İtibar, yüksek mertebe.
Rıfkı Halim, selim kişi.
Rıza 1.Hoşnutluk, razılık., 2.Kadere boyun eğme.
Rüçhan Üstünlük
Rükneddin Dinin ileri geleni demektir.
Rüştü Rüştüne ermiş, olgun.

- S -

Sabri Acelesiz, acıya ve zorluğa katlanan.
Sacid Secde eden, itaat eden.
Sadberk Katmerli yüz, yapraklı gül.
Sadettin Dini uğurlu ve kutlu kılan.
Sadık Tek, dürüst
Sadi Talihli, uğurlu demektir.
Sadri Göğüsle ilgili, göğüse ait.
Sadullah Allah’ın mübarek ve talihli kulu.
Safa Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat, huzur, iç ferahlığı. 2.Saflık, berraklık. 3.Mekke’de mübarek tepenin adı.
Saffet Safilik, berraklık.
Said 1.Yukarı çıkan, çıkıcı, yükselici, 2.Mübarek, kutlu, uğurlu.
Saim Oruç tutan kimse, oruçlu.
Sâkıp 1.Delen, kayan yıldız. 2.Çok parlak.
Salih 1.Yarar, yakışır, elverişli. 2.Salâhiyeti bulunan, yetkili.
Salim 1.Hasta ve sakat olmayan, 2.Ayıpsız, kusursuz, noksansız.
Samed Ezeli, ebedi, yüce olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, mutlak malik bulunan. Allah (c.c.)’ın sıfatlarındandır. Abdussamed olarak kullanılması uygundur.
Sami İşiten, duyan, inleyen.
Samih Cömert, mert, eli açık.
Samim Bir şeyin merkezi, içi, asli kısmı.
Savaş Mücadele, uğraşma.
Seçkin Güzide, seçici.
Sedat Doğruluk, hak.
Sefer Yolculuk, seyahat.
Selahattin Dinin rahatlığı, iyiliği, düzgünlüğü.
Selami Barış, huzur.
Selçuk Sel gibi akan, hızlı, akıcı.
Selim Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru.
Semih Baş kumandan, başbuğ.
Serbülent Yüce, baş, yüksek demektir.
Sergen Büyük dolap, raf.
Serhat Hudut, sınır.
Sermet Ebedilik, sonsuzluk.
Sertaç Başa konan taç.
Server Önde giden, baş, reis.
Settar Allah (c.c.)’ın sıfatlarındandır. Setreden, örten.
Seyfettin Dinin askeri, kılıcı.
Seyfi Kılıçla ilgili, kılıç şeklinde.
Seyfullah Allah’ın askeri ve kılıcı.
Seyyit İleri gelen, efendi, baş, reis.
Sıdkı Doğru söz söyleyen, kalbi temiz olan, kâmil ve tam olan kişi.
Sırrı Gizliliğe dikkat eden kişi.
Sinan Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu.
Suat Mübarek, uğur getiren.
Subhi Sabah erken kalkan kişi.
Sudi Faydalı, yararlı.
Sururi Sevinçli, neşeli.
Süheyl Kolay, uygun ve semanın güney tarafında Yemen’den daha iyi görülen yıldız.
Süleyman İsrailoğulları peygamberlerindendir.

Şaban Hicri ayların sekizincisi, mübarek ayların ikincisidir.
Şadan Keyifli, mutlu, neşeli.
Şahap 1.Alev, ateş parçası. 2.Kayan yıldız.
Şahin Doğana benzeyen fakat ondan daha küçük olan bir cins yırtıcı kuş.
Şahsuvar Süvarilerin başı, usta ve ünlü binici.
Şakir Şükreden.
Şamil Çok şeye birden örtü olan, kaplayan, içine alan.
Şayan Uygun, yakışır, münasip.
Şefik Şefkatli.
Şemsi Güneşle ilgili, güneşe ait.
Şener Şen, mutlu erkek.
Şenol Sevinçli, mutlu ol.
Şerafettin Dinin şerefli kişisi.
Şeref Yücelik, ululuk, izzet, seçkinlik.
Şerif 1.Şeref sahibi. 2.Kutlu, mübarek, mukaddes.
Şevket Azamet, büyüklük, ululuk.
Şevki Arzulu, istekli, şevkli.
Şinasi Tanımakla ilgili, tanım.
Şükrü Allah’ın nimetlerine karşı memnunluk gösteren, şükreden.- T -

Taceddin Dinin sevilen, itibarlı kişisi.
Tahir Temiz, pak.
Tahsin 1.Güzel bulma, beğenme. 2.Hayran olma.
Taib Tövbe eden, günahlarından pişman olan.
Talat Yüz, surat, çehre, güzellik.
Talay Deniz, nehir, çok fazla anlamına gelir.
Talha Cennetle müjdelenen on sahabiden birinin adıdır.
Talip Kısmet, kader, baht.
Tamer Her yönüyle noksansız erkek.
Taner Canlı, şafak gibi aydınlık erkek.
Tanju Çinlilerin Türk İmparatorlarına verdikleri ad.
Tarık Sabah yıldızı, zühre, venüs.
Tarkan Derbeder, perişan.
Taşkın Taşmış, coşkun.
Tayfun Büyük okyanus. Çin denizinde görülen şiddetli kasırga.
Tayyar Uçan, uçucu alet.
Tayyip İyi, hoş, güzel olan.
Tekin 1.Boş, ıssız. 2.Şehzade, prens, bey. 3.Zararsız, kötülüğü dokunmayan.
Tekinalp Hayırlı, yiğit.
Temel Asıl, esas.
Teoman Oğun Han’ın babasının adıdır.
Tevfik Cenab-ı Hakk’ın kuluna yardım etmesi.
Tevhid Allah’ın birliğine inanma.
Tezcan Canı telaşlı, tez olan.
Tezel Becerikli, çabuk iş gören.
Tınas Toplanmış ot yığını.
Timur Demir
Tolga Demir harp başlığı
Tolunay Ayın ondördüncü günü, dolunay.
Tufan Hz.Nuh zamanında Allah’ın kötülüğe sapmış insanları cezalandırmak için gönderdiği, bütün dünyayı su ile kaplayan yağmur.
Tugay İki alaydan oluşan askeri birlik.
Tuğrul Ak doğan, çakır doğan.
Tuğtekin Biricik, güvenilir, zararsız, uğurlu demektir.
Tuhfe Hoşa giden, güzel şey anlamındadır.
Tunahan Görkemli, ihtişamlı hükümdar.
Tunç Dayanıklı sağlam. Maden, bronz, pirinç.
Tunçer Tunç gibi sağlam.
Turan 1.Eski insanlara göre Türk ülkesi., 2.Cesur, atılgan.
Turgay Çayır kuşu.
Turgut Oturulacak yer, belde, mesken.
Tümer Mükemmel, tam erkek.
Türkay Aydınlık Türk.
Türkeş Oğuz yazıtlarında adı geçen bir kahraman.
Türker Türk yiğit demektir.

- U -

Ufuk Düz arazide veya açık denizde gök ile yerin birleştiği yer.
Uğur 1.İyilik getirdiğine inanılan şey. 2.Hayır, bereket, iyilik.
Ukbe Ashabın en mümtaz simalarından birinin adı.
Ulvi Yüksek, yüce.
Umur Mühim işler manasındadır.
Umuralp İşbilir, görgülü, terbiyeli, yiğit
Umut Umulan şey, ümit.
Usame 1.Bir sahabe adıdır. 2.Bir aslan cinsi adıdır.
Utku Zorlu işlerden sonra ulaşılan mutlu sonuç, zafer.

- Ü -

Ülgen Yüksek, yüce, ulu demektir.
Ülker Boğa burcunda yedi yıldızdan meydana gelen yıldız kümesi.
Ümit Bazı şeylerin olması konusunda beslenen his.
Ünal Ünle ilgili.
Üzeyir Kur’an-ı Kerim’de ismi bulunan büyük zatlardandır.

- V -

Vahâ Çölde su çıkan yeşil alan.
Vahdet 1.Birlik, teklik., 2.Allah’ın birliği.
Vahid Bir, tek.
Valid Baba manasına gelir.
Vecdi İlahi aşka dalan, kendinden geçen.
Vedat Dostluk, sevgi, sevme.
Vefa Sevgi ve dostluğu sürdürme.
Vefik Kafa dengi, aynı fikirde.
Vehbi Allah’ın ihsanı sonucu olan, Allah’ın bağışı.
Veli 1.Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan. 2.Allah’ın sevgili kulu, ermiş, evliya.
Veysel Kurtçuk, kurt manası.
Veysi Fakir kişi anlamına gelir.
Volkan Yanardağ.

- Y -

Yağız Yiğit manasına gelir.
Yahya Bir peygamber ismidir.
Yalçın Sarp, sert, düz olmayan yer.
Yalgın Serap, alev.
Yaman Şiddetli, cesur.
Yasin Kur’an-ı Kerim’de 36. sûrenin adıdır.
Yaşar Doğan çocuğun ölmemesi için konulan isim.
Yavuz Yaman, güçlü, sert, şiddetli.
Yekta Eşsiz, benzersiz.
Yener Zorlukların üstesinden gelebilen.
Yetkin Gereken olgunlukta, kâmil, mükemmel, becerikli.
Yıldırım Şiddetli, süratli, çabuk.
Yılmaz Yılmayan, korkmayan, ürkmeyen.
Yiğit Cesur, kahraman, mert.
Yunus Bir peygamber adıdır.
Yusuf Yakub (a.s.)’ın peygamber olan oğludur.
Yüce Yüksek, ulu, büyük.
Yücel Yüce olma hali.
Yüksel Manevi alanda yüce ol demektir.
Yümni Bereketli, uğurlu, bunlarla alakalı kişi.

- Z -

Zafer Düşmana galip gelme, yenme manasındadır.
Zâhit Dinin emirlerine çok bağlı kimse.
Zekeriyyâ Kur’an’da geçen bir peygamber ismidir. Erkek kişi manasındadır.
Zeyd Artma manasındadır.
Zihnî Anlayışlı ve zeki.
Ziyâd Bolluk ve fazlalık. Sahabe-i kiramda bu isim çokça mevcuttur.
Zülfikâr Hz.Ali’nin kılıcının ismidir.
Zünnun Hz.Yunus’un lakabıdır. Balık sahibi manasındadır.


En Güzel Kız İsimleri
- A –
Acla Aceleci, çabuk demektir.
Açangül Güzel açmış gül.
Açelya Güzel çiçekleri açan bir tür bitki.
Adalet Zulmetmemek, hak sahibine hakkını vermek, doğruluk, Cenab-ı Hak’ın emrini, emrettiği şekilde yapmak.
Adile Doğruluk gösteren, Allah’ın emirlerini noksansız takbik eden.
Affe Namuslu, iffetli kadın.
Afife Temiz, güzel, namuslu, dürüst kadın demektir.
Ahsen En güzel, çok güzel.
Ahu Çok güzel göz, zarif, cazib.
Ajda Üzeri delik delik olan şey.
Akgül Temiz beyaz gül.
Alanur Aydınlık, parıldı, nur üstende nur, fevkalade, çok üstün.
Alev Yanan maddelerin veya gazların çeşitli şekillerde görünen parlak ışıklı ateşi.
Algül Kırmızı gül.
Alime Çok şey bilen, çok okumuş.
Aliye Üstün, ulu, meşhur, şerif ve aziz olan.
Amine Emin olan, kalbinde korku olmayan kadın demektir. Peygamber Efendimizin’in muhterem annelerinin adıdır.
Arife 1.Bayramdan bir gün önceki gün. 2.Bilen, çok bilgili, idrak eden, sabırlı, meşhur anlamındadır.
Armağan Hediye, bağış.
Arzu İstek, özlem, beğenilen demektir.
Asena Dişi kurt.
Asılbike Asil, gerçek, temiz kadın.
Aslı Kerem ile Aslı hikayesinin kadın kahramınıdır. Orjinal.
Aslıhan Padişah soyundan gelen, soylu kişi demektir.
Asude Dinç, rahat olan demektir.
Asuman Gök, sema, kubbe demektir.
Asya Kıta adı.
Aşkın Üstün, ileri, aşmış, seçkin.
Atiyye Bahşiş, bağışlama, hediye.
Ayande Gelen, gelici, istikbal.
Aybars Ay gibi temiz, güzel pars anlamındadır.
Aycan Ay gibi parlak, ışıklı, güzel anlamındadır.
Ayça Hilal ayın ilk günlerindeki hali.
Aydan Ay gibi parlak, aya benzeyen, aydan gelen demektir.
Ayfer Ay ışığı demektir.
Aygen Samim dost, temiz yaradılışlı, sevgili anlamına gelir.
Aygün 1.Günleri mutlu geçen sevinçli kişi demektir. 2.Ay gibi güzel ve parlak demektir.
Ayla Kadın, eş, zevce.
Aylin Ayın etrafından görülen ışıklı çevre, hale, ay ışığına denir.
Aynisa Gösterişli, ay gibi parlak kadın anlamındadır.
Aynur Ay gibi güzel ve ışıklı demektir.
Aysel Ay gibi güzel demektir.
Aysen Güzel, sevimli, çevresine neşe saçan, huzur getiren demektir.
Aysu Berrak su demektir.
Aysun Ay gibi parlak ve güzelsin demektir.
Ayşe Bolluk ve ferahlık içinde yaşayan demektir. Peygamber Efendimiz’in hanımlarındandır.
Ayşen Sevimli ve neşeli kadın.
Ayten Teni beyaz ve parlak olan, güzel vücutlu kadın demektir.
Aytül Ay gibi ışıklı, tül gibi ince ve zarif.
Azade Hür, bağlarından kurtulmuş, kusursuz, günahsız, nazik.
Azime Ulu, büyük, yüce, ileri anlamına gelir.
Azize Sevgili, izzetli, nurlu dost, kuvvet sahibi anlamına gelir.
Azmiye Sağlam, güçlü, ciddiyetli demektir.
Azra Ayak değmemiş kum. (Hz.Meryem’e verilen isimlerdendir.)
Azra Delinmemiş inci.
Azize Kadri yüce, şerefli, aziz.


- B -

Badegül Gül renkli olan demektir.
Bahanur Kıymetli, değerli, nu ışıklı anlamına gelir.
Bahar Tabiatın canlandığı, kıştan yaza geçiş mevsimi.
Bahriye Deniz, derya gibi gözü gönlü geniş, tok olan.
Bahtiyar Mutlu, mesut, talihli.
Bakiye Daimi ve son olmayan.
Balahun Yüce kanlı, değerli kana mensup demektir.
Banu Kadın, hanım, gelin, bayan anlamındadır.
Basriye Basiret sahibi, ileri görüşlü, kalp gözü ile gören anlamındadır.
Başak Tahıl taneleri taşıyan kısım.
Bedia Eşi benzeri olmayan, mükemmel.
Bedriye Ayın ondördü gibi güzel ve onurlu, temiz olan.
Begüm Saygıdeğer, hanım kadın demektir.
Behice Güleç, güler yüzlü.
Behiye Güzel, zarif, alımlı kadın demektir.
Behlül Çok gülen, çok güldüren.
Behra Ondan dolayı, onun için.
Belgin Açık, belirli demektir.
Beliz Nişan, belirti.
Belkıs Sebe kraliçesine verilen isim.
Bendeniz Alçak gönüllü.
Bengi Ebedi, sonu olmayan, sonsuza kadar sürecek.
Benhane İyi huylu, insanlara iyi davranan, gülen kadın.
Berfin Karla, kara ait, kardan yapılmış.
Berfpare Kar zerresi, kar parçası
Bergüzar Hatıra, yadigar, hediye.
Beril Madeni, değerli bir taş.
Berna Genç.
Berrin Pek yüksek, en yüce.
Betül Erkeklerden kaçınan, çekinen, namuslu kadın.
Beyhan Daima aklından, kalbinden geçenleri söyleyen.
Beyza Beyaz, daha beyaz. Çok temiz, parlak, günahsız.
Bihter Çok iyi, üstün olan demektir.
Bilge Alim, ilim bakımından üstün, etrafındakilere nasihat eden, yol gösteren kişi demektir.
Binnaz Nazlı, cilveli
Binnur Bin tane nur, nurlu ışık, aydınlık anlamına gelir.
Birgül Tek ve benzersiz gül, eşsiz güzel demektir.
Birim Ölçüye teşkil eden parça.
Birsel Eşi ve benzeri olmayan.
Birsen Sadece, bir tek, yalnız sen.
Buket Çiçek demeti
Burcu Güzel, güzel koku.
Burçak Mercimeğe benzeyen, taneli bir bitki.
Burçin Dişi geyik.
Buse 1.Tasavvufta ruhun Allah sevgisiyle lezzet bulması. 2.Öpme, öpücük.
Büşra Müjde, muştu, sevinçli haber demektir.

- C –
Cahide Elinden geldiği kadar, gayret ve çaba gösteren, çalışkan demektir.
Cânan 1.Sevgili, yâr, sevilen kadın. 2.Tasavvufta Allah.
Candan Samimi, içten, kalpten.
Cangül Gül yüzlü, samimi, içten sevgili demektir.
Canipek Yumuşak huylu kişi demektir.
Cankız Samimi, içten, candan kız.
Cannur Özü aydınlık, nurlu kimse.
Canrüba Gönül kapan sevgili.
Cansu Su gibi saf, temiz, samimi sevgili demektir.
Cavidan Daima kalacak olanlar, sonsuz.
Cavide Sonsuz, ebedi, ölümsüz.
Cemile Hatır almak, gönül yapmak maksadıyla başvurulan davranış.
Cerem Ayrı düşme, kopma.
Ceren Zilin çıkardığı ses.
Cevriye Haksızlık gören, kendisine zulüm edilen.
Ceyda İnce boyunlu, zarif anlamındadır.
Ceylan Hızlı koşan, güzel gözleri ile tanınan bir geyik cinsinin adıdır.


- Ç –
Çağla Olgunlaşmamış meyve.
Çağnur Zamanın, cağın nuru anlamındadır.
Çemşiahu Ceyla gözlü, güzel gözlü dilber.
Çiçek Güzel görünümlü anlamındadır. Çiçek gibi hoş ve güzel.
Çiğdem Zambakgillerden soğanlı, otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi.
Çimnaz Baştan aşağı naz anlamındadır.
Çolpan Güneş battıktan sonra doğan parlak ışıklı bir yıldız.


- D -

Damla Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halindeki küçük miktar.
Debîrân Danışılacak kimse, katip, yazıcı.
Demet Bağlanarak oluşturulan deste.
Deniz Gönlü zengin, varlıklı, her şeyi bol olan.
Derya 1.Deniz, 2.Çok bilgili kişi.
Deryanur Nur deryası, nur denizi.
Destegül Gül demeti, güzel yüzlülük.
Didâr Yüz, çehre, güzel yüzlülük.
Dide Gözbebeği, göz ucu.
Didem Göz, gözbebeğim.
Dilara Gönül süsleyen, gönül bezeyen sevgili.
Dilarâm Gönül rahatı, gönül eğlencesi.
Dilâsude Gönlü huzurlu.
Dilay Gönül aydınlatan.
Dilâzâr Gönül inciten, inleten.
Dilber Gönül çeken güzel sevgili.
Dilberân Tek.
Dilbeste Gönül bağlamış, âşık.
Dildâde Gönül veren âşık.
Dilek Arzu ve istek, temenni.
Dilrübâ Gönül alan, gönül kopan güzel.
Dilşad Gönlü şad olan, sevinçli.
Dilşah Kalp sultanı, gönül padişahı.
Doğa Tabiat.
Dudu Bayan, hanım, kadın demektir.
Duygu Duyulan, işitilen, hissedilen şey.
Dürdane Büyük inci tanesi.
Dürriye İnci gibi parlayan, parıltı demektir.

- E -

Ebru 1.Kaş, 2.Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı.
Ece 1.Baş reis., 2.Kraliçe
Eda 1.Yapma, yerine getirme., 2.Tarz, üslup, 3.Tavır, davranış.
Edibe Terbiyeli, zarif, nazik.
Ediz Çok değerli.
Elif Dinimizdeki alfabenin ilk harfi.
Elmas 1.Billurlarmış karbondan oluşmuş, sert değerli bir taş. 2. Değerli, kıymetli kişi.
Elvan Renkli, çok renkli.
Emel Ümit, arzu, hırs.
Emine Kendisine inanılan, korku ve endişesi olmayan, itimad edilen.
Emine Peygamber soyundan gelen kadın demektir.
Enise 1.Ateş, 2.Yakın arkadaş, görüşülen dost.
Erva Son derece cesur, çok güzel hanım.
Esin 1.Rüzgar, sabah rüzgarı, 2.İlham.
Eslem En emin, en doğru, en selametli.
Esma Adlar, namlar, isimler.
Esma Cilveli, çok güzel demektir.
Esra Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk.
Evla Daha iyi, üstün, daha lâyık ve uygun.
Ezgi Name, melodi.

- F -

Fahima 1.Çok kuvvetli, itibar ve nüfus sahibi. 2.Anlayışlı, akıllı.
Fahriye İslami edebiyatta şairlerin kendi vasıflarından ve şairlik kuvvetlerinden bahsettikleri şiirler. Öven.
Faika Her şeyin güzidesi, en üstün kişi, âlâsı, en yüksek olan şahıs.
Fatma Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in kızıdır. Cehennem ateşinden uzaklaşmış demektir.
Fazilet Kişiyi, ahlâklı, iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet.
Fehmiye Anlayış sahibi, zeki, akıllı kişi demektir.
Feray Aydınlık, parlak ay.
Ferda Gelecek zaman, ahiret, öbür dünya, kıyamet anlamına gelir.
Ferhan Sevinç, rahatlık, sürur demektir.
Ferhunde Uğurlu, mübarek, kutlu.
Feride 1.Az bulunan inci, 2.Benzersiz, tek, benzeri olmayan.
Feriha Ferah, sevinçli demektir.
Ferihan Razı ve hoşnut, sevinçli, ferah anlamındadır.
Ferzan Bilgili, ilim ve hikmet demektir.
Fethiye Fetihle ilgili, fethe ait.
Fevziye Kurtuluşa eren, selamette olan, galip gelen.
Feyza Mübareklik, bolluk, bereketlilik, şöhret demektir.
Fidan Yeni yetişen ağaçcık.
Figen Çiçek demeti. Bir başka anlamı ise; atan, atıcı, yıkan, yıkıcı, düşünen, düşündürücüdür.
Fikriye Fikre mensup düşünce ile alakalı, düşünceli anlamındadır.
Filiz Bitkilerde yeni sürgün tohumlardan çıkan uçlar.
Firdevs 1.Her çeşit bitkinin yetiştiği vadi, bahçe, bağ. 2.Cennetin en yüksek, en şerefli, en yüksek yeri.
Firuze 1.Yeşilimsi mavi renkte ziynet taşı. 2.Gök mavimsi renk.
Firûzende Bir lale cinsi.
Fitnat Zihin açıklığı.
Fulya Sarı renkte çiçeği olan ve güzel kokulu bir bitki.
Funda Kurak yerlerde yetişen ve birçok çeşidi olan çalı.
Fürüzan Parlak, aydınlatan.
Füsun Büyüleyici güzelliği olan.

- G -

Gamze Yan bakış, göz sürme.
Gaye Maksat, hedef.
Gizem Sır, gizli, saklı.
Gonca Henüz açılmamış, tomurcuk çiçek.
Goncagül Açılmamış gül.
Gökçe 1.Gökle ilgili, göğe ait, semai., 2.Güzel, hoş.
Gözde Göze girmiş olan, sevilen, beğenilen, benimsenen
Gözen Bir nevi ala geyik.
Gül Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeği.
Gülay 1.Ay ve gül gibi güzel demektir.
Gülbade Gül bardağı
Gülbahar Gülün baharı anlamına gelir.
Gülbanu Gül hatun, gül gibi güzel kadın…
Gülben Vücudunda gül gibi beni olan.
Gülbeyaz Gül gibi temiz, saf.
Gülbiz Gül serpen, gül saçan anlamına gelir.
Gülbün Gül ağacı.
Gülcan Taze renkli, hareketli.
Gülçin Gül toplayan, gül deren.
Güldane Gül tanesi.
Gülendam Gül gibi narin, gül boylu ve güzel vucutlu.
Güler Gülen, sevinçli, handan.
Gülfem Gül ağızlı.
Gülgün Süs bitkisi.
Gülhan Sevilen beğenilen hakan, sevimli hükümdar.
Güllü Gülü olan.
Gülnar Nar çiçeği.
Gülnihal Gül fidan.
Gülnur Etrafına ışık saçan, etrafını aydınlatan gül gibi nazik.
Gülriz 1.Gül saçan, 2.Bir cins lale.
Gülruy Yanakları gül gibi kokan, gül gibi olan demektir.
Gülseren Her tarafa gül gibi güzellik ve koku saçan.
Gülsu Su gibi temiz şirin ve güzel.
Gülşah Gül padişahı, çiçek hükümdarı.
Gülşen Gül bahçesi, güllük gülistanlık.
Gülten Gül gibi narin ve latif, nazik vücutlu demektir.
Gülüzar Gül yanaklı, sevgilinin yüzü.
Gülzade Gül oğlu, gül evladı.
Güzide Seçilmiş, beğenilmiş, seçme anlamındadır.
Güzin Saçan.

- H -

Habibe Seven, sevgili, sevilen dost.
Hacer Taş, kaya parçası.
Hadiye Hidayet eden, doğru yolu gösteren, kılavuz, önder.
Hafize Muhafaza eden, koruyan.
Hakime Hükmeden kadın.
Hale Ayın veya güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka.
Halenur Işıklı, aydınlık daire.
Halide Daima, sonsuz.
Hamdiye Allah’a karşı şükreden, hamdeden kişi.
Hamide Cenab-ı Hakk’a hamd ve sena eden, Allah’a şükreden.
Hamiyet Taassup, kibir, gurur.
Handan Gülen, şenlenen, şen.
Hande Gülme, gülüş.
Handegül Gülün açılması.
Hanife Allah’ın birliğine iman eden, dinine sıkı sıkı bağlı olan.
Hasene Güzel, hayırlı amel.
Hasibe Kişisel değeri olan, soylu, eli açık, cömert.
Hatice Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk hanımıdır.
Hatun Kadın, hanım anlamındadır.
Havva 1.İlk insan ve ilk peygamber Hz.Adem (a.s.)’in eşi. 2.İlk kadın.
Hayâl İnsanın zihninde canlandırdığı şey.
Hayrunnisa Kadınların en iyisi, en hayırlısı.
Hayriye İyilikle ilgili, iyilik yapan, hayırsever kişi.
Hazal Kuruyup dökülen ağaç yaprakları.
Hazan Güz, sonbahar, son yaz.
Hicran Ayrılık.
Hilal Yeni ay, birkaç günlük ay. İslâmiyetin sembolü olmuştur.
Hilmiye Sabırlı, sakin, yumuşak huylu.
Huriye Hür gibi olan, cennet hurisi gibi güzel demektir.
Hülya Vahim olmayan bir şeyi düşünmek.
Hümeyra Beyaz, aklık demektir.
Hürrem Esir ve cariye olmayan, hür kadın demektir.
Hüsna Güzelliğe ait, güzellikle ilgili.
Hüsniye İyilik sahibi, güzellik sahibi.
Hüveyda Âşikâr, zahir, apaçık.

- I -

Irmak Akarsuların büyüğü.
Işık Aydınlık, ziya, nur.
Işılay Ay ışığı gibi güzel olan dilber.
Işın Işık demeti.
Itır Güzel, hoş koku.
Itriyye Güzel koku ile ilgili demektir.

- İ –
İclal 1.Ağırlama, ikramda bulunma. 2.Ululuk, yücelik.
İdil İçten ve saf.
İfakat İyileşme, hastalıktan kalkma.
İffet Ahlâkı temiz, namuslu.
İkbâl Talih açıklığı, baht uyanıklığı, yüksek bir mevkiye erişme.
İkrime Kerem ve cömertlik demektir.
İlayda Su perisi.
İlkay İlk doğan ay. Ay gibi güzel çocuk.
İlkin İlk olarak birinci defa, en evvel, başta.
İlknur İlk gelen ışık demeti.
İmran Evine bağlı kalan demektir.
İnci Parlak, yuvarlak ve ziynet eşyası olarak kullanılan kıymetli tane.
İncifem İnci gibi güzel ağızlı demek.
İpek İpek böceğinin üretmiş olduğu bir çeşit kumaş.
İrem Cennet’e karşı yapılan bahçe.
İsmet Günahsızlık, suçsuzluk demektir.
İsmigül Adı gül olan.
İsminaz Çok nazlı olan demektir.


- J -

Jale
Çiçekler üzerinde görülen su damlacığı.
Jalenur Işıldayan, parlayan çiğ.
Julide Karışık, karmakarışık.

- K -

Kader
1.Allah’ın bütün canlılar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli, alın yazısı, takdir. 2.Talih, baht.
Kadriye Onurlu, itibarlı, değerli. Şan ve şeref sahibi.
Kamer Ay. Kur’an-ı Kerim’de 54. sûrenin adı.
Kâmile Bütün, tam, olgun, kusursuz.
Kâmuran Arzusuna erişen, bahtiyar, ulu.
Kebire Gizli bir şeyi meydana çıkarıp, açıklayan demektir
Keriman Kerem ile mutasıf olan, ihsan sahibi.
Kerime 1.Kız çocuk, şerefli, güzide demektir. 2.İhsan ve inayet sahibi, cömert.
Kevser Cennette bir nehrin adıdır. Ayrıca hikmet, ilim demektir.
Kezban Ev kadını, evine ve kocasına bağlı kadın.
Kısmet Kader, talih, nasip, kazanç.
Kıymet 1.Değer, paha. 2.Şeref, onurlu, itibarlı.
Kumru Güvercine benzeyen bir kuş türünün adı.
Kutluay Uğurlu ay.
Kübra Daha büyük, en büyük.- L -

Lale Zambakgillerden çeşitli renklerde, çiçekli soğanlı bitki.
Lamihâ Parlak, parlayan, parıldayan.
Latife Nazik, ince, hoş, güzel.
Lebibe Anlayışlı, zeki kimse.
Leman Yıldız gibi parlayan.
Lerzan Titrek, titreyen.
Leylâ Hicri ayların son gecesi.
Lübabe Her şeyin özü, halisi.
Lübeyne İlk Müslüman olan hanım sahabilerden birinin adıdır.
Lütfiye Hoşluk, güzellik sahibi, iyilik sever, cömert kişi.

- M –
Macide Hoş, kerem sahibi, cömertliği çok, şan ve şeref sahibi.
Mahbube Sevgili anlamına gelip, sevilmiş, sevilen.
Mahmure Uykulu, süzgün bakışlı anlamına gelir.
Mahpeyker Güzel ve nurlu, ay yüzlü.
Maide Kur’an-ı Kerim’de beşinci sûrenin adıdır. Ayrıca sofra anlamına gelir. Yemek, ziyafet.
Makbule Alınan, kabul olunan, beğenilen, istenilen.
Maksude İstenilen, dilenen, rica edilen.
Malike Bir şeye sahip olan.
Manolya Güzel kokulu ve çiçek açan süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaç.
Mebruke Mübarek, kutlu şahıs anlamına gelir.
Mebrure Hayırlı, beğenilmiş, sadık olmakla makbule geçmiş
Mediha Övme, övgüye değer.
Medine İslâm’ın mukaddes şehirlerinden biri.
Mefkure İdeal, ülkü, gaye.
Mehlika Ay yüzlü güzel kimse.
Mehpare Ay parçası, ay gibi güzel olan.
Mehtap 1.Ay aydınlığı, ay ışığı. 2.Dolunay.
Melâhat Güzellik, şirinlik.
Melda İnce, narin, güzel.
Melek 1.Allah’ın emirlerine tam itaat eden varlık. 2.Masum, halim selim ve güzel kimse.
Melike Kadın hükümdar. Kraliçe.
Meliha Güzel, şirin, sevimli.
Melisa Oğul otu.
Meltem Yazın düzenli olarak karadan denize doğru esen rüzgar.
Memnune Hoşnut, razı, minnet altında bulunan, iyiliğe nail kılınmış, ölçülü, hesaplı olan.
Merâl Dişi geyik, ceylan, karaca.
Merve Mekke’de karşılıklı iki tepeden birinin adıdır.
Meryem Dinine bağlı kadın demek. Hz.İsa (as)’nin annesi.
Mesude Saadetli, iman ehli olan, bahtiyar.
Mevlüde Yeni doğmuş çocuk.
Mihriban Şefkatli, merhametli ve muhabbetli kimse.
Mihrican Sonbahar.
Mihrimah Sevgi, muhabbet.
Mihrinaz Aşırı naz eden.
Miray Ayın ilk günleri.
Mine Maden ve çini üzerine vurulan camın adıdır. Cilâ
Muallâ Yüce, yüksek.
Muazzez Çok aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, kıymetli, muhterem sevgili.
Muhsine İyilik yapan, ihsan eden.
Mukadder Allah’ın hükmü, alın yazısı, takdir edilmiş.
Munise Alışılmış, cana yakın, sevimli.
Muteber İtibarlı, itibarı olan, değerli, kıymetli bulunan,hatırı sayılır.
Mübeccel Tebcil edilmiş, yüceltilmiş, aziz, muhterem.
Müberra Beri, müstesna, azâde, arınmış.
Mücella Cilalanmış, parlatılmış, parlak.
Müfide İfade eden, meramını güzel anlatan.
Müjde Sevindirici, iyi haber.
Müge Çiçekli bir süs bitkisi.
Müjgan Kirpik, kirpikler.
Mükerrem İkram edilmiş, saygı gösterilmiş, hürmet gören.
Münevver Nurlanmış, nurlandırılmış, akıllı, alim ve parlatılmış.
Münire Nur veren, ziya ve ışık veren, parlayan.
Mürvet Erlik, kahramanlık, iyilik, cömertik, yiğitlik.
Müşerref Şereflenmiş, yüceltilmiş.
Müyesser Kolaylıkla olan, kolay.
Müzeyyen Süslü, süslenmiş, bezenmiş, donanmış, ziynetli demektir.


- N -

Naciye Selamete erişen.
Nadide 1.Zor bulunur, ender rastlanır. 2.Çok değerli, pek kıymetli.
Nadiye Nida eden, haykıran, çağıran.
Nagehan Ansızın, birdenbire.
Nahide Büluğa ermiş.
Naime Güzel, zarif kadın.
Nâlân İnleyen, feryad eden.
Namiye Tanınmış, ünlü olan.
Nazire Bir şeye benzetilerek yapılan şey, örnek.
Nazian Nazlanan.
Nazlı Naz eden, cilveli, nazik, şımarık.
Nazmiye Tertipli, düzenli.
Nebahat Şan, şeref, asalet, yücelik.
Necibe Soyu ve nesli temiz, cömert, asilzade, güzel huylu ve ahlâklı kişi.
Necla Kuşak, sülale, nesil.
Necmiye Yıldızlarla ilgili.
Nedret Nadirlik, seyreklik, az bulunurluk.
Nefise Çok güzel, herkesçe çok beğenilen.
Nergis 1.Sarı çiçekli süs bitkisi. 2.Sevgilinin gözü.
Neriman Yiğit, kahraman
Nermin Yumuşak, kibar, nazik.
Neslihan Han soyundan gelen, hükümdar soylu.
Neslişah Padişah soyundan, neslinden gelen.
Nesrin Yaban gülü.
Neşe Sevinç, gönül ferahlığı.
Neva Ses, avaz, name, ahenk.
Nevin Yeni, yepyeni.
Nevra Işıklı, parlak, çiçek manasına da gelir.
Nezahat Temiz, parlaklık, manevi ve iç temizliği.
Nezaket Kaba olmamak, edeb, terbiye.
Nigar Tasvir, suret, portre, resim.
Nihal Fidan.
Nihan Gizli, saklı, görünmeyen, kayıp, sır.
Nilüfer Çok yıllık su bitkisi.
Nimet İyilik, ihsan, lütuf, hayırlı hal.
Nur Işık, aydınlık.
Nuran Işıklı, nurlu, aydınlık.
Nuray Ay ışığı demektir.
Nurbanu Nurlu kadın.
Nurcan Can ışığı demektir.
Nurcihan Cihanın nuru, kainatın ışığı demektir.
Nurhayat Hayatın nuru, ışığı.
Nuriye Aydınlanmış, parlak.
Nursel Işık seli, etrafını aydınlatan, etrafına ışık veren.
Nurşen Işık gibi şen ve güler yüzlü kişi.
Nurten Teni ışık gibi beyaz olan, nur tenli.
Nurunnisa Kadınların en değerlisi, aydınlığı.
Nükhet Güzel ve hoş koku.
Nüvidan Hayırlı haberlerle müjde veren, müjdeleyen kişi.

- O –
Olcay Talih, baht, ikbal.
Onay Ayın ilk günlerindeki hali, hilâl.
Oya İnce, güzel, zarif. İnce kenar süsü.


- Ö -

Ömür Hayat, yaşayış.
Öykü Hikaye.
Özge Başka, gayrı, diğer.
Özgen Filizler gibi güzel, nazik.
Özgül 1. Karakteristik ve nevi. 2.Özü gül gibi olan, temiz, güzel kokan.
Özlem Yeniden görme, tekrar kavuşma, arzu, hasret.
Özmen Özü iyi, sağlam, kişilikli.
Öznur Gerçek ışık, ışığın özünden olan.

- P -

Pakize Temiz, saf, halis, günahsız.
Paye Derece, mertebe, rütbe.
Payidar İyice yerleşmiş, sağlam.
Pekşen Çok neşeli.
Pelin Benzetiş, taklit.
Pembe Renk ismidir. Beyazla biraz kırmızının karışımında oluşan renk.
Peride Solgun, solmuş.
Perihan Peri gibi güzel demektir.
Perizad Peri gibi alımlı güzel.
Perran Uçucu.
Perrin Kibar, gönlü tok olan.
Perva Korku, sakınma, çekinme.
Pervin Süryya yıldızının adıdır.
Petek Arıların bal depolamak için yaptığı gözeler.
Perviz Güzellik, cilve.
Pınar Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme.
Piraye Değerli süs.

- R -

Rabia Dördüncü demektir.
Rahime Latif sözlü kız.
Rahşan Parıltı, ışık.
Raika Katıksız, sade, saf.
Ramiye Boyun eğen, terbiyeli.
Ranâ 1.Güzel, hoş, latif. 2.Çok iyi, alâ.
Refika Zevce, eş, yardımcı.
Remziye İşaret, işarete mensup.
Reşide Doğru yolda giden, iyi davranan, hayra delalet eden.
Reyhan Fesleğen.
Rezzan Ağır başlı, ciddi demektir.
Rikkat İncelik, yufka yüreklilik.
Ruhsar Yüz, çehre, sima demektir.
Rukiyye Büyüleyici. Hz.Peygamber’in kızlarındandır.
Ruşen Aşikâr, parlak, aydınlık.
Rüçhan Üstünlük, liderlik.
Rümeysa En büyük yıldızın adıdır.
Rüveyda İnce, hoşnut, nazik.
Rüveyha Zariflik, kibarlık.
Rüya
Uyku sırasında görülen düş.

- S -

Saadet Mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık.
Sabâ Gün doğusundan esen hafif ve hoş rüzgar.
Sabâhat Güzellik, letafet.
Sabiha Sabah vakti, güneşin doğma vakti.
Sabire Sabreden, bekleyen, halinden şikayetçi olmayan, Allah’a şükreden.
Sabriye Sabırlı, dayanıklı, acelesiz kişi.
Sacide Secde eden.
Sadiye Talihli, uğurlu.
Safiye Temiz, içinde yapmacık olmayan, katıksız, kelime ve kafiye bulunmayan söz demektir.
Sahibe Kadın sahip, hedefe doğru ulaşan.
Saibe Hedefe doğru ulaşan, yanlışlık yapmayan, doğru olan.
Saime Oruç tutan kimse.
Saliha Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlâk sahibi kadın.
Samime Öz, iç, birşeyin temeli.
Samiye Yüksek, yüce.
Sanem Çok güzel kadın.
Sare Hz. İbrahim (as)’ın hanımının adıdır. Atlayan, sıçrayan manasındadır.
Seçil Beğenil, ayrıl demektir.
Seçkin Benzerlerinden üstün.
Seda Ses, yankı.
Sedef Bazı deniz hayvanlarının sert, beyaz ve parlak kabuğu.
Seher Şafakla güneşin doğuşu arasındaki vakit.
Selen Varlık, çevre, haber.
Selin Bol bereketli akan su.
Selma İyi ve doğru yolda olma.
Selvinaz Nazlı ve güzel demektir.
Sema Gök, gökyüzü.
Semiha Eli açık, cömert.
Semra Meyva.
Senâ Överek anma, övme, meth etme.
Senay Sen ay gibisin.
Senem Allah’ın güzelliklerini tümüyle yansıtan güzel sevgili demektir.
Seniha Ziynet, inci.
Seniyye Çok kıymetli ve mühim, yüce olan demektir.
Serap Hayal, ılgın.
Seren Çam kerestesi.
Serpil Boylan, geliş.
Servet Zenginlik, varlık, mülk.
Sevda Esmer güzel demektir.
Sevgi Sevme hissi, aşk, muhabbet.
Sevim Cazibe, muhabbet.
Sevinç Bir halden hoşnut olmanın doğru yolu.
Seyhan Bir akarsu adı.
Seyyâl Akan, akıcı.
Seyyâle Akan şey.
Seyyâre Hareket eden, gezegen.
Sezen Sezi gücü kuvvetli.
Sıdıka Doğru, çok dürüst, içten kimse demektir.
Sıla Ulaşma, varma, kavuşma.
Sırma Altın yaldızlı işlemeli.
Sibel Bulutla yer arasında henüz yere düşmemiş yağmur demektir.
Simge Remiz anlamındadır.
Sinem Gönlüm, kalbim demektir.
Songül Son açılan gül demektir.
Sultan İktidar sahibi.
Suna Bir tür yaban ördeği.
Sungur Bir tür yırtıcı kuş.
Suzan Ateşli, sevdalı kişi.
Süeda Mutlu, uğurlu kişiler.
Süheyla Yumuşak huylu kadın.
Sümeyye İlk Müslüman olan şehit kadın.
Sündüs Parlak dokunmuş ipek kumaz.
Süreyya Ülker, pervin yıldızı.
Süveyda Kalbin ortasındaki siyah nokta.

- Ş -

Şadıman Sevinçli, neşeli, memnun.
Şadiye İlimden, edebiyattan hissi olan anlamındadır.
Şafak Güneşin doğmasına yakın zaman veya güneşin batımındaki alaca karanlık.
Şahika Zirve, doruk.
Şayeste Lâyık, uygun, münasip
Şebnem Çiğ, nem.
Şehbal Kuşun kanadında bulunan en uzun tüy.
Şehnaz Türk musikisinde bir makam, perde.
Şehri Nazik, terbiyeli.
Şemse Güneş şeklinde süsleme.
Şemsi Güneş gibi.
Şen Sevinçli, neşeli, mutlu, güler yüzlü.
Şenay Mutlu olan.
Şengül İnsanın içini, gönlünü açan gül.
Şennur Nurlu şen, mutlu insan.
Şerife Kutsal, şanlı, şöhretli.
Şermin Sıkılgan, çekingen.
Şevval 1.Kameri takviminin onuncu ayı. 2.Bayram ayı.
Şeyda Ask çılgını, deli.
Şeyma Peygamber Efendimizin (sav) süt kardeşinin adıdır.
Sıvga Taze sürgün, filiz.
Şimal 1.Kuzey, 2.Sol taraf
Şirin Cana yakın, sevimli.
Şule Alev, parıltı.
Şükran İyiliğe karşı gösterilen tavır, gönül borcu, minnettarlık.
Şükriye Şükreden, yapılan iyiliğe minnettar olan.
Şükûfe Çiçek.

- T -

Tahire Temiz zevceler anlamına gelir.
Taibe Günahlarından pişman olan.
Talia Kader, baht.
Tansel Sabahla alakalı.
Tansu Mucize, doğa üstü olay.
Tayyibe İyi, hoş, güzel, âlâ
Tekgül Biricik gül.
Teknur Biricik nur.
Tennur Teni berrak, aydınlık olan demektir.
Tuba 1.Kökü yukarıda, dalları aşağıda cennet ağacı. 2.En güzel, en iyi.
Tuğçe Küçük tuğ demektir.
Tülay Düşle ilgili, incelik.
Tülin Ayna demektir.
Türkân Hakana, saltanata ortaklık eden.

- U -

Uğur İyilik kaynağı, iyilik.
Ulviye Manevi, göğe mensup ve alakalı demektir.
Umay Devlet kuşu.
Ulya Çok yüce, pek yüksek.

- Ü -

Üftade 1.Düşkün, zavallı, 2.Âşık.
Ülker Boğa burcundaki yedi yıldızdan oluşan takım yıldızı.
Ülkü Gaye, ulaşılmak istenilen yüce gaye, ideal.
Ümame Analık, annelik demektir.
Ümmiye Tahsil görmemiş, okuma-yazma bilmeyen.
Ümmügülsüm Peygamber Efendimizin (sav) ortanca kızlarından olup, Zeynep ve Rukiyye’den sonra doğmuştur.
Ümran Saadet, mutluluk.
Ünsev Ünlü ol ve sev.

- V -

Vahide Tek, eşsiz, eşi benzeri olmayan.
Vasfiye Beyan, tarife.
Vechinur Nur çehreli, nur yüzlü.
Vedia Emanet anlamına gelir.
Vefika Aynı fikirde, yoldaş.
Vesime Güzel yüzlü, süslü.
Verda Gül çiçeği.
Vesile Sebep, fırsat, vasıta.
Vicdan İyiyi kötüden ayırmaya yarayan düşünce, ahlâk.
Vildan Yeni doğmuş çocuk.

- Y –
Yadigâr Anımsatan, hatırlatan kişi.
Yağmur Çokluk, bolluk, gelen şey.
Yakut Değerli, pembe renkte bir taş.
Yaprak Bitkilerde solunumu sağlayan yeşil biçimdeki bölümler.
Yasemin Çiçekli, güzel kokulu bir bitki.
Yazgülü Yazın doğan kız çocuklarına verilen ad. Açan gül.
Yelda En uzun.
Yeliz Güzel, aydınlık, ferah.
Yeşim Yeşil renkte değerli bir taş.
Yıldız Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri.
Yonca Bir çeşit çayır bitkisi.
Yüksel İlerleyen, yukarı çıkan.


- Z -

Zahide Doğruluktan ayrılmayan
Zambak Bir çiçek adı.
Zarif Hoş, nazik, güzel görünen
Zehra Güzel yüzlü. Hazreti Fatıma’nın diğer bir adıdır.
Zehre Çiçek.
Zekiye Günahsız, temiz, zeki.
Zeliha Su perisi, çok güzel.
Zeren Anlayışlı.
Zerrin Altından yapılmış, değerli, güzel, fulya.
Zeynep Mücevher, değerli, güzel, çekici.
Zinnur Çifte ışık.
Zişan Şanlı, adı duyulmuş.
Zuhal Satürn gezegeni.
Zübeyde Netice, sonuç, her şeyin iyisi ve halisi, özet, kemalin en ileri derecesi.
Zühre Venüs gezegeni.
Zülal Duru, şeffaf, berrak.
Zümrüt Değerli bir taş.

(NOT: Yayınlanan isimler genel bilgi olması amacıyla yazılmış olup içerilerinde uygun olan veya uygun olmayan isim ve anlamları olabilir. İsim koymak isteyenlerin daha detaylı araştırma yapmalarını ve sağlıklı bilgi almak için diyanetin web sitesi üzerinden ve yine diyanetin alo fetva hattından yararlanabilirler.)
 
Kizimin adi ayşe şura oğlumada allah nasip ederse muhammed uhud koyacagiz ♥
 
Bende kızıma gebeyim isim konusunda çok kararsızım oglumun adı Aras babası koydu bunuda ben koyucam ama güzel degisik bi isim olsun hem esiminde begendigi bir şey olsun istiyorum öykü mira ecem ada bunlar nasıl
 
X