Çalışan annelere verilen haklar, doğum izninden süt iznine dek çeşitli avantajlar sağlıyor. Çalışan annelere toplamda 16 hafta olmak üzere doğum öncesi ve sonrası izin veriliyor.

Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere verilen ücretli izine ek olarak, isteyen anneler 6 aya kadar ekstra ücretsiz izin kullanabiliyor. Bu süreç sonrasında ise isteyen anneler part- time olarak çalışabilme hakkına sahip oluyor.

Doğum İzni Nasıl Kullanılıyor?
Doğum öncesi alınan 8 haftalık rapor, hamilelik sürecinin 32. haftasında başlar. Doktor onayı ile 37. haftaya kadar uzatılabilir. Çalışılan süre, doğum sonrası rapora dahil edilir.

SGK onaylı rapor olduğu için, işveren tarafından süreç, çalışanın SGK’ sının askıda kalacağı süre olacağından, ücret ve SGK prim ödemeleri yapılmaz. İşverenin inisiyatifinde olan bu süre için çalışan, rapor süresi sonunda döneme ait SGK’dan ücretini alabilir.

Çalışan Annelere Süt İzni
Yeni doğumlarda bebeğin 1 yaşına kadar, doktor raporu dahilinde ve doğum belgesi dahilinde, 1 aylık süreyle verilen süt iznidir. Günlük olarak verilen süt izinleri, her gün toplam 1,5 saattir. Ikiz ya da üçüz gibi çoğul doğumlarda süre artış göstermekte ve yasal çalışma saati 7,5 saat üzerinde olmayacak şekilde düzenlenmektedir.

calisan_annelerin_haklari_sut_izni_dogum_izni-1.jpg


Çalışan Anne Hakları
Çalışan ve hamile olan annelere hamilelik, doğum ve sonrasında verilen haklar;

  • Doğum sonrası 8 hafta analık izni
  • Analık izni sonrası tercihe göre ekstre 6 ay ücretsiz izin
  • 1 sene günde 1,5 saat süt izni
  • Doğumdan sonraki 1 sene gece çalışmamam hakkı
  • Doğumdan sonraki 1 sene ağır ve zor iş yaptırılmaz
  • Işyerinde kadın çalışan sayısı 150’den fazlaysa, kreş açılması
  • 100- 150 arasında kadın çalışan olduğunda emzirme odası açılması
  • Part- time çalışma hakkı
  • Bebek ilkokula gelene kadar kısmi çalışma hakkı
  • Engelli çocuklarda, 1 yılda 10 güne kadar mazeret izni hakları bulunuyor.
Nasıl Anne Babalarız ? Tıklayın !